Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г


Ръководител: Халдун Сагбилстраница2/5
Дата25.07.2016
Размер422.6 Kb.
1   2   3   4   5

Ръководител: Халдун СагбилОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕза годината, приключваща на 31 декември 2006
/всички суми са посочени в хиляди лева/Бележка


Година,

Завършваща на

31 декември

2006Година,

Завършваща на

31 декември

2005


Приходи от продажби

10

15288

7544

Себестойност на продажбите

11

(11494)

(5200)

Брутна печалба
3794

2344

Разходи по продажби

12

(36)

(128)

Други оперативни разходи

13

(302)

(216)

Финансови приходи
85

42

Финансови разходи
(3)

(8)

Нетни финансови приходи

14

82

34

Печалба преди данъчно облагане

15

3538

2034

Разход за данък

16

(534)

(307)


Печалба за периода
3004

1727


Дата: 31-01-2007 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун Сагбил

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОДза годината приключваща на 31 декември 2006
/всички суми са посочени в хиляди лева/
Година,

завършваща на

31 декември

2006

Година,

завършваща на

31 декември

2005Паричен поток от основна дейност

Парични постъпления от клиенти
18112
9279

Парични плащания на доставчици и персонал
(13502)
(6645)

Парични потоци формирани от платени данъци
(1156)
(653)

Плащания при разпределения на печалби дивиденти(1607)
(813)


Парични постъпления от лихви
75
42

Други постъпления от основна дейност

Други плащания от основна дейност
(4)
(5)
Нетни парични наличности от основна дейност
1918
1205
Парични потоци от инвестиционна дейност

Плащания ,свързани с дълготрайни активи


(1)

Постъпления, свързани с дълготрайни активи


1
Нетни парични наличности използвани за инвестиционна дейност
0
0
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти
1918
1205
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода
2500
1295
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 4/
4418

2500


Дата: 31-01-2007 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница