Счита ли се, че при кандидатстване за всички осем обособени позиции, би следвало да се представят осем договора, които да не се дублиратДата13.11.2018
Размер83.5 Kb.
#104755

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Изх. № 91-1827/05.09.2012 г.

ДО

…………………………………………………Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращам разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на работни проекти” за: Позиция 1: „Реконструкция селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ 47086.35.101; ЕКАТТЕ: 47086, общ. Марица, обл.Пловдив”; Позиция 2: „Реконструкция селскостопански път с. Бенковски, общ. Марица; ЕКАТТЕ: 03839, общ. Марица, обл. Пловдив”; Позиция 3: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Неделинска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 4: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 5: „Реконструкция селскостопански път Болярово - яз. Малко Шарково – Ружица, обл. Болярово, обл. Ямбол”; Позиция 6: „Изграждане на двутръбен водосток над преливния канал на стопански път 000471 в м. „Сухия геран” – гр. Долни Дъбник и изграждане на двутръбен водосток над преливния канал 000509 в м. „Двата герана” гр. Долни Дъбник”; Позиция 7: „Реконструкция на селскостопански път с. Кътина – с. Доброславци, район Нови Искър”; Позиция 8: „Реконструкция селскостопански път 000684 – с. Горни Дъбник – м. Равнище , общ. Долни Дъбник”, както следва:

Въпрос 1: „Счита ли се, че при кандидатстване за всички осем обособени позиции, би следвало да се представят осем договора, които да не се дублират?

Отговор 1: При кандидатстване за всички осем обособени позиции следва да се представят осем договора, които да не се дублират.

ЗА МИНИСТЪР: /п./ не се чете

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПНД”МАРИЯНА НИКОЛОВА

/Заповед № РД 09-982/27.06.2012 г./


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница