С п и с ъ к на публикациите на доц д-р Илиян Генов МатеевДата25.07.2016
Размер49.38 Kb.
#6615
С П И С Ъ К

на публикациите

на доц. д-р Илиян Генов Матеев

(от 2001 до 2011 г.)
І. Монографии:
1. Илиян Матеев, „Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона”, изд.„Парадигма”, С., 2003 г., 189 стр.

2. Илиян Матеев, „Източна Азия: икономическа интеграция”, изд.„Фабер”, В.Т., 2005 г., 240 стр.

3. Илиян Матеев, „Източна Азия: икономика и политика”, изд.„Фабер”, В.Т., 2009 г., 356 стр.
ІІ. Учебници:
1. Илиян Матеев, „Регионални интеграционни обединения”, изд.„Фабер”, В.Т., 2009 г., 231 стр.
ІІІ. Студии:


 1. Дафина Донева, Емил Панушев, Илиян Матеев, Петър Петков: „Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на ЕС”, изд.„Фабер”, В.Т., 2010 г., 193 стр. (Трета глава: „Развитие на икономи-ката и международната търговия в новите страни-членки на ЕС”; от 60 до 140 стр.)ІV. Статии:

 1. Илиян Матеев, „Зоната за свободна търговия в Югоизточна Азия”, сп.„Икономика”, бр.2, София, 2005 г., стр.69-72

 2. Илиян Матеев, „Икономически отношения на Европейския съюз с източноазиатските държави”, сп.„Икономическа мисъл”, бр.5, София, 2005 г. , стр.80-94

 3. Илиян Матеев, „Икономически организации в Азиатско-тихоокеанския регион”, сп.„Международни отношения”, бр.5, София, 2005 г., стр.67-82

 4. Илиян Матеев, „Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност”, сп.„Икономика”, бр.1, София, 2007 г., , стр.75-77

 5. Илиян Матеев, „Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН”, сп. „Международни отношения”, бр.3, София, 2007 г., стр.35-52

 6. Илиян Матеев, „Икономическата реформа в Китай”, сп.„Международни отношения”, бр.5-6, София, 2008 г., стр.192-206

 7. Илиян Матеев, „Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век”, сп.„Социално-икономически анализи”, книга 2, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, 2008 г. , стр.78-88

 8. Илиян Матеев, „Икономическото чудо на Република Корея: генезис, развитие и резултати”, сп.„Международни отношения”, бр.2, София, 2009 г., стр.119-128

 9. Илиян Матеев, Индонезия - икономическият гигант на АСЕАН, сп.„Икономика”, бр.3, София, 2009 г. , стр.84-87

 10. Илиян Матеев, Сингапур - финансовият център на АСЕАН, сп.„Икономика”, бр.1, София, 2010 г., стр.76-81

 11. Илиян Матеев, „Периоди на възход и модернизация на Япония”, сп.„Международни отношения”, бр.1-2, София, 2010 г., стр.171-204

 12. Илиян Матеев, „Виетнам: Новият „дракон” на Изтока”, сп.„Икономика”, бр.3, София, 2010 г., стр.80-83V. Доклади в България:

 1. Илиян Матеев, „ЕС и американският икономически модел на растеж”, „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2001 г., стр.100-103

 2. Илиян Матеев, „Преходът към пазарна икономика в Китай”, „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември 2001 г., Университетско изд.„Стопанство”, София, 2002 г., стр.212-215

 3. Илиян Матеев, „Основни външнотърговски партньори на България сред страните от ЕС”, „България – Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 27-28 май 2002 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2002 г., стр.48-51

 4. Илиян Матеев, „България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998г.)-основни поуки за страната ни” , „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, 2002 г., стр.98-107

 5. Илиян Матеев, „Източна Азия и глобализацията” , „Глобализация и устойчиво развитие”, Варненски свободен университет, Варна, 1-3 юли 2002 г., Университетско изд.„Черноризец Храбър”, Варна, 2002 г., стр.187-191

 6. Илиян Матеев, „Тенденции в развитието на петролния бизнес”, „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, „Университетско издателство”, 2003 г., стр.195-199

 7. Илиян Матеев, „Европейският съюз и АСЕАН”, „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. , изд.„ГорексПрес”, София, 2004 г., стр.175-180

 8. Илиян Матеев, „Ролята на Япония в Югоизточна Азия”, „Световно стопанство и глобализация”, Икономически университет, Варна, 2 8-29 октомври 2005 г., Изд.къща „Стено”, Варна, 2005 г., стр.44-51

 9. Илиян Матеев, „България и Източна Азия”, „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. , изд.„ГорексПрес”, София, 2006 г., стр.40-47

 10. Илиян Матеев, „Китай и Източна Азия”, „България в Европейския съюз – първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 25-27 май 2007 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2007 г., стр.201-205

 11. Илиян Матеев, „България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми”, „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 30-31 май 2008 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2008 г., стр.223-228

 12. Илиян Матеев, „Договорът от Лисабон и България”, „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г., Университетско издателство, 2008 г., стр.168-175

 13. Илиян Матеев, „60 години от създаването на Тайван”, сборник трудове „Дни на науката 2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, 2009 г., стр.140-151

 14. Илиян Матеев, „Зоната за свободна търговия на АСЕАН: резултат от развитието на икономическия регионализъм в Източна Азия”, „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, Университет за национално и световно стопанство, София, 20-21 ноември 2008 г., стр.294-299

 15. Илиян Матеев, „Външноикономически връзки на България със страните от Централна Азия”, сборник трудове „Дни на науката 2009”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 29 май 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, 2010 г., стр.74-84

 16. Илиян Матеев, „Икономиката на Унгария от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни: развитие и резултати”, сборник трудове „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 17 октомври 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, 2010 г., стр.245-257

 17. Илиян Матеев, „Икономиката на Чешката република от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни - развитие и резултати”, сборник трудове „Дни на науката 2010”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 21 май 2010 г. , изд.„Фабер”, Велико Търново, 2011 г., стр.191-197

 18. Илиян Матеев, „Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество: създаване, развитие, противоречия и резултати”, сборник трудове „Дни на науката 2011”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 27 май 2011 г. (представен за отпечатване)VІ. Доклади в чужбина:

 1. Илиян Матеев, Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect, Училище за политически науки и икономикс, Токайски университет, Япония, 1 декември 2003 г.

 2. Илиян Матеев, “Economic and Political Relations between European Union and Southeast Asian Countries: Conditions, Development and Results”, конференция „Икономически динамизъм в синосферата и англосферата: особености, интеграция и конкуренция”, Център за азиатски науки, Хонконгски университет, Китай, 18 -19 септември 2008 г., стр.99-100

 3. Илиян Матеев, „Внешнеэкономические связи Болгарии со странами Центральной Азии”, конференция „Фактори за развитието на икономиката на Русия”, Тверски държавен университет, Русия, 20 -21 април 2011 г., стр.63-66Каталог: userinfo -> 407 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Илиян Генов Матеев е доктор по икономика (Световно стопанство и мио). Завършил е основно образование във Второ основно училище „Стефан Пешев" гр. Севлиево, средно в Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф І" гр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница