Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г


Ръководител: Халдун Сагбилстраница3/5
Дата25.07.2016
Размер422.6 Kb.
#5938
1   2   3   4   5

Ръководител: Халдун Сагбил

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 декември 2006/всички суми са посочени в хиляди лева/

Регистриран капитал

Преоценъчен резерв

Натрупана печалба/ загуба

Общо
Салдо към 31 декември 2004

5

1

874

880
Разпределение на печалбата(874)

(874)

Преоценъчен резерв на излезли дълготрайни активи

-

(1)

1

0

Печалба/(загуба) за периода

-

-

1727

1727

Салдо към 31 декември 2005

5

0

1728

1733
Разпределение на печалбата(1728)

(1728)

Преоценъчен резерв на излезли дълготрайни активи

-

-

-

-

Печалба/(загуба) за периода

-

-

3004

3004

Салдо към 31 декември 2006

5

0

3004

3009
Дата: 31-01-2007 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница