Сдружение „просвещение за школите на бялото братство” – научен езотеричен център. Как българите паднаха под турско робствостраница1/3
Дата02.06.2018
Размер0.76 Mb.
#71271
  1   2   3


УЧИТЕЛЯТ: „В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША.”

СДРУЖЕНИЕ „ПРОСВЕЩЕНИЕ ЗА ШКОЛИТЕ НА БЯЛОТО

БРАТСТВО” – НАУЧЕН ЕЗОТЕРИЧЕН ЦЕНТЪР.

Как българите паднаха под турско робство.

Предизвикани мисли от едно телевизионно съобщение и размисли върху робството.

На 29.02.2012г. е излъчено едно съобщение по телевизията, че видите ли българите паднали под турско робство по причина на голяма чумна епидемия, която обхванала цяла Европа и северна Мала Азия. От една страна турците, уплашени от епидемията, хукват да бягат към Европа(та нали и там има епидемия?), а българите изтощени от тази епидемия не могли да им се противопоставят. Това било Божие наказание за нас българите – изпращането на епидемията. Кой го казва? Едно е ясно – един от „учените” на черната ложа. Тя си отглежда свои „учени”, които имат за задача да доказват това, което им се поръча. Ето какво казват за „науката” в ционските протоколи: „Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на „теорията“. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.” Обърни внимание на израза, читателю, „нашите агенти така комбинират”. Как ги комбинират – по закона на лъжата. Затова нещата изглеждат логични на пръв поглед. Те са комбинирани по определени правила, които за земляните, поне до сега, бяха неизвестни или поне не са им обръщали внимание, защото всеки нормално мислещ човек се старае поне съзнателно да не лъже, а тук е точно обратното! Всичко е омърсено, но хората се респектират от титлите и това се използва в лъжите на черната ложа. Обърнете внимание: те самите не правят разлика между учени и агенти. Ето това са техните „учени”!

Да се гледа телевизия, това означава съзнателно да се оставиш да те зомбират, да превърнат мозъка ти във възпроизвеждаща грамофонна плоча, да се лишиш съзнателно от възможността да мислиш; но това съобщение ни беше преразказано. Няма случайни неща! А сега да видим защо е това обяснение за наивници?! Вижте и как е подбран подходящо денят – на другия ден е първи март – честване на Баба Марта! Хората се настройват празнично и изведнъж са отново попарени: върху тях е стоварен стар грях - Божие наказание. Действа попарващо - това е без съмнение. Освен това на другия ден никой няма да говори и да коментира това неприятно съобщение, защото все пак е празник, така тази горчилка остава в душата без да е коментирана и по този начин да се стигне до правилното решение, че това са глупости. Но чувството, че и Бог ни е оставил е отчайващо! Ние обаче ще кажем нещо хубаво: Мартеницата е символ на Бялото Братство и показва връзката на българите с Бялото Братство. Българите трябва да знаят, че това е духовна структура и на земята не може да има Бяло Братство, но щом на черната ложа им е нужно колко му е да си създадат такова и са го направили! С какво ли не ни мамят. Далеч по-важно е българите да знаят, че в България е бил Сам Богът на Силите и съвсем не сме отритнати и от Бога, а напротив възложена ни е задачата от Него да изучим и приложим Неговото Учение. Нещо повече ние трябва да учим и другите народи на Него. Той ни е казал, че сме определени от Него да бъдем семка на новата Шеста раса. От нас се започва! Горд бъди българино, защото Бог така е решил! Това е мисията на българите! Богът на Силите пребивава в земята българска чрез Своето Божествено превъплащение –Всемировият Учител Биенса Дуно! Българите го знаят като Петър Дънов, но и това не е вярно и е една от многобройните лъжи на черната ложа, чийто проводници са евреите.

А сега по същество: Тази лъжа е по повод на нашите изследвания за причините довели до падането на България под турско робство, поместени в нашия сайт: www.misiata-balgarswka.com. Те могат да отричат колкото си искат, та какво друго могат да направят? Ще си признаем, че не очаквахме толкова бърза реакция от страна на черната ложа по повод на нашите разкрития за падането на България под турско робство и предателството на евреите. Тъй като ние сме описали подробно това в нашия сайт, тук само ще припомним нещата накратко и ще ги дообясним – това е голям въпрос, сложен и изискващ добри езотерични познания, с него ще се занимаваме много пъти. Няма да се връщаме в самото начало на проблема, затова трябва още ред неща да се кажат преди това, за да може да се разбира това, което казваме – нужна е много информация, която липсва в съвременните исторически източници. Защо липсва? Ами защото това е познанието на Бялото Братство, а светът се управлява от черната ложа и тя се старае с всички възможни лъжи да скрие истината и да държи хората в заблуждение. От кога управлява черната ложа? От времето, когато Бялото Братство загубва войната от извънземните нашественици от времето на „падението” та до наши дни. Това е времето, което в езотеричната наука се нарича период на потъване на човечеството в гъстата материя или казано с простосмъртен език – време на подивяване на земляните, на хората. Защо на земляните? Защото на земята има и други същества, които съставляват черната ложа и които правят всичко възможно да се скрият. Защо? Ще го изясняваме по-късно. Тук ще допълним още, че българската история е езотерична наука - тя от материалистично мислещи хора не може да се изясни. Следователно това, което е казано от черната ложа, освен лъжи друго не може да бъде.

Ще започнем от тук: В 10-ти век в България се заражда едно езотерично учение - неговите разпространители са наречени от народа богомили. Тези богомили са Божи пратеници, чиято задача е използвайки добрите възможности на българите, като древен езотеричен народ да разпространят това Учение, да изградят една нова култура – културата на Бялото Братство. Ето какво казва Учителят по този повод: „България е една страна с големи възможности за култура, но тези възможности, тези сили, които са вложени се спъват. Тука дойдоха преди векове богомилите, за да могат да канализират тези сили и да съградят култура, която да бъде авангард в обществения процес, но българите, понеже не работят с ума си, а със сърцето си, не ги приеха. Сега българите се намират пак на същото място и трябва да бъдат по-умни.

Спасението на човечеството е в човешкия ум – великото Божествено начало в човека, което може да го направи свободен и щастлив.” Обърнете внимание: минали са цели 10 века докато отново ни се възложи същата задача! Мислете върху това! Това е сериозно предупреждение на Учителя. Извода е съвсем ясен: ако направите пак същата грешка, всичко ще се повтори. С други думи чака ни нов цикъл от 500 години робство! Никакви илюзии по този въпрос. Обърнете внимание, че отново се тръгва от черната ложа да разделя страната ни. За повече подробности вижте нашия материал: „ Еврейските лъжи нямат граница”.А сега нека да кажем, че от много хиляди години земляните са заробени от черните адепти, които са изградили черната ложа, чиято главна задача е да потиска и държи в подчинение земляните.( Ако искате да научите повече, прочетете си за ционските протоколи или книгата на Николо Николов „Тайните протоколи”.) Ние земляните така сме свикнали с това си положение, че даже не разбираме, че сме заробени. За нас това е живота. Бог е решил да избави човечеството от това робство чрез Учението на богомилите, които съгласно Божия план трябва да се установят в България. Българите обаче не изпълняват Божията воля и подтиквани от черната ложа, която реално управлява страната, богомилите са изгонени от страната - това е описано във всеки учебник по българска история. Има обаче един езотеричен закон: Неизпълнението на Божията воля, води до Божие наказание от 500 години. Това Учителят го е изяснил. Така българите попадат под наказанието на този закон. Предстои ни тежко пет вековно робство. До тук обосновавахме защо българите са изпаднали под ударите на Божия закон. Когато се говори за наказание обаче трябва да се каже и в какво се изразява то. Нищо не означава все още най-общото заключение: предстои пет вековно робство. Как ще бъде осъществено то? Ето тук е важния въпрос, по който никой до сега не се е замислял. Нали не всяко наказание е смъртно наказание? Така е и с Божиите наказания. Тогава остава открит въпроса: как Бог е решил да накаже българите. Нека да помислим. Важен момент е това, че предстои в България да бъде изпратен и бъдещия Учител на Бялото Братство – Биенса Дуно, когото хората знаят неправилно като Петър Дънов. Това ние хората не знаем, но Бог го знае. Той не взема решения от днес за утре както ние хората, още повече че в Божествения свят няма понятие за време. Там всичко и минало, и настояще, и бъдеще е едно. Това трудно се разбира от нашето мислене, свързано само и единствено с материята. Това всичко са изяснения от Великия Всемиров Учител Биенса Дуно, който откри Школа на Бялото Братство в България и на български език свали Божието Слово. Това е огромна привилегия за нас българите, която ние все още не осъзнаваме. Не осъзнаваме, защото сме се подали на лъжите на черната ложа и не знаем нищо съществено нито за Учителя, нито за Учението Му.

И така при вземане на решение какво трябва да бъде наказанието на българите е ясно, че Бог ще отчита този факт. Пак ще кажем, Той не може да иска българите да бъдат унищожени. И сега нека да очертаем степента на наказанието, защото вече можем да го направим – това се е случило, остава да го „видим” и опишем. За да си отговорим на този въпрос нека видим какво се случва преди падането на България под турска власт: България е раздробена от един безотговорен цар – Иван Александър. Очевидно това е станало под влиянието на еврейката, но и Бог вече не ни помага – ние не изпълняваме Неговата Воля! Преди това не подкрепя правилното искане на Кантакузин да се обединят българи и гърци, за да не допуснат турците на Галиполския полуостров, но Иван Александър му отказва, когато и децата разбират, че това е грешка! Какви задачи решават еврейките, това ще го разглеждаме отделно. Резултата от тази грешка е, че южните земи на българите са завзети от султан Мурад. Българите с цената на много унижения успяват да сключат договор с Мурад да не закача повече българите и този договор е скрепен с унизителния печат от женска плът – това е Мара, дъщеря на царя. Всички знаем трите български царства. По сетнешните събития показват, че съдбата на Видинското царство и на това в Добруджа е предопределена. Те няма да съществуват дълго. Да видим какво става с Търновското царство – това е главният стожер на българщината – тук е столицата на страната. То се управлява от евреин – цар Иван Шишман е евреин! Нека да припомним: той е царски син, но от еврейката, втората жена на Иван Александър. А сега нека да се прехвърлим в законите на евреите. Съгласно техните закони, всяко дете родено от еврейка, независимо кой е бащата е еврейче. И следователно то се възпитава и после живее по еврейските закони и следователно се подчинява на стратегията на техния синедрион. Така Търновско царство се оказва пък под духовното робство на черната ложа, на евреите и на техните мегаломански идеи да господстват над света. Това ще си го прочетете в техните собствени ционски протоколи. Там всичко са си казали. Един потресаващ документ за вредителството върху нас земляните, неразбираем за нас и до сега, защото не искаме да повярваме, че такова нещо въобще може да се измисли от човешко същество. Прочетете си го. Всъщност ние вече очертахме степента на наказанието, произтичащо от Божието наказание. Тежко наказание, бих казал много, много тежко, но и трябва си признаем, че и нашето непослушание пред Бога е голямо – дръзнали сме да осуетяваме Божи план, което на практика означава да се равняваме с Бога! Някой ще каже, че ние не сме знаели. Вярно. Сигурно е така, но факта си е факт и никой не може да ни отърве от наказанието. По други поводи Учителят казва: затова аз много внимавам. Тук нека да си припомним, че в началото Учителят точно в Търново иска да работи – там Си провежда съборите, докато е изгонен от попството, което Го отлъчва от църквата, но по-късно същото това попство, изпълнява волята на черната ложа и въпреки отлъчен приема Учението Му за секта, унизителна секта! А че това е незаконно по всички правила и църковни и светски, има ли значение - важното е да се изпълнява волята на господаря на когото служат! Това е истината казана само с няколко думи. Нека да доуточним за тези, които не са разбрали: след като е отлъчен, Учителят вече не е свързан с тях по никакъв начин, тогава как ще определят те какво представлява Неговото Учение?! Тук изпълнени с негодувание се обръщаме към Светият синод: Ваши светейшества, в името на вашето собствено уважение към институцията, която представлявате е морално да изправите тази ваша грешка! Ако не намерите сили в себе си да си признаете грешката, ние ще бъдем принудени да потърсим справедливост чрез съда – никакво съмнение по този въпрос! Ние ви призоваваме към културни взаимоотношения. Според нас съда е за решаване на спорове между глупави хора или когато поне едната страна е такава.

А сега да се върнем към основната тема. И отново ще кажем и сега се намираме в точно същата ситуация – в българските земи беше Божието превъплащение на Бога на Силите, откри Школа на Бялото Братство и преподава в Нея цели 22 години! Определи задачите на българите, които Бог ни е отредил! Сега нещата са далеч по сериозни от богомилството! Това трябва да е ясно! Освен това, Учителят много ясно казва, че Той е дошъл, за да спре инволюционния период на човечеството и да постави основите и насоките на еволюционния период на развитие. С други думи спира се подивяването на хората! И може ли някой да си представи, че ние ще можем да спрем този процес, подчинявайки се на черната ложа?! Но ако сме отново неразумни ни чака далеч по-голямо Божие наказание! Ние не си го измисляме! Прочетете си го в беседата: „Живият кръг” на Учителя и в нашите анализи към нея в материала: „ Живият кръг – фигурата от живата геометрия, формираща българското съзнание.” в раздел Паневритмия на нашия сайт. Там е описано всичко ясно,точно и разбрано! Предстои ни засилващо се страдание, докато не кандисаме! Няма отърване! Това подробно сме го разгледали в нашия сайт. Изборът на българите е между разумно следване на Божията Воля или все по-голямо страдание! Бог е вложил в нас много потенциал, за да ни разреши да го пропиляваме, служейки на черната ложа, на дявола! Ще припомним отново думите на Учителя, което е все едно, на Бога: „България е една страна с големи възможности за култура, но тези възможности, тези сили, които са вложени се спъват.” Всеки отговорен човек е длъжен да се замисли над тези думи! Тук ще призовем умните българи: нужно е да се помогне на тези, които не разбират отговорността на времето, в което живеем. Ако сега не помогнете, кога?! Какво трябва да се прави стъпка по стъпка го казваме. Защо казваме, че Бог е вложил в нас, българите, много потенциал? Защото Бог твори на земята чрез нас! Това за сега е неразбрано, но това е причината в България да са съсредоточени толкова много и така коварни сили на черната ложа! За нас Учителят казва, че сме записани на дланта на Бога! А страданието сами си го просим, като сме се оставили да сме слуги на черната ложа, с други думи, на дявола! За нас Учителят казва: Има два начина да се познае Бога, като се молиш или като страдаш. Аз, казва Той, дойдох да ги науча на първия, но те избраха втория! Ето затова страдаме! Може да ви звучи като фантасмагория, но е факт че страдаме, нали? Е, така ще бъде докато се разберат тези думи на Учителя! За да се разбере това, което говорим, трябва да се прочетат всички материали, които публикуваме. Нужно е много информация да се обработи. Това е то да се прилага познанието от Учението на Учителя!

А сега да видим какво се е случило при предното ни непослушание на Божията Воля! За целта нека да видим какво става в Търновското царство. То на практика се владее от евреите. Призоваваме умните непрекъснато да следят и правят палел между тогава и сега! Това трябва добре да се разбере. И нека отново да се прехвърлим в еврейския стан и да видим те какви планове имат – ние нищо няма да си измисляме, просто нека видим те какво самите си казват. Ще отидем отново при техните протоколи. Там ясно е казано, че тяхната цел е да се настанят и да създадат държава в Европа! Четете внимателно, а ние само ще цитираме: „Ние ще издадем закон, според който всички, които са участвали в тайни общества, ще подлежат на изгонване от Европа, която ще бъде център на нашето управление.” ( вж. протокол №15).

Те очевидно смятат, че това време е дошло и с настървение се залавят да унищожават българската държава. Ето фактите: Казахме, че сме успели да се споразумеем със султан Мурад. Една педя земя макар, но все нещо ни е останало, на фона на последвалата ужасна действителност. Нека да проследим действията на цар Иван Шишман. Започва подготовката за грандиозният сблъсък между турците и християнския свят – битката при Косово поле. Българите са изправени пред много трудно решение – да участват или не. Сега можем да кажем, че е било по-правилно да участваме, защото турците имат там много трудна победа и може би силната българска армия е щяла да наклони нещата в полза на християните, но това са само догадки, може да са и грешни. Реалността обаче е тази, че ние вземаме решение да не участваме, но царят изпраща към сборният пункт на християнския стан ни повече ни по-малко 800 войника!? Сега трябва много да питаме и много да внимаваме. Първо, защо царят ги изпраща след като има решение на събранието на великите боили, че не трябва да се участва. Второ, става така, че тези 800 войника са пленени на път към Косово. Нека да призовем нашите военни стратези и да ни кажат, кога едно подразделение може да бъде пленено. То трябва по един или друг начин да бъде предадено! От кого? Мисля, че за всеки е ясно от кого. Иван Шишман ги изпраща с цел да развали договора ни с турците – иначе защо ще ги изпраща? Да не би някой да смята, че те ще повлияят на изхода на битката? Тези пленени 800 войника са представени лично на султан Мурат и това дава повод на новия султан Баязид да смята, че българите са развалили договора и все още под афекта на трудната победа, той тръгва към Търново. Евреите постигат целта си – турците и българите са скарани. Не се опитвайте да казвате, че турците са врагове и на евреите, защото това не е вярно – една много трудна, деликатна и обемиста тема. Ще я разглеждаме отделно. Тук просто няма как. Само ще декларираме, че непроверени неща ние не говорим. Нека някой да ни опровергае ако може, но нека да е ясно, ние приемаме научно обосновани твърдения, а не голословни приказки, формирани по закона на лъжата или на опаковката, с който закон земляните са държани под робство вече толкова хиляди години. За закона на лъжата вижте нашето изследване в сайта ни www.misiata-balgarska.com. Също голям въпрос, който продължаваме и ще продължаваме още дълго време да го изследваме. Цялата стратегия на черната ложа е изградена върху него. За мислещите: запознайте се с този закон и проследете ционските им протоколи, за да се убедите сами. А на запознатите с македонския лъжеучител Михаил Иванов – Айванков, ще кажем: запознайте се със закона за лъжата и вижте, че цялото „творчество” - триците му, както казва Учителя, е изградено върху него.

Да се върнем към Търново. Войските на Баязид тръгват към Търново. А сега вижте движението на българската войска – начело със своя цар, евреина Иван Шишман, тя тръгва в обратна посока (?) и се установява в Никополската крепост. Нечувано! Аз лично не познавам другаде по света да е вземано такова предателско решение спрямо „собствения си народ”. Защо в кавички, ами защото царят взема решение, което не е против собствения му народ, защото българите не са му народа – той се подчинява на синедриона – неговият народ са евреите! Той взема решения, които са против интересите на българите! И изобщо защо евреите трябва да вземат решения, които да са в интерес на българите? Да има някакъв такъв договор? Тогава на какво се надяваме? И не следва ли, че когато се вземат антибългарски решения, те не са на българи, а на представители на черната ложа!

А че еврейския цар Иван Шишман взема антибългарски решения ще стане ясно от къде следва това и за най-невярващите, че това е възможно. Разбираемо е, решението е чудовищно предателство!!! Търново е опразнено от войската, но забележете един малко известен факт: великите боили остават в столицата! Какво означава това? Според нас едно единствено нещо: те не са били съгласни с решението на царя, но като главнокомандващ той налага своето решение. (У, какъв хубав аналог с прерогативите на съвременната президентска институция! И това можете да си го прочетете в ционските протоколи. Обърнете внимание, че и сега единственото сериозно задължение на президента е да бъде главнокомандващ! А защо? Отговорът е много прост, защото от никого не зависи и може лесно да му се влияе! Нещо да сме сгрешили?!) Ясно е, че ако не беше така, великите боили щяха да са с войската, те са ръководители на войската! Следователно има сериозен разнобой между царя и великите боили! Това може да стане само при предателство и при никакъв друг случай! Ще изпреварим хронологията на нещата и ще кажем, че когато Търново пада под турска власт първата заповед на новата управа е боилите, които вече са най-обикновени боляри, да се явят при тях уж, за да се посъветват с тях, но когато отиват са изклани до един – 120 боляри, цвета на българската аристокрация. Тук е редно още да се попитаме, а от къде турската управа знае, че великите боили са в Търново? Кой ги е издал? Да го казваме ли пак? Те, великите боили, са единствените, които могат да разкажат за предателството на еврейския цар и неговите сподвижници, които са във вихъра на своите предателства, окрилени от мисълта, че се сдобиват със столица в Европа. Пак ще кажем това те сами са си го казали, ние нищо не си измисляме. Повтаряме го, защото разбираме, че всеки, не само българин, но всеки човек ще настръхне от това чудовищно злодеяние.А сега нека се върнем на обсадата. Баязид е обсадил Търново от шест месеца. Българското опълчение се държи геройски и не позволява на турците да завземат града. Най-после той взема решение да се оттегли и да вдигне обсадата. Каква облекчаваща новина! Но евреите не мислят така! Явяват се пред Баязид и му заявяват, че те ще отворят крепостните врати. Почакайте, нека да помислим: Първо, откъде те знаят за намеренията на Баязид? Следователно те знаят всичко, което става в шатрата на султана! Как? Прочетете си го сами в техните собствени протоколи и още от едно място следва, което ще разгледаме отделно, заради обширността на изследването. Второ, в ролята си на какви ще могат да вземат такова чудовищно решение?! Те решават съдбата на българите, както се казва, без да им мигне окото, че пращат един народ на заколение в името на техните еврейски интереси! Има ли по-силна дума от думата чудовищно!!! Трето, какви цели преследват с това?! Това са техните интереси – влизат в Европа. Цената сме ние българите, като народ. Жертван е цял един народ за това пъклено тяхно дело! Някой може да помисли, че това е върхът на престъплението. Съвсем не! Прочетете си ционските протоколи, за да се убедите, че това те готвят на всички земляни. Какъв е резултата от това, вижте оценката на един техен представител, защо ние да го казваме, когато си признаваме, че не можем така добре да го кажем. Ето цитата:„ Вие не сте започнали да преценявате дълбочината на нашия грях. Ние сме натрапници. Ние сме разрушители. Ние ви отнехме вашия естествен свят, вашите идеали, вашата съдба и си играем с вас. Ние сме в дъното не само на последната голяма война, но и всяка друга по-голяма революция във вашата история. Ние сме носители на раздори и смут във вашия личен и обществен живот. Ние все още продължаваме да правим това. Никой не може да каже кога ще спрем. Кой знае каква велика и славна щеше да бъде вашата съдба, ако ви бяхме оставили сами на спокойствие.” Изказването е на евреина Маркус Ели Раваш, Century magazine, February, 1928 г.. Само ще кажем: потресаващо е! Още тук ще се отклоним и ще обърнем внимание върху два факта от това изказване: Първо, той говори за ние и вие, тогава възниква въпроса: защо те се разглеждат отделно? Второ, той казва: „ние сме натрапници.” Колко важно изречение! Към това ще се върнем по-късно. И още един цитат: „ Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива. Всичко, което ще направите за нас няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” Изказване на друг евреин: Морис Самуел. Jou Gentiles, p.155; Harcourt, Brace, 1924г. Техният свят не е наш свят! Както се казва - никакви илюзии: те са в непрекъсната тотална и безпощадна война срещу земляните и следователно и срещу нас, българите. Срещу нас още повече, защото са си харесали земята ни! И още по една причина – защото сме единствените проводници на Бялото Братство на земята, а те са във всеобхватна и непрекъсната война с Бялото Братство, което е Духовният водач на земляните! Затова цялата си мощ са хвърлили за да ни унищожат! Прочетете си го в „Програма за унищожение на българите.” – разглеждаме я отделно. Чу ли това, българино?! Това е вековната битка между Авел и Каин! Това е битка, която определя цялата българска история. Ще го докажем, когато започнем да разглеждаме българската история. Сегашната ни история е писана под чуждо влияние. Чие? Абе , хора, четете! И никакви илюзии.

А сега да се върнем към основния ни разказ и да проследим хронологията на еврейското предателство: Ето какво се случва: евреите запалват един квартал в града и сега даже авторитета на патриарх Евтимий, не може да спре опълченците. Техните домове горят и те се спускат да гасят, евреите използват суматохата и отварят вратата на крепостта. Търновци се осъзнават какво става, когато започват писъците на съсичаните хора. Търново е удавено в кръв. Сведи глава пред жертвите, българино, България вече не съществува! Но това не е Божието наказание, а предателството на черната ложа, на евреите, които отговарят с черна неблагодарност за това, че са приютени от тоз народ, който не подозира техните пъклени намерения. Този същия народ, няколко века по-късно ще спаси 49 000 от тях от концентрационните лагери. По-късно ще видим и тази тяхна „благодарност”.

А сега да си зададем въпроса: Защо след като великите боили са в Търново, защо те не организират защитата на столицата, а предоставят тази задача на българският патриарх. Ами помислете: А могат ли? Та нали всеки ще пита, защо са тук? Какво те могат да отговорят? И как това ще се отрази на моралната устойчивост на опълчението? Това не е ли очевидно доказателство за предателството на царя? Тази постъпка на великите боили обяснява и песента за Иван Шишман, още повече, че в това тъмно и безпросветно време, на българите им е нужно да имат някаква опора. И те си я измислят. Така се ражда тази хубава народна песен.

А сега да кажем нещо важно на фона на покрусата, за да го запомни всеки завинаги: Предаването на Търново от евреите е приложение на закона на лъжата в действие. И винаги приложението на този закон се придружава от отвличаща маневра – в случая, запалване на квартала. Така е винаги – това е първата стъпка при приложение на закона на лъжата. Така, че трябва да се разбере: ще започнете да се отърсвайте от лъжите им само когато каквото и да ви кажат да го разглеждате като отвличаща маневра към нещо друго. Как ще определяте това „друго нещо” ще го разглеждаме отделно.

Нека се знае: Търновци все пак разбират за предателството на евреите. И те изграждат първата българска грамада. Извън крепостта в местност, която и сега прекрасно се знае, всеки търновчанин е излизал, отправял е клетва към предателите и е хвърлял камък. Това е вдъхновило патриарха на българската литература Иван Вазов да напише своето стихотворение „Грамада”, макар да използва друг повод. Тук е мястото да призовем българската общественост да се организира и да се изгради мемориален комплекс на българското страдание, което да напомня за това, че не трябва да се оставяме други да управляват държавата ни. Това ни струва 500 години безпросветно робство и какво още тепърва ще става ясно. Това е паметта на българите. Страданията ни са огромни и сега страдаме защото отново не изпълняваме Божията воля, защото и сега сме в същото положение както преди години с богомилите. Това Учителят го изяснява. Поради важността ще цитираме отново: „България е една страна с големи възможности за култура, но тези възможности, тези сили, които са вложени се спъват.” Кой ги спъва? Нека да се замислим върху предупреждението не на кой да е, а на Самия Всемиров Учител Биенса Дуно! Това вече трябва да ни накара сериозно да преосмислим, какво всъщност става в България?! Ако има условия за култура, трябва управляващите да дадат условия да се развие тази култура. А то е точно обратното! Навсякъде се шири долнопробна чалга. Какво представлява чалгата? Това е дисхармонична „музика”, която води човека по пътя на подивяването. Това е истина, която е разкрита от Учителя. Защо е така? Защото човешкото тяло и дух са от Божествен произход, те са хармонично създадени! Следователно всяка дисхармония води до произвеждане на зло, до пътя на подивяването. Това ще го разглеждаме отделно.

Сега е очевидно, че културата ни не просто е в упадък, а се руши: приемат се закони с които я осъкатяват допълнително, интелигенцията ни се гони от страната. Интелигенцията е като цвете, тя трябва да се отглежда! Но в ционските протоколи е записано: „Нашето управление трябва да разполага с всички културни сили. То ще се заобиколи с публицисти и главно с хора, придобили особено свръхобразование и възпитание в нашите школи. Тези хора ще се запознаят с всички тайни на социалния строй и ще знаят всички тънкости на политическото изкуство. Ще бъдат запознати с цялостното устройство на човешката природа, с всичките й чувствителни струни, върху които ще трябва да умеят да свирят. Тези струни са: умствения склад на гоите, техните наклонности, недостатъци, пороци, всичките им други качества, особеностите на класите и съсловията. Няма съмнение, че гениалните сътрудници на нашата власт, за които аз говоря, няма да бъдат взети из редовете на гоите, които са привикнали да изпълняват своята административна работа, без да се интересуват какво трябва да се постигне с нея, без да мислят за какво е нужна тя. Администраторите на гоите подписват книжата, без да ги четат; те служат от корист или пък от честолюбие.” И точно това се изпълнява!

А ето какво пише в Конституцията, вижте Чл. 23. Там пише: „ Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство.” Остава само да се спазва, но не е така, защо ще го изясним по-долу.

Нека да е ясно: Българите отново сме изправени пред угрозата да плащаме за собственото си бездействие и неизпълнение на Божията Воля. За какво става дума? - за Учението на Учителя! Не само че не се изпълнява, това което ни е казал Учителя, но отново под влиянието на чужди сили То се унищожава, като се преправя! Как? По закона на лъжата! Техният могъщ закон – великан на глинени крака, когато българите прогледнат И отново по стария сценарии: българите не знаят – те се държат настрани, но пак те ще плащат! По този начин разрешаваме на чужди сили да рушат, за което ние плащаме! Българино, стига вече глупости! Твоите глупости ги плащат поколенията, които идват след нас! Та това също е престъпление! По какъв морал бездейно оставяш да бъдат заробени собствените ти деца и внуци?! Това е вече позорно! Стига! Ще добавя само, че каквото Учителят е казал всичко се е сбъднало! Не разбирате ли, ако продължаваме да се оставим в чужди ръцете ни чакат нови 500 години робство. Никакви илюзии по този въпрос! Никой не е отменил езотеричните закони; Сам Учителя казва, че много внимава да не ги наруши. Още ли искате да страдаме?! Умните българи, трябва да поведат народа си към благоденствие и щастливи бъднини. Имаме уникалната възможност за това. При това е толкова лесно, ако искаме да работим за щастливи бъднини на децата и внуците си. Това от нас зависи, а не от евреите – те ни подхлъзват, а ние се хващаме на техните хитрини. Затова призоваваме всички българи, които милеят за своя народ всеки ден, поне сутрин и вечер, да казват молитвата: „Господи, просвети умът и сърцето на нас българите, за да разбираме Волята Ти и да Я изпълняваме. Амин.” И още: „Господи, да се изпълни твоят Божествен план и ние българите да бъдем твои съработници всякога. Амин” –казва се три пъти. Ще кажа и това: Другото, което трябва да направим е да заиграем повсеместно Паневритмията на Учителя. Обръщаме внимание – истинската Паневритмия, а не това, което сега се играе и само се нарича паневритмия, от едно „общество” изцяло командвано от черната ложа и чрез която се произвежда страдание на българите - една частица от новата „благодарност” на черната ложа. За това сме говорили много в нашия сайт и ще продължаваме да го правим. Тази паневритмия, която сега се играе, произвежда зло и страдание за българите. Това предупреждение е отправено още от Учителя – като Всемиров Учител, Той знае какво ще се случи! Защо произвежда зло, ще го разглеждаме на друго място. И сега обърнете внимание. Тази паневритмия се играе и на Мадарския конник, където енергиите са големи. Така тя се превръща в един естествен психотронен генератор и по този начин всяка година се провежда едно психотронно сражение срещу българите, проведено от това „общество”, което се нарича”бяло братство”.

Казва се от много хора, че в България, в местата където са енергийните центрове в страната са монтирани психогенератори. Ние това няма как да го проверим, но знаем че много хора казват, че срещу българите се води коварна езотерична, психотронна война. От кого? Тук пушкала няма, има само коварни усмивки на „големи приятели”. Ние не знаем мащабите на тази война, но е факт, че българите в последните години са психически неустойчиви, меко казано, унилостта все по-ясно се проявява, че се ускори видимо движението ни деградиращо надолу – това са все признаци от такива поражения. Затова призоваваме българската общественост, а не властите, да предприеме необходимите проверки. Ние не всяваме паника, а призоваваме към бдителност. Призоваваме и световната общественост за помощ. Та това си е чист геноцид спрямо българите. Ние сме запознати с програмата на ционисткия конгрес в Москва от 1988г., където се разглеждат методи за унищожаване на българите. В тази програма ката девети раздел е записано, цитираме: „ IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика: Истина ли е тази програма? Нека някой я опровергае! Има държавни институции – те са длъжни да реагират и да кажат на хората, това вярно ли е? Ние помним Чернобилското време, когато ни съветваха да ядем заразените марули, но нека и сега някой да направи същото. Има организация на евреите в България. Нека тя да каже, че това не е вярно! Ние ще кажем, че в нашите анализи направени в материала „Продължението на ционските протоколи и съдбата на българите” доказваме, че такава програма има, доказваме и защо се занимават специално с българите – това е тясно свързано с принадлежността ни към Бялото Братство, което те всячески се стремят да скрият от българите; свързано е с войната на черната ложа срещу Бялото Братство.

Точно затова се обръщаме за помощ от световните организации за проверка има ли психотронни генератори, къде и колко? Ние знаем, че все ще се намерят „ умници”, които ще кажат, че това са глупости, защото това ще влияе на всички. Е, тук ще ги „разочароваме”. Това не е вярно! Защо? Голям въпрос, който тепърва ще разглеждаме. Проблемът на всички „умници” е, че за тях всичко е така както е в тяхното съзнание. Да, ама не!

Ние говорим за психотронна война, но нека обясним какво означава това? И в какво се изразява подивяването на хората от неговото влияние. И така, по време на Втората световна война Хитлер прави чудовищни опити с хора и ги превръща психически в кучета. До такава степен, че започват да се движат на четири крака. Е, засега само са ни вкарали кучетата по домовете и това ни харесва. Това е сигурен признак за напреднала фаза на подивяване. Не мислете, че това са само приказки. Първо пак ще кажем, че самите евреи си го признават, че са довели гоите, както те ни наричат, което ще рече добитъка от обора, до такова състояние. Ето извадки от техните протоколи: „… Ние, обаче, сме заинтересувани в обратното — в израждане на гоите…. С нуждата и с раждащата се от нея робска зависимост, ние ще движим тълпите и с техните ръце ще унищожаваме ония, които се изпречват на нашия път, и когато дойде времето да се короняса нашият всемирен владетел, същите тези робски ръце ще пометат всички препятствия, които му пречат.” А за да няма обвинения, че подбираме цитати, прочетете си протоколите сами. Има ги в интернет, а и ние ще ги публикуваме.

Но нека кажем ние какво разбираме под подивяване. Запитайте се, защо тези, които се чувстват самотни например, не станат приемни родители, има толкова много деца, които жадуват за топлинка. Защо не се запитате, тези които пълнят публичните домове от къде са всъщност, не са ли точно деца без родители? И тогава каква е хуманността на нашето общество и що за цинизъм е да се предпочитат животните пред хората! Децата се раждат невинни! Защо обаче се предпочитат кучетата? Ще ви го кажем: Безотговорността на едно общество е мярка за степента на неговото подивяване! Как още се определя степента на подивяване? Чрез степента на доброволното отказване от свободата. В падението си надолу, човек достига до положение, когато не желае да е свободен, иска други да се грижат за него. Само гордият Човек иска да е свободен, да се изяви, да бъде полезен за себе си, за обществото, за Бога. Човек живее едновременно в два свята – животински и човешки. Сега питаме: Когато човека се откаже от човешкия си живот, къде живее тогава? Това не си го измисляме. Учителят го е обяснил, макар и не така драстично както ние, но смисълът е един и същи.

Погледнете и културата ни на какъв хал е и нещо изключително важно: вижте антибългарските закони спрямо нея. Вижте българския език, къде е изтикан. Даже народните ни песни и танци се пишат с чужди букви. Що за падение е това! И нека отново цитираме какво се казва в ционските протоколи: „Нашето управление трябва да разполага с всички културни сили. То ще се заобиколи с публицисти и главно с хора, придобили особено свръх образование и възпитание в нашите школи. Тези хора ще се запознаят с всички тайни на социалния строй и ще знаят всички тънкости на политическото изкуство.”

И може ли някой да покаже друга столица в света, където надписите, рекламите, та дори и сувенирите да са на чужд език. „Странното”е, че цялата държавна администрация е съсредоточена в столицата и никой от тях „не вижда” грубото нарушение на Конституцията, в която те винаги се кълнат, когато идват на власт. Ето тяхната клетва:

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница