Секция “Генетика”Дата25.10.2018
Размер22.5 Kb.
#98359
Секция “Генетика”
Самостоятелната секция е създадена на 27.06.1994 г. от инициативна група членове на съюза начело със ст.н.с. д-р Б. Димитров с първоначален членски състав от 22 души и пръв председател ст.н.с. д-р Стефан Даскалов. Дотогава генетиците членуват преди всичко в секция “Биология”, от която се отделят в новообразуваната секция.

Генетиката заема значително място в тематиката на биологичната секция. Нейната проблематика е обект на лекции, доклади и лектории, влиза в дневния ред на семинари и конференции с национално и международно участие, особено през 70 и първата половина на 80-те години. Така например най-важната проява на биологическата секция за първото й десетилетие е семинарът по генетика (1968 г.). Отпечатан е сборник с материали по цитогенетика. Тази много добра основа придава и облика на новата секция.

Самостоятелната секция привлича членове от секциите “Агробиология”, “Биохимия, биофизика и молекулярна биология”, като дава възможност и за двойно членство.

Дейността на секцията е продиктувана както от характера на членската маса (почти всички членове работят в Института по генетика при БАН), така и от спецификите на научното направление. Провеждат се лекции, предимно на чужди учени, посещаващи Института по генетика. Поддържат се активни научни контакти с международни институции и в областта на проекти с европейски държави като Русия, Германия, Италия, Швейцария и др. Сред проявите не липсват дискусии и семинари. В дневния ред преобладават информациите за международни научни прояви, споделени впечатления от участие в тях, представяне на различни международни организации, свързани и с генетиката (например за Кореста – световната организация по изследване на тютюн). Членовете на секцията участват в създаването на нови сортове селскостопански култури, в специализираното издание на английски език, орган на БАН Genetics and Breeding и др. Поради спецификата на членската маса и тясната обвързаност на проблематиката с академичните институтски изследвания секцията работи в пълна интеграция с Института по генетика при БАН (чиято материална база използва) и с Българското генетическо дружество.Към 2000 г. тя наброява 39 редовно отчетени членове, от които минимален брой пенсионери.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница