С т о л и ч н а о б щ и н а район панчаревоДата27.10.2018
Размер366.5 Kb.
#101533

С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - РАЙОН ПАНЧАРЕВО
1137 с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, www.pancharevo.org

тел. 97-60-522, факс 992-15-06, e-mail :so_pancharevo@abv.bg

О Б Я В Л Е Н И Е
РАЙОН ПАНЧАРЕВО - СО, на основание чл. 46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, в изпълнение на Заповед №С0А18-РД-09-724/20.07.2018г. на Кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на район „ Панчарево – Столична община“ за срок до 5 /пет/ години. Предмет на конкурса са 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 ученически стол, находящ се в 71 СУ „П.К. Яворов“, с. Казичене, с площ 350 кв.м., с първоначална наемна цена – 94,25 лева без ДДС, АОС № 6639/2017.

Обособена позиция № 2 – ученически бюфет, находящ се в 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Лозен, с площ 192 кв.м., с първоначална наемна цена – 1.88 лева без вкл. ДДС, АОС № 4819/2014.

Обособена позиция № 3 – ученически стол, находящ се в 84 ОУ „Васил Левски“,, с. Герман, с площ 192 кв.м., първоначална наемна цена - 62,93 лева без вкл. ДДС, АОС №5784/2016.

Обособена позиция № 4 – ученически бюфет в 84 ОУ „Васил Левски“, с. Герман, с. площ 947 кв.м., с първоначална наемна цена – 6.84 лева без вкл. ДДС, АОС № 5784/2016.

Цена на конкурсната документация : 50.00 /петдесет лева/ с ДДС.

Гаранция за участие : 100 /сто лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230 в деловодството на администрацията.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация- до 16:00ч. на 28.08.2018г.

Краен срок за подаване на оферти- до 16:00ч. на 30.08.2018г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 31.08.2018г. в 10.00ч. в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса, или е постъпила само една оферта, за всяка една от обособените позиции, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 14 дни.Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе№ 230, ет.3, тел. 02/97-60-531, 97-60-522, e-mail :. so_pancharevo@abv.bg


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница