Сборник в чест на доц. Христо СтаменовДата22.01.2019
Размер37.5 Kb.
#110818
ТипСборник
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
в юбилеен сборник в чест на доц. Христо Стаменов

ЕЗИКЪТ ОТБЛИЗО


Катедрата по англицистика и американистика към СУ „Св. Климент Охрдски“ има удоволствието да Ви покани да участвате със статия в запланувания сборник. Тематиката на сборника е определена от научната и преподавателска дейност на юбиляра.
Характерна за научните публикации на Христо Стаменов е широтата на неговите интереси. Те са в областта на теоретичната граматика на съвременния английски език, общото и съпоставително езикознание, българистиката и езиковите контакти, приложната лингвистика и теорията на превода. Той разглежда езиковите явления многопластово, като пресечна точка на морфологичните им, синтактичните, семантичните и прагматични, дори фонологични особености.
Молим да изпращате статиите на адрес festschrift.stamenov.chr@gmail.com

Краен срок 20 януари 2018 г.

Изискванията за оформление и обем следват по-долу. За допълнителна информация пишете на горния имейл адрес.

От организаторите

кат. Англицистика и американистика

СУ „Св. Климент Охрдски“

бул. Цар Освободител 15,

1000 СофияЕЗИКЪТ ОТБЛИЗО

Сборник в чест на Христо Стаменов

Изисквания за оформяне на статиите

Краен срок за предаване на статиите в окончателен вид: 20. 01. 2018 г. Научните редактори на сборника си запазват правото да не приемат текстове, несъобразени с тематичните и технически изисквания.

Статиите да бъдат изпратени в електронен вид във формат DOC/DOCX и PDF на имейла на проекта: festschrift.stamenov.chr@gmail.com

Шрифтът на текста да бъде Times New Roman 12 пункта. Статиите да не превишават 15 стандартни страници (не повече от 26 000 знака с включени разстояния и заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията).Статиите може да са на английски или на български. Резюмето да е на език, различен от езика на статията.
Текстът на материала да има следния вид:

1. ред – заглавие: Times New Roman, 14 пункта, Bold, Centered, Caps Lock

2. ред – пра­зен

3. ред – име и фамилия на ав­то­ра: Times New Roman, size 13, Regular, Centered

4. ред научна институция

5. ред – пра­зен

6. ред – резюме до 10 реда: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1,2 cm

17. ред – празен

18. ред – ключови думи – до 5 ключови думи: Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,2 cm

19. ред – празен

20. ред – начало на текста: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1,2 cm
Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на издаване, двоеточие, страница) посочвайте в кръгли скоби, например (Караулов 1999: 43). Ако е сборник, посочва се фамилията на редактора, годината на изданието и страницата, напр. (Димитрова, ред. 1998: 56).

Бележките към текста да се включват под линия на всяка страница.

Графиките и таблиците да бъдат разположени вътре в текста на съответното място, номерирани и озаглавени отдолу в шрифт получер (Bold), центриран.

Подчертаванията да бъдат в Italic.

Страниците да НЕ са номерирани.

Цитираната литература се подрежда накрая по азбучен ред без номериране (за текстове на кирилица – първо литературата на кирилица, след това на латиница; за текстове на латиница – обратно). Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник – фамилия на редактора), година на издаване (и двете Bold), двоеточие, фамилия и инициали на автора, заглавие на книгата (Italic), място на издаване (град), издателство и година. Ако е цитирана статия, заглавието се изписва в Normal, след него следва точка, тире и заглавието на списанието (Italic), след което се посочват брой и година на издаване и страниците на статията. При електронните източници първо се посочва датата на публикуване (ако е посочена), след това датата на влизане в сайта, като сайтът се посочва в ъглови скоби. При повече публикации от един и същи автор в една и съща година след годината се слага буква a, b, c.

Цитирана литература

Димитрова, ред. 1998: Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998.

Карагьозова 1998: Карагьозова, Сн. Езикът на рекламата. – В: Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София, Наука и изкуство, 1998, 289315.

Караулов 1999: Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. Москва: ИРЯ РАН, 1999.

Ухлиржова 2011: Ухлиржова, Л. Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІІІ. – Съпоставително езикознание №3, 2011, 5-16.

Bauman 2000: Bauman, Z. Modernity and the Holocaust. New York: Ithaca, 2000.

Corrigan 1965: Corrigan, R. The Drama of Anton Chekhov. – In: Modern Drama. Essays in Criticism. Ed. by T. Bogard, W. Oliver. New York: Oxford Press, 1965, 85–90.

Gerould, ed. 2000: Theatre/Theory/Theatre. The Major Critical Texts from Aristotle and Zeami to Soyinka and Havel. Ed. by D. Gerould. New York: Applause Theater & Cinema Books, 2000.

Gul 1955: Gul, R. Papers. General Collection. Yale University: Beineke Rare Book and Manuscript Library, 1955.

Sheppard 1998: Sheppard. L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. 13 April, 1998. University of Illinois at Urbana-Champaign. Accessed on 29 July, 1999. <http://www.urbanext.uiuc.edu/news/news980413g.html>.

Stankova, Harlacova 1991: Stankova, E., I. Harlacova. English idioms. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1991.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница