С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 гстраница1/4
Дата14.01.2018
Размер0.76 Mb.
#46623
  1   2   3   4

С П Р А В К Аза издадените разрешения за строеж за 2009 г.


 №
на разре-
шението

 Град, село

 Възложител

 УПИ

 кв. м.

 Вид на строежа

01/ 07.01.2009 г.

Враца
ЖК „Подбалканска”

 Иван Георгиев Рачев
Цветана Петрова Рачева

 ІІ4620

 260

 Еднофамилна жилищна сграда с гараж в партера

02/ 07.01.2009 г.

Враца
ЦГЧ

„Д.Д. Инвест” ООД
Предст.от Цветан Юлиянов Духльовски

ХІХ6003

278

Жилищна сграда Г /М + 2/10/

03/ 09.01.2009 г.

Враца
ЖК „Подбалканска”

„БТК” АД

 

 

Телефонно кабелно захранване жилищна сграда с офиси и магазини

04/ 14.01.2009 г.

с. Бели извор

„Холсим България” АД

п.и.012024

1

Обект: Реконструкция на технологична линия № 2
Подобект:: „Хлорен байпас”

05/ 15.01.2009 г.

Враца
м. „Умарски бряг”

„Лама” ООД

п.и. 12259.129.29

 

Ограда

06/ 16.01.2009 г.

Враца
ЖК „Река Лева”

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

ІV674

58

Външно ел. захранване на обект: „Средноетажна жилищна сграда (кабелиране на въздушна мрежа НН по ул. „Гурко”

07/ 16.01.2009 г.

Враца
ЖК „Сениче”

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

VII

108

Кабел НН за захранване на „Ресторант с офис”

08/ 16.01.2009 г.

Враца
ЦГЧ

„БТК” АД

 

276

Телефонно кабелно захранване на бизнес-сграда (хотел)

09/ 20.01.2009 г.

Враца
ЦГЧ

Екатерина Людмилова Андреева
Адриана Огнянова Андреева
Надя Огнянова Андреева

V1778

7

Преустройство и делба на апартамент и таванско помещение – ателие в жилищна сграда

10/ 20.01.2009 г.

Враца
м. „Егледжето”

„Компо” АД
 Предст. от Владилен Иванов Кръстев

п.и. 5
масиви

882

Пристройка за сладкарски цех към хипермаркет „Технополис”

11/ 23.01.2009 г.

Враца
Източно-промишлена зона

„Корект” ООД – Враца

III8

4

„Корект” ООД – Враца

12/ 26.01.2009 г.

Враца
ЦГЧ

„Иванов – 53” ЕООД
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

VIII

155

Обект:Жилищна сграда с магазини, офиси и подземен гараж
Подобект: Кабели 10 кV и изместване кабел НН

13/ 26.01.2009 г.

Враца
ЦГЧ

„Иванов – 53” ЕООД
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

VIII

155

Подобект: Кабели НН

14/ 26.01.2009 г.

Враца
Хранително-вкусова зона

„Аутокомерс – Експрес” ООД
Предст. от Кирил Серафимов Симеонов

VIII

1

Сграда за обществено обслужване и магазин за авточасти за леки и товарни автомобили

15/ 29.01.2009 г.

Враца
ЦГЧ

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

-

-

Обект: Реконструкция и модернизация с ИУП на мрежа НН по ул. „Петропавловска”
Подобект: 1. – мрежа
                   2. – изнасяне на табла

16/ 29.01.2009 г.

Враца
ЖК „Медковец”

Дашко Спасов Нешев

п.и. 140, 141 /352/

28

Битова сграда за сезонно ползване на един етаж

17/ 02.02.2009г.

гр.Враца
жк”Металург”

ЕТ”ДОУТЪН”
ПРЕДСТ. ОТ Валери Димитров Братоевски

IV

92Б

цех за производство и продажба на закуски-обект №2

18/ 04.02.2009г.

Враца
ЦГЧ

“МБИ” ЕООД
Маргарита Митова Бочева
Жанета Димитрова Владинова

XVI

12

средноетажна жилищна сграда

19/ 04.02.2009г.

Враца
ЦГЧ

Мария Дамянова Митова

III

156

промяна предназначението на съществуващ гараж №12 в шивашко ателие

20/ 04.02.2009г.

гр.Враца
ж.к.”Толбухин юг”

Хенриета Георгиева Георгиева

II-1453

305

вътрешно преустройство, ремонт и надстройка на съществуваща сграда

21/ 04.02.2009г.

Враца
ЦГЧ

“МИХАЙЛОВ ТВ” ООД

 

 

реконструкция кабелна телевизионна мрежа по ул.”Хр.Матов” Враца

22/ 10.02.2009 г.

Враца
ЦГЧ

“вида - снаб” еоод

І 4512

127

Вътрешно преустройство без промяна предназначението на търговски обект в “Три търговски обекта”

23/ 13.02.2009 г.

гр. Враца
ж.к.”Металург”

“ВИО ТРЕЙД”ООД
Предст. от Орлин Крумов Иванов

IV

92

Вътрешно преустройство на съществуваща търговска сграда в магазини

24/ 13.02.2009 г.

гр. Враца

“ЧЕЗ Разпределение България” АД

 

 

Подмяна кабел 10 kv от ТП”Младост” до ТП ”85 апартамента”

25/ 13.02.2009 г.

гр. Враца
ж.к. ”Дъбника”

“ЧЕЗ Разпределение България” АД

ІІ , терен 1

146

Външно ел. Захранване на обект: “сграда със стопанско-търговско предназначение

26/ 13.02.2009 г.

гр. Враца
ж.к. ”Дъбника”

“ЧЕЗ Разпределение България” АД

I

150

Кабел НН за ел. Захранване на обект: “Търговски комплекс “Каприз”

27/ 17.02.2009 г.

Враца
ЖК „Вестител”

“ЧЕЗ Разпределение България” АД

ХІІ 1484

311

Кабел НН за ел. захранване на жилищна сграда – Враца

28/ 17.02.2009 г.

гр. Враца
ЖК „Река Лева”

“ЧЕЗ Разпределение България” АД

I

61A

Кабел НН от ТП „Червена звезда” до РК „Арчар” за захранване на сграда с търговско предназначение

29/ 19.02.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Дъбника”

ЕТ „Еми – Емилия Петрова”
Предст. от Емилия Петрова Петрова

I

149

Сграда за обществено обслужване - обект № 1

30/ 19.02.2009 г.

гр. Враца
ЦГЧ

Борислав Ив. Петров

ІХ4808

38

Вътрешно преустройство на гараж в офис

31/ 19.02.2009 г.

Враца
ЖК „Толбухин-юг”

Николай Методиев Гоцев
Нели Цветкова Милчева
Емил Василев Милчев
Виолета Михайлова Цветкова
Владимир Иванов Цветков

I 1397 1389

316

Жилищна сграда

32/ 23.02.2009 г.

с. Девене

Цонка Петрова Милковска

ХІІ 642

76

Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив

33/ 23.02.2009 г.

гр. Враца
ЖК „Околчица”

ЕТ „Ина-98 – Ина Илиева”
Предст. от Ина Илиева Василева

II

200

Магазин за промишлени стоки и механа

34/ 23.02.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Дъбника”

“ЧЕЗ Разпределение България”  АД

II, III

129

Подмяна на кабел НН от ТП 14 до РК /бл. 22/

35/ 23.02.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Дъбника”

“ЧЕЗ Разпределение България”  АД

XII

121

Подмяна на кабел НН от ТП 10 до РК /бл. 19/

36/ 23.02.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Дъбника”

“ЧЕЗ Разпределение България”  АД

-

160

Подмяна на кабел НН от ТП „Орбита” до РК /бл. „Орбита” 11/

37/ 23.02.2009 г.

с. Згориград

Лилия Любенова Конорска

ХІІІ561

48

Ел. захранване и водопроводно отклонение за съществуваща жилищна сграда

38/ 23.02.2009 г.

кв. Кулата

Първолета Тодорова Николова

XI3

11

Мебелна работилница

39/ 23.02.2009 г.

с. Паволче

„НИФЕ” ЕООД
Предст. от Иво Федиев Лаков

VIII306

30

Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда в семеен хотел

40/ 23.02.2009 г.

с. Паволче

„НИФЕ” ЕООД
Предст. от Иво Федиев Лаков

VIII306

30

Ограда

41/ 04.03.2009 г.

Враца
ЦГЧ

Светлана Христова Петрова

XIII3723

64

Поставяема жилищна сграда

42/ 04.03.2009 г.

гр. Враца
ЖК „Околчица”

ЕТ „Ина-98 – Ина Илиева”
Предст. от Ина Илиева Василева

II

200

Изместване на външни В и К-отклонения

43/ 04.03.2009 г.

гр. Враца
Източно-промишлена зона

„Дженерал Клима” ЕООД
Предст. от Дилян Златанов Камберски

XXXI71

1

Вътрешно преустройство на сграда в магазин и офис

44/ 04.03.2009 г.

гр. Враца
Промишлена зона

Ивайло Павлинов Ивайлов

II

3

Вътрешно преустройство на  магазин в жилище

45/ 04.03.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Медковец”

Петър Кузманов Петров
Цветанка Асенова Петрова
„Ценов” ЕООД
Предст. от Цветан Г. Ценов

XX115

267-A

Нискоетажна жилищна сграда с гаражи

46/ 04.03.2009 г.

с. Три кладенци

Община Враца

-

55

Пристройка на кухненски блок в пералня към „Дом за младежи с увреждания”

47/ 04.03.2009 г.

Враца
ЦГЧ

Михаил Александров Петков
Снежана Димитрова Петкова

I2925

168

Плътна ограда

48/ 20.03.2009 г.

кв. Бистрец

Искра Ценова Цветкова

XII36

5

Еднофамилна жилищна сграда

49/ 20.03.2009 г.

гр. Враца
Хранително-вкусова зона

„Фаустина Груп” ООД

XVIII

1

Цех за бутилиране на олио (Преустройство на съществуваща промишлена сграда)

50/ 20.03.2009 г.

гр. Враца
ЖК „Дъбника”

ЕТ „Ангел Димитров – 2000”
Предст. от Ангел Димитров Ангелов

 II

146 

 Автосервиз за смяна на гуми (преустройство към магазин за продажба на разфасовани автомасла и автокозметика

51/ 20.03.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Медковец”

Никола Христов Николов

п.и. 83

27

Ограда

52/ 20.03.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Младост”

Капка Красимирова Макавеева

п.и. 12259. 1026.234.8

 

Вътрешно преустройство на магазин за хранителни стоки в павилион за продажба на бързи закуски

53/ 20.03.2009 г.

Враца
ЦГЧ

Мариана Харалампиева Тронкова

I2314

271

Преустройство на магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека

54/ 26.03.2009 г.

с. Челопек

Станислав Йорданов Тонов

V 119, 120

16

Едноетажна едно-фамилна жилищна сграда

55/ 26.03.2009 г.

гр. Враца
ЖК „Втори юни”

Иво Станчев Иванов

ХІІІ1380

307

Преустройство и реконструкция на гараж за стопанска постройка

56/ 26.03.2009 г.

гр. Враца
Промишлена зона

„Центромет” АД

ІV5008

8

Подмяна релсов път и монтаж мостов кран с подемност 8 t

57/ 26.03.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Дъбника”

ЕТ „Любо – М – Любомир Тодоров”
Предст. от Любомир М. Тодоров

XI

124

Сграда за обществено обслужване

58/ 26.03.2009 г.

Враца
ЦГЧ

Ангел Петров Венков

ІІІ2922

196

Основен ремонт, преустройство и пристройка на жилищна сграда

59/ 26.03.2009 г.

Враца
ЦГЧ

Тодор Генов Топалски

I

154

Сграда с магазини

60/ 26.03.2009 г.

Враца

„ТЕО 2005” ООД
Предст. от Веселина Павлова Христова

III

281

Здравен диагностичен център и аптека

61/ 26.03.2009 г.

с. Згориград землището 
м. „Варовитица”

Михаил Александров Петков

п.и. 008041

 

Въздушен ел.провод 20 кV от ж.р. стълб N2 на ел. отклонение за  ТП „Горски дом” от ел.провод „Рудник” 20 кV и МТП 63 кVА

62/ 07.04.2009 г.

гр. Враца
ЖК ”Дъбника”

Митко Минчев Кинов
Георгия Димитрова Кинова

VII

113

Вътрешно преустройство на съществуващ магазин в шивашко ателие

63/ 07.04.2009 г.

Враца
ЦГЧ

„ПреКо” ООД
Предст.  от Пенка Николова Престойска и Румяна Г. Христова
Ползвател: „Фарматика” ООД

III4642

15

Вътрешно преустройство на съществуващо помещение за аптека

64/ 07.04.2009 г.

гр. Враца
м. „Бошняшкото”

Държавата, предст. от Областен управител на Област Враца
Ползвател: „БТК” АД

п.и. 12259.200.15.1

 

Покривна базова станцияGSM/UMTS на “Vivatel” VZ 6219 “Ledenika Cave”

65/ 07.04.2009 г.

Враца
ЦГЧ

Живко Мицев Ценов
Илия Иванов Тасков
Иван Георгиев Лалов

I2490

150

Реконструкция на сградна канализация на двуетаж-на жилищна сграда

 

 

 

 

 

 

АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ

1/ 20.03.2009 г.

с. Згориград

Георги Николов Георгиев
Илия Николов Георгиев

п.и. 357

37

Магазин и работилница

2/ 31.03.2009 г.

с. Згориград

Георги Николов Георгиев
Илия Николов Георгиев

п.и. 357

37

Магазин и работилница

Каталог: pictures -> files
files -> Г е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програма
files -> Програмата е разработена в съответствие с : Общински план за развитие 2006 2013
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010 г
files -> Роект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца устойчива Враца
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2010 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
files -> Проекти на община враца 2008 финансирани по Европейски и национални програми


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница