Сборник в чест на проф д-р Ангел Давидов. В. Търново, 2004, с. 411-415Дата15.10.2018
Размер30 Kb.
#88283
Книги

1. Билингвална интерференция в крайния български северозапад. В. Търново, 2008, ISBN 978-954-350-070-4.Статии и доклади

2. “Парадоксът на наблюдението” – необходимото “зло” в социолингвистиката. // Национални студентски четения. В.Търново, 2002, с. 63-66.

3. “Теория за езиковия дефицит” и проявите £ в билингвистична среда. // Дни на науката ‘2003. В. Търново, 2003, с.34-38.

4. Прояви на диглосията в крайния български северозапад. // Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В.Търново, 2004, с. 411-415.

5. Етапи на двуезичието в гр. Брегово. // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. В. Търново, 2005, с.127-135.

6. Към някои характеристики на втория език при билингвите.// Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, с.351-356.

7. Дискурсни стратегии в билингвистична среда. // Отвъд думите: превращенията на смисъла. (Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005г.). Пловдив, 2006, с.350-353.

8. Някои морфологични особености на билингвалната с-формация.// Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново 2006, с.259-264.

9. Субординацията между българския език и влашкия диалект в българския северозападен билнгвален ареал. // Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота), В. Търново, 2009, с. 266-270.

10. Количествен анализ на няколко маркера от билингвална реч. // Проблеми на устната комуникация, кн. 8, В. Търново, 2010, с.234-241.

11. Социолингвистичен поглед върху лексемната динамика във вестникарския език. // Световната криза и икономическото развитие. (Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция), т. 4, Варна, 2010, с. 106-113.

12. Нерешен проблем при употреба на главна буква. //Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма, Пловдив, 2010, с.198-203.

13. Още веднъж за прогресивната консонантна асимилация. // Български език, 2010, № 3, с. 94-99

14. Лексикални паралели в два крайдунавски говора (по материали от Видинско и Силистренско // Юбилеен сборник на Филологическия факултет, т. 2, (По повод 75-годишнината на проф. д-р Иван Юстинианов Кочев), Благоевград, 2010, с. 235-239

15. За влиянието на социалния опит върху лексикалния репертоар на билингвите // Проблеми на социолингвистиката, т. 10, С., 2011, с. 361-365

16. Към въпроса за българо-румънските взаимоотношения в областта на фразеологията (върху материал от говора на гр. Брегово, Видинско) // Проф. д-р Върбан Вътов на 70 години (Юбилеен сборник), В. Търново, 2011, с. 91-98
Рецензии

17. Ново ономастично проучване.// Проглас, В. Търново, 2008, кн. 1, с. 159-16218. Нов помощник в интеркултурния диалог. // Проглас, В.Търново, 2010, кн. 1, с. 220-223
Каталог: userinfo -> 921 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Маринов Владислав Владков


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница