Седм. № по редДата26.01.2017
Размер331.8 Kb.


Седм.

по ред

Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални произведеня


Понятия и дейности


Очаквани резултати


Забел.

за изпълнение

за възприемане


IX. 1

2


1


2

Преговор


Ядро 1: Музикална практика

Преговор

Музикално-исторически епохи

Ядро 4: Стилове


Песни по избор

Песни от училищния

репертоар

Музикалната загадка № 1

Популярна музика

Музикална загадка № 1

Музикално-изразни средства

Слухов анализ

Музикално-исторически епохи

Древност, Средновековие, Ренесанс, Барок, Класицизъм, Романтизъм, музика на ХХ век

Изпълняват според възможностите си песни по избор. Изразяват и аргументират личен избор.


Систематизират знанията си за музиката в нейната истор. последователност.

3
4


Преговор

Музикални жанрове

Ядро 3: Форми и жанрове


Преговор


Музикални жанрове

Ядро 3: Форми и жанрове


Един неразделен клас-Трошанова

Приятели-

С. Диомов

Катерино моме,

Балада за Пловдив-Диана експрес


Примери от различни музикални жанрове

Музикална загадка № 2 и 3

Жанр и стил


Музикално-сценични жанрове

Ориентират се за мястото и функцията на жанровете в различните исторически епохи. Разпознават примери от различни муз. жанрове.


Ориентират се за мястото и функцията на жанровете в различните исторически епохи. Разпознават примери от различни муз. жанрове.

X. 3


5
6


Проверка на знанията –входно равнище

Ядро 1: Музикална практика

Музика, общество, време

Ядро 2: Функциониране на музиката

Песни по избор


Песни по избор

Произведения по избор


Произведения по избор

Тест
Песен, ритъм, танц, композитор, изпълнител, Барок, Виенски класицизъм, Романтизъм, музикални инструменти, хип-хоп, брейк, рап, рок


Разпознават произведение, автор и стилово направление. Възпроизвеждат знания от история и теория на музиката.


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката.
Седм.

по ред

Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални призведения


Понятия и дейности


Очаквани резултати


Забел.

за изпълнение

за възприемане


4

5

6


7
8

Музика, общество, време

Ядро 2: Функциониране на музиката

Музика, общество, време

Ядро 2: Функциониране на музиката

“Бяла тишина”


“Бягство”

Из старинен ритуал

Из „We will rock you“ – „Queen“ из „Алилуя“ –

Г. Ф. Хендел из „Алилуя“ – кавър версия


Композитор, изпълнител, публика, хип-хоп, оратория, кавър версия, „черна“ музика, интерпретация

Композитор, изпълнител, публика, хип-хоп, оратория, кавър версия, „черна“ музика, интерпретация

Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия.


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия.9

10

Музика, общество, време

Възникване и развитие на музикалните инструменти

Ядро 2: Функциониране на музиката

Музика, общество, време

Възникване и развитие на музикалните инструменти

Ядро 2: Функциониране на музиката

Клетва- Щурците,

Светът е за двама- Горанов

Музикална загадка № 4

Музика по избор

Ударни, духови и струнни музикални инструменти, ритъм, духов оркестър, симфоничен оркестър, джаз, рок, поп музика, жанр, стил, ансамбъл, тембър


Ударни, духови и струнни музикални инструменти, ритъм, духов оркестър, симфоничен оркестър, джаз, рок, поп музика, жанр, стил, ансамбъл, тембър

Опознават специфики и

исторически обстоятелства за възникване и развитие на музикалните инструменти.

Опознават специфики и

исторически обстоятелства за възникване и развитие на музикалните инструменти.


11

12

Музика, общество, време

Изпълнителски състави

Ядро 2: Функциониране на музиката

Музика, общество, време

Изпълнителски състави

Ядро 2: Функциониране на музиката

Елмаз и стъкло-Б.Т.Р.


Йовано, Йованке

Музикална загадка № 5


Музикална загадка №6

Музикални инструменти


Видове състави

Опознават специфики и

истор. обстоятелства за възникване и развитие на различните изпълнителски състави.
Опознават специфики и

истор. обстоятелства за възникване и развитие на различните изпълнителски състави.Седм.

по ред

Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални призведения


Понятия и дейности
Очаквани резултати
Забел.

за изпълнение

за възприемане


ХI. 7

8


9


13

14

Музика, общество, време

Фолклорът

Ядро 2: Функциониране на музиката


Музика, общество, време

Български музикален фолклор

Ядро 2: Функциониране на музиката


Назад, назад, моме Калино

Йовано, Йованке

Музикална въртележка

Музика на балканските народи
Фолклорни загадки № 1, 2 и 3

Композитор, сюита, менует, виенски класици, Романтизъм, салонни танци, „черна“ музика, танц


Музикално-фолклорни области


Разпознават на основата на училищния и извънучилищния си опит

фолклорна музика от балкански и европейски страни.
Запознават се с метроритм. разнообразие на българския фолклор. Разширяват опита си по отношение на по-сложни неравноделни метруми.


15

16


Музика, общество, време

Български музикален фолклор

Ядро 2: Функциониране на музиката


Музика, общество, време Музиката и социалните процеси

Ядро 2: Функциониране на музиката


Катерино моме

“I can’t stop loving yоu”

Песни по избор


Колекция от ръченици

Музика по избор

Неравноделни размери

Песен, танц, „черна“ музика, блус, соул, ритъмендблус, бийт, рок, метъл, хип-хоп

Откриват триврем. дялове на различни места в такта при три, четири и петделни метруми.


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия.


17
18


Музика, общество, време Музиката и социалните процеси

Ядро 2: Функциониране на музиката
Музика, общество, време

„Черната“ музика

Ядро 3: Форми и жанрове

“I just call”

Песни по избор

Спиричуъл


Музика по избор


Колекция от развлекателна музика

Песен, танц, „черна“ музика, блус, соул, ритъмендблус, бийт, рок, метъл, хип-хоп


„Черна“ музика, ритъм, импровизация, стил, блус, спиричуъл, бийт музика, ритъмендблус, рок, рокендрол, хип-хоп, техно, диско, рап, соул, хардрок, рокендрол, съвременен R&B


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия.


Схващат ролята на

афроамериканската музика като фактор за развитието на глобалните тенденции в световната музика, запознават се с музиката през 20 век – територия на новаторски идеи.

Седм.

по ред

Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални призведения


Понятия и дейности


Очаквани резултатиЗабел.

за изпълнение

за възприемане10
19
20

Музика, общество, време

Стилът музика,

който предпочитам

Ядро 1: Музикална практика

Музика, общество, време

Стилът музика,

който предпочитам

Ядро 1: Музикална практика

Песни от училищния

репертоар

Песни от училищния

репертоар

Музика по избор


Музика по избор

Музикален стил, мелодия, ритъм, музикални инструменти, изпълнител


Музикален стил, мелодия, ритъм, музикални инструменти, изпълнител изпълнител


Изпълняват според възможностите

си учените песни, изразяват свободно и аргументират лични предпочитания.
Свързват знанията за историческото развитие на музиката с конкретни типични муз. произведения.


XII.

11

12


21

22

Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ век

Ядро 4: Стилове


Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ век

Ядро 4: Стилове


Песни по избор

Песни по избор

Музика по избор

Музика по избор

Авангард, Древност, Средновековие, Ренесанс, Барок, Виенски класицизъм, Романтизъм


Мелодия, ритъм, тембър, композитор, партитура, жанр, стил, джаз


Прилагат знанията и опита се по отношение на стилове типични за епохата, разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ век.


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия.


23

24

Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ век

Ядро 4: Стилове


Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ век

Ядро 4: Стилове


Д2- Две следи

Д2- Ледено момиче

Из „Малка нощна музика“ – Моцарт

Из „Полиморфия“ – К. Пендерецки

Из „Процесия“ – К. Щокхаузен,

Л. Андерсън- „Машино-писецът“

Музикални колекции

Ученически проекти

Прилагат знанията и опита се по отношение на стилове типични за епохата, разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ век.


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия. Разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ век


Седм.

по ред.
Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални произведения


Понятия и дейности


Очаквани резултати


Забел.

за изпълнение

за възприемане


13
25
26

Коледно настроение

Ядро 1: Музикална практика

Коледно настроение

Ядро 1: Музикална практика


Зимни и коледни песни по избор


Зимни и коледни песни по избор


Зима – А. Вивалди

Аве Мария – Фр. Шуберт

Аве Мария – Бах, Гуно


Дискусия: Коледа по света

Програма за концерт

Коледен концерт


Познават бълг. фолклорна традиция, свързана с коледните празници и обичаи.


Прявяват толерантност към обичаите и вярванията на другите религии.

I. 14

15


27

28

Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ век

Ядро 4: Стилове

Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ век

Ядро 4: Стилове

Клетва- Щурците,


Светът е за двама- Горанов

Музикална загадка № 7

Из Токата и фуга в ре минор –

Й. С.Бах


Кавър версия Ж. Люсие из „Difficult to cure“ – „Rainbow“


Ансамбъл
Кавър версия


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия.


Разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ век

29

30

Българска музикална култура

От изкуството на траките до първите български композитори

Ядро 1: Музикална практика


Българска музикална култура

От изкуството на траките до първите български композитори

Ядро 1: Музикална практика


Песни по избор


Песни по избор


Музика по избор


Музика по избор


Ударни инструменти, църковна музика

Средновековие, духов оркестър, хор

Опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на българската култура от началото на XVII до средата на XVIII век.
Осмислят знанията и опита си за българската музикална култура в контекста на нейното историческо развитие. Откриват фолклорни елементи в творчеството на композиторите, създали българския национален музикален стил.


Седм.

по ред
Тема на урока

Ядра на учебното съдържание


Музикални произведения


Понятия и дейности


Очаквани резултатиЗабел.

за изпълнение

за възприемане


1631
32

Българска музикална култура

От изкуството на траките до първите български композитори

Ядро 4: Стилове


Българска музикална култура

От изкуството на траките до първите български композитори

Ядро 4: Стилове

“Къде си вярна...”

Я кажи ми, облаче ле бяло“

Хубава си моя гороФолклорна загадка № 4

Из „Господи возвах“ – група „Исихия“

Ръченица“ –

Д. Христов

„Хвалите имя Господне“ –

Д. Христов

Византийско песнопениеЦърковна музика

„Китки“ от народни песни

Първи български композитори, хор, марш, духов оркестър, песни – детски, училищни, хорови, опери, оперети


Осмислят знанията и опита си за българската музикална култура в контекста на нейното историческо развитие.


Откриват фолклорни елементи в творчеството на композиторите, създали българския национален музикален стил.

17


33
34

Българска музикална култура

Български композитори класици

Ядро 4: Стилове

Българска музикална култура

Български композитори класици

Ядро 4: Стилове

Моя страна, моя България


За теб, България

Из „Тракийски танци“- П. Стайнов

Българска рапсодия „Вардар“- П. Владигеров

Български композитори класици, симфония,сюита

Рапсодия, камерни творби, метроритъм, мелодия

Откриват фолклорни елементи в творчеството на композиторите, създали българския национален музикален стил.


Знаят основни най-популярни произведения от изучаваните български композитори класици

II. 18

19


35

Българска музикална култура

Българският музикален авангард

Ядро 4: Стилове


Моя страна, моя България


Из Струнен квартет –

Л. Николов

Из „Полегнала е Тудора“ – обработил Ф. Кутев


Съвременни български композитори

Обработка на народна песен

Струнен квартет


Схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в творчеството на

съвременните български композитори.


36

Българска музикална култура

Българският музикален авангард

Ядро 4: СтиловеЗа теб, България


Из „Два тъпана бият“ – Ив. Спасов

Из „Кукерски танц“ – В. Казанджиев

Мелодия, метроритъм, тембър, хор, ансамбъл,


Знаят основни най-популярни произведения от изучаваните български композитори. Изразяват и аргументират лично мнение.

Седм.

по ред
Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални произведения


Понятия и дейности


Очаквани резултатиЗабел.

за изпълнение

за възприемане


20
37

Българска музикална култура

Българско музикално-изпълнителско изкуство

Ядро 4: Стилове


Песни по избор


Музика по избор


Хор, ансамбъл, диригент, симфоничен оркестър


Да знаят имената на български музиканти свързани с класическата, народната, рок и поп музика.III. 21


22


23


24


38

Българска музикална култура

Българско музикално-изпълнителско изкуство

Ядро 4: Стилове


Песни по избор


Музика по избор


Хор, ансамбъл, диригент, симфоничен оркестър


Да знаят имената на български музиканти свързани с класическата, народната, рок и поп музика.39

Българска музикална култура

Българско музикално-изпълнителско изкуство.

Проверка на знанията

Ядро 4: Стилове

Песни по избор


Музика по избор


Хор, ансамбъл, диригент, симфоничен оркестър


Да знаят имената на български музиканти свързани с класическата, народната, рок и поп музика.40

Българска музикална култура

Българско музикално-изпълнителско изкуство.

Проверка на знанията

Ядро 4: Стилове

Песни по избор


Музика по избор


Хор, ансамбъл, диригент, симфоничен оркестър


Да знаят имената на български музиканти свързани с класическата, народната, рок и поп музика.41

Концерт от любими песни

Ядро 1: Музикална практика

Песни по избор


Музикални произведения по изборИзработване на Програма за концерт.


Изпълняват песни по избор според възможностите си. Изразяват своите лични предпочитания към слушаните музикални произведения.

Седм.

по ред
Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални произведения


Понятия и дейности


Очаквани резултатиЗабел.

за изпълнение

за възприемане


2542

Жанровете и времето

Ядро 3: Форми и жанрове

Бяла тишина”Из „Пролет“ –

А. Вивалди

Из Концерт за цигулка – Л. ван Бетовен


Опера, сюита, инструментален концерт, соната, симфония, песен,мюзикъл, стил, мелодия, тембър


Ориентира се и разпознават жанрове и стилове от различни исторически епохи, свързват конкретни

произведения с жанр, стил и епоха.


IV. 26

27


2843

Жанровете и времето

Ядро 3: Форми и жанрове

“Бягство“


Из Концерт за пиано –

Г. Минчев

Из Симфония № 40 – В. А. Моцарт

Из „Фантастична симфония“ –

Х. Берлиоз


Опера, сюита, инструментален концерт, соната, симфония, песен,мюзикъл, стил, мелодия, тембър


Ориентира се и разпознават жанрове и стилове от различни исторически епохи, свързват конкретни

произведения с жанр, стил и епоха.


44

Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Музикални форми

Ядро 3: Форми и жанрове


Ако си дал – Ем. Димитров


„Танц на малките лебеди“ – П. И. Чайковски

Унгарски танц № 5 – Й. Брамс

„Болеро“ – М. Равел


Музикална форма, еднаквост, контраст, подобие, проста двуделна, проста триделна, сложна триделна, вариационна, рондо, сонатна форма, жанр, песен.


Откриват действието на

формообразуващите принципи на изучаваните музикални форми

в музикални творби,

знаят главните структурни

компоненти.
45

Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Сонатна форма

Ядро 3: Форми и жанрове


Уморени крила


Из Симфония №40- Моцарт


Виенския класицизъм, сонатна форма, соната, симфония, инструментален концерт, контраст


Откриват действието на

формообразуващите принципи в сонатната форма.


V. 29


46

Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Импровизацията във фолклора

Ядро 3: Форми и жанрове


Народни песни по избор


Из Право шопско хоро

Из „Ивайловско хоро“ – И. Папазов–Ибряма

Мелодия, музикална форма, вариантност, жанр, стил


Разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ век, умеят да открият в съвременни произведения импровизации на фолклорни теми, знаят какво означава импровизация в тесен и по-широк смисъл.

Седм.

по ред
Тема на урока

Ядра на учебното съдържание
Музикални произведения


Понятия и дейности


Очаквани резултатиЗабел.

за изпълнение

за възприемане


30

31

32


47

Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Импровизацията в джаза

Ядро 3: Форми и жанрове


Песни по избор


Колекция „Summertime“ Музикална загадка № 8


Джаз, марш, ритъм, мелодия, блус, суинг, биг-бенд, стил, ритъм, би-боп, куул джаз, фрий джаз, етноджаз


Схващат ролята на

афроамериканската музика като фактор за развитието на глобалните тенденции в световната музика.


48

Взаимни вияния между европейската музика и музиката в други региони на света

Ядро 4: Стилове

Д2- Аз и ти, Две следи

Вярвам в теб-Киора

Танцова загадка

Из „Раподия в синьо”– Дж. Гершуин

Из Българска рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров

Из „Алилуя“ – кавър версия на К. Джоунс

Колекция уърлд мюзикРокендрол, рок, ритъм, мелодия, реге, латино, етноджаз, етно и фолкрок, ча-ча-ча, румба, самба, боса нова, ламбада, мамбо, туист


Разбират значението на най-ярката тенденция през XX век- уърлд мюзик, съчетаваща елементи, типични за различини национални и етнически култури.49

Музика, медии, технологии

Ядро 2: Функциониране на музиката

Химн на св. св. Кирил и Методий


Музика по избор


Медия


Осмислят появата на нови

музикални медии и развитието на модерните технологии като водещ фактор за обогатяване на стиловото и жанрово разнообразие в музиката

на 20 и 21 век.


VI. 33

34


50

Финални акорди

Ядро 2: Функциониране на музиката

Песни по избор


Музика по избор


Авангард, мелодия, ритъм, тембър, камерен жанр, джаз, соната, ансамбъл, оперета, стил, музикално-исторически епохи


Знаят песни по избор, толерантни са към избора на другите, разпознават музикални творби от училищния репертоар.51

Обобщение

Тест-изходно равнище

Ядро 1: Музикална практика


Песни по избор


Музика по избор


Стил, музикално-исторически епохи, жанр


Много добри познания на изучаваното учебно съдържание за VIII клас
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница