Сдружение „професионален форум за образованието”Дата28.10.2017
Размер104.65 Kb.

СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО”

1463 София, ул.”Цар Асен” №88, тел. (02) 954 90 88; тел./ф. (02) 852 00 96, GSM 0899 981 828

e-mail: o_forum@abv.bg; www.p-acad.hit.bg, www.oforum.hit.bg www.edufest.info


Съчетайте приятното с полезното –

почивка на море с професионално общуване в колегиална среда!
КЪДЕ? гр.Китен

Хотел „Камбала” - на 50 м. от плаж „Атлиман”, стаи с две или три легла, балкон, баня с душ и тоалетна, телевизор. На територията на хотела има безжичен интернет.
КОГА? Месеци юли и август 2010 г (04.07-29.08)

Смени, включващи 7 пълни пансиона (1-ви ден – настаняване и вечеря, 8-и ден – закуска, обяд и отпътуване) и по 4 часа занимания всеки ден (без 1-ви и 8-и).
КАКВО? Курсове за педагози от средните училища, детските градини, центрове за работа с деца, читалища, неправителствени организации, студенти и ученици
ТЕМИ:


 • РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ: ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА

 • КОМУНИКАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ

 • PR И РЕКЛАМА ЗА ПЕДАГОЗИ И УЧАЩИ

 • ТЕАТЪРЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА

 • МОДЕРНИ АРТ ТЕХНИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА: визуални и приложни изкуства, музикални практики

 • СПОРТ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА

 • ПЕДАГОГИЧЕСКО И ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ


Програмата на всеки курс е практически ориентирана и включва: лекционни занимания с мултимедийни презентации; практическа групова, екипна и индивидуална работа; запознаване с добри практики и образци в съответната област; разглеждане на казуси, дискусии и т.н. Всички участници получават печатни и електронни материали и удостоверение за преминат курс.
ЦЕНИ: 238 лв на човек – 7 дни пълен пансион, курортна такса и застраховка. Таксите за курсовете са между 35 и 72 лв на човек. Възможно е настаняване на придружаващи курсистите лица, които не участват в обучението, на цена само на пансиона.

За допълнителна информация (вкл.транспорт) се свържете с нас по телефона или е-mail.

 • РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ: ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА

Програмата на курса е разработена от екип на сдружение „Професионален форум за образованието” и включва:

 • ефективни методи за генериране, разработка и разписване в логическа рамка на проектни идеи;

 • умения за формулиране на основни елементи на проекта: проектни цели, приоритети, съответствия, устойчиво развитие, мултиплициращ ефект, добавена стойност на проекта;

 • методи на мониторинг и обратна връзка, на информиране и популяризиране;

 • принципи на бюджетиране и умения за съставяне на бюджет на проекта;

 • запознаване с реални актуални програми за финансиране на проекти и техните условия, апликационни форми, финансови рамки, критерии за оценяване.

Участниците ще се запознаят с вече разработени проекти, ще имат възможност да консултират собствени проектни идеи, ще получат информация за различни конкурсни, фестивални и други инициативи, в които могат да участват ученици и педагози.

Смени: 18-25 юли, 25 юли -1 август, 1-8 август, 15-22 август. Такса за курса: 72 лв.

 • КОМУНИКАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ

Програмата на курса е разработена от екип на сдружение „Професионален форум за образованието” и включва запознаване и практическо усвояване на психолого-педагогически техники и инструменти за:

 • представяне, опознаване, коригиране на създадени представи и образи на другия и себе си, разкриване и проява на качества;

 • реагиране, разработване и разрешаване на възникнали проблеми – междуличностни, вътрешногрупови, междугрупови, между ученици и учители; формулиране на проблеми, договаряне, посредничество;

 • работа с прояви на нежелателно поведение на учениците – рисково, агресивно, деструктивно, безотговорно, инфантилно и др; разработване и решаване на казуси, работа с групов натиск, групова подкрепа, граници и правила, изразяване на чувства, ценности и нагласи;

 • забавление, релаксация, снемане на напрежение; групови и ролеви игри, творчески занимания с подръчни средства; педагогически хумор;

 • иницииране, организиране, подкрепа и презентиране на ученически творчески проекти.

Смени: 18-25 юли, 1-8 август, 15-22 август. Такса за курса: 72 лв.

 • PR И РЕКЛАМА ЗА ПЕДАГОЗИ И УЧАЩИ

Програмата на курса е разработена от екип на сдружение „Професионален форум за образованието” и включва:

 • техники за изграждане и управление на имиджа на образователната институция – училище, детска градина и т.н.;

 • елементи, качество и послания на рекламната визия – емблеми, девизи, снимки, печатни рекламни продукти;

 • създаване и представяне на рекламна презентация (слайд шоу);

 • елементи, качество и послания на сайта на образователната институция;

 • разработване и организиране на специални събития;

 • възможности за реклама и информация чрез интернет и чрез класическите медии;

 • училищните медии и училищният PR и реклама

Участниците ще се запознаят с много разнообразен визуален материал от България и от други страни; ще имат възможност да разработят собствени рекламни идеи, ще получат информация за възможности за безплатни и нискобюджетни рекламни решения.

Смени: 11-18 юли, 1-8 август. Такса за курса: 72 лв.

 • ИНТЕРАКТИВНИ И КОМУНИКАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата на курса е разработена от доц.Любен Витанов от СУ „Св.Климент Охридски” за педагози, работещи в начална учителна степен, подготвителни групи за училище и детски градини. Актуална е и за педагози, които работят с деца във възрастови граници 3-9 години в извънкласни и извънучилищни форми – целодневно обучение, детска занималня, детски център, индивидуални занимания.

Основни акценти на програмата:

 • иновативни, интерактивни и нетрадиционни методи и стратегии на обучение в началното училище и в детската градина;

 • нов интегриран подход на обучение и възпитание в часа на класа в началното училище и формиране на социални умения („умения за живот”) в детската градина

Смени: 04-11 юли. Такса за курса: 72 лв. • ТЕАТЪРЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА

В рамките на тази програма се предлагат:

1. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ТЕАТЪР - ОТ ИДЕЯТА ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО. Програма на доц.Александър Илиев. Включва: Студийното начало в работата с бъдещите актьори, игрови методи; Основни системи за телесна, психологическа и психофизическа подготовка; Финансов план, обосновка и привличане на средства; Избор на драматургия, действен анализ; Режисьорска експликация и режисьорска книга; Провеждане на действената партитура в репетицията чрез актьорите; Художествена цялост на спектакъла, реклама и организация; Фото и видеорегистрация на представлението, мейкинг, трейлър, клип; Продажба и участие на спектакъла във фестивали и конкурси. Смени: 22-29 август. Такса за курса: 72 лв.


 1. ТЕАТЪРЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА. Програмата на екип на сдружение „Професионален форум за образованието”. Включва: Работа върху текст: тема – сюжет – замисъл, подходи за изграждане на театрална структура - театрална композиция, място, време, действащи лица; работа на сцена - празното пространство, с и без предмети, безмълвие – звук – думи; визия: етюди - изработване на движенчески рисунък в пространството спрямо текста, групово позициониране, цялостна визия, работа с тялото като психо-физически инструмент; интерпретация; театрални техники, подходящи за учебния процес. Смени: 25 юли-1 август, 15 -22 август. Такса за курса: 72 лв.


3. ИМПРОВИЗАЦИИ С КУКЛИ. Програма на екип на сдружение „Професионален форум за образованието”, изцяло практическа, основана на техники за арт терапия с кукли: изработване на различни видове кукли от глина, плат, картон, харти и др.; техники и игри за събуждане на въображението и съчиняване на истории; техники за индивидуални и групови импровизации с кукли; психодраматични куклени техники; създаване и организиране на пространство за работа с кукли – сценично пространство, декори, игра с публиката. Смени: 1-8 август. Такса за курса: 72 лв.
4. ФОРУМ ТЕАТЪР. Програма на екип на театър "Цвете" и арт студио "Камбана". Включва: работа в група - игри за запознанство, екип, доверие; запознаване с имидж театър - етюди, скулптури на конфликтни ситуации, истории в три стила; запознаване с форум театъра -същност, изграждане на форум театрално действие: сценарий, биография на героя (техника "горещ стол" ), диалози, цялостна визия; правила за водене на форум театрално представление; създаване на форум театрални представления и провеждане на дискусии с интервенции. Смени: 4-11 юли, 8-15 август. Такса за курса: 72 лв.

 • МОДЕРНИ АРТ ТЕХНИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА

В рамките на тази програма се предлагат:

1. МУЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И АЛТЕРНАТИВНИ МУЗИКАЛНИ ПРАКТИКИ

Програмата е разработена от екипа на „Магазинче.ком” и включва: Тема: музикалната терапия - мост към освободено новаторско общуване между педагози и учащи, да отключим пълноценното изразяване на дарбите си! Алтернативно обучение по цигулка, акустична китара и перкусии (тарамбуки и други); практическо демонстриране на усвоените умения в джемсейшън. Участниците имат избор между струнен инструмент (цигулка или китара) и перкусия, а при интерес могат да ги съчетаят . За обучението не се изискват предварителни познания. Курсът включва персонални уроци за по 40 мин. през ден, задачи и упражнения за свободно усвояване и практикуване в група на края на деня. Смени: 11-18 юли, 18-25 юли, 15-22 август, 22-29 август. Такса за курса: 72лв.
2. ТВОРЦИ ПО ПРИРОДА ©

Интерактивни творчески практики за неформална комуникация и креативно израстване.

Чувствали ли сте се скоро като деца?Ако това усещане Ви прави щастливи, ако професията Ви е призвание или сте УЧИТЕЛ ПО ДУША, значи има какво да изградим заедно. Основни похвати: ● Провокация ● Изненада ● Интеракция ● Креативност ● Комуникация ● Градация ● Бой с възглавници. Ситуациите, върху които работим, се базират на педагогически модели. Целим да провокираме идеи за гъвкави педагогически практики. Иновативността е ключа към развитие в личен и глобален мащаб. Идеите, генерирани по време на нашите занимания, са за свободна консумация. Програмата е разработена от екипа на Творителницата – Арт Еко Свят. Смени: 25 юли-1 август, 1-8 август, 8- 15 август, 15-22 август. Такса за курса: 72лв.
3. АРТ АТЕЛИЕ

Програми на Йоанна Мизхер, Ирина Апостолова и Яна Джорева – художници, преподавател по изобразително изкуство. Нестандартни изобразителни и приложни техники, работа с разнообразни материали – текстил, природни материали, стъкло, пластмаси, восък и др.; индивидуална и групова работа и много забаление. Смени: 4-11 юли, 11-18 юли, 18-25 юли. Такса за курса: 72лв.


 • СПОРТ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА

В рамките на тази програма се предлагат следните курсове:

1. ПРИКЛЮЧЕНСКО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ШКОЛА - археология, история, мистика, геология, хидрология, химия, физика, математика, логика, морета, реки и заобикалящата ни жива природа. Програмата е разработена от екипа на „Балкан Адвенчър”. Участниците ще се запознаят с нестандартни и забавни аспекти на изследователската дейност и ще имат възможност да практикуват и усвоят научно приложни методи за анализ на заобикалящият ни свят и различните му форми. Модел, програми и стратегии на изследователски практики за деца на открито, мотивиращи и провокираща тяхната активност. Подготовка и организация на „Детски изследователски експедиции”. Модели за приложение в училище.Участниците ще се запознаят с методи за анализ на водата и нейните свойства, анализ на почвите, изследване на флора и фауна на даден район, „археологическо разузнаване” и т.н. Смени: 25 юли – 1 август, 1-8 август, 15-22 август.. Такса за курса: 72 лв.
2. ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТЕХНИКИ

Програма на екипа на „Адвенчър Нет”, имаща за задача да популяризира активния отдих сред природата, екстремните спортове и опазването на околната среда. Техники за оцеляване, тийм билдинг, приключенски игри на местност и др. с използване на велосипеди, лодки, палатки, въжени конструкции и др. За участието в курса е необходима базова спортно-туристическа екипировка (дрехи и обувки). Смени: 18-25 юли, 8-15 август. Такса за курса: 72 лв.
3. ТИЙМ БИЛДИНГ ИГРИ

Програма на екип на Страйкбол клуб „Витоша”, която ще ви запознае с различни тийм билдинг игри навън и вътре – ролеви, военни, състезателни, логически, креативни, откривателски, приключенски, екстремни, детективски, някои от които предполагащи физическо натоварване. За участието в курса е необходима базова спортно-туристическа екипировка (дрехи и обувки). Смени: 11-18 юли, 22-29 август. Такса за курса: 72 лв.


 • ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

Програмата е разработена от екипа на „Човешката библиотека” и клуб „Светлини сред сенките” и е продължение на писателските работилници в София и Казанлък. В писателската работилница ще си помагаме да:

 • си изясним какво искаме да кажем;

 • открием как да го изразим най-въздействащо;

 • четем внимателно;

 • редактираме текстове, художествени и не само, свои и чужди;

 • обсъждаме плодотворно текстовете си с други хора;

 • (по желание) пишем заедно.

Водещите Калин Ненов, Димитър Манолов, Валентина Димова и Стефан Василев имат опит като автори на проза, поезия и есеистика, участници в съавторства, редактори и коректори, членове на конкурсни журита. Те описват себе си преди всичко като „страстни читатели“ – хора, за които словото е също тъй живително като въздуха или водата. Каним желаещите предварително да пратят на poslednorog -в- gmail.com до 10 хиляди знака свой текст, с който ще участват в работилницата (завършен или откъс от по-дълга творба).

Смени: основна - 22-29 август, допълнителна (при по-голям брой желаещи) – 1-8 август. Такса за курса: 35 лв.


 • ПЕДАГОГИЧЕСКО ПИСАНЕ ©

Програмата на курса е разработена от екип на сдружение „Професионален форум за образованието” и няма аналог. Тя е предназначена за педагози, които имат желание да развият уменията си за съставяне на педагогически текстове: учебници, помагала, спомагателни учебни и научнопопулярни текстове, антологии; въпроси, теми и задачи за самостоятелна работа; електронни текстове – презентации, хипертекстове, уеб текстове и др. Програмата включва: специфика и характеристики на педагогическите текстове в сравнение с други видове текст; критерии, инструментариум и умения за анализ на различни текстове, в това число педагогически; умения и техники за генериране, структуриране и създаване на педагогически текстове; електронни инструмети за създаване на педагогически текстове. В работилницата за педагогическо писане ще четем, обсъждаме и редактираме свои и чужди текстове, ще създадем колажи и презентации, ще разработим казуси, игри, задачи и други дидактически елементи; ще анализираме учебни планове, програми, стандарти, ДОИ и други дидактически нормативи.Смени: основна – 8-15 август, допълнителна (при по-голям брой желаещи) – 15-22 август. Такса за курса: 72 лв.
Смените, посочени за всяка програма, могат да се променят в зависимост от броя записали се. Местата за всяка програма са ограничени.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница