Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биографиястраница3/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Гурудев е съвършен

Учителят е един Океан от Милост, Той излива милост върху нещастните.

Рядкост са онези, които знаят Неговата тайна: Той изя-вява Себе Си в онези, които Го разпознаят.

Кой заслужава това?

химн


Единствено познавачът, който ще провери Шабд

и ще слуша учението с пълно внимание

и вътре в когото това учение ще заживее, единствено той ще разбере това.

Онзи, вътре в когото Слънцето на Знанието ще се изяви и ще премахне тъмнината на привързаността - единствено той ще разбере това.

Казвам ти, само рядко срещащите се Светци ще разберат този Анураг Сагар (Океан от Любов).

І. ПРОЛОГ 37Без любов никой не може да Го достигне

Всеки мъдър Светец, който обмисля думите ми и има лю-бов в сърцето си, ще достигне Нирвана.БЕЛЕЗИТЕ НА ЕДИН ВЛЮБЕН

Дарам Дас каза:

О, Сатгуру, със събрани пред себе си ръце в молитва, аз Те моля да изясниш това мое съмнение:

как да разпозная човека, у когото вътре се изявява любовта?

Как изглежда един влюбен? Без любов джива1 не може да бъде освободена -

о, мой Боже, разкажи ми за тази любов и ми дай примери, за да ми я обясниш.

Примери за качествата на един влюбен

Сатгуру каза:

О, Дарам Дас, ще ти обясня качествата на влюбения; слушай внимателно, за да можеш да го разпознаеш.Пример с елена

Опиянен от музиката, еленът побягва и идва при ловеца.

Той въобще не се страхува, не се страхува, дори когато жертва главата си.

Щом чуе музиката, той жертва целия си живот- един влюбен трябва да върши същото.Пример с молеца

Един влюбен трябва да бъде като молец, когато молецът наближи светлина.1 Джива - душа, затворена в границите на трите светове, управлявани от Негативната Сила. Тъй като е чужд термин, в българския текст думата е използвана в една и съща форма - джива - и когато е в единствено, и когато е в множествено число в английския текст, т.е. тя не получава окончание за мно-жествено число, както става това при българските думи - б.пр.

38 І. ПРОЛОГПример със „сати"

О, Дарам Дас, чуй още примери и изяви Шабд на Сатгуру.

Бъди като жената, която изгаря себе си с мъртвия си съпруг и докато гори, не помръдва тялото си;

тя, която изоставя своя дом, богатство и приятели и - в бол-ката от отделеността - върви сама;

тя не спира, дори когато хората довеждат пред нея сина й и се опитват да я впримчат в привързаност -

когато хората казват: „Синът ти е слаб и ще умре, и без теб домът ти ще бъде самотен" -

когато хората казват: „Имаш много богатство, върни се у дома" -

тя е в болката на отделеността от своя съпруг и нищо не я привлича.

ПРОВЕРИ ШАБД Тоест, да се приеме учението толкова сериоз-но, че човек да го приложи на практика и да провери сам за себе си.

ШАБД Звуковият Поток; наричан е още Нам или Слово. Съ-зидателната Сила на Позитивната Сила или Сат Пуруш, която, в край-на сметка, е създала цялото творение и присъства във всеки човек под формата на Светлина и Звук. Те могат да бъдат видяни и чути, и са средството, което изтегля обратно индивида в неговата/нейната същност, Сат Пуруш.

ДЖИВА Душата, когато тя е „вързана" и забравяща. Освободе-ната напълно съзнателна душа е наричана атман, но двата термина често са използвани равнозначно.

САТИ Странен парадокс е, че Кабир, който използва тук и на-всякъде сати като въплъщение на пълна вярност и любов, е трябвало да опонира на това на практика; но това е разликата между идеала и действителността. Тези стихове недвусмислено изобразяват една съпруга, отъждествила се до такава степен със своя съпруг, че е не-способна да живее на ниво, където той не присъства и затова го след-ва в смъртта по свое желание, доброволно, с радост и въпреки тра-диционната мъдрост на приятели и роднини- същото, което един истински последовател изпитва към Бог. Но грозната действителност

І. ПРОЛОГ 39

на обичая, тъй като той станал хиндуистки закон, била нещо друго: една ужасена вдовица, притискана от мнението на обществото да се самоизгори и изчезне, защото буквално нямала бъдеще - когато нейният съпруг бил мъртъв, тя изгубвала своята самоличност и не би-ла вече човек. Далеч от мисълта да я подтикнат да живее, нейните съседи и приятели я принуждавали да умре и ако някакси успеела да се изплъзне от съдбата си, тогава никой не се докосвал до нея. Всички Учители, включително Кабир, се противопоставяли на този порочен обичай; те обаче продължили да използват този идеал като поетичен образ за любовта на истинския последовател към Бог.

ХИМН

Хората се опитват да я убедят по много начини, но твър-до решената жена не ги слуша.Тя казва: „Положението ми е такова, че нямам какво да правя с богатство и имот.

В този свят човек живее много кратко време и накрая никой не го придружава -

затова, скъпи приятели, разберете това: аз съм се уло-вила здраво за ръката на моя съпруг."

КУПЛЕТ


Така тя с решителност се качва на погребалната клада и прегръщайки своя съпруг,

тя става Сати, повтаряйки името на Бог.Качествата на истински влюбения

О, Дарам Дас, познавайки реалността, аз ти говоря за любовта.

Онези, които медитират върху Нам по такъв начин, че да забравят семейството си,

които нямат привързаността към син и съпруга, и които приемат този живот като един сън, са истински влюбени.

Братко, животът в този свят е много кратък и когато дой-

40 І. ПРОЛОГ

де неговия край, светът не помага.

В този свят най-много е обичана жената; дори родите-лите не са обичани толкова много.

Но жената, заради която човек жертва живота си, не по-мага по време на смъртта.

Тя плаче заради себе си и веднага отива в дома на свои-те родители.

Синът, роднините и богатството са сънища, затова моят съвет към теб е да достигнеш Сат Нам.

Нищо не идва с нас, когато дойде краят - дори тялото, което толкова много обичаме.Кой може да ни освободи от Кал?

Братко, не виждам някой, който може да ни избави, ко-гато дойде краят,

освен Един, Когото аз ще ти опиша и Когото, щом оби-чаш, ще постигнеш целта си.

Сатгуру е единственият, Който може да ни избави; по-вярвай, че това е истина.Какво прави Сатгуру?

Побеждавайки Кал, Той отвежда душата до Неподвиж-ното Ниво, където е Сат Пуруш.

Достигайки там, човек намира безгранично щастие и се освобождава от връщане в този свят.

ДОМЪТ НА НЕЙНИТЕ РОДИТЕЛИ Забележете разликата меж-ду отношението на жената, описана тук и това на сати, обрисувана по-горе. Това е едно далеч по-реалистично описание, очевидно на об-щество, където сати не е било извършвано по принуда.

CAT НАМ Изразяването на Съществуването; Истинското Име, давано на Първоначалния Звуков Поток, тъй като той възниква на нивото на Сач Канд като Сат Пуруш или Позитивната Сила. Понякога наименованието се използва в тази книга като синоним за Нам или

І. ПРОЛОГ 41Шабд, Звуковия Поток, като цяло.

КАЛ Означава буквално „Време" или „Тъмнина"; наименова-нието на Негативната Сила или този аспект на Единствения Бог, който се спуска надолу и създава и поддържа причинното (каузал-ното), финото (астралното) и физическото нива. Една много голяма част от „Анураг Сагар" се занимава с Кал, който, както е обяснено по-долу, е един от шестнадесетте синове на Сат Пуруш или Пози-тивната Сила и е изгубил милостта и благоразположението, защото поискал управлението на трите светове. Той е „бащата" на Брама, Вишну и Шива, и отвреме навреме изпраща свои въплъщения в света, за да поддържа справедливостта и поправи неправдите, както и за да заблуди търсещите души и им попречи да напуснат границите на трите светове. Кал не е непременно зъл - едно внимателно прочитане на Анураг Сагар" ще покаже, че (дадена е истината за по-ниското творение), неговата работа е необходима- и все пак той не е добър: съвсем определено, той не е Бог, но въпреки това той изисква да бъде обожаван все едно е Бог. Тъй като той прави всичко, което е по силите му, за да задържи индивидуалните души в по-ниското творение (той не иска те да напуснат това творение - б.пр.), той е древният враг на Светците или въплъщенията на Сат Пуруш, Чиято работа се състои точно в това - да помагат на душите да напуснат по-ниското творение. В еврейско-християнската традиция той в някои отношения е аналогичен на Сатан, в други - на „свещеническото" схващане за Яхвех в Стария Завет (не обаче при пророческото използване на това име, което се отнася за един Бог на милостта и любовта). Гностиците са го наричали Демиург" и са го разбирали много добре. Може би най-близкият аналог в западната литература е „Уризен" на Уилям Блейк, който, подобно на Кал, действа като „великият законодател" (сравни другото наименование на Кал, „Дарам Рай"), използвайки своите закони, за да хване в капан човечеството и който изисква да бъде обожаван като Бог. Макар Кал да е често споменаван в „Анураг Сагар" като „нечестен", което е от гледна точка на Сат Пуруш и Кабир, то в контекста на световете, които е направил, той е абсолютно честен и справедлив, като изисква „око за око и зъб за зъб" и изпълнява това. Тъй като в рамката на Правилото на Закона и положението в по-ниските светове ние не можем да избегнем греха, то истина е, че ние получаваме точно онова, което заслужаваме според Закона на Карма; но тъй като първичната Реалност на човешкото състояние е, че ние

42 І. ПРОЛОГ

сме деца на Сат Пуруш, „капки от Неговата същност", то Кал, видян от тази гледна точка, ни пречи да осъзнаем нашата пълна самоличност и при тези обстоятелства той е чудовищно нечестен. Нашият ум е свързан с Кал така, както нашата душа е свързана със Сат Пуруш.

НЕПОДВИЖНОТО НИВО А вичал, цялото духовно творение от Сат Лок нагоре.

CAT ПУРУШ Истинското Същество; първото пълно изразява-не на Абсолютния Бог. Наричан е още „Върховният Баща" или „Пози-тивната Сила". Той е Богът на Сач Канд и е най-висшата форма на Бог, която може да бъде наречена „личностна". Наричан е също „Сат Нам".Кой може да достигне Неподвижното Ниво?

химн


Онзи, който ще изкачи Пътя на Истината, вярвайки в моите думи,

като войник, който крачи напред в битката и не се без-покои за онова, което е зад него -

така той става като войника и Сати, и приема Знанието за Пътя от Светеца.

Намери убежище в Сатгуру и - като постепенно ставаш Мритак - се освободи от страданията на Кал.Рядкост са онези, които го заслужават

КУПЛЕТ


Кабир каза това, след като размисли: само храбър човек, които върши това, може да достигне Любимия.

І. ПРОЛОГ 43КОЙ Е МРИТАК?

Дарам Дас каза:

О, мой Боже, опиши ми качествата на Мритак, за да може да бъде изгасен огъня, който изгаря моя ум.

О, облако от нектар, обясни ми - как може този живот да умре?

Примери за Мритак

Кабир каза:

Дарам Дас, това е сложно нещо.

Само много малък брой хора могат да го научат от съ-вършен Учител.

Пример с бринги

Онези, които служат на Светците като Мритак, накрая -улавяйки Шабд - извървяват Пътя до Бог.

Също както насекомото, което влиза в контакт с бринги, развива своето тяло.

Бринги атакува насекомото със своя звук и онзи, който улавя този звук,

е отвеждан от бринги до неговия дом, където бринги го преобразява в собствената си форма.

Насекомото, което улавя звука на бринги, самото то ста-ва бринги.

Рядкост са насекомите, които улавят звука на бринги при първия опит.

Някои го улавят при втория опит, някои при третия опит и жертвайки своето тяло и ум, те стават формата на бринги.

Насекомото, което не улавя звука на бринги, си остава завинаги едно обикновено насекомо.

О, Дарам Дас, последователят трябва да получи знание-то от Учителя, тъй както насекомото получава звука от брин-ги.

44 І. ПРОЛОГ

Кой достига качеството на бринги?

Онзи, който е предопределен да приеме учението, Аз го превръщам в Моята форма:

онази джива (душа), която не притежава двойственост, Me осъзнава.

Човек, който вярва в думите на Учителите, единствено той става бринги.

Когато враната се слее с Шабд и изостави всички свои желания, тя става ханса.

Какво е ханса?

КУПЛЕТ


Онзи, който изоставя пътя на враната и постоянно мис-ли за истинския Шабд вътре, хранейки се с перли -

който дава живота си на Сат Пуруш, като следва Пътя, показан от Учителите - той е ханса.

МРИТАК Буквално означава „мъртъв, докато живее"; има се предвид човек да бъде съвършено непривързан към света (отделен от света - б.пр.), тъй както би бил един мъртъв човек, и да е съзнателен за Бог.

БРИНГИ Този необикновен феномен, който явно е един разказ от природата и не е митология, е коментиран от Сант Кирпал Сингх Джи както следва: „Бринги (едно насекомо), след като почти убие кийт (друго насекомо), го връща към живот, като му дава могъщото си внимание. Кийт, когато се е съживило, повече не е „кийт", а става бринги-същество, изпълнено с жизнения импулс на бринги. Точно по същия начин Кабир казва, че онзи, който прави симран и с реши-телност го е „имплантирал" вътре, ще има ново раждане и нов жи-вот, съвсем различен от стария сетивен начин на живот, който е водил дотогава." („The Way of the Saints", pp. 121-122).

XAHCA Митологичен лебед, който се храни с перли и когото Учителите използват като символ на освободената човешка душа (като например в термина парамаханса, което буквално означава „голям лебед").

І. ПРОЛОГ 45Повече примери за Мритак

Чуйте, о, Светци, природата на Мритак; рядкост са оне-зи, които практикуват Пътя на Бог.

Чуйте повече качества на Мритак: Мритак служи на Сатгуру.

Мритак изявява любов вътре в себе си и като получава тази любов, джива (душата) получава освобождение.Пример със земята

Земята не наранява никого - бъди като нея.

Някои поставят сандалово дърво върху нея, някои хвър-лят мръсотия върху нея - въпреки това тя не мрази никого.

Мритак също не мрази никого - той е много щастлив, дори когато му се противопоставят.Пример със захарната тръстика

Чуй още качества на Мритак и стъпи на Пътя, показан от Учителя само след като го провериш и разбереш:

когато фермерът прави кафява нерафинирана захар, той нарязва захарната тръстика на парчета;

след това тя е разтрошавана в пресата и сокът е затоп-лян в котел.

След като сокът кипне се получава кафява нерафинира-на захар и след като кафявата нерафинирана захар кипне, се получава сурова, необработена захар.

Чрез нагряване на суровата захар се получава рафини-рана захар.

Когато захарта отново се изгори се получава небет шекер.

Кабир казва: от небет шекера се прави захар на криста-ли, която всички много харесват.

По същия начин, ако последователят понася всички свои страдания, с Милостта на Учителя той лесно може да прекоси Океана на Живота.

46 І. ПРОЛОГКой може да развие качествата на Мритак?

химн


Дарам Дас, да се развият качествата на Мритак е труд-но; само една храбра душа може да направи това.

Страхливецът не може да понесе да слуша за това. Той побягва и се чувства така, сякаш неговите тяло и ум горят.

Единствено онези последователи, за които се грижи Учи-телят, могат да се качат на кораба на Знанието на Учителя.

И това е истина: че онзи, който получи това знание, със сигурност отива в своя вечен дом.Само един Мритак е Саду

КУПЛЕТ


Онзи, който става Мритак, е Саду и единствено той осъзнава Сатгуру.

Той отстранява всички илюзии и дори боговете зависят от него.Кой е Саду?

О, Дарам Дас, пътят на Саду е много труден. Онзи, кой-то живее като Мритак, е съвършен Саду.

Онзи, който е овладял петте сетивни органи и пие некта-ра на Нам ден и нощ, е Саду.

Овладяване на органа за виждане

Най-напред контролирай очите и медитирай върху Нам, получен от Учителя.

Гледането на Красивата Форма на Бог е единственото, което тези очи трябва да обожават; саду не трябва да желае друго.

Онзи, който разбира „красиво" и „грозно" като едно и съ-що нещо, и не гледа тялото, се наслаждава вечно на щастието.

І. ПРОЛОГ 47

Овладяване на органа за чуване

Неговите уши трябва да обичат слушането на добри ду-ми, те не трябва да харесват слушането на лоши думи;

но онзи, който понася и добрите, и лошите думи, той обича Знанието на Учителя да остава в сърцето му.

Овладяване на органа за обоняние

Носът е ръководен от приятни миризми, но мъдрите Светци го владеят.Овладяване на органа за вкус

Езикът иска приятни вкусове: кисел, сладък и приятен вкус.

Но Мритак не прави никаква разлика между вкусни и безвкусни неща.

Той не се въодушевява, дори да са му донесени Петте Нектара.

Той не отказва храна, ако тя е безсолна и с любов прие-ма онова, което му е сервирано.

САДУ Онзи, който е достигнал Дасван Двар или третото ни-во; много висша душа. Терминът широко се използва за скитащи монаси, които най-често носят тъмнооранжеви или жълти роби, но обикновено това не е неговото значение в Анураг Сагар" или в дру-гите писания на Учителите.ДОБРО" и „ЛОШО" Парадоксът тук е, че „добро"-то и „ло-шо"-то, както ние обикновено ги разбираме, са дуалистични и имат значение единствено тогава, когато се говори за световете на Кал; но в Сат Мат „добро" означава „онова, което ни води към Бог" и „лошо" -„онова, което ни пречи да отидем при Бог". В този куплет, в първия стих се говори за „добро" и „лошо" във втория, духовен смисъл, а във втория стих - в техния външен, дуалистичен смисъл.

48 І. ПРОЛОГОвладяване на мъжкия генитален орган

Този орган е порочен и много греховен. Само много ма-лък брой хора побеждават похотта.

Една похотлива жена е мина на Кал. Напусни компания-та й и опознай Гуру.

Овладяване на похотта

Винаги, когато дойде вълната на похотта, човек трябва да се събуди.

Той трябва да съсредоточи вниманието си в Шабд и в мълчание да пие Нектара на Нам.

Когато той се слее с Онзи, Който не притежава елемен-ти, с похотта ще бъде приключено.Божеството на похотта е крадец

химн


Похотта е могъща, опасна и предизвикваща страдание негативна сила,

която е накарала богове, муни, якша и гандарва да се отдадат на пола.

Всички те са били ограбени - само много малък брой, които са останали решителни вследствие качеството на свое-то знание, са били спасени.

Онези, които имат Светлината на Знанието на Сатгуру и са с Него, притежават тайната на Пътя.Начини за избавяне от крадеца похот

КУПЛЕТ


Просветли своята вътрешна Същност с Лампата на Зна-нието.

Медитирай върху Шабд на Сатгуру и крадецът на тъм-нината ще избяга.

І. ПРОЛОГ 49

Пример с птицата анул

С милостта на Учителя, джива (душата) е наричана „Са-ду" и, като става птицата анул, тя се завръща в своя вечен дом.

Дарам Дас, разбери тези думи; аз ти разказвам за пти-цата анул,

която живее в небето и е поддържана от въздуха ден и нощ.

Тя изпълнява сексуалния акт чрез очите и по този начин зачева.

Тя снася своите яйца в небето, където няма никаква опора:

яйцето е хранено, докато пада; то се излюпва в небето и младата птица се ражда;

именно по пътя тя отваря очите си и по пътя разтваря своите криле.

Когато накрая достигне земята, тя осъзнава, че това не е нейният дом -

осъзнавайки това, тя полита обратно натам, където жи-веят нейните родители.

Птицата анул не слиза, за да върне бебето - то само оти-ва в къщи, изминавайки пътя.

Много птици живеят в този свят, но много малко от тях са птици анул.

Птици като тази са рядкост, и рядко се срещат джива (души), които да се сливат с Нам.

Ако джива (душата) може да практикува този път, тя може да се завърне в Сат Лок, побеждавайки Кал.Кога един Саду става като птица анул?

химн


Когато човек влиза единствено в убежището на Сатгуру и поддържа само едно желание - желанието за Нам;

когато той служи на Сатгуру ден и нощ, и няма желание за богатство и имот;

50 І. ПРОЛОГ

когато забравя син, съпруга и всичките наслаждения, и поддържа привързаност към нозете на Сатгуру. [Тогава той става като птица анул.]

МЪЖКИЯТ ГЕНИТАЛЕН ОРГАН Казаното тук от Кабир е в типичния за него рязък стил и не е съобразено с усещанията на два-десети век. Сравни с „Евангелие на Матей", глава 19. Какво обаче означава думата „греховен", когато Учителите я използват? Според Кирпал Сингх, „Учителите дават едно много просто определение за грях- „забравяне на източника" (Godhead). [„The Wheel of Life", p. 37]. Щом това бъде разбрано веднъж, тогава смисълът е ясен: нищо не кара един мъж да забрави своята по-висша същност по-бързо или по-дълбоко от неговия възбуден генитален орган.

, ПОХОТЛИВА ЖЕНА" Както се подразбира от контекста, тук става въпрос за жената, когато тя действа като сексуален обект или когато мъжът гледа на нея като на сексуален обект под влияние на своя генитален орган.

HAM Име; тук терминът е използван като синоним на Шабд шш Звуковия Поток, първоначалната съзидателна Сила на Бог, която също така е същността на всеки индивид. В този смисъл, това е точният еквивалент на гръцкия термин Логос [в английския език „Слово"], както се използва в Новия Завет, особено в първата част на „Евангелието на Йоан", където това понятие се описва много подробно. Нам освен това може да означава „име" в обикновения смисъл, също както „Слово" може да означава „слово" (дума - б.пр.) в обикновения смисъл: Светците използват тер-мините Дунатмак и Варнатмак, за да направят разлика между двете неща, като първият термин се отнася за Звуковия Поток или съзидателната сила, а вторият - за имената, които могат да бъдат изречени чрез човешкия говор. В началния абзац на "Тао Те Чинг" се дава същото различаване.

ПТИЦАТА АНУЛ Митологична птица. Всички индийски пи-сания са изпълнени с описания на такива създания и „Анураг Сагар " не е изключение. Тези примери и истории са разказани, за да се илюстрира една човешка психологическа гледна точка и трябва да бъдат разбирани като притчи, а не като лекции по биология. Сант Кирпал Сингх е написал, че Учителят „често използва такива понятия и учения от древните хиндуистки знания, но той ги споменава не в дух на научна истина, а често като един поет на Бог, който използва загатванията и митологията, за да запомним добре същината." [Jap Ji", p. 94].

І. ПРОЛОГ 51

Какво дава Учителят на такъв Саду?

С милостта на Сатгуру, той получава облекчение от не-поносимата болка и достига Сат Лок.Как човек достига Неподвижното Ниво?

КУПЛЕТ


Като помни постоянно Учителя в мисли, думи и дейст-вия, и като се подчинява на заповедите на Учителя -

на онзи, който прави това, Учителят дава дара на осво-бождението и го слива с Нам.Величието на сливането с Нам

Докато джива (душата) не се слее с Нам, тя скита в този свят.

Когато медитира върху Онзи, Който Няма Форма и се слива с Нам, всички нейни съмнения си отиват.

Ако човек се слее с Нам дори за миг, величието на мига не може да бъде описано.

Всички говорят за Нам, но рядко се срещат такива, кои-то достигат Нам, Който Няма Форма.

Дори човек да живее в Каши в продължение на епохи, ако не притежава Шабд на Същността, той ще отиде в ада.

Нимкар, Бадри Дам, Гайя или Праяг - дори човек да се къпе на тези свещени места

и да ходи на всичките шестдесет и осем места за покло-нение, въпреки това без Шабд на Същността илюзията не може да си отиде.

Какво мога да кажа още за този Нам, който щом бъде повтарян, страхът от Яма си отива?


Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница