Седмична справка на нотификациите за сведение №12/2016 гДата13.09.2016
Размер91.9 Kb.
#9465

СЕДМИЧНА СПРАВКА НА НОТИФИКАЦИИТЕ ЗА СВЕДЕНИЕ

12/2016 г.
Нотифицираща страна

Продукт

Риск

Предприети мерки от нотифициращата страна

Products were found and measures were taken also in:

1.
A12/0347/16


Italy

Италия

Category: Chemical products/Химически продукти

Product: Tattoo ink/Мастило за татуировки

Brand: Eternal Ink

Name: Lightning Yellow

Type/number of model: Unknown

Batch number/Barcode: Lot 05.02.15; production date 2015.03.05; expiry date 2018.02.05

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Tattoo ink supplied in a 30 ml bottle indicating brand, lot and expiry date.

Описание: Мастило за татуировки, доставено в 30 мл опаковки, с обозначена марка, партиден номер и срок на годност.
Country of origin: United States

Държава на произход: Обединените щати
click on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlarge


Chemical/Химически

The product contains the aromatic amines o-anisidine and o-toluidine (measured value 24 mg/kg and 31 mg/kg). Aromatic Amines can cause cancer, cell mutations and affect reproduction.

The Council of Europe Resolution ResAP (2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up, recommends that aromatic amines with carcinogenic, mutagenic, reprotoxic or sensitising properties should neither be present in tattoos and permanent make-up products nor released from azo-colourants.

The product does not comply with the national legislation.
Продуктът съдържа ароматните амини o-anisidine и o-toluidine (измерена стойност24 mg/kg и 31 mg/kg). Ароматните амини могат да причинят рак, мутация на клетките и да засегнат репродуктивната функция. Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008) 1 за изискванията и критериите за безопасност на татуировки и перманентен грим, препоръчва субстанции с канцерогенно, мутагенно, токсично за репродукцията и сенсибилизиращо действие да не присъстват в мастилата за татуировки и перманентен грим.

Този продукт не е в съответствие с националното законодателство

Compulsory measures: Ban on the marketing of the product and any accompanying measures

Задължителни мерки:

Забрана за продажба на пазара и всякакви други съпътстващи мерки.
2.
A12/0349/16


Cyprus

Кипър

Category: Toys/Играчки

Product: Fancy-dress headband/Карнавална диадема

Brand: Unknown

Name: Unknown

Type/number of model: ST7164

Batch number/Barcode: 7392870071642

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: Fancy-dress headband with a red polka dot bow and LED light. The product is supplied in a plastic bag.

Описание: Карнавална диадема – червена с бели точки и LED осветление. Продуктът се предлага в найлонова точбичка.
Country of origin: China

Държава на произход: Китай
click on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlarge


Chemical/Химически

The battery compartment is easily accessible and the button batteries could be swallowed, causing damage to the child’s gastrointestinal tract.

The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standards EN 62115.

Батериите са лесно достъпни, могат да бъдат погълнати и да увредят гастроинтестиналния тракт.

Продуктът не съответства на Директивата за безопасност на детските играчки.
Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
3.
A12/0351/16


Germany

Германия

Category: Clothing, textiles and fashion items/

Облекло, текстилни и модни артикули

Product: Ladies' shoes/Дамски обувки

Brand: Buffalo

Name: Court shoes

Type/number of model: 224 006 014 04

Batch number/Barcode: Lot No 730 37 370-30

OECD Portal Category: 63000000 – Footwear/Обувки

Description: Black suede, high-heeled ladies' shoes, synthetic sole and leather upper. Sample size: 37

Описание: Черни велурени обувки с висок ток, синтетична подметка и кожена стелка. Размер: 37
Country of origin: China

Държава на произход: Китай
click on the picture to enlarge


Chemical/Химически

The shoes' leather inner lining and insole contain Chromium (VI) (measured values: 83 mg/kg and 62 mg/kg respectively). Chromium (VI) is sensitising and may trigger allergic reactions.

The product does not comply with the REACH Regulation.

Кожената стелка и кожената вътрешна част на обувките съдържат Сhromium (VI) в кожата на ръкавиците е прекалено високо (83 mg/kg и 62 mg/kg). Chromium (VI) е сенсибилизатор и може да предизвика алергична реакция.

Продуктът не отговаря на Регламента REACH.Voluntary measures: Withdrawal of the product from the market

Доброволни мерки: Изтегляне на продукта от пазара;


Испания

4.
A12/0356/16


Czech Republic

Чешка Република

Category: Clothing, textiles and fashion items/

Облекло, текстилни и модни артикули

Product: False nails/Изкусвени/Декоратвини нокти

Brand: O.R.D

Name: 1.) NAIL ART DECORATION KIT - ART NAIL BEAUTIFUL; 2.) Splendid Nail; 3.) NAIL ART - CRACKING NAIL ART

Type/number of model: 1.) N°: N020; Item n°: HY150137,
2.) N°: W001; Item n°: HY150138 ,
3.) N°: 019, Item n°: HY150137

Batch number/Barcode: 1) 8418861501376,


2) 6951829869016 and 8418861501383,
3) 8418861501376

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: 3 sets of plastic nails (12 pcs) in different designs and colours, supplied with glue in an orange tube. On the tube of glue, dibutyl phthalate appears in the list of the ingredients. The packaging consists of a plastic blister.

Country of origin: ChinaДържава на произход: Китай

click on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlarge

Chemical/Химически

The glue contains dibutyl phthalate (DBP), which is toxic to reproduction.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът съдържа dibutyl phthalate (DBP), който е токсичен за репродукцията.

Продуктът не съответства на Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
5.
A12/0359/16


Luxembourg

Люксембург

Category: Clothing, textiles and fashion items/

Облекло, текстилни и модни артикули

Product: Women's leather gloves/Дамски кожени ръкавици

Brand: HEMA

Name: Unknown

Type/number of model: 48.847.55

Batch number/Barcode: 16.44.1101

OECD Portal Category: 64000000 - Personal Accessories/Лични аксесоари

Description: Pair of brown leather gloves sold without packaging; size S.

Описание: Чифт кафяви кожени ръкавици, продавани без опаковка; размер S.


Country of origin: Unknown

Държава на произход: Неизвестна
click on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlarge

Chemical/Химически

The amount of chromium (VI) in the leather is too high (measured value up to 14.2 mg/kg). Chromium (VI) is sensitising and may trigger allergic reactions.

The product does not comply with the requirements of the REACH Regulation.

Измереното количество chromium (VI) в кожата на ръкавиците е прекалено високо (14.2 mg/kg). Chromium (VI) е сенсибилизатор и може да предизвика алергична реакция.

Продуктът не отговаря на Регламента REACH.


Compulsory measures: Ban on the marketing of the product and any accompanying measures.


Задължителни мерки:

Забрана за продажба на продукта и всякакви съпътстващи мерки.
6.
A12/0361/16


France

Франция

Category: Clothing, textiles and fashion items/

Облекло, текстилни и модни артикули

Product: Ladies' leather gloves/Дамски кожени ръкавици

Brand: Herlaine Paris

Name: Unknown

Type/number of model: reference 0635; 733766 GMS

Batch number/Barcode: Unknown

OECD Portal Category: 64000000 - Personal Accessories/Лични аксесоари

Description: Black gloves made of two parts: The back of the hand is in black suede, decorated with brown dots and the palm is coated with leather. Sample size S.

Описание: Черни ръкавици, направени от две части: Задната част на ръката е от черен велур, украсен с кафяви точици, а дланта е покрита с кожа. Размер S.


Country of origin: China

Държава на произход: Китай
click on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlarge


Chemical/Химически

The gloves contain azo dyes releasing an excessive amount of the aromatic amines 4-aminobiphenyl (measured value 84 mg/kg) and benzidine (measured value 714 mg/kg). When the product is in direct and prolonged contact with the skin, the aromatic amine may be absorbed by the skin. Aromatic amines can cause cancer, cell mutations and affect reproduction.

The product does not comply with the REACH regulation.

Ръкавиците съдържат азобагрила, освобождаващи големи количества ароматни амини - 4-aminobiphenyl (измерена стойност 84 mg/kg) и benzidine (измерена стойност 714 mg/kg). Когато продуктът е в директен и продължителен контакт с кожата, този ароматен амин може да се абсорбира от кожата. Ароматните амини могат да причинят рак, мутации на клетките и да засегнат репродукцията.

Продуктът не съответства на Регламента REACH.


Voluntary measures: Withdrawal of the product from the market,
Destruction of the product


Доброволни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара;

Унищожаване на продукта.
7.
A12/0366/16


Czech Republic

Чешка република

Category: Toys/играчки

Product: Plastic dolls/Пластмасова кукла

Brand: Unknown

Name: LOVELY Baby Beautiful

Type/number of model: NO. 2018

Batch number/Barcode: 8592386031140

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: Various plastic baby dolls with different accessories (e.g. baby walker, seat), supplied in a cardboard box with a transparent window.

Описание: Различни пластмасови бебета кукли с различни аксесоари (бебешка проходилка, столче), доставени в картонена кутия с празрачна предна част.
Country of origin: China

Държва на произход: Китай
click on the picture to enlargeclick on the picture to enlargeclick on the picture to enlarge


Chemical/Химически

The plastic of the dolls' heads and bodies contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured values up to: 15.7% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system.

According to the REACH Regulation, DEHP, DBP and BBP phthalates are prohibited in all toys and childcare articles.

Главата и тялото на пластмасовите кукли съдържат di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (измерена стойност 15.7% от теглото). Този фталат може да увреди здравето на децата, и по-специално тяхната репродуктивна система.

Съгласно Регламента REACH фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени във всички детски играчки и продукти за грижа за детето.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
8.
A12/0367/16


Germany

Германия

Category: Clothing, textiles and fashion items/

Облекло, текстилни и модни артикули

Product: Leather purse/Кожено портмоне

Brand: Choice / Sattler & co

Name: Unknown

Type/number of model: H14, rot, 48-2960-003

Batch number/Barcode: 4011541482930

OECD Portal Category: 64000000 - Personal Accessories/Лични аксесоари

Description: Red leather purse with embossing (sun motif) on the front; attached to a printed cardboard backing.Описание: Червено кожено портмоне с щампован мотив (слънце) на предната част. Прикрепено е към картонена подложка.
Country of origin: India

Държава на произход: Индия
click on the picture to enlarge


Chemical/Химически

The amount of Chromium (VI) in the leather is too high (measured value up to 7.5 mg/kg). Chromium (VI) is sensitising and may trigger allergic reactions.

The product does not comply with the REACH Regulation.

Измереното количество chromium (VI) в кожата на ръкавиците е прекалено високо (7.5 mg/kg). Chromium (VI) е сенсибилизатор и може да предизвика алергична реакция.

Продуктът не отговаря на Регламента REACH.


Voluntary measures: Withdrawal of the product from the market,.


Доброволни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.


Каталог: novini -> rapex
rapex -> На вниманието на потребителите
rapex -> Седмична справка на нотификациите за сведение №3/2016 г
rapex -> Седмична справка на нотификациите за сведение №8/2016 г
rapex -> Седмична справка на нотификациите за сведение №14/2015 г
rapex -> Седмична справка на нотификациите за сведение №1/2016 г
rapex -> Седмична справка на нотификациите за сведение №51/2015 г
rapex -> Седмична справка на нотификациите за сведение №13/2016 г
rapex -> Седмична справка на нотификациите за сведение №6/2016 г
rapex -> На вниманието на потребителите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница