Самостоятельная работа №1 Българска литература от средата на ХVІІ до ХVІІІ век Връзка с литературата на Първото и Второто българско царствоДата19.11.2017
Размер39.55 Kb.
#34955
ТипСамостоятельная работа
Самостоятельная работа №1

Българска литература от средата на ХVІІ до ХVІІІ век

1. Връзка с литературата на Първото и Второто българско царство

1.2. Жития на новомъченици

1.3. Дамаскините – новаторско явление в българската литература

1.4. Творчество на българските писатели католици

1.5. Основни характеристики и тенденции в литературния живот през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ век

Самостоятельная работа №2

Българска възрожденска литература – основни характеристики

1. Граници и периоди на Българското възраждане.

2. Национална специфика на ренесансовите процеси и българската литература.

3. Публицистика. Автори и произведения

4. Просветно дело. Личности и центрове.

5. Театралната култура през ХІХ век

6. Обогатяване на жанровата система на българската художествена литература.

7. Българската възрожденска литература и формирането на националната идеология

Самостоятельная работа 3

Любен Каравелов. Живот и творчество

1. Каравеловото творчество в контекста на литературното развитие

1.2. Биография на Любен Каравелов

1.3. Жанрова система на Каравеловото творчество

1.4. Фрагментния тип повествование в прозата на Каравелов
Самостоятельная работа 4

Любен Каравелов. Повестта „Българи от старо време”

1. Творческа история. Основни тематични ядра

2.2. Особености на поетиката

2.3. Образна система и аксиология

Самостоятельная работа 5

Деградацията на личността и образа на Николчо в повестта „Маминото детенце” на Каравелов

1. Обща характеристика на българската сатирична проза през 19 век

2. Сатирични модели в Каравеловото творчество

3. „Маминото детенце” – идеологическа идентичност на сатиричното

4. Новаторската поетика на Каравелов

5. Литературноисторическо значение на повестта


Самостоятельная работа 6Образът на свободата в поезията на Христо Ботев

  1. Христо Ботев – житейски и творчески път

  2. Основни характеристики на Ботевата поезия

  3. Функционализиране на фолклорни мотиви в поезията на Ботев

  4. Проблемът за свободата в поезията на Ботев

  5. Значение на Ботевата поезия за българската литература

Самостоятельная работа 7Митологизацията на историческата личност в “Христо Ботев. Опит за биография” от Захарий Стоянов (Ботев като Ботев)

1. Захари Стоянов – жизнен и творчески път

2. Поетика на Захари-Стояновата книга за Ботев

3. Конструиране на мита Ботев

4. Културноисторическо значение на книгата

Самостоятельная работа 8Левски като Христос: митологизацията на историческата личност във “Васил Левски. Дяконът. Основни черти из живота му” от Захари Стоянов

1. Захари Стоянов и създаването на българските националноисторически митове

2. Документално и художествено в Захари-Стояновата книга за Левски

3. Библейски модели в книгата. Функционалност.

4. Културноисторическо значение на З.-Стояновата книга за Левски
Самостоятельная работа 9

«Епопея на забравените» на Иван Вазов – поетическа митологизация на българското Възраждане

1. История на създаване на цикъла

2. Жанровата поливалентност на Вазовите оди

3. Реторични модели и ефикасност на патриотичните послания

4. „Епопея на забравените” и конструирането на българската националноисторическа митология
Самостоятельная работа 10

Романът “Под игото” на Иван Вазов - епопея на националния живот преди освобождението

1. История на създаване на романа

2. Жанрова идентичност на произведението

3. Значение на романа за формирането на българските културноисторически представи за възрожденската епоха

4. Разпространение на романа на чужди езици. Международното признание на произведението
Самостоятельная работа 11

«Бай Ганьо» - поетика и културноисторическа проблематика

1. Творческа история на „Бай Ганьо”

2. Жанрови и композиционни особености на книгата

3. Образът на Бай Ганьо - образ-тип, образ-явление.

Самостоятельная работа 12

Фейлетоните на Алеко Константинов - художествено изобличение на човешки пороци и социална действителност

2.1. Отношения и взаимопреплитания между литература и публицистика в българската литература на 19 век

2.2. Жанрова идентичност на Алековите фейлетони

2.3. Морални послания на Алековите фейлетони2.4. Значение на Алековите фейлетони за историческата поетика на сатиричните жанрове в българската литература
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zmsf -> bl17-19st
bl17-19st -> Литература основни характеристики план Българско възраждане
zmsf -> 14. Рекомендована література Базова Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев Съвременен български език. – София: Издателска къща «Петър Берон»
zmsf -> Лекция № Особености на морфологичния строеж на българския език. Граматическа класификация на думите. План
zmsf -> Лекція Лексикология. Думата основна единица на езика. Семантична характеристика на думата План
zmsf -> План самостійних робіт з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
zmsf -> Питання до екзамену з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
zmsf -> Лекція Изречение и словосъчетание. Видове подчинителни връзки План Изречение и словосъчетание
bl17-19st -> Питання до іспиту для студентів заочної форми навчання


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница