Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи


тема „Възможности за развитие на отношенията с Иран”страница3/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
тема „Възможности за развитие на отношенията с Иран” по повод 120-годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Иран, проведена на 27 ноември 2017 г.

 • Участие с публикации в сборника “The Communication Strategy for the Accession to the European Union”.
  1. Проектна дейност

  Проект „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Проектът съдържа следните дейности:  • Провеждане на курсове за повишаване на  преговорните, комуникативните и презентационните умения и издаване на учебни помагала;

  • Провеждане на стажове в институциите на ЕС или ПП към ЕС в Брюксел;

  • Провеждане на обучения по терминология на ЕС на английски език;

  • Разработване и въвеждане на нови специализирани програми и методи в обучителната дейност на Дипломатическия институт;

  Обучения за служителите на Дипломатическия институт за повишаване на административния капацитет на ДИ.
  Проект „Енергийна сигурност и диверсификация“ на територията на Украйна по линия на американската програма „Emerging Donors Challenge Fund“.

  Инициативата на Държавния департамент на САЩ обхваща сътрудничество с единадесет държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа по осъществяване на съвместни проекти за развитие на страните от Западните Балкани, Източна Европа, Кавказкия регион и Централна Азия. Проектът на ДИ включва провеждането на четири специализирани семинара на тема „Енергийна сигурност и диверсификация“ на територията на Украйна през 2017 г.


  Морето сближава всичко далечно”

  Дългосрочният проект на ДИ включва експозиции на исторически черноморски карти и архивни документи и има за цел да допринесе за регионалното и международно сътрудничество и популяризирането на историческото и културно наследство на България.
  1. Публична дейност

  Публични лекции, конференции и форуми

  През изминалата 2017 г. като организатор, съорганизатор или с участието на представители на ДИ бяха реализирани над 25 събития, с над 2000 души аудитория.


  Издателска дейност

  През 2017 г. излязоха от печат следните издания на Дипломатическия институт: печат 18-и, 19-ти, а в края на м. декември 2017 г. бе подготвен и даден за печат 20-и брой на двуезичното списание „Дипломация”. Списанието се разпространява на хартиен носител и по електронен път сред служителите на МВнР в България и чужбина, дипломатическия корпус в България, лектори и участници в курсове на Дипломатическия институт, партньорски организации, университети, изследователски центрове, неправителствени организации и други и броевете му са достъпни в Библиотеката на Дипломатическия институт и на уеб страницата на Института; сборникът “The Communication Strategy for the Accession to the European Union”, който е част от поредицата на ДИ „Външнополитически изследвания”; учебно помагало на тема „Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на ЕС”; учебното помагало „Протокол и етикет в контекста на Европейския съюз“; продължи дейността по подготовката на осъвременено издание на английски език на книгата „История на дипломатическите отношения на България” с автор Мария Матеева, с цел издаването й в луксозен вид за нуждите на българското председателство на Съвета на ЕС. В рамките на 2017 г. Дипломатическият институт подготви пет информационни бюлетина относно своята дейност на български, английски и френски език, които бяха разпространени по електронен път сред българските посолства в чужбина, дипломатическия корпус в България, дипломатически академии и институти, изследователски центрове, академичния и неправителствения сектор и партньори на ДИ.  Медийна политика

  През 2017 г. успешно продължи да се прилага актуализираната концепция за медийната политика на Дипломатическия институт, съобразно нуждите по комуникирането дейността на Института.

  Всички публични събития, организирани от ДИ, бяха отразени с репортажи и интервюта в тв, печатни или онлайн медии, като БНТ1, БНТ2, Евроком, Военния канал, BIТv, Bloomberg TV, БТА, Агенция Фокус, news.bg и др. През периода от страна на ДИ са изготвени над 50 прессъобщения, информации, анонса и клипинги за различни прояви на Института.

  Беше договорено продължаването на съвместната рубрика на ДИ и Дарик радио – „Професия дипломат“ със съдействието на Агенцията за дипломатически имоти в страната - АДИС , като през второто полугодие бяха излъчени 15 предавания – 13 по пет минути и две по 12.

  На 11 септември 2017 г. в иранската електронна медия “AVA DIPLOMATIC” бе публикувано интервю с г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, проведено по време на работното й посещение в Техеран в периода 8-10 март 2017 г.
  Интернет страница и информационно обезпечаване

  Версиите на български, английски и френски език на уеб страницата на ДИ бяха регулярно допълвани и обновявани с новини и информация за дейността на Института.

  Поддържана бе страницата във Facebook (https://bg-bg.facebook.com/dipinstitute), чиито почитатели през 2017 г. достигнаха над 5200 души. Институтът поддържа страници в Twitter и в LinkedIn, както и канал в YouTube и онлайн радио.

  Списание “Дипломация” разполага със собствен уебсайт – www.diplomacy.bg като от лансирането му през ноември 2013 г. досега има над 52 000 посещения.

  В рамките на годината Дипломатическият институт подготви пет информационни бюлетина относно своята дейност на български, английски и френски език, които бяха разпространени по електронен път сред българските посолства в чужбина, дипломатическия корпус в България, дипломатически академии и институти, изследователски центрове, академичния и неправителствения сектор и партньори.
  Програми в рамките на ДИ

  Програма „Стаж в Дипломатическия институт”

  В рамките на програмата стажантите имат възможността да се запознаят с естеството на работата в Дипломатическия институт и да се ориентират при избора на професионална реализация. За 2017 г. стаж в ДИ са провели общо 45 студенти от основни български университети.


  Програма „Отворени врати”

  Програмата цели популяризиране дейността на Дипломатическия институт и МВнР сред студентската и академична общност, граждански, неправителствени и бизнес организации, институти, учреждения и др., както и развиване на ползотворни сътрудничества. На 29 юни 2017 г. беше организирана съвместно от ДИ и МВнР среща със студенти от балакавърска и магистърска програма „Арабистика” в СУ „Св. Климент Охридски” с цел представяне на възможностите за кариерно развитие с арабски език в структурите на Министерството. В срещата участваха постоянният секретар на МВнР, експерти от дирекция „Близък Изток и Африка” и дирекция „Човешки ресурси” и директорът на ДИ. На 9 октомври 2017 г. в МВнР представители на Дипломатическия институт се срещнаха със студенти от направление „Политически науки” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Посещението беше инциирано от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към УНСС, в рамките на традиционната за университета “Welcome week” и като част от програма „Отворени врати” на ДИ.


  Библиотека

  През 2017 г. в библиотеката на ДИ са постъпили 248 броя библиотечни единици, от които 28 са закупени, а останалите 220 са постъпили като дарение. За периода читателите на библиотеката са заели за ползване общо 416 броя книги и 380 броя периодични издания. По заявка на читатели от МВнР бяха изготвяни справки по наличния оборотен фонд на следните теми: „България – Македония”, „Българите в Албания”, „Русия - Украйна”, „България – ЕС”, „Енергийна дипломация” и др. За календарната 2017 г. библиотеката беше абонирана за общо 37 периодични издания, от които 19 са на български език, 9 на английски, 5 на френски, 1 на немски, 2 на испански и 1 на руски език. Продължи абонаментът за онлайн база данни EBSCO, която е мултидисциплинарна научна база данни с пълнотекстов достъп до повече от 8500 списания, 7500 от които с висока научна стойност. Базата предлага и достъп до ниво „резюме” за още над 12 500 заглавия и се ползва активно както от служителите на МВнР, така и от участници в курсовете на ДИ, стажанти и външни читатели на библиотеката. Също така е подновен достъпът до международната платформа STRATFOR, която събира и анализира информация с цел изготвянето на икономически и геополитически прогнози.

  През отчетния период бяха изготвени електронни описи на: 1278 англоезични заглавия, постъпили в библиотеката от нейното създаване до края на 60-те години на миналия век; 290 заглавия на български, сръбски, английски и френски език от секция „Македония“; 485 немскоезичните заглавия, публикувани в периода 1875 – 1975 г.

  През 2017 г. библиотеката на ДИ дари 12 книги класическа българска литература за българското училище в Цариброд (Сърбия).


  5. Международни сътрудничества и работни посещения

  ENTRi - В качеството си на член на елитния обучителен консорциум „Нова европейска обучителна инициатива“ (ENTRi) Дипломатическият институт организира, съвместно с холандската дипломатическа академия „Клингендал“, специализиран курс „Преговори и медиаторство“ в периода 20-24 март 2017 г., в Тбилиси, Грузия. От 29 до 31 май 2017 г. в Любляна, Словения, се проведе годишната партньорска среща на 12-те обучителни институции, участващи в ENTRi. По време на заседанията бяха разгледани въпроси, засягащи тазгодишните приоритети на консорциума, както и възможностите за финансиране на обучителни проекти в сферата на мироопазването и мироизграждането.

  ООН – На 24 ноември 2017 г. в Библиотеката на Дипломатическия институт се проведе среща дискусия между Нила Бернарди, референт за България в Департамента на ООН по политическите въпроси, и неправителствени партньори на ДИ, в рамките на работното й посещение в МВнР.

  Албания – На 19 октомври 2017 г. Директорът на ДИ беше гост-лектор в състоялия се в Тирана семинар за млади албански дипломати на тема „Регионално сътрудничество и европейска интеграция“, организиран от Дипломатическата академия към МВнР на Албания с подкрепата на германската фондация „Ханс Зайдел“.

  Грузия – в периода 5-8 декември 2017 г. Дипломатическият беше домакин на посещение за обмяна на опит на група грузински журналисти, работещи по темата НАТО и въпроси на сигурността, реализирано в рамките на инициативите на българското посолство в Тбилиси, в качеството му на посолство за контакт на НАТО през 2017 г. Програмата включваше срещи с представители на МВнР и други държавни институции, неправителствения, изследователския и академичния сектор, национални медии.

  Косово – На 20 ноември 2017 г. в Дипломатическия институт се проведе работна среща между директора на Института и проф. Бекир Исмаили, директор на Дипломатическата академия към МВнР на Република Косово, на която бяха представени дейността на ДИ, предстоящите проекти и събития, както и ролята на Института при подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

  ОЧИС – По повод отбелязването на 25-годишнината на ОЧИС и с цел популяризиране дейността на организацията, проведеното от ДИ 12-то Зимно училище по дипломация в периода 20-24 март 2017 г. в гр. Сандански беше с фокус върху черноморското икономическо сътрудничество. В рамките на форума, събрал 25 участници от 19 страни от Югоизточна Европа, региона на Черно море и Европейския съюз, официално обръщение направи Н.Пр. Майкъл Христидис, генерален секретар на ОЧИС. Изказването му беше публикувано в 19-и брой на списание „Дипломация”.По повод годишнината ДИ подготви и представи изложбата „Европейското преоткриване на Черно море. Френски връзки.“ на 28 юли 2017 г. в Пристанище Бургас.

  Украйна – В периодите 25-28 април в гр. Киев, 22-25 май в гр. Чернивци, 18-20 септември в гр. Харков и 5-9 ноември 2017 г. в гр. Лвов, Украйна, се проведоха четири специализирани семинара по енергийна дипломация, в рамките на съвместния българо-американски проект реализиран от Дипломатическия институт и финансиран по линия на инициативата на Държавния департамент на САЩ „Emerging Donors Challenge Programme“ и българското МВнР чрез сътрудничеството за развитие.

  Унгария – На 24 април 2017 г. в сградата на Унгарската академия на науките в Будапеща се състоя тържественото учредяване на Институт към академичната мрежа на „16+1“. На 24 май 2017 г., по покана на Института за външни отношения и търговия (ИВОТ) към Министерството на външните работи и търговията на Унгария, Дипломатическият институт участва в експертна дискусия на тема „Европа през призмата на регионалното сътрудничество: какво е мястото на т.нар. гъвкаво партньорство в рамките на бъдещия Европейски съюз?”.

  Франция – На 12 май 2017 в библиотеката на Дипломатическия институт се проведе работна среща между директора на ДИ Таня Михайлова и проф. Тиери дьо Монбриал, основател и генерален директор на Френския институт за международни отношения (IFRI).

  Холандия – На 24 април 2017 г. беше подписан договор между Дипломатическия институт и Холандския институт за международни отношения „Клингендал” за провеждане на обучения за повишаване на преговорните, комуникативни и презентационни умения и издаване на учебни помагала в сферата на европейската интеграция.  Институт на ЕС за изследване на сигурността – От 29 май до 1 юни 2017 г. директорът на Дипломатическия институт беше на работно посещение в Брюксел, където проведе среща с Антонио Мисироли, директор на Института на ЕС за изследване на сигурността. Бяха обсъдени конкретни общи ангажименти за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

  Европейска дипломатическа програма – В първото полугодие на 2017 г. се проведоха втори, трети и четвърти модул на 17-ото издание на Европейската дипломатическа програма (ЕДП), организирано от Европейската служба за външна дейност и държавите ротационни председатели на Съвета на ЕС. В периода 25-27 октомври 2017 г. в естонската столица Талин се проведе Първият модул на 18-ото издание на ЕДП, организиран от Европейската служба за външна дейност и държавата домакин в рамките на Председателството на Естония на Съвета на ЕС. Модулът беше посветен на Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС, като специален фокус беше поставен върху някои от приоритетите на Естонското председателство, сред които киберсигурността, дигиталната дипломация и икономическата интеграция с държавите от Източното партньорство.

  Европейски колеж за сигурност и отбрана – През 2017 г. Дипломатическият институт продължи да изпълнява функциите си, произтичащи от участието на Института в Направляващия комитет и в Академичния съвет на Колежа и във връзка с номинирането на български участници за обученията по ОПСО от държавната администрация.

  Израел – По повод Деня на спасяването на българските евреи и на жертвите от Холокоста (10 март 1943 г.), г-жа Ришел Буд-Каплан, ръководител на Европейското училище към Мемориалния център на Холокоста „Яд Вашем“ и член на Международния Алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) изнесе лекция в курса по дипломация за стажант-аташета, в която представи основните аспекти от дейността на Алианса, възможността за промяна статута на наблюдател и присъединяването на България към държавите членки на организацията и последствията за страната ни от тази промяна.На 30 ноември 2017 г. със съдействието на посолството на Израел в България Дипломатическият институт организира публична лекция на тема „Отношенията между Израел и ЕС”. Лектор бе генералният директор по европейските въпроси в МВнР на Израел д-р Родика Радиан Гордон.

  Иран – В периода 8-10 март 2017 г. директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова беше на работно посещение в Техеран. В рамките на визитата бе подписан Меморандум за сътрудничество между ДИ и Центъра за международни изследвания и образование към МВнР на Иран (ЦМИО).

  Мароко – На 16 май 2017 г. в Дипломатическия институт се проведе работна среща между директора на ДИ Таня Михайлова и Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко у нас. Беше обсъдено взаимодействието между двете страни в областта на академичния и експертен обмен, както и перспективите за съвместна работа между Института и Посолството през 2017 г., сред които обмен на лектори и експертиза.

  Китайска народна република – На 5 януари 2017 г. в Дипломатическия институт се проведе работна среща между директора на ДИ и Н.Пр. г-н Джан Хайджоу, посланик на Китайската народна република. Бяха обсъдени перспективите за съвместна работа между Института и Посолството през 2017 г., сред които обмен на опит, лектори и експертиза, както и публикации от китайска страна за списание „Дипломация”. На 1 март 2017 г., в рамките на работно посещение в Дипломатическия институт по инициатива на китайската страна, се проведе среща между представители на ДИ и петчленна делегация от Института за европейски изследвания (ИЕИ) към Китайската академия за обществени науки (КАОН). В периода 25-30 юни 2017 г. ИЕИ към КАОН проведе в Пекин се проведе серия от академично-експертни и културно-опознавателни мероприятия по линия на синергията между формата за сътрудничество „16+1” и инициативата „Един пояс, един път”, в които участваха близо 60 изследователи и експерти от Китай и страните от Централна и Източна Европа. На 9 октомври 2017 г., в рамките на откриването на седмицата „Открити лекции за Китай“ в Институт Конфуций в София, д-р Валентин Катранджиев изнесе публична лекция на тема „Новият път на коприната: Възможности и предизвикателства пред България“, в която очерта историческите, социално-икономическите и геополитическите параметри на китайската мега инициатива "Един пояс, един път" и провокира аудиторията да потърси отговор на въпроса дали, и ако да, как България може да стане участник в Новия път на коприната, който преоткрива китайския хилядолетен държавнически опит и традиция да съжителства и партнира с външния свят.

  Пакистан – на 26 април 2017 г. в Дипломатическия институт се проведе работна среща между директора на ДИ и Н.Пр. А. С. Бабар Хашми, посланик на Ислямска република Пакистан у нас. Беше обсъдено взаимодействието между двете страни в областта на академичния и експертен обмен, както и перспективите за съвместна работа между Института и Посолството, сред които обмен на опит, лектори и експертиза, както и участие в обучителни курсове на ДИ. На 31.08.2017 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Дипломатическата академия към МВнР на Ислямска република Пакистан. Документът предвижда обмен в сферата на обучителната, публичната и изследователската дейности.
  Национални сътрудничества

  За реализиране на своите цели ДИ си сътрудничи активно, като организира съвместни публични прояви и семинари с: Атлантическия клуб в България, Дигитална национална коалиция, Информационно бюро на Европейския парламент в България, Сдружение „ПанЕвропа – България”, СУ „Св. Климент Охридски”, Студентски дипломатически клуб, Дружество за ООН в България, Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи”и др.
  Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми  1100.02.01 - Бюджетна програма „Публична дипломация“

  Закон 2017 г.

  Уточнен план 31.12.2017 г.

  Отчет 31.12.2017 г.

  (в лева)

  І.

  Общо ведомствени разходи:

  536 200

  940 125

  786 916

   

  Персонал

  358 100

  535 253

  479 081

   

  Издръжка

  175 100

  391 571

  294 534

   

  Капиталови разходи

  3 000

  13 301

  13 301

  1

  Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

  536 200

  940 125

  786 916

   

  Персонал

  358 100

  535 253

  479 081

   

  Издръжка

  175 100

  391 571

  294 534

   

  Капиталови разходи

  3 000

  13 301

  13 301

  2

  Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

  0

  0

  0

   

  Персонал

   

   

   

   

  Издръжка

   

   

   

   

  Капиталови разходи

   

   

   

  ІІ.

  Администрирани разходни параграфи по бюджета

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  ІІІ.

  Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

  536 200

  940 125

  786 916

   

  Численост на щатния персонал

  21

  21

  19

   

  Численост на извънщатния персонал

   

   

   

  * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта,

  основанието/характера им и източника на финансиране


  ** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

  източника на финансиране  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница