Секция «Математическа лингвистика»Дата22.07.2017
Размер55.6 Kb.
#26272
Секция «Математическа лингвистика»
Секция «Математическа лингвистика» се занимава с фундаментални и приложни изследвания в теоретичната, компютърната и математическата лингвистика, езиковите технологии, математическите и логическите основи на информатиката и изкуствения интелект, алгоритмиката и технологиите на знанието.

Секцията е основана през 1977 (като Лаборатория «Математическа лингвистика», 1977–1985). Продължител е на Групата по машинен превод (1964–1976), която работи в областта на руско-българския автоматичен превод и количествените и статистическите изследвания на българския език.Текущ състав на секцията: ст.н.с. д–р Радослав Павлов (ръководител на звеното от 1977 г.), ст.н.с. д–р Иван Держански, ст.н.с. д–р Людмила Димитрова, ст.н.с. д–р Владимир Периклиев, ст.н.с. д–р Славян Радев, ст.н.с. д–р Святослав Брайнов, н.с. I ст. д–р Константин Рангочев, н.с. Любомил Драганов, н.с. Десислава Панева, докторант Минко Марков, докторант Владимир Георгиев.

През последните 10 години сътрудниците на секцията са постигнали научни и приложни резултати в следните области: • Компютърна лингвистика (особено лексикография): разработка на съвместими с TEI лексикални спецификации за кодиране и обработка на български езикови корпуси и лексикони, създаване на анотирани корпуси (паралелни, съвместими, подравнени) и лексикални ресурси на български език в многоезични корпуси, на лексикални бази данни за интегрирани многоезични ресурси и двуезични електронни речници.

 • Теоретична и съпоставителна лингвистика: оценъчна морфология; семантика, особено формалното моделиране на семантични явления; аспектология; писмени системи, тяхната история и типология; представяне на кирилицата в Уникод.

 • Методика на лингвистиката.

 • Компютърна морфология.

 • Откриване на знания — изграждане на интелигентни компютърни средства за откриване на знания, използувани за решаване на съществени задачи от различни области на лингвистиката (напр. семантика на т. нар. “историческа връзка”, т.е. родствена връзка и/или контакт, между езици, които са географски отдалечени), анализ чрез разграничителни признаци, типология и езикови универсалии.

 • Технологии за обработка на знанията и приложения в електронната търговия, информационната сигурност и семантичния Интернет, езикови и мултимедийни технологии, дигитални библиотеки и представяне и обработка на електронно съдържание за културно-историческо наследство, персонализация и адаптиране в системи за предоставяне на знания, интерактивни системи за електронно учене и разработване на съдържанието им.

 • Компютърно моделиране на българското етноложко познание, специфични аспекти на българската менталност и структурата на сакралното; намиране на адекватни методи и модели за представяне на тази сложна среда в Интернет.

Сътрудниците на секцията са били основни преподаватели по дискретна математика, алгоритмика, математически основи на информатиката и изкуствения интелект, математическа логика, мултимедийни и езикови технологии, математическа и компютърна лингвистика и приложенията им в многобройни университети в България, други европейски страни и САЩ. От началото на 1980-те гг. звеното се занимава с организирането на извънкласни дейности, конференции и симпозиуми в областта на изследователските си интереси, в т.ч. състезания и семинари по лингвистика (теоретична, математическа и компютърна) за средношколци в България, а от 2003 г. взема участие и в организацията на Международната олимпиада по лингвистика.

Сътрудниците на секцията са автори на над 540 публикации в чуждестранни и български списания и материали на международни и национални конференции, както и на пет монографии.Секцията е основен участник в съвместни изследователски проекти между ИМИ—БАН и следните академии и университети:

 • Унгарска академия на науките, Изследователски институт по информатика и автоматика: Математически проблеми на информатиката (от 1978, ръководител на проекта Радослав Павлов), Разработка на програмни системи за мултимедийни и езикови технологии (от 1986, ръководител на проекта Радослав Павлов)

 • Полска академия на науките, Институт по славистика: Семантика и съпоставителна лингвистика, ориентирани към разработване на двуезичен електронен речник (от 2006, ръководител на проекта Людмила Димитрова)

 • Словашка академия на науките, Институт по лингвистика “Л. Щур”: Електронни корпуси – съпоставително изследване с цел проектиране на българо-словашки електронни езикови ресурси (от 2008, ръководител на проекта Людмила Димитрова)

 • Руска академия на науките, Институт по проблеми на предаването на информацията: Изследвания на методи и средства за езикови технологии (от 2006, ръководител на проекта Иван Держански); Компютърен център на РАН: Разпределен изкуствен интелект (1996-1998, ръководител на проекта от ИМИ Святослав Брайнов)

 • Национална академия на науките на Украйна, Украински лингво-информационен фонд: Изследвания и разработки в областта на българско–украинските електронни езикови ресурси (от 2008, ръководител на проекта Иван Держански)

 • САЩ — Национален фонд за наука, Университет «Карнеги–Мелън»: Генерични задачи на научното откритие (1997–1998, ръководител на проекта Владимир Периклиев)

 • Германия — Хамбургски университет: Теоретична информатика - компютърна лингвистика и изкуствен интелект (1987–1992, ръководители на проекта Радослав Павлов и Руслан Митков); АН на ГДР, Централен институт по езикознание: Методологични проблеми на граматиката, семантиката и лексикографията (1981-1985, ръководител на проекта Радослав Павлов), Семантични критерии и структури (1979-1980, ръководител на проекта Радослав Павлов)

 • Словашка академия на науките: Изкуствен интелект – обработка на естествени езици (1989-1990, ръководител на проекта Радослав Павлов)

 • Национален център за научни изследвания, Университет Париж 7 — Лаборатория по формална лингвистика, LIMSI: Математическа лингвистика (1984–1992, ръководител на проекта Радослав Павлов).

Секцията взема участие в следните европейски програми за развитие на изследвания и технологии:

 • MONDILEX Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources, проект по 7-а РП с Полша, Словакия, Словения, Русия, Украйна, 2008-2010 (ръководител на проекта Людмила Димитрова)

 • CLARIN Common Language Resources and Technology Infrastructure, 7-а РП – изследователска инфраструктура обединяваща повече от 70 институции от 33 страни, 2007-2011 (координатор от ИМИ Людмила Димитрова)

 • ELSNET: European Network of Excellence in Language and Speech (от 1993 г. национален координатор Радослав Павлов)

 • LOGOS: Knowledge-on-Demand for Ubiquitous Learning, проект по 6-та РП с Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Словакия, Великобритания, 2006–2009 (ръководител на проекта от ИМИ Радослав Павлов)

 • HUBUSKA: Networking Centres of High Quality Research on Knowledge Technologies and Applications, проект по 6-та РП с Австрия, Унгария, Словакия, 2004–2007 (ръководител на проекта от ИМИ Радослав Павлов)

 • CHIRON: Re­ferring Innovative Technologies and Solutions for Ubiquitous Learning, проект по «Леонардо да Винчи» с Франция, Гърция, Унгария, Италия, Швеция, Великобритания, 2004–2006 (ръководител на проекта от ИМИ Радослав Павлов)

 • CONCEDE: Consortium for Central European Dictionary Encoding, проект по 5-та РП с Чехия, Естония, Унгария, Румъния, Словения, Великобритания, САЩ, 1998–2000 (ръководител на проекта от ИМИ Радослав Павлов)

 • ARCHIMED: Advanced Multimedia System Architecture and Applications for Educational Telematics, проект по 5-та РП с Австрия, Франция, Гърция, Унгария, Португалия, 1998–2000 (ръководител на проекта от ИМИ Радослав Павлов)

 • MULTEXT-East: Multilingual Text Tools and Corpora for Central and Eastern European Languages, проект по 5-та РП с Чехия, Естония, Франция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, 1995–1997 (ръководител на проекта от ИМИ Радослав Павлов).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница