Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проектиPdf просмотр
страница15/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Ключови понятия
Иновация - система от дейности по създаване и внедряване в практиката на нов или усъвършенстван продукт, услуга, процес, организационна или маркетингова новост.
Научноизследователска дейност - оригинално и планирано изследване, предприето с цел получаване на ново научно или техническо познание и разбиране.


22
Приложни изследвания - дейности, насочени към придобиване на ново знание за целите на конкретна задача или практически проблем.
Развойна дейност - практическото прилагане на изследователските открития или други знания в план или схема за производството на нови или съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги преди започване на търговското производство или употреба в дейността на предприятието.
Фундаментални изследвания - всяка експериментална или теоретична дейност, предприета с цел придобиване на нови знания и изследване на причините за съществуването на определени явленията.
Въпроси за самоподготовка:
1.

Каква е същността на понятието „научноизследователска и развойна дейност“ (НИРД)?

2.
Посочете дали твърдението е вярно:
„Фундаменталните изследвания са дейности, насочени към придобиване на ново знание за целите на конкретна задача или практически проблем.“
А) Твърдението е вярно.
Б) Твърдението не е вярно.
В) Твърдението е вярно, но само за фундаментални изследвания, направени в областта на фармацевтиката.
Г) Твърдението не е вярно, защото в икономическата теория не съществува понятие
„фундаментално изследване“.
Д) Твърдението е вярно, но само в случаите, когато фундаменталното изследване доведе до ново изобретение или откритие.
3.

Във връзка със създаването на иновативен продукт предприятие „Х“ извършва следните
разходи:
1.
Разходи за рекламна кампания – 20000 лв.
2. Разходи за юридически услуги по кандидатстване и получаване на патенти – 7 000 лв.
3. Тестване на прототип – 48 000 лв.
4. Разходи за лабораторно изследване – 77 000 лв.
Кои от посочените разходи счетоводно следва да се признаят като разходи за развойна
дейност?
А) 3
Б) 2,3 и 4
В) 2 и 4
Г) 1 и 4


23
Д) 3 и 4 4.
Във връзка със създаването на иновативен продукт предприятие „Х“ извършва следните
разходи:
1.
Разходи за провеждане на метод „Мозъчна атака“ (включват се допълнителни
възнаграждения на участниците, канцеларски материали, наем на зала за провеждане) – 47 000
лв.
2. Хонорари и осигуровки на екип от химици за създаване на формула – 180 000 лв.
3. Покупка на необходимите химикали от външна фирма – 350 000 лв.
4. Усъвършенстване на формулата по време на търговското производство – 17 000 лв.
Кои от посочените разходи счетоводно следва да се признаят за НИРД?
А) 1,2 и 3
Б) 1,2,3 и 4
В) 1 и 4
Г) 1, 2 и 4
Д) 3 и 4
5.

Във връзка със създаването на иновативен продукт предприятие „Х“ извършва следните
разходи:
1.
Разходи за провеждане на метод „Мозъчна атака“ (включват се допълнителни възнаграждения на участниците, канцеларски материали, наем на зала за провеждане) – 14000 лв.
2. Покупка на необходимите материали от външна фирма за тестване на пилотно производство – 15 000 лв.
3. Усъвършенстване на формулата по време на етапа на търговско производство – 17 000 лв.
4. Заплати на персонал за тестване на пилотно производство – 20 000 лв.
Каква е сумата на разходите за развойна дейност?
А) 35 000 лв.
Б) 56 000 лв.
В) 39 000 лв.
Г) 20 000 лв.
Д) 14000 лв.


24


Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   106
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница