Съдържание въведение първа глава теоретико-приложни аспектиДата11.02.2017
Размер16.11 Kb.
#14663
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
ПЪРВА ГЛАВА

ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ СТОКОВИ ПАЗАРИ - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

I. 1. КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

I. 2. СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ СТОКОВИ ПАЗАРИ

СЪЩНОСТ


I.3. ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ СТОКОВИ ПАЗАРИ

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ПАЗАРЪТ

ФУНКЦИИ НА СТОКОВИТЕ БОРСИ

ФУНКЦИИ НА СТОКОВИТЕ ТЪРЖИЩА

I.4. СИСТЕМА, ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИ НА ИСП

I.5. НОРМАТИВНА УРЕДБА, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ИСП В БЪЛГАРИЯ


II. МЕХАНИЗЪМ НА ТЪРГОВИЯ НА СТОКОВИТЕ БОРСИ, ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ВИДОВЕ СДЕЛКИ

II.2. МЕХАНИЗЪМ НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

II.3. ТЕХНОЛОГИЯ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

СДЕЛКИ ЗА РЕАЛНА ДОСТАВКА НА СТОКИIII. ЕВРОПЕЙСКИ СТОКОВИ ПАЗАРИ – СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ, ОСНОВНИ ТЪРГОВСКИ ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

III.1. ЕВРОПЕЙСКИ БОРСОВИ ПАЗАРИ, ОБЕДИНЕНИЕТО “EURONEXT” – ЗА ИСТОРИЯТА, РАЗВИТИЕТО СТРУКТУРАТА, РАБОТАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИЕТО.

III.2. ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В СФЕРАТА НА СТОКОВИТЕ ТЪРЖИЩА

III.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАНАИРНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВРОПА

III.3.1. Е.М.Е.С.А.- ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ, СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
ВТОРА ГЛАВА

РЕГИОНАЛНИ СТОКОВИ БОРСИ, ТЪРЖИЩА И ПАНАИРИ В БЪЛГАРИЯ
I. ОБЗОР

II. СТОКОВИ БОРСИ В БЪЛГАРИЯ – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

II.1. СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА

II.2. ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА

II.3. РУСЕНСКА СТОКОВА БОРСАIII. СТОКОВИ ТЪРЖИЩА В БЪЛГАРИЯ – ОБЩ ПРЕГЛЕД РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ
IV. ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ІV.1. “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР” ЕАД – ГР. ПЛОВДИВІV.2. НАЦИОНАЛНО ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ “ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ”
ТРЕТА ГЛАВА

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ СТОКОВИ ПАЗАРИ


  1. Система на институционализираните стокови пазари в България – проблеми, предложения, переспективи
  2. Някой назрели проблеми в практиката


  3. Възможни решения и препоръки

  4. Потенциални положителни и отрицателни ефекти върху системата на ИСП от присъединяването към ЕС


Изводи и препоръки

Използвана литература и източници на информация
Каталог: info
info -> Великата синя дупка (Белиз)
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Съдържание увод стр. 3 Глава І
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница