С п и с ъ к на специалистите, утвърдени за вещи лицаДата27.09.2017
Размер105.46 Kb.
#31127

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, тел.: 034/ 444 966, факс: 034/ 444 922

e-mail:sadm@court-pz.info, web site: www.court-pz.info


С П И С Ъ К
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА


В ПАЗАРДЖИШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

/ 2011 г. – 2012 г./
1. Клас „Криминалистични експертизи”
Борис Георгиев Шопов, криминалистика, графология.

Минко Илиев Първанов, експерт-криминалист, графолог.

Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.

Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист-почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.

Лучко Петров Врагов, експерт криминалист– писмени доказателства.

Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист-почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.

Сашо Павлов Атанасов, графолог.
2. Клас „Съдебно медицински експертизи”
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.

Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК-анализ и идентификация.

Валентин Георгиев Гагов, стоматология.

Димитър Иванов Димитров, хирург.

Атанас Лулчев Ташев, СМЕ-телесни повреди, СМЕ по писмени данни, СМЕ за телесно здраве.

Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебно-медицинска експертиза за индентификация на човек – ДНК.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние”
Емилия Стоянова Калоферова, психолог.

Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.

Мая Иванова Коева , психолог.

Владимир Никифоров Дунчев, психолог.4. Клас “Съдебно – икономически експертизи”
Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност.

Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител.

Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност.

Георги Стоянов Василев, счетоводна отчетност.

Цветана Николова Илиева, икономист, брокер на недвижими имоти.

Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.

Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност.

Румяна Петкова Митева, икономист.

Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност.

Иван Асенов Стоянов, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания.

Стойна Илиева Маринова, икономист.

Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.

Галя Иванова Площакова, икономист.

Александър Дончев Александров, икономист.

Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебно – счетоводни и финансово – ценови експертизи.

Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност.

Румяна Димова Александрова, икономист.

Еленка Георгиева Николова, икономист.

Евгени Димитров Георгиев, икономист – финанси и отчетност.

Костадин Темелков Тосков, стоковед.

Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебно-икономически експертизи.

Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.

Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи.

Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист.

Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна отчетност.

Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.

Зора Кръстева Мацанова, икономист.

Веселина Йорданова Ташева, счетоводна отчетност.

Лушка Николова Атанасова, съдебно счетоводни експертизи.

Ангел Александров Кацаров, икономист, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.

Мария Лукова Игнатова, счетоводна отчетност.

Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна отчетност.

Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед, лицензиран оценител.

Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност.

Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.

Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност.

Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност.

Надка Петкова Вачкова, оценка търговски предприятия и вземания.

Надка Христова Пиронкова, счетоводна отчетност, данъчен експерт.

Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност.

Славка Димитрова Петричанска, икономист.

Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт по съдебно- счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и земеделски земи.

Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност.

София Георгиева Пейчинова, икономист.

Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност, лицензиран оценител.

Петя Михайлова Иванова, счетоводство и контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи .

Димитър Иванов Петров, икономист.

Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти.

Василка Димитрова Тотева, счетоводство и контрол, застраховател, пенсионен осигурител.

Георги Йорданов Коцев, икономист по транспорта.

Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.

Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител – икономист.

Ирина Йорданова Петрова, гр.Пазарджик, счетоводно икономически експертизи.

Васил Константинов Генчев, икономист по труда, банки и финанси.

Станислав Александров Златанкев, съдебно икономически експертизи–съдебно-стокови.

Лилия Иванова Попова, икономист

Красимира Спасова Пейчева,финанси

Войно Стоянов Начев, счетоводство и контрол

Меглена Йорданова Александрова, счетоводство и контрол

Нина Тихоновна Сендрева, финанси и кредит5. Клас „Съдебни – инженерно технически експертизи”
Слави Тодоров Иванов, водно строителство.

Димитър Иванов Димитров, минен инженер, геодезия, проектант.

Гинка Иванова Белева, ВиК, оценка недвижими имоти, техник

Вергиния Василева Иванова–Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител недвижими имоти.

Христо Иванов Шондев, машинен инженер.

Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.

Красимир Ангелов Муртов, машинен инженер, технология на металите и металообработваща техника.

Борислав Здравков Генов, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти.

Галина Стефанова Пеева, инженер – земеустроител, кадастър, геодезия и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО, геодезия, архитектура, строителство.

Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.

Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.

Стоянка Янкова Тодорова, строителство и регулация по ЗОСОИ, оценител недвижими имоти.

Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.

Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография, кадастър, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Георги Петров Трендафилов, хидрогеология и инженерна геология.

Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография.

Костадин Димитров Милов, експлоатация на ЖП-транспорт.

Тодор Делков Кошлуков, строителство и архитектура – техник, експерт-оценител на недвижими имоти.

Иванка Иванова Шулева, строителен техник, експерт-оценител на недвижими имоти.

Васил Илиев Маджаров, машинен инженер, ДВГ, оценител машини и съоръжения.

Маргарита Александрова Стоянова, електроинженер, оценки на машини, оборудване и съоръжения.

Стефко Николаев Мирчев, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи.

Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции.

Вера Атанасова Клисурска, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.

Атанас Ангелов Димчев,автотехнически експертизи, електротехника, експерт оценител на инвестиционен проект.

Александър Благов Терзов, машиностроене.

Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.

Виктория Якова Петрова, електронна техника и автоматика, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.

Павел Николов Захов, строителство и архитектура.

Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения.

Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, техник по строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Николай Ангелов Лупов, архитектура и строителство, оценител на недвижими имоти.

Благовеста Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронно измервателна техника, контролно измервателни прибори и автоматика, енергетик КИП и А, организатор по ремонта.

Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти.

Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител.

Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител, оценка техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи.

Васил Николов Милев, ДВГ, транспорт, оценка на машини и съоръжения, автотехническа експертиза.

Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника и технологии, автомобилна техника.

Цветанка Христова Ковачка, електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.

Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт- оценител.

Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка на недвижими имоти.

Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенция за приватизация.

Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.

Иван Асенов Стоянов, инженер промишлено и гражданско строителство, оценка на миноритарни и мажоритарни пакети от дялове и акции от капитала на предприятие, оценка капитала на цяло предприятие, оценка на недвижими имоти.

Пенка Василева Василева, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ.

Елена Павлова Терзиева, магистър архитект.

Д-р Ивко Пенков Иванов,фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.

Емил Станоев Михов, строителен техник – геодезия и картография.

Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.

Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи- оценка на недвижими имоти.

Ради Христов Ганев, инженер-химик.

Дафинка Ангелова Джурилова, строителство, оценка на недвижими имоти.

Петя Михайлова Иванова, инженер - ПГС конструкции.

Георги Георгиев Костов , автоексперт и ж.п транспорт.

Ивайло Стоилов Пеев, проектант.

Антон Димитров Тонев,съдебно-инженерно технически експертизи, инженерно-технологична, строително техническа експертиза.

Тенчо Петров Димов, автоматизация на производство и управлението.

Любомир Димитров Велинов, архитектура и строителство.

Станислав Александров Златанкев, съдебни инженерно-технически експертизи , автотехнически и технологични експертизи.

Петко Благов Мурджев,строителен инженер-хидромелиоративно строителство

Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС-технология на строителството

Гайтана Стоянова Димитракова, техник по строителство и архитектура

Методи Найчев Консулов, инженер по радиоелектроника-електронни системи за контрол и управление


6. Клас „Съдебно биологични експертизи”
Марияна Петрова Колева, екология и опазване на околната среда.

Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.

Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.

Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, техника и технология на взривните работи.

Стоян Николов Грозданов, инженер химик, химия, бедствия и аварии, екология, техника на каучука и пластмаси.

Десислава Здравкова Александрова, историк, археология-антични и средновековни находки, археологически движими паметници на културата


8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”
Васил Владимиров Секулов, агроном.

Цветанка Тодорова Ценова, агроном лозаро – градинар.

Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен лекар.

Иван Петров Иванов, горско стопанство.

Георги Костадинов Овчаров, инженер по горско стопанство, оценител.

Кирил Тодоров Цанов, инженер по горско стопанство, лесовъд.

Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.

Георги Господинов Делиев, инженер по горско стопанство.

Илия Димитров Гончев, инженер по горско стопанство, лесовъд.

Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд.

Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.

Д-р Илия Николаев Хрисчев,ветеринарен лекар-съдебно-ветеринарно медицински експертизи.

Васил Константинов Генчев, агроном.
9. Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи”
Пенка Петрова Николова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.

Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.


10. Клас „Други съдебни експертизи”
Милан Димитров Геров, учител по практика- дървообработване, мебелист

Йорданка Николова Кацарова, английска филология, лингвистика и превод.


АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ – АС ГР. ПЛОВДИВ:

/ГЕОРГИ ЧАМБОВ/
АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

ГР. ПЛОВДИВ :

/ИВАН ДАСКАЛОВ/
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС – ПАЗАРДЖИК:
/ ИВЕТА ПАРПУЛОВА/

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ – АС ГР. ПАЗАРДЖИК:

/ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА/
ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

ГР.ПАЗАРДЖИК :

/ДИМИТРИЯ ГАНЧЕВА/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница