Съдържание Какво представлява „Вирусният” маркетинг и реклама?Дата16.10.2018
Размер216.12 Kb.
#89879
Вирусен маркетинг и реклама

Съдържание

 1. Какво представлява „Вирусният” маркетинг и реклама?

 2. Видове вирусни кампании:

  1. Предай нататък

  2. Разпространяване на клюки и слухове

  3. Поощрителни кампании

  4. Бази данни, които се изграждат и управляват от потребителите

  5. Други

 3. Пречки пред вирусния маркетинг

  1. Утежнена схема за привличане на нови участници

  2. Прикачени файлове

  3. Размер

  4. Формат

 4. Сравнение между традиционната комуникация и вирусната реклама

 5. Връзката между вирусния маркетинг и Теорията за разпространението на иновации

 6. Влияние на вирусния маркетинг и реклама- силни страни

 7. Влияние на вирусния маркетинг и реклама- слаби страни

 8. Ефективност на капаниите на вирусния маркетинг

 9. Примери за успешни вирусни рекламни кампании

 10. Примерни камапании от България

 11. Бъдеще на вирусния маркетинг и реклама

Вирусен маркетинг и реклама

Водещата сила, стояща зад всеки един успешен бизнес или организация се състои основно в непрекъснато прилагане на нови идеи. Без иновации нещата спират на едно място, без да могат да разгърнат своя пълен потенциал. Рекламата, в облика си на креативна социална наука, непрекъснато търси иновативни начини за привличане вниманието на клиентите, с цел да прокара определено съобщение по комуникационните канали.

Бизненсът в днешни дни се оказва изправен пред редица предизвикателства за откриване на различни начини за комуникация със своите клиенти. Имайки предвид огромния брой телевизионни канали, специализирани списания и вестници, както и интернет, никак не е изненадващ факта, че рекламната сфера се оказва голямо предивикателство дори и за най-опитните търговци. Вирусният маркетинг, техниката от уста на уста и други подобни маркетингови стратегии, започват бавно, но сигурно да си пробиват път като най-нови способи за разпространяване на рекламно съобщение. Те стабилно бележат напредък пред традиционните техники, като предлагат на клиентите традиционната информация по натрадиционен начин.


 1. Какво представлява „Вирусният” маркетинг и реклама?

Вирусният маркетинг не е ново явление. Произходът му не може да се търси във вирусологията - нито медицинската, нито компютърната. Той се развива на базата на отдавна известни маркетингови техники като личната препоръка, "от уста на уста", мрежов маркетинг и др.

Името му е взаимствано от начина, по който се разпространяват маркетинговите послания при неговото приложение, т.е. при експоненциално нарастване на броя на "заразените". Всеки участник в този процес предава на много други, поради което не се налага използване на медийна комуникация.

Тънкостта е да се напипа пулса на аудиторията, да бъде тя спечелена за каузата, за да послужи като проводник на посланията на рекламодателя. А това става с предоставянето на определена добавена стойност за всеки участник във вирусния процес. Тази добавена стойност обикновено е забавление, развлечение, което ни подтиква да изпращаме и "заразяваме" своите познати.

Като цяло вирусният маркетинг представлява всяка стратегия, която насърчава хората да предават маркетинговите послания на другите, като по този начин създава възможност за експоненциално нарастване на скоростта и мащабите на разпространение и ефекта от него.

Буквално преведено, това понятие включва всеки маркетингов подход или стратегия, при които хората са насърчавани да си препредават едно маркетингово съобщение. В резултат на вирусна кампания се постига ефект на бързото разпространение, също като болестотворните вируси, само че на съобщение до хиляди или дори до милиони получатели.

Целта на една вирусна реклама е да вдигне шум и да разпространи “слух” за някой продукт, идея, услуга или марка, така че те да станат широко популярни. Когато се прилага ефективно, този метод коства много малко усилия от страна на инициатора, тъй като реално самите получатели на съобщението стават активните разпространители на “слуха”. Важно за ефективността на кампанията е получателите-разпространители да не могат да променят съобщението.

Съществуването и развитието на вирусните маркетинг и реклама се дължи на това, че хората са социално ориентирани, т.е. те са включени в различни обществени групи. Социолозите твърдят, че всеки човек си е създал обкръжение от поне 8 до 12 души, които са неговите приятели, семейство или колеги. По-широката мрежа от контакти може да се състои от стотици и хиляди души в зависимост от социалното положение на човека. Маркетолозите отдавна са осъзнали силата на тази социална обвързаност и затова идеята на вирусните маркетинг и реклама е да накарат хората да разменят и препращат интересно и забавно съдържание в своята мрежа от познати и приятели. Медията, чрез която се разпространява рекламното съобщение, трябва да е подходяща за неговото лесно препращане и копиране. Най-ефективно вирусният маркетинг работи в интернет заради възможността да се достигне голяма група хора по едно и също време, както и да се общува в реално време, да се обменя информация лесно и безплатно (или срещу минимални разходи). Използват се peer-to-peer програми (ICQ, Skype и други), тематични форуми и блогове, където съобщението се изпраща като линк към даден файл и е изключително удобен начин за достигането му до голям брой хора. В този случай е много важно файлът да съдържа интригуващ и забавен елемент. Най-често това е забавна игра или кратко филмче, които целят изграждане на марка или засилване познаваемостта на марка, като същевременно забавляват публиката и така гарантират силното разпространение на “вируса”.


 1. Видове вирусни кампании:

2.1. Предай нататък

Съобщение, което насърчава потребителите да го препращат на други хора. Най-ефективни в този случай са кратките забавни видеоклипове, които хората доброволно препращат на свои приятели. Много често това са тв рекламни клипове, които се разпространяват на сайтове като www.YouTube.com и българския вариант www.vbox7.com (www.zazz.bg)  1. Поощрителни кампании

Обявяват се награди за тези, които са препратили съобщението или са дали имейл адреса на свой познат. Този подход е най-ефективен, когато се изисква извършването на някакво действие от страна на друго лице. С други думи, ако шансовете на един потребител да спечели награда са по-големи при участие на негов познат в кампанията, то привличането на нови участници значително се засилва. Този метод успешно се прилага при промотиране на стоки и услуги онлайн чрез интерактивни игри, тестове и други.

  1. Разпространяване на клюки и слухове

Разпространяват се реклами или съобщения, които пораждат противоречиви емоции у получателите, тъй като предаденото съобщение граничи с лошия вкус и неприличното поведение. Предизвиканите спорове по случая се смятат за вид реклама.

  1. Бази данни, които се изграждат и управляват от потребителите

Потребителите създават и управляват свой собствен списък от контакти, като използват базата данни на онлайн доставчик на тази услуга. Като канят други членове на базата данни да се включат към техните онлайн общества, потребителите създават своеобразен вирус, една саморекламираща се верига от контакти, която се разраства съвсем естествено и привлича нови участници. Примери за такива бази данни са Plaxo, LinkedIn, One.bg, Atol.bg и много други;

  1. Други 1. Пречки пред вирусния маркетинг :

  1. Размер

Ако “вирусното” съдържание е видеоклип, той може да е твърде голям и потребителят да не може да го получи.

  1. Формат

Една вирусна кампания ще бъде неуспешна, ако съобщението е във формат, който не може да бъде отворен и разгледан от всеки интернет потребител.

  1. Прикачени файлове

Много хора получават “вирусните” съобщения в офиса си, а антивирусните програми в съответната компания може да не позволяват получаването и разглеждането на прикачени файлове.

  1. Утежнена схема за привличане на нови участници

За да е успешна една вирусна кампания, тя трябва да осигурява лесен достъп до информацията в нея или веднага да дава възможност за гледане на клип, участие в игра и т.н. Например, ако кампанията представлява интерактивна игра, уведомяването на други потребители за нея не трябва да е условие за участие в играта, а опция, която се появява след приключване на играта.

 1. Сравнение между традиционната комуникация и вирусната реклама.

Традиционната маркетингова комуникация залага на прекъсване на вниманието на потребителя: телевизионни и радио рекламни блокове, директна поща, външна реклама, рекламни банери в сайтове. Подобен род кампании предвиждат все по-големи медийни разходи тъй като все по-трудно се достига до крайния потребител.

За разлика от традиционните маркетингови средства, вирусният маркетинг използва целевата аудитория за предаване на посланията. По такъв начин се избягват големите медийни разходи и се залага на добрата креативност, която сама по себе си да насърчи изпращането на познати. 1. Връзката между вирусния маркетинг и Теорията за разпространението на иновации

Успехът на вирусния маркетинг може най-точно да се обясни чрез Теорията за разпространението на иновации. Тя се отнася до предоставянето на информация, абстрактни идеи, концепции и практики на определена целева група. Тази група може да се различава по своите размери- от близки по интереси хора до организации, дори и до цели културни и ли социални общности.

Четирите основни елемента на теорията са: • Иновация- всяка идея, процес или предмет, който бива считан за нов от определен човек или група от хора;

 • Комуникационен канал- начинът, по който информацията достига до целевата група;

 • Социална система (общност)- всяка организация или група, които са свързани по някакъв начин от общи интереси и/или цели;

 • Време- представлява времето за вземане на решение за иновацията, фактическото време, нужно на индивида или групата за се адаптира към нововъведението;

Именно тези елементи са залегнали в цялостния принцип на действие на вирусния маркетинг.

 1. Влияние на вирусния маркетинг и реклама- силни страни

Този тип маркетинг и реклама осигуряват на компаниите един вид списък със силните стратегии и ползи от тях. Това от своя страна прави този тип техника изключително привлекателна добавка към промоционалния микс. Като основни силни черти и преимущества на вирусния маркетинг, биват определяни ниските разходи, доброволният принцип и ефективното таргетиране.

Разходи

Въпреки че специфичната цена на вирусния маркетинг се оказва трудно измерима, редица факти свидетелстват, че цената на интернет рекламите нараства. Имайки това предвид, може да се заключи че една от най-привлекателните черти на вирусния маркетинг се установява при сравнението му с традиционната реклама, където се установява, че вирусният маркетинг на практика излиза по-евтин. Това е в следствие на факта, че цената за разпространение на дадено рекламно съобщение на практика се поема от хората, които го споделят по между си, а не от самата компания. Като пример може да се посочи Hotmail (безплатна интернет поща), която похарчва само 500 000 долара за 18 месеца, а спечелва 12 милиона потребители, само и единствено, добавяйки надпис „Get your private, free eMail at http://www.hotmail.com” ( вземете своя лична, безплатна електронна поща на http://www.hotmail.com ), в края на всяко изпратено електронно писмо. За сравнение, техния конкурент Juno похарчва за традиционна реклама 20 милиона долара. Този пример нагледно доказва не само резходната ефективност, но и бързината на разпространение на рекламното съобщение, чрез използването на вирусен маркетинг.Доброволен принцип на действие

Както знаем ,рекламната сфера е пренатоварена от различни по вид съобщения. По тази причина клиентите са под постоянен „обстрел” , което може да доведе до това да виждат рекламите по-скоро като досадни и натрапчиви. В случая на вирусния маркетинг съобщенията се разпространяват доброволно от определен индивид към някой, когото те познават, което увеличава шансът им да бъдат приети по-позитивно в сравнение с платените традиционни рекламни послания.Определяне на целевата група

Положителната страна в случая е, че хората предават рекламното съобщение на познати от своето обкръжение, за които знаят че се интересуват от дадената информация и ще я оценят положително, след която твърде вероятно ще реагират на нея. Благодарение на предварителното си познанство с конкретните хора, разпространителите на съобщението могат лесно и бързо да установят към кого да го насочат, което на практика е сложна и важна задача за всеки един маркетолог в традиционния маркетинг. Определянето на целева група по стандартния начин изисква много време и разходи от страна на специалистите. Не бива да забравяме и факта, че привличането на интерес не зависи само от продукта сам по себе си, а също и от начина, по който той бива представен. При вирусния маркетинг, човек може да избере да сподели дадено рекламно съобщение с приятели или семейството, засягайги само и единствено един от аспектите на рекламата. Също така при този вид споделяне може да се добавят хумористични елементи, рисунки и др., както и друга причина, поради която човекът е решил да сподели информацията, причина която според него е важна, въпреки и не опомената в рекламата. По този начин се постига разширяване на самата реклама, според личностните характеристики на всеки един човек. 1. Влияние на вирусния маркетинг и реклама- слаби страни

Въпреки че вирусния маркетинг осигурява стабилни преимущества, за всяка една силна страна съществува и кореспондираща слаба такава, с които всяка една компания следва да бъде запозната. Не всеки продукт или услуга може да се пригоди правилно към динамиката на този тип маркетинг, което от своя страна може да доведе до нежелани последствия. Някой от най-известните минуси на вирусния маркетинг са: трудности в измерването, липса на контрол, етични и правни проблеми.

Измерване

Една от най-проблемните области на вирусния маркетинг е невъзможността за точно измерване на ефективността. Ползите от намаляването на разходите, в крайна сметка може да се окажат за сметка на достигане на по-малко публика. Когато компаниите залагат на традиционни рекламни съобщения в медиите, те се базират на точни предварителни изследвания, изчисления и планиране. За съжаление, тъй като техниката на вирусния маркетинг е сравнително нова, то все още не съществуват изпитани системи за проучване и планиране на резултатите на подобна кампания. Въпреки това, все повече и повече компании, осъзнали вече ефективността на вирусната реклама, започват да търсят начини за по точното й предвиждане и планиране. Като пример може да се посочи, опитът проведен от Mercedes-Benz при лансирането на новия си роудстър в Англия. Те създават фалшив трейлър за несъшествуващ филм, наречен Lucky Star. Трейлъра се показва по телевизията и кината, като в неговия край зрилителите биват приканвани да посетят интернет сайта на филма. Сайта от своя страна измерва колко пъти бива свален трейлърът. За 4 месеца от компанията установяват, че той е свален 50 000 пъти. Въпреки, че този експеримент не може да се сметне като най-точния измерител на цялостната ефективност на кампанията, той все пак успява да предостави някаква форма на измерване за установяване на „шума”, който трейлърът създава.Липса на контрол

Що се отнася до контролирането на съдържанието и разпространението на рекламного съобщение, то безспорно традиционната реклама дава далеч по-големи възможности. Очевидно е, че когато компаниите пускат реклама в пресата или медиите, те имат пълен контрол над времетраенето на рекламата, както и ясна представа до каква публика ще стигне тя. Вирусния маркетинг не предоставя подобна сигурност. Веднъж пуснато съобщението, маркетолозите нямат на практика реална представа до кого стига то, как се разпространява и предава и колко време ще продължи този процес. Съществува също и риск, поради липса на контрол, съобщението да създаде негативна представа за продукта или услугата. При традиционната реклама, компанията има контрол над нея от началото до самия край, което на практика й дава възможност по всяко време да поправи евентуални проблеми. При вирусния маркетинг, веднъж пуснато съобщението е необратимо и непоправимо от страна на компанията.Етични и правни проблеми

Етичните и правни въпроси при вирусния маркетинг до голяма степен произлизат именно от липсата на контрол. Според някой маркетолози, този вид вирусен маркетинг е действие на отчаяние от страна на част от рекламната индустрия. Те смятат, че той може да се нарече „игра с мозъците на потребителите”, която сякаш прекрачва тънката граница между иновативната и измамната реклама. Примери, засягащи нарушаване на етичните принципи могат да се посочат в лицето на рекламата на Форд Ка, показваща обезглавяването на котка от шибидаха на колата, както и рекламата на Volkswagen Polo, в която човек-камикадзе се взривява вътре в колата. Въореки че и двете компании отричат участието си в тези реклами, те могат да служат като ярък пример за злоупотреба с етичните правила. Въореки това тези две примерни реклами постигат широка гледаемост именно поради скандалното си съдържание. Дори давайки ги за пример в настоящата разработка, процеса на вирусния маркетинг продължава по този начин.Друг аспект от вирусния маркетинг, който също е широко дискутиран е употребата на конкретни имена на марки, стоки и услуги в текстовете на песните- срещу заплащане, дадени изпълнители включват в песните си редица марки.

 1. Ефективност на капаниите на вирусния маркетинг

Тъй като контролът над този вид техника е твърде ограничен, трябва да се внимава как се използват методите на вирусния маркетинг, така че да се избегнат негативните реакции и да се постигне добра възвръщаемост от инвестициите. За целта има някой основни насоки, който бихме могли да следваме, за да повишим ефективността на маркетинга.

 • Предлагане на допълнителни стимули

Вирусната реклама работи най-добре, когато е придружена от някакъв вид ценен, материален стимул, поощряващ хората да предадат нататък конкретното съобщение. Трябва обаче да не се злоупотребява с количеството, давани поощрения, за да се избегне така нареченото „ спам- разпространение на съобщения”. Като пример за успешана капания на принципа на вирусен маркетинг със допълнителни стимули, може да с епосочи фирма, произвеждаща женски спортни дрехи, която провежда социално ангажирана кампания. Те псуакт в действие вирусна маркетингова кампания, която награждава с една тениска и 1 долар дарения към фондация за борба с рака на гърдата, за всеки свой клиент, който изпрати определено тяхно съобщение до 5 свои познати, от който поне трима да се регистрират за участие в същата кампания. Резултатите от кампанията сочат повишение от 30% на записалите се да получават публикациите за фирмата, 70% увеличение на заявките за каталога, както и 89% намаление на разходите за продажба.

 • Не всяко предаване на информацията означава привличане на клиент.

Когато даден човек предаде съобщението на вирусната реклама на някой друг, то това не означава че получателя ще го рпедаде нататък или ще се заинтересува от него и да прекъсне процеса. Ако това съобщение се предава по електронен път , то тогава то може да бъде изтрито, както и да се даде отказ за приемане на бъдещи подобни послания.

 • Персонализиране на изпращането послание

Шансът за откликване на дадено съобщение се увеличава значително ако на него е обозначено, че е изпратено от някой твой познат. В противен случай получателят може да го счете за маловажно или несигурно и да го пренебрегне, без въобще да го види. Най-важното за постигане на по-добра ефективност на вирусния маркетинг е още в самото заглавие да е уточнено кой изпраща посланието.

 • Проследяване и анализиране на резултатите

Както при всяка друга маркетингова стратегия и тук задължителни елементи за постигане на ефективност са проследяването и анализирането на резултатите, с цел оптимизиране на представянето за в бъдеще.

 • Непрекъснато насърчаване на изпращането на съобщения между приятели

Маркетолози, които целят възможно най- много рзпращане на рекламните си съобщения, трябва да заложат в постоянното им прикачане към всеки еидн изпратен имейл. Това им гарантира дългосрочност и мащабност на рекламното действие.

 1. Примери за успешни вирусни рекламни кампании • DeBeers – бижутерия

DeBeers провеждат капмания на своя сайт, в която дават възможност на своите клинти всеки да проектира по свой дизайн пръстен, след което да го покаже на семейството си и приятелите си. Това изключително много допада на клиентите, което води до много бързо разпорстранение на адреса на фирмата.

Самата реклама е разположена още в началната страница на фирмата ( http://www.debeers.com ), под формата на рекламен банер в дясната страна на прозореца.

 • GAP

Те също създават на сайта си един вид игра, която да рекламира продуктите им. Клиентите им имат възможност на сайта да създадат образ на човек, избирайки различни мерки за височина, тегло, кожа и др.След това те могат да изберат дрехи от колекцията на GAP, с които да облекат, създадения от тях модел.

 • Procter & Gamble, Physique, and Tremor

Те използват в своя вирусен маркетинг предоставяне на стимули. Всеки посетител на сайта им, който успее да накра 10 свои познати да посетят също този сайт, печели продукт от фирмата и продължава да се състезава за едногодишна доставка на шампоани. Като цяло кампанията привлича повече от 2 милиона участници.

 1. Примерни камапании от България • Cybermark- първата вирусна кампания в България

Агенция Сайбърмарк провежда първата кампания по вирусен маркетинг в България. Кампания популяризира автомобилната аудиосистема на Sony CDX-M9900 чрез атрактивна игра. Сред предимствата на тази автомобилна аудиосистема от висок клас са, че към нея могат да се свързват ДВД плейри, цифрови фотоапарати, видеокамери и дори видеоиграта Playstation, като за дислей се използва екрана на CDX-M9900. Тази особеност на продукта бе използвана при създаването на сценария на играта. В нея потребителят влиза в ролята на таен агент чиято мисия е да открие и върне открадната златна арфа. За целта той трябва да използва Sony CDX-M9900.

Резултатите от кампанията са изключително добри – за три седмици над 7 000 интернет потребители са участвали в играта.

Вирусният маркетинг позволява добри възможности за експериментиране. Успехът на една кампания от този тип зависи изключително много от силата на твроческата идея и от нейната реализация. Разчетите на агенция Сайбърмак показват, че при сегашната големина на интернет аудиторията ефективна би била изработката на анимации и на игри, но не и заснемането на телевизионен клип специално за интернет. Клиповете от своя страна са най-често използваното средство за кампании по вирусен маркетинг в САЩ.


 • Aroma (България)

Българската фирма за женска козметика действа по аналогичен принцип на GAP. Те предоставят на клинетите си модел, при който можеш да сложиш и своя собствена снимка и да избереш прическа и цвят на боя, произвеждана от тях. Много жени се колебаят дали би им отивал даден цвят и попадайки на този сайт намират възможност да го тестват. Аз лично съм получила и изпратила този адрес на много мои приятелки, което е точен пример за вирусен маркетинг. Също така трябва да с еотбележи,че услугата е достъпна само след бърза и лесна регистрация на сайта. Това дава възможност на фирмата да следи профила на своите клиенти, за д азнае кога, как, какво ипо какъв начин да предложат на потребителите си.

 • Първа инвестиционна банка -Кредитна карта

Първа инвестиционна банка рекламира своята кредитна карта Diners Club - ПИБ чрез интерактивна игра с мото „Забавлявайте се и постигнете своята бизнесцел”. Кампанията визуализира конкурентните предимства на кредитна карта в отделни моменти от сюжета на мини стратегическата игра.

Участниците в онлайн играта се идентифицират с главния герой, който е натоварен с бизнесмисия. За успешното изпълнение на бизнесмисията участникът трябва да вземе със себе си кредитната карта Diners Club и да я използва по време на своето виртуално приключение. Преживявайки една реалистична ситуация онлайн, участникът осъзнава предимствата на рекламирания продукт.

Кампанията е проведена в информационни, икономически и бизнеспортали и сайтове в българското онлайн пространство чрез банери, които водят до минисайта на играта. Събрани са данни за контакт на 2942 регистрирани участници. 88% от тях са потвърдили интерес да бъдат информирани за следващи инициативи на банката.

Кампанията за кредитна карта Diners Club - ПИБ взе първо място в категория „Интернет реклама” на конкурса „БГ сайт 2006”, който се проведе през ноември миналата година. • СИБанк Ипотечни кредити

СИБанк проведе за първи път „вирусна” кампания за промотиране на своите ипотечни кредити. Този тип кампании не е познат сред българските рекламодатели и се провежда за първи път в българското онлайн пространство.

Кампанията на СИБанк под наслов „Направи новина” залага на изненадата и истинското забавление, за да достигне до голям брой интернет потребители, тъй като целевата група е широката публика от работещи и активни хора.

Кампанията стимулира участниците да се шегуват със свои приятели, като им изпращат псевдоновини, свързани със самите тях. Новина като „Мариета Георгиева е най-желаната жена за компания на вечеря” стряска, радва, изумява и вълнува Мариета, която е информирана, че новината е публикувана на новинарския /фалшив/ портал www.dobrutro.com. След като „жертвите” осъзнаят шегата, те не пропускат на свой ред да изненадат, стреснат и разсмеят своите приятели и познати. Така кампанията набира невероятна скорост и „вирусът” се предава лавинообразно.

Стартът на „вирусната” кампания беше през юли 2006 г. и започна с изпращане на имейли с „новини” от служителите на банката към техни приятели и колеги. Генерираният URL с всяка новина може да се разпространява като линк към Instant Messenger и да се публикува във форум например. Потребителите се връщат многократно на сайта на кампанията, за да изпращат псевдоновини, за което говори цифрата от половин милион посещения на уебсайта до момента.

Кампанията получи номинация в категория „Интернет реклама” на конкурса „БГ сайт 2006”.
СИБанк предложи още една интерактивна игра за ипотечните си кредити под наслов „Мисли бързо”.

Посланието на кампанията до участниците е, че да вземеш ипотечен кредит от СИБанк е толкова лесно, бързо, изгодно и удобно, че не е необходимо да се мисли дълго. Участниците в играта трябва да отговарят на въпроси с „да” и „не”, като движат мишката съответно вертикално и хоризонтално. Играе се за максимален брой точки, като се разчита на бързите и адекватни реакции на играещите. • Обединена българска банка - Call Center

Обединена българска банка проведе онлайн кампания, с която демонстрира предимствата на своя call center.

Кампанията се проведе под формата на интерактивен тест, чрез който интернет потребителите проверяват какви въпроси могат да задават и каква информация могат да получат на телефон 0700 117 17. Тези, които не знаят верните отговори на въпросите в теста, имат право да поискат еднократно помощ от виртуалната операторка на call center ОББ, която дава правилните отговори на всички въпроси. • Централна кооперативна банка - Онлайн кредит

Къде другаде да се рекламира онлайн кредит, ако не в интернет! Централна кооперативна банка предлага на своите потенциални клиенти да излязат от лабиринта на ежедневните финансови проблеми с WEB кредита на ЦКБ.

За целта е разработена интерактивна игра под формата на лабиринт, от който участниците могат да излязат, ако отговорят правилно на серия въпроси. Целта на играта е да съобщи на широка целева публика, че за първи път банка предлага теглене на кредит онлайн, което се осъществява чрез универсален електронен подпис от ЦКБ. • СИБанк - Депозити

„Хвани най-високата лихва по Евродепозит на СИБанк” е онлайн кампания, с която финансовата институция промотира своя депозит като част от цялостната си комуникационна стратегия за този продукт.

Това е интерактивна игра, която стимулира участниците да спечелят големи награди, като изберат правилната лихва. Маркетинговата цел на играта е да промотира високия лихвен процент по Евродепозит на СИБанк - 8% годишна лихва за тригодишен депозит. Играещите трябва да хванат лихвата „8%” и да я оставят на сигурно място в „ръцете” на СИБанк. • Елана Трейдинг - Онлайн търговия на фондовата борса

Елана Трейдинг проведе онлайн кампания - тест, с който се определят подготовката и знанията на всички желаещи да търгуват на Българска фондова борса-София онлайн.

В зависимост от резултатите от интерактивния тест участниците получават безплатно обучение и техническа консултация за използване на системата COBOS. Кампанията бе насочена към хора, които имат предприемачески дух и желание за печалба чрез инвестиране. 1. Бъдеще на вирусния маркетинг и реклама

Вирусният маркетинг обещава да стане хит
в областта на Интернет. Основанието му е сериозно: всеки ден в Mрежата безчет хора препращат на свои приятели и познати разнообразни весели картинки, снимки, текстчета, линкове към забавни филмчета, вицове. Това препращане може да се използва за реклама. Създадено с маркетингова цел атрактивно съдържание се разпраща до няколко десетки Интернет-потребители. Когато го харесат, те на свой ред препращат към свои познати – по електронна поща, по ICQ. Така рекламата се разпространява лавинообразно, при това по най-естествения път, без да е досадно натрапвана – тя сама генерира популяризирането си, подобно на компютърните вируси. Разходите по такава реклама са относително малки, тъй като се инвестира предимно в създаването на забавното съдържание. Оттам нататък разход за публикуване в медии (почти) няма – не се плаща на сайт или портал за брой показвания. Рекламното съобщение се разпространява само.

Въпреки това обаче Вирусният маркетинг е подходящ за популяризирането на нов продукт или услуга, но не и за имиджова реклама, следва да имат предвид рекламодателите. Специалистите обясняват, че чрез “word of mouth” се постига еднократен, стихиен ефект, който бързо отшумява. Безспорно съществуват и други особености, които е важно да се имат предвид – препращането на забавно съдържание се практикува повече от младежи и хора на не-ръководни позиции, затова подобна кампания не би била подходяща, ако целта й е да стигне главно до бизнесмените.

Като цяло безспорен е фактът, че една оригинална и истински интригуваща кампания в интернет провокира интереса на целевата публика, задържа потребителя по-дълго време и така той прекарва повече време с марката или услугата и запомня съобщението по-лесно, отколкото е възможно при другите видове реклама.

Допълнителен плюс за маркетинг целите на креативните онлайн кампании е фактът, че рекламодателят събира база данни от потенциални клиенти, както и че може да получи обратен коментар от потребителите и дори да направи проучване на пазара.Литература

 1. http://www.newpromo.net/emarker11/issue11.htm

 2. http://internetreklama.com/web-marketing/viral-marketing/

 3. http://www.clickz.com/showPage.html?page=837511

 4. http://www.pik-bg.com/default.asp?AC=201&ID=217

 5. http://www.computerworld.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=9369&pn=4Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница