Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работистраница6/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми1100.03.01 - Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“

Закон 2017 г.

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

355 000

305 000

93 679

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

355 000

305 000

93 679

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

355 000

305 000

93 679

 

Персонал

 

0

0

 

Издръжка

355 000

305 000

93 679

 

Капиталови разходи

 

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

603 000

603 000

574 858

 

1. Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия

603 000

603 000

574 858

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 
 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

603 000

603 000

574 858

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

603 000

603 000

574 858

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

958 000

908 000

668 537

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта,

основанието/характера им и източника на финансиране


** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

източника на финансиранеОрганизационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

Министърът на външните работи, Политическият кабинет, Генерална дирекция „Политически въпроси”, дирекция „ОВППС на ЕС” и дирекция „Политка за сигурност”, Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО) под председателството на Министъра на външните работи, създаден с ПМС №71/19.04.2005 г., изменено и допълнено от 04.09.2012 г., както постоянните представителства на Република България към ЕС и НАТО.Целеви стойности по показателите за изпълнение *

*Индикаторите са описани в текста

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Състоянието на кадровия състав на Дипломатическата служба и недостатъчното финансиране на дейностите в някои отношения ограничава потенциала за ефективната защита на българските национални интереси.

Информация за наличността и качеството на данните

  • Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;

  • Самоотчети на участващите в програмата организационни структури;

  • Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи” и работните органи на ЕС;

 • Информации и паметни бележки от срещи/събития на двустранна и многостранна основа;

 • Решения на МСУНО;

 • Становища по дневния ред на заседанията на МВС по ОИ и СД и МКЕКНОМУ;

 • Постановления и Решения на МС;

 • Информация от ПП във Виена и от Делегация към НАТО;

 • Информации и доклади от участията в международни форуми, заседания на НАТО, ОССЕ, ЕС, ООН, двустранни и многостранни консултации;

Отговорност за изпълнението на програмата

 • Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.Програма 6 „Двустранни отношения”

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

В рамките на програма „Двустранни отношения” бяха осъществявани дейности, насочени към задълбочаване на евроатлантическите партньорства, развиване на сътрудничеството със страните от Източна Европа и Централна Азия, страните от Азиатско-тихоокеанския регион, страните от региона на Близкия Изток и Африка, както и развитие на прагматични двустранни отношения с най-бързо разриващите се икономики – приоритет, залегнал в правителствената програма. В резултат на целенасочените усилия на МВнР, въпреки ограничените ресурси, може да се отчете съществено активизиране на двустранния диалог с ключови страни от посочените региони.Осъществени дейности/постигнати резултати


 1. Развитие на двустранни отношения със страни от Източна Европа и Централна Азия

Развитие на двустранни отношения със страните от Източна Европа и Кавказ

Източно партньорство

На 12 април 2017 г. във Варшава, по покана на полското председателство на Вишеградската група /В-4/, се проведе среща на външните министри на страните от В-4, 6-те страни-участнички в инициативата на ЕС „Източно партньорство” /ИП/, България, Румъния, Хърватия, Словения, Швеция, Естония, Малта (в качеството на председател на Съвета на ЕС) и ЕК, представена от комисаря по политиката на съседство и разширяване на ЕС Йоханес Хан и директор по ИП от британското МВнР. Целта на срещата бе потвърждаване на ангажимента на изброените държави-членки на ЕС към страните-партньори за развитие на инициативата ИП преди предстоящия Пети съмит на инициативата през ноември 2017 г. в Брюксел. В центъра на дискусията бе развитието на транспортните и инфраструктурни връзки между ЕС и страните от ИП в контекста на различни регионални формати („16+1“, инициативата „Три морета“, ЦИЕ).

На 28 април 2017 г. в Брюксел се състоя среща на старшите служители по ИП, фокусирана върху подготовката на предстоящия Пети съмит на инициативата. Участие от българска страна взе г-н Георги Панайотов, специален координатор по ИП.

На 22 юни 2017 г. се проведе заседание на Управителния борд на Европейския фонд за демокрация /ЕФД/. Участие взе г-н Георги Панайотов, представител на МВнР в ЕФД.

На 24 ноември 2017 г. в Брюксел се проведе Петата среща на високо равнище по Източното партньорство под мотото „Силни заедно”, с основна цел на инициативата – създаване на стабилно, устойчиво, предвидимо и проевропейско съседство на ЕС със страните от Източна Европа и Южен Кавказ. Българската страна бе представена от министър-председателя г-н Бойко Борисов и министъра на външните работи г-жа Екатерина Захариева. По време на срещата беше приета Съвместна декларация и приложените към нея "20 цели до 2020 г.".
Русия

Във връзка с кризата в Украйна, незаконното присъединяване на Крим към Руската федерация и последвалите санкции, наложени от ЕС спрямо Русия, през 2017 г. продължи тенденцията на ограничен двустранен диалог с руската страна.

На 10 и 11 януари 2017 г. на работно посещение в Москва бе министърът на туризма г-жа Николина Ангелкова. Посещението имаше за цел активизиране на туристическия обмен с Русия като водеща държава на пазара на българския туризъм.

В периода 10-12 март 2017 г. бе осъществено работно посещение на служебния министър на туризма Стела Балтова в Москва.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова осъществи 2 посещения в РФ - на 2-3.06.2017 г. в гр. Санкт Петербург за участие в XXI Петербургски международен икономически форум и на 19-20.06.2017 г. в Москва за деветия Международен форум „Атомекспо“. В Санкт Петербург министър Петкова проведе среща с председателя на ПАО „Газпром“ Алексей Милер, с когото обсъдиха перспективите за развитие на сътрудничеството в газовата сфера. Подписана бе Пътна карта, съгласно която страните ще проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура на територията на България, при отчитане на правилата на ЕС.

В Петербургския международен икономически форум участие взе и делегация начело с министъра на икономиката Емил Караниколов.

В рамките на Международния форум „Атомекспо“ българският енергиен министър се срещна с генералния директор на държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ г-н Алексей Лихачов. По време на разговора е отбелязано ползотворното сътрудничество между двете страни през годините в сферата на ядрената енергетика. Постигната е принципна договореност при намиране на стратегически инвеститор част от оборудването за „Белене“ да се реализира на площадката на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. От страна на „Росатом“ е проявен интерес за участие в евентуална реализация на проекта като строител.

С Постановление на администрацията на гр. Жуков, Калужка област на РФ, беше дадено името „Генерал Стойчев“ на улица в гр. Жуков. Улицата бе открита на 8 юни 2017 г. като събитието бе широко осветено в руските и български медии, тъй като за първи път в Русия се открива улица в чест на чуждестранен военачалник.

На 20-21.09.2017 г. в София се проведоха двустранни българо-руски консултации по военно-техническо сътрудничество, на които бяха обсъдени технически въпроси от взаимен интерес.

През месец декември 2017 г. делегация, водена от заместник-председателя на НС г-н Явор Нотев участва в Международната парламентарна конференция на тема „Парламентаристи срещу наркотици“ в Москва.
Украйна

Украйна продължи да бъде в центъра на вниманието на МВнР и през изминалата 2017 г., предвид продължаващата там криза и наличието на най-голямата българска историческа диаспора зад граница.

Визити и срещи на високо и най-високо равнище през разглеждания период не са осъществявани, предвид проведените предсрочни парламентарни избори в България на 26 март 2017 г.

На 6 март 2017 г. се проведе среща на президента на Република България г-н Румен Радев с извънредния и пълномощен посланик на Украйна в София г-н Микола Балтажи.

На 23 май 2017 г. се осъществи среща на новия председател на НС г-н Димитър Главчев с посланик Микола Балтаджи.

В периода 9 - 12 юни 2017 г. българска делегация от народни представители и техни сътрудници участва в ежегодния събор „Кубрат събира потомците си”, който се проведе от в с. Малая Перещипина, Украйна.

На 19 септември 2017 г. със състоя среща на най-високо ниво между президентите Румен Радев и Петро Порошенко в рамките на 72-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В периода 23-24 септември 2017 г. делегация, водена от председателя на Народното събрание г-н Димитър Главчев, посети Запорожка област, където се срещна с представители на местната администрация и българското национално малцинство.

Сред по-важните международни прояви с българско участие през отчетения период бе Международната конференция под мотото „Възможност - Украйна” (Opportunity Ukraine), която се състоя на 7 юли 2017 г. в Лондон и на която България бе представена от заместник-министъра на външните работи г-н Юрий Щерк.

През 2017 г. Министерството на външните работи продължи да провежда последователната правителствена политика на Република България в защита на правата и интересите на Българското национално малцинство (БНМ) в Украйна. МВнР следеше внимателно развитието на процесите, свързани с новия „Закон за образованието” на Украйна и отражението му върху образователните и езикови права на етническите българи в страната. МВнР съдейства за съгласуване на съвместна декларация между министерствата на образованието на двете страни за осигуряване на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство на територията на Украйна, да изучават роден език и да се обучават на роден език. Предвижда се декларацията да бъде подписана в рамките на посещение на министър Гриневич в София, което се очаква да се състои в периода 10 – 13 април 2018 г. Освен това, МВнР съдейства за представянето на позицията на Република България по Закона в Съвета по правата на човека и в Съвета на Европа, както и в рамките на компетентни работни органи и формати на ЕС.

През 2017 г. бяха положени усилия и за обезпечаване на недискриминационното третиране на българските фериботи, които оперират между пристанищата Варна и Черноморск, на двустранна основа и чрез компетентните структури в рамките на ЕС.

На 22 декември 2017 г., под патронажа на заместник-министър председателя по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов, се състоя тържествено откриване на въздушна линия София-Одеса-София.

През 2017 г. получи развитие инициираната през 2016 г. процедура за откриване на две нови почетни консулства - почетно консулство в гр. Запорожие, с консулски окръг, обхващащ Запорожка, Донецка и Луганска области с български почетен консул г-н Сергей Желев /РМС № 160 от 23 март 2017 г./ и почетно консулство в гр. Кропивницкий с почетен консул г-н Дмитрий Йоргачов /РМС № 433 от 4 август 2017 г./ Почетното консулство в гр. Лвов, оглавявано от септември 2012 г. от г-н Виктор Нотевский, бе преобразувано в почетно генерално консулство /РМС № 349 от 20 юли 2017 г./


Молдова

На 5 февруари 2017 г. бе отбелязана 25-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Молдова. По този повод бяха разменени поздравителни телеграми между министрите на външните работи на двете страни.

С РМС № 171 от 24.03.2017 г. правителството на Република България взе решение за откриване на консулство на Република България в Република Молдова, ръководено от щатно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Тараклия и с консулски окръг, обхващащ територията на районите Тараклия, Кахул, Кантемир, Бесарбяска и Автономното териториално образувание Гагаузия.гр. Тараклия. Българското консулство ще допринесе не само за облекчаване на процедурите по обслужването на гражданите, а ще спомогне и за активизиране на икономическите връзки между двете страни и запазването на културата и езика на бесарабските българи в района.

На 4 октомври 2017 г. вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова направи работно посещение в Република Молдова по покана на президента на Република Молдова г-н Игор Додон. Г-жа Йотова бе патрон на Тринадесетата световна среща на българските медии, в рамките на която беше открит информационен пункт на БТА. На 5 октомври 2017 г. в гр. Тараклия, в присъствието на вицепрезидента на Република България г-ж Илияна Йотова и президента на Република Молдова г-н Игор Додон, ректорите на трите университета – Русенския университет „Ангел Кънчев”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Тараклийския университет „Григорий Цамблак”, подписаха Договор за създаване на международен консорциум в сферата на науката и образованието.


Беларус

На 26 март 2017 г. се навършиха 25 години от установяването на дипломатическите отношения между Република България и Република Беларус, във връзка с което бяха разменени поздравителни телеграми от министрите на външните работи на двете страни.

В периода 29-31.05.2017 г. на посещение бе делегация от Народното събрание на Република България в Минск за участие в заседанието на Парламентарния комитет на Централно-европейската инициатива.

На 10 юни 2017 г. министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев се срещна с министъра на спорта и туризма на Беларус г-н Александър Шамко. На срещата са обсъдени възможности за съвместни лагери на спортисти от двете страни на база подписаното през 2015 г. споразумение за сътрудничество.

В периода 13-16 юни 2017 г. на посещение в Минск бе делегация на Министерство на околната среда и водите, водена от министър Нено Димов, която участва в 7-ма сесия на Срещата на страните по Конвенцията за ОВОС и 3-та сесия на Срещата на Страните по Протокола за СЕО.

На 16 юни 2017 г. в МВнР бяха проведени консулски консултации между Дирекция „КО” на МВнР и Дирекцията по консулски въпроси в МВнР на Р Беларус.

В периода 14-15 септември 2017 г. на посещение бе делегация от Народното събрание на Република България за участие в работата на Асамблеята на Международния Конгрес на промишлениците и предприемачите.

В периода 8-10 ноември 2017 г. в гр. Минск се проведе седмата сесия на смесената Междуправителствената комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество.

В периода 27-29.11.2017 г. българска парламентарна делегация взе участие в проведената среща на Парламентарната асамблея на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива, на тема „Цифрови технологии от гледна точка на осигуряването на геополитическата сигурност“.

На 12 декември 2017 г. в Минск се проведе среща на върха на Централно европейската инициатива (ЦЕИ). Срещата се проведе в рамките на беларуското председателство на организацията през 2017 г. Ръководител на българската делегация в заседанието бе извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус г-н Ангел Ганев


Грузия

На 5 юни 2017 г. се навършиха 25 години от установяването на дипломатически отношения между България и Грузия. По този повод бяха разменени поздравителни писма между министрите на външните работи на двете страни. Посолството на Грузия в София организира изложбата „Великолепната Грузия”, която бе открита на 22 май 2017 г. от посланика на Грузия З. Беридзе и директора на дирекция „ИЕЦА” Г. Ганев.

На 11-12 септември 2017 г. на работно посещение в София бе държавният министър на Грузия по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция г-н Виктор Долидзе. По време на посещението бяха обменени мнения по важни въпроси, сред които вижданията на двете страни за регионалната сигурност и европейската и евроатлантическа перспектива на Грузия.
Република Армения

На 18 януари 2017 г. бе отбелязана 25-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Армения. По този повод бяха разменени поздравителни телеграми между министрите на външните работи на двете страни – г-жа Екатерина Захариева и г-н Едвард Налбандян.

В рамките на Общия дебат на 72-та сесия на Общото събрание на ООН се състоя двустранна среща между министър Е. Захариева и министъра на външните работи на Република Армения Едуард Налбандян на 20 септември 2017 г.
Азербайджан

През отчетния период беше отбелязана 25-годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Азербайджан /5 юни 2017 г./. По този повод бяха разменени поздравителни писма между президентите и външните министри на двете страни. Проведена бе конференция на тема „България и Азербайджан: 25 години дипломатически отношения. Перспективи за двустранно партньорство и многостранно сътрудничество" /София, 15 май 2017 г./. Със свои изказвания участие взеха г-н Костадин Коджабашев, генерален директор на генерална дирекция „Двустранни отношения”, и г-н Ганчо Ганев, директор на дирекция „Източна Европа и Централна Азия”.

На 12-14 октомври 2017 г. на първо официално посещение в Баку бе Президентът на Република България, г-н Румен Радев. Подчертано бе доброто сътрудничество в политическата сфера, като същевременно бе посочен значителният неизползван потенциал на търговско-икономическите контакти. Изразена бе подкрепа за реализирането на проекта за Южен газов коридор, целящ диверсификация на енергийните източници и маршрутите на доставка. Обявено беше стартирането от м.януари 2018 г.на пряка въздушна линия Баку-София-Баку.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница