С т а н о в и щ е относно нарушенията във Фонда за научни изследванияДата09.01.2018
Размер30.03 Kb.
#42549
ТипРегламент
До Председателя

на Комисията по образование, наука, младежта и спорта

на 41-во Народно събрание,

г-н Огнян Стоичков

Тук

С Т А Н О В И Щ Е

относно нарушенията във Фонда за научни изследвания
(заседанието на Комисията на 12.12.2012 г)


на Клуба за академични реформи в България (КАРБ)

Уважаеми г-н Председател,


Настоящето становище касае основното нарушение при провеждането на последната конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области – 2012 г” от Националния фонд за научни изследвания – класирането на проекти на формации, които не са „научни организации” както по българското законодателство, така и по смисъла на Регламент № 800/2008 на Европейската комисия, и следователно тяхната дейност не може да бъде финансирана от Националния фонд.
В конкурсна сесия са класирани голям брой формации, регистрирани (някои от тях – в последния момент) по Търговския закон или стружения за лична или обществена полза. Например:

Висенси ООД; Спейс Рисърч; Булнюб ЕООД; Институт за модерна политика; Научно-техническо обслужване; Активирани води; Нова консултантска компания; ОМДА ЕООД; Фондация за развитие и реализация на обществения ресурс; Лорен ЕООД; ББК ООД; Грунд 1 ООД; Българско научно дружество; ОФФ Медия; АМК Електроникс ООД; Регионална народна библиотека „П.Р. Славейков“; Сдружение – път към творчеството; Регионален етнографски музей – Пловдив; КРЕСТА ЕООД; Сдружение Български университет за търговия; Хидропро Груп ООД; Асоциация на докторантите в България; Сдружение политологически център; Роботизирани системи в ЕС Консултинг; Институт за фандаментални и технически изследвания; Център за В.А.К. Консулт; Фондация Тракия; АЗАРОФФ ЕООД; Алтера Груп; Научноизследователско сдружение; Инициативи Обединена Европа; СФБ Капиталов пазар.

Такива формации не могат да бъдат финансирани защото нормативно е определено, че Фондът стимулира научната дейност на научни организации. Научната организация трябва да има доказан капацитет за научна дейност – това означава тя да има: 1. собствен академичен състав със собствени конкурсни академични длъжности, утвърдени по процедурите, предвидени в Закона за развитието на академичния състав; 2. Научна инфрастуктура, позволяваща провеждането на научни изследвания. По предписание на разпоредбите на Закона за насърчаване на научните изследвания Фондът и Изпълнителният му съвет трябва да оценява научния капацитет на научните организации представящи проекти за финансиране. Освен това, съгласно Закона за развитието на академичния състав, академичните длъжности като мярка за научна компетентност важат само в научните организации, където те са получени.

Според Регламент № 800/2008 на Европейската комисия „Научноизследователска организация означава институция, като университет или научноизследователски институт, независимо от правния й статут (учредена по публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да осъществява фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и да разпространява резултатите от тях посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии. Всички печалби трябва да се реинвестират в тези дейности, в разпространението на резултатите от тях или в преподавателска работа; предприятия, които могат да оказват влияние върху тези институции в качеството им, примерно на акционери или членове, не могат да получават преференциален достъп до научноизследователските възможности на съответната институция или до създадените от нея научноизследователски резултати”. Освен че ясно е казано какво е научна организация, от горната пространна дефиниция следва, че други формации не могат да използват в своята дейност преференциално нито резултатите, нито инфраструктурата или академичния ресурс на научните организации.

Както нормативната уредба, така и практиката показват че горепосоченитеи формации ще изпълняват договорните си отношения като наемат изпълнители, които ще проявят нелоялност към научните организаци, където работят, като използват апаратура и други средства, които не принадлежат на заявителите. Считаме, че Фондът е извършил законово нарушение приемайки и класирайки проекти на такива формации, което би имало зловредни последици за организацията на научните изследвания у нас.

От Клуба за академични реформи в България (КАРБ)

Лазарин Лазаров, дхн


Управител на Клуба


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница