Седмичен информационен бюлетинДата21.07.2016
Размер54.63 Kb.
#107
m МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org
седмичен информационен бюлетин

за периода от 01.04.2009 год. до 30.04.2009 год.
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


 • За периода Басейнова Дирекция издаде 48 разрешителни за:

- 22 бр. за ползване на воден обект за заустване: на «Карина 91» ЕООД, гр. Варна във второ окислително езеро; на „Рока България” АД, гр. Каспичан от фабрика за производство на санитарна керамика; на „Крис ойл 97” ЕООД, гр. Каспичан от маслена фабрика; на Община Бургас в дере от ПСОВ с. Рудник; на Община Бургас в дере от ПСОВ гр. Българово; на Община Ветрино в дере от ПСОВ с. Белоградец; на «Бългериън Ленд дивелъпмънт» ЕАД, гр. София в дере от ЛПСОВ на жилищни сгради в с. Рогачево; на „В и К” ООД, гр. Търговище в р. Врана от канализационна система на гр. Търговище; на „В и К” ООД, гр. Шумен от ПСОВ гр. Шумен; на Община Нови пазар в дере от ПСОВ с. Памукчии; на Валентин Добрев, гр. Варна в дере от жилищна сграда в СО «Ален мак», гр. Варна; на Община Котел в р. Медвенска от ПСОВ с. Медвен; на «БДК строй» ООД, гр. Созопол в дере от вилна сграда в землището на с. Черноморец; на Община Каолиново в дере от ПСОВ гр. Каолиново; на Община Върбица в дере от канализация и ПСОВ гр. Върбица; на Община Върбица в дере от канализация и ПСОВ с. Бяла река; на Община Крушари в дере от селищна ПСОВ с. Крушари; на Община Бургас в дере от селищна ПСОВ с. Ветрен и с. Баново; на Община Хитрино в дере от селищна ПСОВ с. Тимарево; на «Пип трейд» ООД, гр. София от млекопреработвателно предприятие в с. Давидово; на ЕТ «Росица – Иван Стаматов», с. Русокастро в р. Русокастренска от пункт за дестилация на етилов алкохол в с. Русокастро; на Община Котел в р. Тича от ПСОВ с. Тича.- 9 бр. за ползване на воден обект: на Община Котел на р. Черна, за изграждане на обект; на ЕТ „Галин Господинов” на яз. Троица, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности; на Георги Иванов Димитров на яз. Пчелник, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности; на ЕТ „Фатме Исмаил” на яз. Менгишево /яз. Конево – 2/, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности; на „Мебел стил” ООД на блато „Давидово”, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности; на Община Аксаково, за укрепителни мероприятия по 2 бр. мостови съоръжения в с. Куманово; на Община Аксаково, за възстановителни и укрепителни мероприятия в с. Осеново; на Община Крушари, за възстановителни и укрепителни мероприятия в с. Коритен; на Община Аксаково, за укрепване на дере в с. Игнатиево.

- 1 бр. за водовземане от повърхностен воден обект: на „Държавно горско стопанство - Средец” ДП, гр. Средец от р. Средецка за напояване на 89,844 дка в гр. Средец.- 16 бр. за водовземане от подземни води: на «Тоди 04» ЕАД, гр. Пловдив от С-2х в гр. Варна; на Елица Мариан Стоянова от С-1х „Черноморци” в с. Черноморци; на „КДС - Айтос” ЕООД, гр. Айтос от КДС-1 в гр. Айтос; на „Плам – Транс” ЕООД, гр. Добрич от ШК „Плам – Павлина Ганева” в с. Рогачево; на „Санитапласт” АД, с. Драгоево от ТК „ Санитапласт” в с. Драгоево; на „Мер-Бургас” – „ЕСО” ЕАД, гр. София от ЕТК в гр. Бургас; на „Жасмин” ЕООД, гр. Китен от ЕСК-2 „Жасмин” в гр. Китен; на „Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар от ШК(1-5) в района на с.с. Могила, Каспичан и Енево; на „Театом” ЕООД, гр. Айтос от С-1 в гр. Айтос; на „Агропласмент 92В” АД, гр. Варна от „Вн-18 Добрич” в гр. Добрич; на „Механизация и борба с ерозията” ООД, гр. Айтос от С-1 и С-2 в гр. Айтос; на „Рока България” АД, гр. Каспичан в гр. Каспичан; на Пейчо Добрев Пеев, с. Полковник Свещарово от ТК в с. Крапец; на „Автомагистрали – Черно море” АД от ШК-1х „Автомагистрали” в ЮПЗ на гр. Варна; на «В и К» ООД, гр. Варна от ВГ „Аксаково” в гр. Аксаково; на „Тедива” ООД, гр. Добрич от СК „Мебел стил – Добрич” в гр. Добрич.

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


 • През периода са направени 37 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително до:

 • Община Аксаково, за водовземане от каптаж «Извора» на ЕТ «Ив и Ан – 6 – Ангел Ангелов» в землището на с. Любен Каравелово.

 • Община Шумен, за водовземане от ЕТК1 на «Камчия» АД, гр. Шумен в землището на с. Панайот Волово.

 • Община Вълчи дол, за водовземане от ПЕС-1 «Червенци» на «В и К» ООД, гр. Варна в землището на с. Червенци.

 • Община Аксаково и Суворово, за водовземане от каптирани извори «Чучура – 1 и 2» на «В и К» ООД, гр. Варна в землището на с. Водица и с. Николаевка.

 • Община Вълчи дол, за водовземане от Р-40х на «В и К» ООД, гр. Варна в землището на с. Генерал Колево.

 • Община Дългопол, за водовземане от ТК-1, ТК-2, ТК-3 Дългопол на «В и К» ООД, гр. Варна в землището на гр. Дългопол.

 • Община Карнобат, за ползване на воден обект – яз. Барган-Лъджата, на ЕТ «Гергана – Йордан Друмев», за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности.

 • Община Търговище, за ползване на воден обект – яз. Овчарово, на Стефан Красимиров Костов, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности.

 • Община Провадия, за водовземане от дренажи «Батаджика» и «Новия» на «В и К» ООД, гр. Варна в землището на с. Китен.

 • Община Камено, за водовземане от ТК-А1, ТК-А2, ТК-А3 на «Авес-94» АД, с. Черни връх в землището на с. Черни връх.

 • Община град Добрич, за водовземане от С-1х «Община Добрич» на Община град Добрич в землището на гр. Добрич.

 • Община Несебър, за водовземане от С-1 на Мара Иванова Ковачева в землището на к.к. Слънчев бряг.

 • Община Шумен, за ползване на воден обект за заустване в р. Камчия от ПСОВ на с. Мараш и с. Салманово.

 • Община Несебър, за водовземане от С-1 на «Булинвестмент» ООД в землището на с. Кошарица.

 • Община Приморско, за водовземане от ЕТК-1 «Роси – Стоян Доброволов» на ЕТ «Роси – Стоян Доброволов» в землището на гр. Китен.

 • Община Аксаково, за водовземане от р. Ботевска на ЗП Калина Валентинова Донева за напояване на 234 дка земеделска земя.

 • Община Суворово, за ползване на воден обект за заустване в дере от «Суворово пропъртис» ЕООД в землището на с. Калиманци.

 • Община Котел, за ползване на воден обект за заустване в р. Канадере дере от канализация и ПСОВ с. Ябланово.

 • Община Аврен, за ползване на воден обект за заустване в р. Камчия от канализацията и селищна ПСОВ на с. Дъбравино.

 • Община Бургас, за ползване на воден обект за заустване в Бургаско езеро на «В и К» ЕАД в кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

 • Община Ветрино, за ползване на воден обект за заустване на Община Ветрино в дере, приток на р. Златина от ПСОВ на с. Ветрино.

 • Община Върбица, за ползване на воден обект яз. Виница на Орлин Христов Асенов за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности.

 • Община Балчик, за ползване на воден обект за заустване на Община Балчик в сухо дере селищна ПСОВ с. Гурково.

 • Община Суворово, за ползване на воден обект за заустване на Община Суворово в сухо дере от селищна ПСОВ с. Баново.

 • Община Търговище, за ползване на воден обект за заустване в р. Старата река на «Пип трейд» ООД, гр. София от млекопрепаботвателно предприятие в с. Давидово.

 • Община Крушари, за ползване на дере в с. Коритен, за изграждане на обект на два пътни моста.

 • Община Аксаково, за ползване на дере в с. Осеново, за възстановителни и укрепителни мероприятия.

 • Община Аксаково, за ползване на дере в с. Куманово, за укрепителни мероприятия.

 • Община Аксаково, за ползване на дере в с. Игнатиево, за укрепителни мероприятия.

 • Община Аксаково, за ползване на дере в гр. Аксаково, за укрепителни мероприятия по два броя мостови съоръжения.

 • Община Сунгурларе, за ползване на р. Патомишка, за изграждане на обект.

 • Община Варна, за ползване на Франга дере, за изграждане на обект.

 • Община Шумен, за водовземане от дренаж на «Балкан-Комерс-95» ООД, гр. Шумен в землището на с. Градище.

 • Община Добрич, за водовземане от ТК «Р-108х» на «Клас 2000» ЕООД, гр. Варна в землището на гр. Добрич.

 • Община Дългопол, за водовземане от каптиран извор «Бялата вода» на «В и К» ООД, гр. Варна в землището на с. Камен дял.

 • Община Варна, за водовземане от дренаж «Атанасова чешма» на «В и К» ООД, гр. Варна в землището на с. Константиново.

 • Община Шумен, за водовземане от дере на «Диавена» ООД, гр. Шумен за напояване на земеделски земи.

СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА

СИН ТЕЛЕФОН: 0886406816

ДИРЕКТОР:инж. Венцислав Николов
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
File -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница