Секция морфология на микроорганизмите и електронна микроскопияДата03.02.2017
Размер63.75 Kb.
#14114
СЕКЦИЯ МОРФОЛОГИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ И ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ

 

 

Ръководител: Доц. д-р Стоянка СтоицоваТел: +359 2 979 31 59

 

e-mail: stoitsova@microbio.bas.bg, stoitsova_microbiobas@yahoo.com 

979    

Магистър, Биологически факултет, СУ „Климент Охридски”

1980    

Редовен докторант, Централна лаборатория по хелминтология, БАН

1983    

Доктор, Централна лаборатория по хелминтология, БАН

1984

Научен сътрудник, Институт по паразитология, БАН

1993    

Специализация,Университет в Белфаст, Великобритания

1995    

Научен сътрудник, Институт по микробиология, БАН

1999 - 2001

Специализация, Университет в Луивил, САЩ

2006

Доцент, Институт по микробиология, БАН

2008

Зав. секция „Морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия.

Научни интереси

Микроскопски техники (конфокална микроскопия, ТЕМ,СЕМ); Ултраструктура на микроорганизмите; Взаимодействие на бактерии с клетки на гостоприемника; Бактериални биофилми и модулация на прикрепения растеж.

 

 

СЪСТАВ 

 

 

Цветелина Паунова-Кръстева, асистент, pauny@abv.bg

Даяна Борисова, микробиолог

Иван Чавдаров, инженер-електроник

Нина Таджер, бакалавър

Лидана Панова, лаборант

Виктория Йорданова, дипломант
 Изследователска дейност в областта на:

 

   
  • Ултраструктура и цитохимия на микроорганизми от различни филогенетични групи: вируси, бактерии и еукариоти.

  • Адхезия на бактериите върху абиотични повърхности и култивирани клетки.

  • Повърхностни полизахаридни антигени от патогенни щамове E. coli.

  • Биофилми: структура, развитие и модулация от природни продукти

 

Проекти  • COST Action BM1003 “Микробните повърхностни детерминанти на вирулентността: мишени за нови терапевтични подходи при муковисцидозата”. Международна мрежа с участието на 16 европейски страни. Координатор на проекта: проф. А. Молинаро, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия; Секретар: д-р Р. Беризи, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия; Координатор за България: доц. д-р С. Стоицова.

  • „Формиране и развитие на чревния гликокаликс – граничен страж срещу инфекциите” Договор Б01/30 ФНИ. Ръководител: проф. Е. Николова, ИЕМПАМ. Участници от Института по микробиология: С. Стоицова и Ц. Паунова-Кръстева.

  • „Биофилмите от Escherichia coli: рисков фактор за контаминация на изкуствени материали, използвани в медицината. Структура на биофилмите, ефект на биогенни фактори и търсене на инхибитори с антиадхезивни и биофилм инхибиращи свойства”, договор ВУ-Л-321/07 ФНИ. Ръководител: доц. д-р С. Костадинова, ПУ «П. Хилендарски», Участници от Института по микробиология: С. Стоицова, А. Вачева, С. Данова, Р. Иванова, Ц. Паунова, Н. Таджер.

  • „Конфокален лазерен сканиращ микроскоп за оценка на български биоресурси”, договор ИФС-B-603/2007, ФНИ. Договорът е финансиран в рамките на конкурс „Научна инфраструктура – Инвентаризация и оценка на български биоресурси”. Координатор С. Стоицова. Консорциум от 3 звена: Институт по микробиология - БАН, ИБЕИ-БАН и ИЕМПАМ-БАН.

  • Escherichia coli О157: нови подходи към един нововъзникващ патоген”, договор ДO02-301/2008 с ФНИ, Консорциум с ръководител: С. Стоицова, с участници Институт по микробиология - БАН, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия, ИЕМПАМ-БАН, ИОХФХ-БАН и катедра „Цитология, хистология и ембриология”, Биологически факултет, СУ „Климент Охридски”. Участници от Института по микробиология: Р. Иванова, Ц. Паунова, А. Вачева, Н. Таджер и Л. Добрева.

  • „Субмикронна обработка и анализ на материали и структури чрез сканираща електронна микроскопия, комбинирана с фокусиран йонен лъч”,договор ДО02-56/2008 ФНИ Договорът е финансиран в рамките на конкурс „Научна инфраструктура” 2008 г., координатор доц. С. Русев от Физически факултет, СУ „Климент Охридски”. От Института по микробиология участват С. Стоицова, Ц. Паунова и А. Вачева. Останалите участници в консорциума са от различни звена на СУ, Института по физика на твърдото тяло - БАН , МГУ и Висшето транспортно училище.

 

Публикации

Tropcheva R., Lesev N., Danova S., Stoitsova S., Kaloyanova S. , 2015. Novel cyanine and homodimeric styryl dyas as fluorescent probes for assessment of lactic acid bacteria cell viability. J. Photochem. Photobiol. B: Biology, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1011134415000068

Doumanov J.; Mladenova K.; Topouzova-Hristova T.; Stoitsova S.; Petrova S., 2015. Vipoxin and its components affect proliferation and cell death in HepG2 cells, Toxicon 94, 36-44. doi: 10.1016/j.toxicon.2014.12.009. PMID: 25534906

Stoitsova S., Paunova-Krasteva Ts., Pavlova V., Nikolova E., 2014. Stimulated gut differentiation and the risks of bacterial infection. Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 67(2), 211-216.

Paunova-Krasteva Ts., Pavlova V., DeCastro C., Ivanova R., Molinaro A., Nikolova E., Stoitsova S., 2014. Cyclic enterobacterial common antigens from Escherichia coli O157 as microbe-associated molecular patterns. Canadian Journal of Microbiology 60, 173-176. Doi 10.1139/cjm-2013-0697. PMID: 24588391

Abrashev R., Stoitsova S., Krumova E., Pashova S., Paunova-Krasteva T., Vassilev S., Dolashka-Angelova P., Angelova M., 2014. Temperature stress tolerance of the fungal strain Aspergillus niger 26: physiological and ultrastructural changes. World J Microbiol Biotechnol 30, 1661-1668. doi: 10.1007/s11274-013-1586-8, PMID: 24366816

De Soyza, A., Hall, A., Mahenthiralingam, E., Drevinek, P., Kaca, W., Drulis-Kawa, Z., Stoitsova S., Toth, V., Coenye, T., Zlosnik, J., Burns, J., Correia, I., De Vos, D., Pirnay, J.-P., Kidd, T., Reid, D., Manos, J., Klockgether, J., Wiehlmann, L., Tummler, B., McClean, S., Winstanley, C., 2013. Developing an international Pseudomonas aeruginosa reference panel. MicrobiologyOpen, doi: 10.1002/mbo3.141, PMID:24231377.

Nikolova K., Kaloyanova S., Mihaylova N., Stoitsova S., Chausheva S., Vsilev A., Lesev N., Dimitrova P., Deligeorgiev T., Tchorbanov A., 2013. New fluorogenic dyes for analysis of cellular processes by flow cytometry and confocal microscopy. J. Photochem. Photobiol. B, 129C, 125-134, doi: 10.1016/j.jphotobiol.2013.10.010, PMID: 24214409.

Topouzova-Hristova T., Atanasova B., Strateva T., Paunova-Krasetva Ts., Stephanova E., Mitov I., Stoitsova S., 2013. Comparative study of the cytotoxic effects of two P. aeruginosa cystic fibrosis isolates. Science and Technologies Vol. III, No. 1, 1-4.

Vacheva A, Ivanova R, Paunova-Krasteva T, Stoitsova S., 2012. Released products of pathogenic bacteria stimulate biofilm formation by Escherichia coli K-12 strains. Antonie Van Leeuwenhoek 102(1), 105-19, doi: 10.1007/s10482-012-9718-y PMID: 22419503.

Fregolino E, Ivanova R, Lanzetta R, Molinaro A, Parrilli M, Paunova-Krasteva T, Stoitsova SR, De Castro C., 2012. Occurrence and structure of cyclic Enterobacterial Common Antigen in Escherichia coli O157:H(-). Carbohydr Res. 363, 29-32, doi: 10.1016/j.carres.2012.09.017. PMID: 23103511.

Sotirova A, Avramova T, Stoitsova S, Lazarkevich I, Lubenets V, Karpenko E, Galabova D., 2012, The importance of rhamnolipid-biosurfactant-induced changes in bacterial membrane lipids of Bacillus subtilis for the antimicrobial activity of thiosulfonates. Curr Microbiol., 65(5):534-41, PMID: 22810959.

Vacheva A., Georgieva R., Danova S., Ivanova R., Marhova M., Kostadinova S., Vasileva K., Bivolarska M., Stoitsova S., 2012. Modulation of Escherichia coli biofilm growth by cell-free spent cultures from lactobacilli. Central Eur J Biology 7, 219-229, doi: 10.2478/s11535-012-0004-9.

Krumova E., Stoitsova S.R., Paunova-Krasteva T, Pashova, Angelova M., 2012. Copper stress and filamentous fungus Humicola lutea 103 — ultrastructural changes and activities of key metabolic enzymes. Canadian Journal of Microbiology 58(12), 1335-43. doi: 10.1139/w2012-112. PMID: 23210990.

Stoitsova S., Topouzova-Hristova T., Stephanova E., 2012. Bacterial interference with host epithelial junctional complexes: Probiotic bacteria vs. A/E lesion-forming E. coli. Journal of BioScience and Biotechnology, 1(2), 83-89, ISSN: 1314-6246.

Stoitsova S., Vacheva A., Paunova-Krasteva T., Ivanova R., Danova S., Manasiev J. 2012. The multicellular behavior of Escherichia coli: a target for interferences. In: H. Najdenski (Ed), New Trends in Microbiology, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Sofia, ISBN 978-954-92882-1-6, pp. 147-158.

Stoitsova S., Topouzova-Hristova T., Stephanova, E., 2012. Alteration of proteins engaged in vesicular trafic in HeLa cells co-cultivated with Escherichia coli O157:H-. Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 65(11) 1569-1574.

Velinov T, Asenovska Y, Marinkova D, Yotova L, Stoitsova S, Bivolarska M, Stavitskaya L. 2011. Total internal reflection imaging of microorganism adhesion using an oil immersion objective. Colloids Surf B Biointerfaces. 88(1):407-12, doi: 10.1016/j.colsurfb.2011.07.022. PMID: 21820880.

Vacheva A., Mustafa B., Staneva J., Marhova M., Kostadinova S., Todorova M., Ivanova R., Stoitsova S., 2011. Effects of extracts from medicinal plants on biofilm formation by Escherichia coli urinary tract isolates. Biotechnol Biotechnol Equipment, 25(4), 92-97, doi: 10.5504/BBEQ.2011.0111.

Paunova Ts., Ivanova R., Stoitsova S., 2010. Growth temperature-related cell surface changes of Escherichia coli O157:H-. Biotechnol. Biotechnol. Eq. ISSN 1310-2818, 24SE, 585-588.

Marhova M., Kostadinova S, Stoitsova S., 2010. Biofilm-forming capabilities of urinary Escherichia coli isolates. Biotechnol. Biotechnol. Eq., ISSN 1310-2818, 24SE, 589-593.

Stoitsova S., Ivanova R., Paunova T., 2007. Biofilm formation by reference strains of Escherichia coli. Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 60, 71-75.

Bivolarska M., Velinov T., Stoitsova S. 2006. Guided-wave and ellipsometric imaging of supported cells. Journal of Microscopy, 224, 242-248, PMID: 17210056.

Boteva R., Bogoeva V., Stoitsova S., 2005. PA-I lectin from Pseudomonas aeruginosa binds acyl homoserine lactones. Biochim. Biophys. Acta 1747, 143-149, PMID: 15698948.

Stoitsova S., R. Ivanova, I. Dimova, 2004. Lectin-binding epitopes at the surface of Escherichia coli K-12: examination by electron microscopy, with special reference to the presence of a colanic acid-like polymer. J. Basic Microbiol. 44(4) 296-304, PMID: 15266602.Stoitsova S., Boteva R., Doyle R.J., 2003. Binding of hydrophobic ligands by Pseudomonas aeruginosa PA-I lectin. Biochim. Biophys. Acta 1619, 213-219, PMID: 15266602
Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Reports -> ZA%20SITE%202015 -> Zl.%20Aleksieva%20Departament%20General%20Microbiology%20za%20site
Zl.%20Aleksieva%20Departament%20General%20Microbiology%20za%20site -> Департамент обща микробиология ръководител
ZA%20SITE%202015 -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми
microbio -> М е ж д и н е н о т ч е т за работата по проект Д03-100/05. 06. 2015 г
ZA%20SITE%202015 -> Департамент по имунология Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбн
Reports -> Стефан Ангелов” директор: /проф д-р Христо Найденски, двмн/ о т ч е т за работата на
ZA%20SITE%202015 -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница