С т а н о в и щ е за дисертационния труд на редовния докторант Крум Венциславов БърдаровДата06.01.2017
Размер23.65 Kb.
С Т А Н О В И Щ Е
За дисертационния труд на редовния докторант
Крум Венциславов Бърдаров
От проф.дхн Румяна Георгиева Джингова

Член на научното жури и научен ръководител на докторанта

Представената дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор” (4.2. Химически науки (Аналитична химия)) е озаглавена „ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА АНТРОПОГЕННО ЗАМЪРСЯВАНЕ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА Cd, Cu, Pb, Zn, ФОРМИ НА СВЪРЗВАНЕТО ИМ И МЕТАБОЛИТНИ ПРОДУКТИ В БИЛКАТА Clinopodium Vulgare L.

Актуалността на темата се определя от факта, че в днешно време при все по- нарастващата консумация на хранителни добавки на билкова основа, на функционални храни и фармацевтични продукти често липсват задълбочени научни изследвания относно свойствата, определящи биологичната активност и най-вече безопасността на употребата на тези продукти. Подобни изследвания са от изключително значение за медицината /билколечение/, култивираното производство на билки, както и за области като биологията и химията. Изборът на растението Clinopodium Vulgare L. е обоснован от широкото приложение на билката, самостоятелно и в комбинация за различни заболявания, както и от липсата на систематични данни за свойствата й и бeзопасността й.

Основната цел пред докторанта е : Да се изследва и охарактеризира растението Clinopodium Vulgare L. по отношение на елементен състав, начин и степен на акумулиране на някои токсични и есенциални елементи, както и влиянието на токсичния стрес върху синтеза на характерни за растението фитохелатини.

Решаването на поставените научни задачи изискваха от докторанта придобиване на задълбочени теоретични и практически умения в областта на анализа на растителни и почвени проби с широк набор масспектрални и хроматографски методи, запознаване с биохимичното и екотоксикологичното поведение на елементите, както и биохимичните процеси в растението в резултат от токсичен стрес.

Основните разултати са свързани с охарактеризиране на елементния състав на билката, разработване и валидиране на нов бърз метод за определяне на фитохелатини и изофитохелатини в растения и оценка на влиянието на изследваните елементи върху синтеза на фитохелатини и тяхната динамика в органите на растението в зависимост от концентрацията на метала в почвата. Изведена е хихотеза за съответствие между съдържанието на метали в почвата и някои фитохелатини в растителните органи, което би позволило да се използват като индикатори на стрес при замърсяване на околната среда с тези метали.

В хода на работа докторантът прояви много голяма самостоятелност, както по отношение на формулиране на голяма част от задачите, така и при практическото изпълнение на работата, което в основната си част е негово дело.

Г-н Бърдаров се оформи като много добър специалист в съответната област с възможности за самостоятелна работа и развитие.

Резултати от работата са публикувани в едно чуждестранно списание с импакт фактор (Talanta) и две публикации в български списания с импакт фактор.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Качеството на работата на г-н Бърдаров, наукометричните данни и личните ми впечатления ми дават основание да считам, че са изпълнени всички изисквания за придобиване на образователната и научна степен «доктор» и убедено ще гласувам за присъждането на степента на Крум Венциславов Бърдаров.


03.06.2015 г. / проф.дхн Р. Джингова/
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница