Съдържание увод стр. 3 Глава ІДата22.07.2016
Размер44.27 Kb.
#191
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД стр. 3
ГЛАВА І :

ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА стр. 8
Исторически преглед на процесите по отношение на формирането на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) стр. 8
Цели и задачи на ЕПСО стр. 19

Институционална рамка стр. 29

Европейски сили за бързо реагиране стр. 31

Основна цел 2010 - Бойни групи стр. 32
ГЛАВА ІІ :

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА стр. 38

Развитие на отношенията между България и ЕС стр. 38

Параметри на международната и национална среда за сигурност стр.51

Политика за постигане на целите и интересите в областта на сигурността стр.52

Предизвикателствата пред националната политика за сигурност, породени от съществуващите рискове и заплахи

стр. 54

Същност и цел на националната политика

за сигурност и отбрана стр. 60

Реформи в сектора за сигурност стр.70

Международни мисии с българско участие стр.74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр.79

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА стр.81

УВОД

Още в далечното минало възниква идеята за създаване на Обединена Европа. Създадени са много проекти, насочени към обединение в различни сфери - икономика, политика, религия. Европейската общност възниква в следствие на разпространението на идеите за създаване на съюз на свободни нации - насочен към икономическо възстановяване и укрепване на отбраната на европейските държави след приключването на ІІ световна война. През 1951 год. е подписан договор създаващ Европейска общност за въглища и стомана ( ЕОВС ). Тя е създадена от шест страни - Франция, Германия, Италия, Люксембург, Белгия и Холандия. ЕОВС е създадена върху няколко принципа :


- върховенство на институциите

- независимост на институциите

- сътрудничество между тях

- равенство между държавите

Следват редица договори и обединения докато се достигне до 1992 г. когато на среща в Маастрихт се поставя началото на съществуването на Европейския съюз (ЕС). Европейският съюз ще обхваща както развитието на интеграцията, така и обща външна политика и политика за сигурност и сътрудничество в областта на правната и вътрешна политика.

Договорът от Маастрихт въвежда нови форми на сътрудничество между правителствата на страните - членки в области като отбрана, правосъдие и вътрешни работи. С Договора от Маастрихт е създадена структура с три “стълба”, които са :
    • Интеграционен

    • Обща външна политика и политика за сигурност

    • Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Създаването и функционирането на Европейския съюз се основава на четири договора :
  • Договор за създаване на Европейска общност за въглища и стомона (ЕОВС) подписан на 18 април 1951 г. в Париж и влязъл в сила на 23 юли 1952 г. до 23 юли 2002 г.
  • Договор за създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО), подписан на 25 март 1957 г. в Рим и влязъл в сила от 1 януари 1958 г.
  • Договор за създаване на Европейска общност за атомна енергия (Евратом ), подписан заедно с Договора за ЕИО.
  • Договорът за Европейски съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г. и влязъл в сила от 1 ноември 1993 г.

Важно значение за развитието на Европейския съюз има и Договорът от Ница, който допълва останалите договори по отношение на усъвършенстване на институционалната система на ЕС, за да може да работи успешно след приемането на новата вълна от страни - членки през 2004 г. Договорът е подписан на 26 февруари 2001 г. и влиза в сила на 1 февруари 2003 г.

Наред с подписването на редица договори за икономическо сътрудничество между страните - членки и функционирането на различните новоизградени структури се достига до необходимостта от създаване на обща политика, която да осигурява сигурността и отбраната на страните. През всичките тези години в стремеж за осигуряване на единен съюз от държави са сключвани и договори за създаване на Обща европейска политика за сигурност и отбрана (ЕПСО).

За да достигне до днешният си облик Европейската политика за сигурност и отбрана преминава през различни форми на съществуване и през различни наименования.

Днешната ЕПСО цели преодоляването и премахването на предпоставките за възникване на заплахи и конфликти. Тя е насочена към осигуряване на мирна среда за съществуване в Европа. ЕПСО се е развивала и продължава да се развива, за да може да гарантира на хората живот в територия, лишена от конфликти, а при наличие на такива да полага всякакви усилия за преодоляването им и предотвратяване на повторното им възникване.България като страна - кандидат за членство в Европейския съюз се стреми да бъде достоен и равноправен партньор на страните - членки. Чрез редица промени, които приема България се приближава към пълноправно членство в Съюза. Една от областите на сътрудничество с ЕС е Европейската политика за сигурност и отбрана. Страната ни приема поредица от мерки, за да осигури достойно представяне в тази област. За да може българската политика в областта на сигурността и отбраната да сътрудничи с европейската и да отговаря на нейните изисквания се предприемат мерки като : стратегически преглед на отбраната, подготовка за модернизация, процес на професионализация.
С настоящата дипломна работа се цели да се покажат тенденциите в развитието на ЕПСО в периода след 2000 г. и как ще се отрази на българската сигурност и отбрана приемането на България в Европейския съюз, и какви реформи трябва да се осъществят в българската политика в областта на сигурността и отбраната, за да бъде тя достоен партньор на останалите държави – членки. Как участието на България в Европейската политика за сигурност и отбрана ще се отрази на националната сигурност и отбрана.
Каталог: info
info -> Великата синя дупка (Белиз)
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г
info -> Програма: 7 март, четвъртък предварителни заявки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница