Секция “Алгебра” към ими на банДата31.12.2017
Размер33.46 Kb.
#38359

Секция “Алгебра” към ИМИ на БАНСъс своето назначаване за директор на Института по математика през 1951 г. акад. Никола Обрешков създава секция “Алгебра, теория на числата, теория на вероятностите и математическа статистика” и става неин пръв ръководител. През 1954 г. са назначени първите щатни научни сътрудници - Боян Пенков - по вероятности и статистика и Рачо Денчев - по анализ. През 1958 г. Петър Русев става първият щатен сътрудник, назанчен с конкурс по алгебра. През 60-те години на XX век секция “Алгебра” се отделя като самостоятелно научно звено. През периода на интегрирането на ИМ с ИЦ на БАН и ФММ на СУ в рамките на ЕЦММ, секцията е част от сектор “Алгебра” на ЕЦММ. По-късно от секцията се отделя група, занимаваща се с алгебрична и комбинаторна теория на кодирането, която става ядро на секция “Математически основи на информатиката”. След акад. Обрешков ръководители на секция (или сектор) “Алгебра” са били последователно доц. Кирил Дочев (1967-1976), доц. Димитър Димитров (1976-1981), ст.н.с. Михаил Гаврилов (1981-1988), проф. Лъчезар Аврамов (1988-1991), ст.н.с. Васил Кънев (1991-1999). От 1999 г. ръководител е чл.кор. ст.н.с. I ст. Веселин Дренски.


В първите години на съществуване на секцията научната тематика е силно повлияна от научните интереси на нейния ръководител акад. Обрешков и от днешна гледна точка се намира на границата на класическата алгебра, анализа и теория на вероятностите. В началото на 60-те години в секцията започват да се развиват и чисто алгебрични направления. Днес секция “Алгебра” е водещо научно звено в областта на алгебрата, алгебричната геометрия, алгебричната теория на числата и техните приложения в другите области на математиката, информатиката и природните науки, със солидни контакти с известни научни центрове в чужбина.

Секцията винаги активно се е включвала в подготовката на кадри в областта на математиката и информатиката във ФМИ на СУ и в другите висши учебни заведения в България. Голяма част от българските алгебристи са били дипломанти и докторанти на секция и сектор “Алгебра”. Бивши сътрудници и възпитаници на секцията работят в множество чуждестранни университети в САЩ, Германия, Бразилия и др. Сътрудници на секцията активно участват в популяризирането на математиката, в извънкласните дейности по математика и работата с талантливи ученици.


Сътрудници на секция “Алгебра” и техните научни интереси:Чл.кор. ст.н.с. I ст. д.м.н. Веселин Дренски: алгебри с полиномни тъждества, комбинаторна теория на пръстените, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, автоморфизми на полиномни и свободни алгебри, алгебрична комбинаторика , компютърна алгебра.

Ст.н.с II ст. д-р Георги Генов: алгебри с полиномни тъждества, алгебри на Ли, теория на групите, алгебрична комбинаторика.

Ст.н.с II ст. д-р Татяна Гатева-Иванова (на основна месторабота в Американския университет в България, в Благоевград): комбинаторна и компютърна алгебра, уравнение на Янг-Бакстер и асоциативни алгебри и полугрупи, свързани с него, некомутативни базиси на Гробнер, алгебри с полиномни тъждества.

Ст.н.с II ст. д-р Валентин Илиев (хоноруван професор в Американския университет в България, в Благоевград): теория на представянията на групите и нейните приложения в теория на изомерите в органичната химия, алгебрически повърхнини и алгебрически многообразия, мултилинейна алгебра.

Ст.н.с II ст. д-р Атанас Илиев: бирационална алгебрична геометрия, особености на повърхнини и многомерни алгебрични многообразия, многообразия на Фано, специални криви и криви върху повърхнини и 3-мерни алгебрични многообразия, векторни разслоения върху алгебрични многообразия, Лагранжеви многообразия, алгебрично интегруеми системи.

Ст.н.с II ст. д-р Иван Чипчаков: обща теория на полетата, полупрости Артинови пръстени, алгебрична теория на числата (локални и p-адични полета), разширения на полета.

Н.с III ст. д-р Христо Илиев: алгебрически криви, теория на Брил-Ньотер, модули на криви.

Сътрудници на секция “Алгебра” работещи в чужбина към момента:


Ст.н.с II ст. дмн Георги Томанов (понастоящем професор в Универистета в Лион, Франция): Алгебрични групи, групи на Ли, конгруенц подгрупи, централни прости алгебри и алгебри с деление.

Доц. д-р Андрей Тодоров (понастоящем професор в Калифорнийския университет в СанДиего, САЩ): Келерови многообразия и многообразия на Калаби-Яо, огледална симетрия, теория на струните, теория на полето, аритметична алгебрична геометрия и Риманова дзета-функция и др.

Ст.н.с II ст. д-р Васил Иванов Кънев (понастоящем професор в Университета в Палермо, Италия): бирационална алгебрична геометрия, особености на повърхнини и многомерни алгебрични многообразия, многообразия на Фано, специални криви и криви върху повърхнини и 3-мерни алгебрични многообразия, векторни разслоения върху алгебрични многообразия, Лагранжеви многообразия, алгебрично интегруеми системи.

Д-р Димитър Циганчев (понастоящем в Университета на Флорида в Талахаси, САЩ): Алгебрична геометрия, алгебри с полиномни тъждества.

Димитър Стефанов (понастоящем докторант в Университета на Флорида в Талахаси, САЩ): Финансова математика, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми в свободни алгебри.
Каталог: algebra -> info
algebra -> Полиноми с рационални коефициенти. Критерий на Айзенщайн
algebra -> Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика
algebra -> Крайни полета
info -> Конкурс по алгебра Петър Кирилов Русев, който впоследствие става аспирант на Любомир Илиев и се занимава с комплексен анализ
algebra -> Научни публикации в списания и поредици
algebra -> Анотация На проект Алгебра, логика, алгебрична геометрия и приложения
algebra -> Групи Определение
algebra -> Отчет на секция "Алгебра" към ими-бан за 2006 г. Съдържание Връзка на научната проблематика на секцията с националните и международни приоритети


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница