Съдържание: увод глава първастраница2/44
Дата28.02.2022
Размер0.75 Mb.
#113573
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Институцията на омбудсман в Европа и България
ГЛАВА ТРЕТА:
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН
1. ИНСТИТУЦИЯТА В СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2. ИНСТИТУЦИЯТА В СТРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА


3. ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН


4. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


УВОД
Предмет на настоящата разработка е институцията Омбудсман.
Обект на проучването, е възникването, еволюцията, характерните особености и нормативна база на Омбудсмана в Европа и в България.
За целта са използвани различни източници: публикации и материали – издания на Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000, нормативни документи, Информационната мрежа Омбудсмана, Закон за омбудсмана както и други информационни източници.
В последно време все по-актуални стават типични за съвременната демокрация понятия като: гражданско общество, антикорупционна политика, защита правата на човека и в частност гарантиране правата на гражданите срещу произвола на властта - било като цяло, било в лицето на отделни институции или държавни чиновници.
Основна цел на разработката е да популяризира институцията Омбудсман сред гражданското общество в България, което би подобрило възможностите на всеки български гражданин да отстоява своите права срещу незаконни действия или бездействия или злоупотреба с власт от страна на публичната администрация.
Без да има претенциите за едно пълно обхващане или изчерпване на проблематиката, настоящата разработка си поставя няколко основни задачи:

  • проследявайки в еволюционно отношение институцията Омбудсман – нейното създаване, историческо развитие, характерни особености и форми, практики и ефективност;

  • да даде възможност за едно по-пълно запознаване с идеята и целта на тази институция в Европа;

  • да направи съпоставка между правната уредба на институцията омбудсман в страните от Европейския съюз, както и на институцията в държавите от централна и източна Европа;

Демократичните европейски държави отдават все по-голямо значение на извънсъдебните средства за спазване на правата на човека, допълващи или съпътстващи по-скъпата и по-бавна съдебна система. Сред тях се откроява институцията омбудсман.


Основната функция и предназначение на омбудсмана и на сходните с него институции е да наблюдава работата на администрацията и да бъде възпиращ фактор срещу злоупотреби с властта, срещу корупция и произвол, да помага за възстановяване на накърнени от държавата или нейни служители права на частни лица и да гарантира зачитането на правата на човека. В голяма част от европейските държави (а и в немалко на брой по света) институцията на омбудсмана е безспорно утвърдена.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница