Сдружение “ жени за жени “ град КърджалиДата15.08.2018
Размер36.5 Kb.
#79308
СДРУЖЕНИЕ “ ЖЕНИ ЗА ЖЕНИ “ град Кърджали

Сдружение “Жени за жени” е доброволна, независима организиция за осъществяване на дейност в полза на жените и постигане на реална равнопоставеност на българските жени във всички сфери на обществения живот и за премахване на всякаква форма на дискриминация. То е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, създадено е през 2008 година. В сдружението членуват около 30 жени от различни сфери на обществения живот – здравеопазване, образование, култура и др.Целите, които си поставя сдружението са много, като приоритетни можем да определим следните:

 • Утвърждаване принципите на равнопоставеност на всички нива на вземане на решения в съответствие със стандартите на Европейския съюз и международните конвенции по правата на човека.

 • Повишаване чувствителността на обществото към социалните нужди на различни групи жени, съществуващите неравенства и дискриминация на основание на пола.

 • Постигане на по-ефективен диалог и сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт за постигане на по-голяма социална справедливост.

 • Намиране и създаване на партньорства с неправителствени организации от България, евпропейски страни и други страни от света.

 • Подпомага развитието на гражданското общество в България.

 • Допринася за създаването на мрежа от женски НПО на регонално и национално ниво.

 • Подпомага жени и деца в неравностойно положение.

За постигнето на тези цели, сдружение “Жени за жени” определя и основните си дейности, които са:

 • Осъществяване на общественополезна дейност за развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката , културата, техниката, технологиите и физическата култура.

 • Разработване и осъществяване на проекти.

 • Реализиране на потенциала на региона за утвърждаване на духовните ценности на демократичното гражданско общество.

 • Стимулиране , подпомагане и координиране на съвместни проекти , дейности и инициативи на местни и национални неправителствени организации и създаване на партньорства.

 • Защитаване на интересите на заинтересованите местни НПО и осъществяване на контакти с компетентни държавни органи за подобряване на законодателството, касаещо организациите с нестопанска цел.

 • Подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лица нуждаещи се от грижи.

 • Защита на човешките права и околната среда и др.

От 2009 до 2016 година , ежегодно и традиционно - вече 7 години , сдружение "Жени за жени" участва като партньор на фондация "Лале" при реализацията на Национална кампания "Социално включване на възрастните хора", като отбелязва в град Кърджали Европейски ден на солидарност между поколенията - 29 април и се включва в Националната кампания за отбелязване на 1 октомври - Ден на възрастните хора. Мероприятията се провеждат в Дома за стари хора в град Кърджали, като освен възрастни хора в тях участват ученици, млади хора и членове на сдружението. Дейностите се реализират изцяло на доброволни начала от страна на сдружението.

През месец ноември 2011година сдружение “ Жени за жени” участва в Европейски тур на доброволческите дейности, където представи свои доброволчески инициативи.

През 2012 година сдружение “ Жени за жени” участва в проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, реализиран от Община Кърджали.

През 2012 година сдружение “ Жени за жени” участва в разработването на новата оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020година.

През 2012 и 2013година сдружение “Жени за жени” участва активно в проект на община Кърджали на тема “Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали”.

Сдружението има реализирана благотворителна кампания за подпомагане на жена, нуждаеща се от спешна трансплантация на бъбрек, подпомагало е и подпомага жени и деца в неравностойно социално положение.

Много от членовете на организацията са участвали в разработване и изпълнение на проекти по различни национални и международни програми.

В сдружение “Жени за жени” членуват и жени, които развиват собствен бизнес или подпомагат съпрузите си в предприемаческа дейност.


За контакти: телефон 0361/82767, ел. поща: jeni_za_jeni@abv.bg


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница