Секция Населено място Помещениестраница1/10
Дата18.11.2017
Размер4.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

секция

Населено място

Помещение

Стр.

081200001

Генерал Тошево

Клуб на пенсионера ул. "Опълченска" 26

2-24

081200002

Генерал Тошево

ДГ "РАДОСТ"

24-46

081200003

Генерал Тошево

ДГ "ПРОЛЕТ"

47-71

081200004

Генерал Тошево

СУ "Н. Й. Вапцаров"

71-98

081200005

Генерал Тошево

ЦПЛР - Ученическо общежитие

99-123

081200006

Генерал Тошево

ОУ "Хр. Смирненски"

123-149

081200007

Генерал Тошево

Клуб на пенсионера ул."П. Д. Петков"

150-176

081200008

Генерал Тошево

ДГ „Първи юни”

176-200

081200009

Генерал Тошево

кв."Пастир" читалище

200-211

081200010

Ал. Стамболийски

Кметство

211-212

081200011

Балканци

Кметство

212-214

081200012

Бежаново

Кметство

214-216

081200013

Василево

Читалище

216-226

081200014

Великово

Кметство

226-227

081200015

Горица

Кметство

227-229

081200016

Градини

Кметство

229-231

081200017

Дъбовик

Кметство

231-234

081200018

Житен

Кметство

234-239

081200019

Зограф и Узово

Помещение срещу кметството
081200020

Изворов

Читалище

239-246

081200021

Йовково

Кметство

246-269

081200022

Калина

Читалище

269-270

081200023

Кардам

Читалище
081200024

Кардам и Огражден

Клуб на пенсионера

271-285

081200025

Конаре

Кметство

285-286

081200026

Красен

Читалище

286-293

081200027

Къпиново

Клуб на пенсионера

294-305

081200028

Люляково

Читалище

305-324

081200029

Малина

Клуб на пенсионера

324-330

081200030

Петлешково

Първи етаж в кметството

331-337

081200031

Писарово

Кметство

337-340

081200032

Пленимир

Кметство

340-342

081200033

Преселенци

Училище

342-349

081200034

Присад

Клуб на пенсионера

350-361

081200035

Пчеларово

Читалище

362-374

081200036

Равнец

Кметство

375-382

081200037

Рогозина

Кметство

382-386

081200038

Росен и Краище

Кметство
081200039

Росица и Лозница

Читалище
081200040

Сираково

Кметство

386-387

081200041

Сноп

Кметство

388-391

081200042

Снягово

Кметство

391-399

081200043

Спасово

Читалище

399-412

081200044

Спасово и Вичево

Читалище
081200045

Средина

Кметство

412-414

081200046

Сърнино

Кметство

414-416

081200047

Чернооково

Кметство

416-422

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 08 - ДОБРИЧКИ


ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция Клуб на пенсионера ул. "Опълченска" 26

----------------------------------------------------


СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АДРИЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
АЙЛИН ТУНЧЕР САЛИЕВА
АЙХАН МУСТАФА ЮСМЕН
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГАНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ПАНАЙОТОВ
АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ РАЙКОВ
АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
АЛИ ЮМЕР САЛИМ
АНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
АНГЕЛ МИТЕВ КОЛЕВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ САВОВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА МИЛЕВА
АНДРЕЙ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
АНИ ДРАГНЕВА ДРАГНЕВА
АНИ ИВАНОВА ПЕТРОВА
АНКА ДИМИТРОВА НОНЕВА
АНКА КОЛЕВА ИВАНОВА
АННА ПЕТКОВА ПЕНЕВА
АНТОН ИВАНОВ ВЛАДЕВ
АНТОН ПЕТРОВ ТЕРЗИЙСКИ
АНТОНИЯ ИВАНОВА АНТОНОВА
АСЕН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ ЕНЧЕВ
АТАНАС ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
АТАНАС МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ
АТАНАС ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА НЕЧЕВА
АТАНАСКА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА
АТАНАСКА РАШКОВА ДОНЧЕВА
БЕДРИЕ НЕДЖИПОВА АЛИЕВА
БЕЙХАН АМЕДОВ САЛИМОВ
БИСЕР АНГЕЛОВ МАРИНОВ
БОЖИДАР САВОВ ГЕОРГИЕВ
БОЙКА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
БОРИСЛАВА ДЕЯНОВА ДИМИТРОВА
БОРИСЛАВА ДОНКОВА ИВАНОВА
БОЯНА ЦОНКОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА РАЙКОВА
ВАНЯ ИГНАТОВА ПЕНЕВА
ВАРВАРА ДРАГАНОВА ПЕТРОВА
ВАРВАРА КОСТАДИНОВА ДРАГАНОВА
ВАРОЛ АХМЕДОВ САЛИЕВ
ВАСИЛ АСЕНОВ ЖЕЛЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ПАНЕВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕЛЕВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА СЪЙКОВА
ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА КИРЧЕВА ХРИСТОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА КАРЧЕВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА СЪБЕВА
ВЕЛИКО ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ
ВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ХИНЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ХИНЕВА
ВЕЛИЧКА ЦОНЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВЕНЕТА НЕДЯЛКОВА МИНЧЕВА
ВЕНКО ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ
ВЕНЦЕСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДАВИДЕНКОВ
ВЕСЕЛИН ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН ДИМОВ ГЕНЧЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
ВЕСКА СТОЯНОВА МИТЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ВЛАДИСЛАВ ЖЕКОВ ИВАНОВ
ГАЛИН ДИМИТРОВ ГАНЕВ
ГАЛИН ЦОНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГАЛИНА МАРИНОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНКА ДЕМИРЕВА СТАНЕВА
ГАНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
ГАНКА КАЛЧЕВА ДРАГНЕВА
ГАНКА НЕДЯЛКОВА ГАНЕВА
ГАНКА ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАНЧО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ГАНЧО СТЕФАНОВ ВЛАСЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЛУГАРОВ
ГЕОРГИ ДИНКОВ ПЕНЕВ
ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БАЛАБАНОВ
ГЕОРГИ КИРЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ЕНЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ МУДЕВ НЕДКОВ
ГЕОРГИ НИКОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЯНКОВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СЪБЕВ ДРАГНЕВ
ГЕРГИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ГИНА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА
ГИНА ДИМОВА НИКОЛОВА
ГИНКА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
ГОСПОДИН АТАНАСОВ КУЛЕВ
ГОШО ИВАНОВ КАЗАНДЖИЕВ
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ
ДАНАИЛ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ ИГНАТОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ДЕНКА ИВАНОВА СЪБЕВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА
ДЕСИСЛАВА МАРИЯНОВА МАРИНОВА
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ПЕНЕВА
ДЕЯН ДРАГНЕВ ДРАГНЕВ
ДЕЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДЖАНСЕВЕР САЛИМОВА ЮСЕИНОВА
ДЖЕЙЛЯН САЛИМОВА ЮСЕИНОВА
ДЖОРДЖ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ДИЛЯНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА-ЙОРДАНОВА
ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ДИМИТРА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ДИМИТРИЧКА ВЕЛИКОВА СИВКОВА
ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
ДИМИТРИЧКА ДИМОВА СТЕФАНОВА
ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ВЪЛЕВА
ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА
ДИМИТРИЧКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА МИРЧЕВА
ДИМИТРИЧКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ДИМИТРИЧКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
ДИМИТРИЧКА СЪБЕВА ХРИСТОВА
ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
ДИМИТЪР ВЪРБАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГАЛИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЛУГАРОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР КАРЧЕВ КАРЧЕВ
ДИМИТЪР КИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МИНЧЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ НЕЧЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЛАДЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СЪБЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦОНКОВ ДИМИТРОВ
ДИМКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА
ДИМО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИЧО СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
ДИЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЕНЧЕВ
ДИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
ДИЯН ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ
ДИЯН ЖЕЛЕВ СТОЕВ
ДИЯН КОЛЕВ МИНКОВ
ДИЯНА БАЛЧЕВА ПЕНЕВА
ДИЯНА ВАСИЛЕВА ВЛАСЕВА
ДИЯНА ИВАНОВА ДРАГАНОВА
ДИЯНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ДОБРИ СТОЯНОВ АТАНАСОВ
ДОНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ДОНКА КОЛЕВА СТОЕВА
ДОНКА НЕДЯЛКОВА БАЛЧЕВА
ДОНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ДОНКА СТЕФАНОВА МИЛАНОВА
ДОНКО ИВАНОВ СЪБЕВ
ДОНЧО ТОДОРОВ ДОНЧЕВ
ДОРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДОРОТЕЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ДОЧКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
ДРАГАН МИНЧЕВ ДРАГАНОВ
ДРАГАНА ДРАГАНОВА БОЙЧЕНКОВА
ДРАГАНА СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА
ДРАГАНА ХИНЕВА ПАПУЧЕВА
ДРАГНИ ДЯКОВ ДРАГНЕВ
ДРАГНИ МИТЕВ ДОБРЕВ
ДРАГОМИР НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ДРАГОМИР ПАВЛИНОВ СТОЯНОВ
ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ДРАГАНОВ
ДЯКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВА ДОБРЕВА
ЕКАТЕРИНА МИЛАНОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА
ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА ДРАГНЕВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВЛАДЕВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА НЕСТОРОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА СТАЛЕВА
ЕЛЕНКА ГОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНКА ДОБРЕВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНКА ЕНЕВА НЕЙЧЕВА
ЕЛЕНКА ПЕЙЧЕВА ЛЕФТЕРОВА
ЕЛИСАВЕТА ПАНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ЕЛИЦА ДОНКОВА ИВАНОВА
ЕЛКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ДЯКОВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛИЯ АЛБЕНОВА САВОВА
ЕМИЛИЯ БИСЕРОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА
ЕНЧО ЙОРДАНОВ ЕНЕВ
ЕНЧО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕРТАН МЕТИН НАЛБАНТ
ЖЕКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
ЖЕКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ЖЕЛКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЖЕЛЬО ГАНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
ЖЕЛЬО СТОЕВ ЖЕЛЕВ
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЖИВКА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА
ЖИВКА ТОДОРОВА ЕНЕВА
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ЖИВКО ЛАЗАРОВ ПЕНЕВ
ЖИВКО СТОЯНОВ КАТРАНДЖИЕВ
ЗДРАВКА ПЕТКОВА МАРИНОВА
ЗДРАВКА СТАНКОВА СТЕФАНОВА
ЗДРАВКО ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ЗОЯ ПРОКОПОВА СТОЯНОВА
ИВАЙЛА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ МАЛЧЕВ
ИВАЙЛО КРУМОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ
ИВАН АНТИМОВ ГАНЕВ
ИВАН АНТОНОВ ИВАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ
ИВАН ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ
ИВАН ЕНЧЕВ МИХАЙЛОВ
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ИВАН КОСТОВ ХАРАЛАМБИЕВ
ИВАН КЪНЕВ ИВАНОВ
ИВАН КЪНЧЕВ НОВАКОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ДЯКОВ
ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ
ИВАН СЪБЕВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА КАТРАНДЖИЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
ИВАНКА ДИМОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ЕНЧЕВА РУСЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА КОЛЕВА ДИМОВА
ИВАНКА СЛАВОВА ИВАНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА
ИВАНКА ФИЛИПОВА КИРОВА
ИВАНКА ЯНАКИЕВА ДОЙНОВА
ИВЕЛИН АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВЕЛИН ДОНЕВ ВЕЛИКОВ
ИВЕЛИНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ИВЕТА ПЕТРОВА БАЛЧЕВА
ИГНАТ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ИЛИАНА МИЛКОВА ДИМИТРОВА
ИЛИЯ ИВАНОВ ТОДОРОВ
ИЛИЯН ПАВЛИНОВ СТОЯНОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
ИЛИЯНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ИРЕНА ТИМОШКОВА ФЕРЛИТЦ
ИРИНКА ДИМИТРОВА ПАНЕВА
ИРИНКА ДРАГНЕВА МОНЕВА
ИСКРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ЙОВЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН НЕДЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ КРУМОВ
ЙОРДАН СЪБЕВ СЪБЕВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ
КАЛИНА ВЕЛИКОВА ПЕТКОВА
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
КАЛИНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА
КАЛИНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
КАЛОЯН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
КАЛЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
КАМЕН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
КАТЯ ЙОРДАНОВА БОНЕВА
КАТЯ СТОЯНОВА БЕЛЕЛИЕВА-ЯНКОВА
КЕРАНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
КИРИЛКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
КОЛЬО КОЛЕВ ШОПОВ
КОЛЬО ХРИСТОВ КОЛЕВ
КОЛЮ ПЕНЕВ КАЛЧЕВ
КОСТА НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
КОСТАДИНКА ЖЕЛЕВА НОВАКОВА
КРАСИМИР ИВАНОВ СТАЛЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ МИЛЕВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ МАРИНОВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЙСКА
КРАСИМИРА ДОНЕВА ВЕЛИКОВА
КРАСИМИРА МАРИНОВА КРУМОВА
КРЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
КРИСТИНА НЕДЯЛКОВА САРАНДЕВА
ЛАЗАР ЖИВКОВ ПЕНЕВ
ЛИЛЯНА РАДЕВА РАЙКОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА САВОВА
ЛЮБЕН ПЕРОВ ГЪРБОВИЧ
ЛЮБКА БОРИСОВА ШОПОВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА НЕДКОВА
МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА
МАРГАРИТА ДИМОВА АНДРЕЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА МАТЕЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
МАРИЙКА ЦОНЕВА ДОБРЕВА
МАРИН ГАНЧЕВ МАРИНОВ
МАРИН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
МАРИН СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ
МАРИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН ЦОНКОВ ДИМИТРОВ
МАРИНА ЙОРДАНОВА КОЗАРОВА
МАРИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ БОНЕВА ВЪРБАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНЧЕВА
МАРИЯ ДЕМИРЕВА СТАНЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДИМОВА
МАРИЯ КЕВОРГ ТОДОРОВА
МАРИЯ НИКОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ПАНЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ЯНКОВА
МАРИЯ РАЙКОВА ВЛАДЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
МАРИЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯН ПРОДАНОВ ПЕНЕВ
МАРИЯН СТОЯНОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
МАРИЯНА ДРАГАНОВА КАЗАНДЖИЕВА
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА РАШКОВА
МАРКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
МАРТИН СВЕТОЗАРОВ НОНЕВ
МАРТИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
МАЯ ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА
МАЯ ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
МАЯ ЖИВКОВА КАТРАНДЖИЕВА
МЕТИН ДЕМИР НАЛБАНТ
МИЛЕН СТОЯНОВ МИЛЕВ
МИЛЕНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
МИНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ДЯКОВ МИХАЙЛОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
МИРОСЛАВ СЛАВЕЙКОВ МИРЧЕВ
МИТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
МИТА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
МИТКА АНДРЕЕВА ДАВИДЕНКОВА
МИХАИЛ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ЧУМАЧЕНКОВ
МИХАИЛ КОЛЕВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕН КОСТАДИНОВ МАЛЧЕВ
МОМЧИЛ ЖИВКОВ АТАНАСОВ
МУДЮ ДИМИТРОВ НЕДКОВ
МУСТАФА ЮСМЕН АХМЕД
НАДЖИЕ МАХМУД САЛИЕВА
НАДЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕНЧЕВА
НЕВЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
НЕВЯНА ЙОРДАНОВА САРАНДЕВА
НЕВЯНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
НЕДЕЛЧО БАНКОВ АНДРЕЕВ
НЕДЕЛЯ МИЛЕВА ЙОРДАНОВА
НЕДЕЛЯ ЦАНКОВА ИВАНОВА
НЕДКА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА
НЕДКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
НЕДКО БОРИСОВ НЕДКОВ
НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
НЕДЯЛКО БАЛЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
НЕДЯЛКО СТОЯНОВ САРАНДЕВ
НЕЙЧО ВАСИЛЕВ НЕЙЧЕВ
НИКОЛА АТАНАСОВ БОНЕВ
НИКОЛА МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ
НИКОЛА СТОЯНОВ МАРКОВ
НИКОЛАЙ БОЖКОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕНДОВ
НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
НИКОЛЧО ПЕТРОВ МАРИНОВ
НУРХАЯТ НИХАТОВА НАЛБАНТ
ОЛГА АНАТОЛИЕВА БАБУШ
ОРЛИН АНГЕЛОВ МАЛИНОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ
ПАВЛИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ПАВЛИН РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
ПАВЛИН ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
ПАВЛИНА ГАВРАИЛОВА ДАВИДЕНКОВА
ПАВЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНКА ВЪЛЕВА ХРИСТОВА
ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПАНЧО НЕДЯЛКОВ ПАНЕВ
ПАРАШКЕВА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЕЙЧО ДИМОВ ПЕЕВ
ПЕЛАГИЯ РУМЯНОВА ИЛИЕВА
ПЕНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА БЕНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
ПЕНКА МИТКОВА НИНОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ПЕНЬО РАДЕВ ПЕНЕВ
ПЕПА ПРОДАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ПЕТКО МАРИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ПЕТРАНКА ЖИВКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР АНТОНОВ ТЕРЗИЙСКИ
ПЕТЪР БАЛЧЕВ ВЪРБАНОВ
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ВЛАЙКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ
ПЛАМЕН ДОБРИНОВ ДОБРЕВ
ПЛАМЕН КОЛЕВ ПЕНЕВ
ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ ГЪРБОВИЧ
ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ПРЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА ФОН АЛВЬОРДЕН
ПРЕСЛАВА СВЕТОЗАРОВА НОНЕВА
ПРОДАН ПЕНЕВ ПЕТРОВ
РАДА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
РАДА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
РАДКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
РАДКА НИКОЛОВА КОСТОВА
РАДОМИР ИВАНОВ АНТОНОВ
РАДОСЛАВА СЪБЕВА ГАНЕВА
РАДОСТИНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
РАДОСТИНА РАЙКОВА МИРЧЕВА
РАЙКО СТОЕВ РАЙКОВ
РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ДРУМЕВА
РАЛИЦА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
РАЛИЦА ПЕТРОВА ПЛУГАРОВА
РАШКО МАРИНОВ РАШКОВ
РЕЙХАНЕ ЗАХИД САЛИМ
РОСИЦА АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА
РОСИЦА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА
РОСИЦА ПЛАМЕНОВА СИРАКОВА
РУМЕН ДИМИТРОВ РАШКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ МИТЕВ
РУМЕН ХРИСТОВ СЛАВОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА СЪБЕВА
РУМЯНА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
РУСИ ИВАНОВ РУСЕВ
РУСКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
РУСКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
РУСКА ГОЧЕВА МОНЕВА
РУСКА КРЪСТЕВА РУСЕВА
РУСКА МАРИНОВА НАЧЕВА
РУСКА МИНЧЕВА БАЛАБАНОВА
РУСКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
СААЛЯ САЛИЕВА САЛИЕВА
САКИНА АМИРОВНА КОЛЕВА
САМЕТ САЛИМОВ ЮСЕИНОВ
САМСОН ГРАЧИКОВИЧ СААКЯН
САНИЕ ИСА АСАН
САША ДИМИТРОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА БОЖАНОВА НИКОЛАЕВА
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
СВЕТЛАНА ПЛАМЕНОВА ТОНЧЕВА
СВЕТЛИН ПРОКОПОВ СТОЯНОВ
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СЕВДАЛИН БИСЕРОВ АНГЕЛОВ
СЕВДАЛИНА БОНЕВА ИВАНОВА
СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ПЕНЕВА
СЕВИНЧ ДЖЕВДЖЕТ АХМЕД
СЕЗАР ЮРКИЕВА САЛИЕВА
СИЙКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
СИМОНА СТОЯНОВА СТОЕВА
СИЯНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
СНЕЖАНА БАЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА
СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА ГОСПОДИНОВА-ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА ЛИЛЯНОВА ТОДОРОВА
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ПРОФИРОВА
СОФКА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
СОФКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СТАНИМИР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
СТАНИСЛАВ ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИСЛАВ ЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ
СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
СТАНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
СТАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНКА МИРЧЕВА ПАНЕВА
СТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА
СТЕЛА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
СТЕЛИЯНА ИВАНОВА ГИЧЕВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
СТЕФАН АНДРЕЕВ МИХАЛЕВ
СТЕФАН ГАНЧЕВ ВЛАСЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
СТЕФАН ДОБРЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ДРАГАНОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН КОЛЕВ МИНКОВ
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ ПАПУЧЕВ
СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
СТЕФКА ЖИВКОВА ПЕНЕВА
СТЕФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
СТЕФКА САРАНДЕВА ХРИСТОВА
СТЕФКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
СТОЙКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
СТОЙКА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА
СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН КРУМОВ ДОБРЕВ
СТОЯН МАРИНОВ КОЛЕВ
СТОЯН МИЛЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН НЕДЯЛКОВ САРАНДЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ МАРКОВ
СТОЯН СЪБЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПАНЕВА
СТОЯНКА ИВАНОВА ДИМОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА РАШКОВА
СТОЯНКА КОЛЕВА ЛАЗАРОВА
СТОЯНКА ПЕТКОВА ПЕНЕВА
СТОЯНКА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
СТОЯНКА СТЕФАНОВА ПЕНЕВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ
ТАНЯ ИВАНОВА ГАНЕВА
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА СИВКОВА
ТАШО ИВАНОВ КОЛЕВ
ТЕОДОР ЕНЧЕВ ДОНЧЕВ
ТЕОДОРА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
ТИМОШКА НИКОВ ДАВИДЕНКОВ
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ
ТОДОР АТАНАСОВ ИВАНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ТОДОР ДОНЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР НЕДЕВ КАЗАКОВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
ТОДОР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ТОДОРА ЖЕЛЕВА МИХАЙЛОВА
ТОДОРКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
ТОДОРКА ГАНЕВА ДИМИТРОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ТОДОРКА ЖИВКОВА КАТРАНДЖИЕВА
ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА
ТОДОРКА КОЛЕВА СТЕФАНОВА
ТОДОРКА ПАНТЕЛЕЕВА ТОДОРОВА
ТОДОРКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ТОДОРКА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА
ТОШКО ЖЕЛЕВ СТОЕВ
ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ХАЗИМЕ СААМИ САЛИ
ХИНЮ ХРИСТОВ ХИНЕВ
ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ХИНЕВ ХРИСТОВ
ЦАНКО ИВАНОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН ДРАГНЕВ МИТЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
ЦОНКА ИВАНОВА ДИМОВА
ЦОНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ЦОНКО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
ЦОНЬО МАРИНОВ ПЕТКОВ
ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЮЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЮЛИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЮСЕИН САЛИМОВ ЮСЕИНОВ
ЯНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
ЯНИЦА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА
ЯНИЦА ЖИВКОВА СТОЯНОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
ЯНКА НИКОЛОВА ХАРАЛАМБИЕВА
ЯНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
РАЙОН № 08 - ДОБРИЧКИ
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница