Сценарий, критерий, герой; б вестник, пакостник, местност; в рождени, тленни, постоянни; г мощта, пустощта, пещтаДата07.08.2018
Размер67.97 Kb.
ТипСценарий
ВАРИАНТ ЗА КЛАСНА РАБОТА ПО БЕЛ -10. КЛАС
1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) сценарий, критерий, герой;

Б) вестник, пакостник, местност;

В) рождени, тленни, постоянни;

Г) мощта, пустощта, пещта.

ПРИПОМНЕТЕ СИ!

-й/и СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪОТВЕТНО ЗА ЕДИНСТВЕНО И МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

-АКО ДУМАТА В ЕД. Ч, М.Р. ЗАВЪРШВА НА НЕН, ПИШЕМ НН, НО ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЯ КАТО ИМЕННО, ФИНО. ВНИМАВАЙТЕ СЪЩЕСТВУВА ЛИ ТАКАВА ДУМА В ЕД. Ч.! НАПР. ПОСЛАНЕН НЯМА, СЛЕДОВАТЕЛНО ПОСЛАНИЧЕСКИ СЕ ПИШЕ С ЕДНО Н.-ПРИ ЧЛЕНУВАНЕ НА ИМЕНАОТ Ж. Р., ЗАВЪРШВАЩИ НА Щ, ПРИБАВЯМЕ ЧЛЕН ТА, НО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ПОСЛЕДНАТА БУКВА Е Щ ИЛИ Ш!

-КОГАТО СЕ СЪМНЯВАТЕ В НАЛИЧИЕТО НА Т, РАЗДЕЛЕТЕ ДУМАТА НА СЪСТАВЯЩИТЕ Я МОРФЕМИ, Т.Е. КОРЕН, ПРЕДСТАВКА И ПР.!НАПРИМЕР – ВЕСТ???НИК /корен ВЕСТ –проверка: ВЕСТИ, СЛЕДОВАТЕЛНО ВЕСТНИК/2. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) сграда, сдание, сговор;

Б) разхвърлям, изтребвам, подписвам;

В) спартански, комедиански, рецензентски;

Г) племенник, посланник, именник. 

ЗАПОМНИ!

ГРАДА, НО ЗДАНИЕ, защото първата дума е съставена от КОРЕН ГРАД + ПРЕДСТАВКА С, а втората има само корен от руски произход ЗДЕЛАН.

3. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка? 

Земята е най-голямото богатство на Австралия и Нова зеландия(А)– използва се за отглеждането на добитак(Б)и за добив на жито. Австралия е богата на минерали и е световен лидер в производството на алуминиева руда, дияманти(В)и оловна руда. Основните богатства на тихоокеанските (Г)острови са рибата и кокосовите продукти. -ПРИ КОЛЕБАНИЕ МЕЖДУ А/Ъ,ПОСТАВЯМЕ ДУМАТА В МН. Ч. И АКО СЪМНИТЕЛНАТА ГЛАСНА ИЗЧЕЗНЕ, ПИШЕМ Ъ В ЕД. Ч, НО АКО СЕ ЗАПАЗИ- А. НАПР. МАЛЪК – МАЛКИ .

ИЗКЛЮЧЕНИЯ СА НЯКОИ ДУМИ НА ЪК КАТО ПЯСЪК, БЛЯСЪК, ЗАМЪК, КАМЪК СЕ ПИШАТ И МН. Ч С Ъ – ПЯСЪЦИ, ЗАМЪЦИ, КАМЪНИ, БЛЯСЪЦИ….

- ПРИЛ. ИМЕНА НА СКА,СКИ, СЕ ПИШАТ С МАЛКА БУКВА И СЛЯТО, АКО СА ОТ ДВЕ ЧАСТИ.НАПР. иванвазовски, елинпелиновски, ботевски, НО ПРИЛ. ИМЕНА, ЗАВЪРШВАЩИ НА ОВ, ЕВ, ОВА, ЕВА, ЕВИ СЕ ПИШАТ ВИНАГИ С ГЛАВНА БУКВА И АКО СА ОТ ДВЕ ЧАСТИ ОТДЕЛНО С ДЕФИЗ. НАПР. Алеко- Константинов, Елин – Пелинов, Ботев, Йовков.

4. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка? 

А) Медийте – четвъртата или последната власт, това е темата на новия брой на списанието.

Б) Звучи анегдотично допускането, че за глобалното затопляне е виновен само бизнесът.

В) Едно образувание е планина, ако височината му надхвърля тази на околните обекти.

Г) В този тип игри всеки герой е детайлно анимиран с отличителни за него специялни удари и хватки. 

ЧЛЕНУВАНЕ!!!

-АКО ПРЕД ДУМАТА ИМА ГЛ. СЪМ – ВИНАГИ ЧЛЕНУВАМЕ С ПЪЛЕН ЧЛЕН ЪТ, ЯТ

-АКО ДУМАТА ИЛИ ИЗРАЗЪТ МОЖЕ ДА СЕ ЗАМЕСТИ С МЕСТ. ТОЙ, ПИШЕМ ЪТ, ЯТ-АКО ПРЕД ДУМАТА ИМА ПРЕДЛОГ, НИКОГА НЕ ПИШЕМ ПЪЛЕН ЧЛЕН, А ИЗПОЛЗВАМЕ А/Я

-ПРОЗВИЩАТА НЕ СЕ ЧЛЕНУВАТ С ЪТ, ЯТ ДОРИ И ДА СА В ПОЗИЦИЯТА НА ПОДЛОЗИ.

5.В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Цигуларят (А), който (Б)срещнах случайно, носеше пет огромни букета (В)и получаваше поздравления от българските и от чуждестранните (Г)гости.

- ЗА ЧИЙТО/ЧИИТО ГЛЕДАМЕ СЛЕДВАЩАТА ДУМА И СЪГЛАСУВАМЕ, А ЗА КОЙТО/КОИТО, ГЛЕДАМЕ ПРЕДНАТА ДУМА.6. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) В залата за награждаване влезе отборът, чиито треньор беше просълзен.

Б) Ще приключиме изпита, без да чакаме допълнителни указания от директора.

В) Ние не сме четяли достатъчно романи и затова не сме се справили с изпита.

Г) Иманярят намери три древни надписа и цяла дузина нанизи от сребро.

съседи заедно се включиха в новата инициатива на общината за почистване на детските площадки. 7. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? 

А) Единственият хранителен продукт намерен в египетските пирамиди, е пчелният мед.

Б)Секвоята е дърво, което достига 110 м височина, 10 м диаметър на стъблото и 3000-годишна възраст.

В) Единственото безсмъртно същество в света е вид медуза, клетките на която се подмладяват чрез непрекъсната регенерация.

Г) В ученическото състезание, което се проведе през април, участваха отбори от 15 страни.


УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ ОЩЕ МАЛКО!
1. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква в свитъка за свободни отговори. Синтез на материалното и ....................(А), ефирни и реални като духа, цветята ни съпровождат във всички щастливи или нещастни събития от живота ни. Те участват в радостите ни, като ги увеличават, и в ...................(Б) ни, като ги намаляват. Цветята ни припомнят винаги забравяната ...................(В), че светът е бил създаден за щастие и красота. Повече от останалите обитатели на растителното царство цветята притежават атрибути на живота: хранене, дишане, цвят, пол, постоянно преображение. Те .................(Г) света на проявата, на богоявлението, а корените им – невидимия, скрит свят, в който се подготвя всичко. (Жан Приор, “Универсалните символи”)

А) зримото, свръхестественото, традиционното Б) скърбите, празниците, делниците

В) лъжа, вяра, истина Г) търсят, символизират, посочват

2. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) съществително име

Разследването установи, че четиримата (съучастник) на извършилия престъплението са укрили откраднатите десет (компютър) в два (склад) край града.

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ СЛЕД ЧИСЛ. ИМЕНА ИЛИ МЕСТ. ЗА КОЛИЧЕСТВО/КОЛКО, НЯКОЛКО, НЕКОЛЦИНА/ АКО ИМА ЛИЦА, СЕ ПИШЕ ВИНАГИ ФОРМА ЗА МН. ЧИСЛО НАПР. ПЕТИМА ВОЙНИЦИ, СЕДЕМДЕСЕТ СТУДЕНТИ, НО АКО СЛЕДВА НЕЛИЦЕ, ПИШЕМ ОК. А. НАПР. СЕДЕМ КАМИОНА, 100 МОТОРА, КОЛКО МОЛИВА, НЯКОЛКО ЧИНА!

Б) местоимение

Човекът, (който) срещнахме, е много благороден и не е причинил зло на (никой).

В) членувана форма

(Доклад) за последиците от глобализацията е (най-интересен) от прочетените на (научен) форум.

Г) форма за учтивост

Госпожо, Вие сте (избран) за победител в конкурса, защото сте (получил) най-високата оценка от членовете на журито.11. В текста са пропуснати пет запетаи. Поставете ги.

Според народните песни самодивите обитават както горите и поляните така и изворите и реките. Силата им се крие в пояса около кръста. В българския фолклор е особено популярен мотивът за овчаря който откраднал пояса (ризата) на къпеща се във вир самодива. Загубила силата си тя се съгласява да се ожени за него. Ражда му деца но когато след време намира своя пояс в сандъка опасва го и излита през комина на къщата. (“Българска митология. Енциклопедичен речник”)

12. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) коригирам, стогодишнина, гениален, предразсъдък

Б) тъмнозелен, тридесет и пет метров, черно-бял, християнин

В) националноосвободителен, алекоконстантиновски, двойствен, безопасна

Г) Иван-Вазова, донесът, 20-етажен, странноприемница

13. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) не знаейки, изскачам, умилостивявам, безпорен

Б) недооценявам, оттенък, изгнанник, Българско Национално радио

В) възпирам, кандидатстудентски, безкомпромисна, Горна баня

Г) лиро-епически, поет-революционер, израстна, втората световна война

14. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Едно от най-важните събития (А) през епохата на Българското (Б) Възраждане (В) е Априлското въстание (Г).15. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Основни държавни институции са Народното събрание и Министерският съвет.

Б) Народът е колективният главен герой в романа епопея “Под игото”.

В) Мотивът за неизживяния живот е централен в Далчевата поезия.

Г) Героите в повестта се открояват с верността си към революционната кауза.

16. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) Той не се осмели да се противопостави на своя безскрупулен противник, който непрекъснато го обиждаше.

Б) Тя говори с насмешка за моите постижения и постоянно умаловажава успехите ми.

В) Повествователят представя бурята, бошуваща в душата на персонажа, който е лишен от нравствени опори и напразно търси убежище.

Г) Служейки си със сарказъм, писателят осмива типизирания герой, представен като въплащение на негативното в социалната действителност.

18. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Получих автограф от писателя, чиито романи са преведени в много страни.

Б) Ораторът сподели неговите виждания за бъдещото развитие на общината.

В) Когато ученикът влезе в кабинета по биология, там нямаше никой.

Г) Напрегнатото сюжетно действие и диалогът, който въздейства емоционално върху

читателите, е основната причина за успеха на романа.19. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

Два та (А) спътника (Б) на пострадалия (В) човек не знаеха към кой (Г) да се обърнат за съдействие.21. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Как е трябвало да постъпя разбрах едва на следващия ден.

Б) Той усети, че краката му се стоплиха, и се озърна изпитателно.

В) Да отидем всички беше невъзможно.Г) Ще се включа в екипа, едва когато оздравея.

ПРОБВАЙТЕ И ТОВА! Прочетете откъса от поемата на П.П. Славейков „ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА” и запишете:

  • 3 прилики между героите /3 точки/

  • 2 суеверия, които доказват, че героите се придържат към вярванията на народа !/4 точки/

  • 2 опозиции/противопоставяния/2 точки/
Гергана още Никола,
двамата лика прилика,
като два стърка аглика;
двамата млади, зелени,
един за други родени,
един у други влибени,
влибени вярно, примерно.
     Либил Никола Гергана,
либил я и я задирял:
заран и вечер по извор,
по хора` всяка неделя,
по тлъки всяка прилука,
и по седенки всяка нощ.
     Било то вече посреднощ.
Седенките ся разиждат -
праща Никола дома й
своята мила Гергана,
китка и цвете поиска.
Гергана тихо говори:
-  Късно е, либе, за китка,
месечинка си залезе,
а петли не са попели -
време е сега потайно,
грозна, невярна полунощ;
звезди блещукат над нази,
веди прелитат край нази -
змееве, змейски духове
и самодиви-нощянки,
ще видят, ще ни завидят -
китка се дава за обич,
кога се зора зазори.

СЛЕДВА СЪЧИНЕНИЕТО….

Каталог: 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Alexander Malinov
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница