Сексуалния Емоционално Чувствен комплекс и развитие на духовна тъкан съставител Стефан Калайджиев Посвещавам тази книга


Осем къса цветна коприна или осем къса брокатстраница3/9
Дата04.01.2017
Размер1.2 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Осем къса цветна коприна или осем къса брокат

 1. Подпиране на Небето с две ръце в хармония с трите центъра

/Движения на ръцете “Земя – Небе”/

Трите центъра са: горен – третото око, среден – слънчев възел, долен – център на равновесието. Това са трите: горен, среден и долен “дантиан”.

Движенията започват от слънчевия възел наричан още “коремен мозък”, акумулатора или слънчевата батерия в човека. Пред слънчевия възел, двете ръце държат една невидима сфера /едно енергийно кълбо/. Краката са леко присвити в коленете, отдалечени на една стъпка разстояние между ходилата, в състояние на леко пружиниране. Ръцете изтласкват кълбото нагоре към Небето и в момента на пълното издигане, тялото се изпъва в устрем нагоре /повдигане на пръсти/, за да се подпре Небесния свод, към който е изтласкано кълбото, самото то станало част от Небето. Ръцете, от високо загребват животворната енергия от Небесния океан и заедно с кълбото я свалят отново пред слънчевия възел. Дланите са обърнати навън, по време на изтласкването на кълбото, като по време на издигането става едно завъртане около самото кълбо на двете длани. По време на издигането на ръцете с невидимото кълбо се вдишва, по време на подпирането се изпълва докрай обема на белите дробове, задържа се въздуха в дробовете, усвоява се като се препраща в корема. След което с връщането на ръцете в начална позиция пред слънчевия възел, се издишва.

Загребаната енергия, вътре в невидимото кълбо се складира в слънчевия възел. Това е един вид зареждане на акумулатора с енергия взета отгоре. Вдишването и издишването са свободни, подчинени на главния процес на зареждане с енергия отгоре – Небесния океан. Издигане на ръцете с длани нагоре – вдишване, сваляне на ръцете – издишване.

Упражнението може да се изпълни до около 7-8 пъти в зависимост от интензитета на съсредоточаване и степента на изпълване на слънчевата батерия с енергия.

Паралелно упражнение


Загребване на енергия от земния и Небесен океан, подпиране на Небето и изтласкване на земята

Ръцете в спуснато положение край тялото се съединяват, пръстите сочат един към друг, дланите нагоре, пред слънчевия възел. Загребват енергия от въздушния океан, като я насочват към слънчевия възел. След загребването, енергията се складира в резервоара. Движението е съпроводено с вдишване. Когато ръцете се окажат пред слънчевия възел, тогава те като че обгръщат едно невидимо кълбо. От момента на обхващането на това кълбо, започва процеса на издигане на кълбото, съпроводен с издишване. Следва загребване от Небесния океан, придружено с издишване с вдишване, сваляне отгоре на енергия от Небесния океан към слънчевия възел при низходящото движение на ръцете и кълбото. Когато енергията се препрати в акумулаторната батерия, тогава ръцете се връщат в изходната позиция. Второто низходящо движение – от слънчевия възел надолу, е съпроводено с издишване. “Вдишване-издишване” – по средата на движението, между вдишването и издишването, ръцете остават за малко пред слънчевия възел. Вдишване – ръцете са пред слънчевия възел с длани нагоре, издишване – ръцете са горе с длани обърнати нагоре сякаш подпират Небето или пък сякаш че го бутат. Отново вдишване – дланите се свалят загребвайки енергията, и отново издишване – ръцете сякаш изтласкват земята. Загребване отдолу и изпращане на енергията в слънчевия възел, загребване отгоре и отново изпращане в плексуса /възела/.
 1. Стрелба с лък – опъване на лъка и тетивата наляво и после надясно.

Краката се раздалечават на разстояние два пъти широчината на раменете, ездачна стойка, тазът е спуснат надолу, единият крак леко изтеглен назад. Тежестта се пренася 70 % върху изтегления назад крак. Движението на ръцете е като при опъване тетивата на лък, преди да се изстреля стрелата. В това движение се различават три момента: Подготвителен с ръцете, същностен – опъване на тетивата, свързан с пълна концентрация на погледа и трети, връщане на ръцете в начална позиция. Съответно – вдишване, задържане на дишането и издишване. Лъкът се опъва последователно наляво и надясно. Смяната на стойката се извършва плавно. Вдишването е по време на подготовката да се пусне стрелата, издишването – при връщането на ръцете и смяната на посоката. Подготвителният – първи етап – ръцете от естествена позиция встрани на тялото загребват енергия, като я доставят до слънчевия възел, ръката държаща лъка се изнася докрай, дясната ръка, която пуска стрелата опъва тетивата, всичко това е свързано с вдишване. Пускането на стрелата – вторият етап – става след концентрация и задържане на дишането. Третият етап – връщане на ръцете – съпроводено с издишване.


 1. Подпиране на Небето с една ръка в хармония с трите центъра

/Движение Небе – Земя/

Двете ръце в естествено положение край тялото загребват енергия от въздуха и с длани нагоре застават пред слънчевия възел, или пък между слънчевия сплит и стомаха. Движението е съпроводено с вдишване и зареждане с енергия. От тази позиция на двете ръце с длани нагоре пред слънчевия възел, едната ръка се издига нагоре, завъртайки китката около невидимата сфера и насочвайки дланта нагоре. Другата ръка се спуска надолу /с длан надолу/, като китката също малко се завърта около невидима сфера сякаш изтласква нещо надолу. Това второ движение е съпроводено с издишване. Връщането на двете ръце е с вдишване. Дланите плавно се завъртат, пренасяйки до слънчевия възел набраната в тях енергия. В позиция – изпълнени дробове, която е главна изходна позиция, двете длани застават пред слънчевия възел. Вдишване - ръцете с длани нагоре пред слънчевия възел, издишване – едната длан изтласква нагоре, другата надолу. Вдишване – загребване с двете длани на енергия отгоре и отдолу, издишване – отново, но с размяна на ръцете. 1. Извий главата наляво и погледни назад, после надясно и погледни назад

Извиването на главата максимално вляво или вдясно, е придружено с вдишване. Връщането на главата е с издишване. Едно движение вляво и после вдясно и т.н. Без загуба на равновесие. Повторението е около 7-8 пъти общо.


 1. Люлееща се кобра /движения на торса /гръдния кош/ напред, назад, наляво и надясно.

Ръцете се поставят на коленете и се движи горната половина на тялото – над диафрагмата, като кобра, която се извива под танца на флейтата. Масажират се по този начин вътрешните органи. Това упражнение се прави в позиция на краката като при ездачна стойка, на разстояние два пъти широчината на раменете. Вдишването и задържането на въздуха – това е първата фаза. При втората фаза на упражнението се раздвижва торса. Като една кобра, която се подава от кошницата и се люлее танцувайки под звуците на флейтата пред очите на зрителите. С ръце, видимо или мислено поставени върху коленете, наклон наляво, надясно, напред, назад. Около 7-8 пъти раздвижване на торса в четирите посоки.


 1. Пружиниране на пръсти или лек подскок на място

Заставане на пръсти, стъпалата са прибрани на разстояние една стъпка помежду им. Вдишва се и следва високо повдигане на пръсти или лек подскок на място. Има вариант при който се вдишва при издигането на пръсти и издишване при връщане обратно. Целта е пружиниране и леки ободряващи подскоци с долната част на тялото. 1. Ездачна стойка, движения на ръцете напред със завъртане на китките

Началната позиция е ездачна, все едно че се стои на седло и с краката си се леко изправил върху коня. Все едно “седене във въздуха”. Тазът е спуснат надолу. При вдишване – двете ръце се поставят край тялото, с длани нагоре, може и дланите да се свият и да се получи положение на стиснати юмруци от двете страни на тялото. Издишването е свързано с изнасянето на едната или другата ръка напред пред тялото, като китката се завърта, дланта нагоре се обръща надолу или в другия случай – юмрукът се завърта на 180 градуса. При вдишване става връщане към началната позиция – ездачна позиция.


 1. Наклон напред, ръцете улавят пръстите на краката

От изправено положение – наклон напред при което ръцете се стремят максимално да хванат пръстите на краката. Погледът е устремен напред. Вратните мускули се напрягат. Гръбначният стълб укрепва. Гъвкавостта на ставите също. При наклон следва издишване. При изправяне се вдишва отново. Бавно и плавно изпълнение. Линията на погледа се опитва да бъде хоризонтална.

Всяко от Осемте упражнения се изпълнява 7-8 пъти придружено с вдишване и издишване

Комплексът от упражнения се изпълнява сутрин и още веднъж през деня, когато има нужда от тонизиране и изпълване на тялото с енергия.

II. Основни дихателни упражненияУпражнения – китайска чикунг /чигун/ източна традиция

Упражнения – индийска йогийска източна традиция

Упражнения съобразно Школата на Петър Дънов, съобразени с народопсихологията на българина
ЕДИН МЪДРЕЦ ЗА ДИШАНЕТО

Из Беседите на Петър Дънов Учителя

“Дишането е първото условие, което придава на човека известни добродетели. Като се научи да диша правилно, човек трябва да пристъпи към правилното хранене. Щом има въздух, има и умствен живот. Въздухът е свързан с ума. На физическия свят човек приема въздух чрез дробовете. Има хора, които са постигнали и вътрешно дишане чрез астралното и умственото си тяло.”

Правилното дишане не зависи от количеството на приетия въздух, а от времето на задържането му.”

“Ако човек иска да знае колко е силата му, нека проследи по часовник продължителността на задържането на въздуха. Някои адепти са дошли до положението да го задържат до половин или един час. Колкото по-дълго можете да задържате, толкова по-далеч можете да отидете на разходка извън Земята. Ще дойде ден, когато човек ще диша не само чрез дробовете си, но и чрез цялото тяло. Всички клетки ще приемат въздуха отвън, ще задържат нечистотиите в себе си и ще отправят към дробовете съвършено чист въздух. За него непостижими неща няма да има.”


Основни точки в наставленията на Учителя Беинса Дуно спрямо дишането

1. Щом се запролети започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре; дишайте дълбоко; очистете първо машината, нагласете я и тогава започнете работа. Не направите ли това предварително, тя ще ви изненада в момента, когато не очаквате.

И тогава вместо един час, вие ще употребите десет часа, докато я поставите в пълна изправност. 1. Пълното дишане подразбира да се диша не само с дробовете, но и с кожата на цялото тяло. Всяка клетка трябва да диша. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества; съберат ли се такива, човек заболява. Всяко заболяване поставя начало на освобождаване на организма от тия вещества. Ако става подпушване на някое от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост; гръбначният мозък има свойството да поглъща храната от въздуха и да я предава на целия организъм.

3. Един основен и важен въпрос в живота е дишането; но човек диша и чрез кожата си - седем милиона пори взимат участие в дишането и ако те се запушват, човек умира. Ако не диша едновременно чрез дробовете и чрез кожата си, човек е изложен на различни заболявания. Като дишате, ще държите главата си изправена, точно перпендикулярна на земята. Щом обърка физическите си работи, т.е. материалните, стомахът на човек се разстройва. Забелязано е, че не може някой физически да е здрав, без да е силен.

 1. Отгде иде силата на човека? От белия дроб. Ако не диша правилно, човек не може да бъде силен. Стомахът пък взима активно участие при строежа на тялото. Стомашната система управлява физическия човек; симпатичната нервна система, свързана със задната част на мозъка, управлява духовния човек и нервната система, свързана с главния и гръбначния мозък, управлява умствения или Божествения живот на човека. За да бъде духовен, човек трябва да разбира функциите на слънчевия възел. За да бъде силен, трябва да развива дихателната система дробовете. Стомахът извършва напречни и надлъжни движения, а дробовете на широчина. Значи храната предизвиква един род движения в стомаха, а въздухът в дробовете друг. Човек трябва да пристъпва към храната само тогава, когато се е събудило в него специфично чувство за ядене.

 2. Като се храни правилно, човек и диша правилно, щом диша правилно, и мисли правилно. Какъвто е процесът на храненето, такъв ще бъде и процесът на мисленето. Във въздуха има един елемент на безсмъртие. Този елемент всъщност идва от Слънцето. Хората имат знания, учат и не могат да извлекат елексира. Той минава през тях и не остава в тях. Индусите въпреки многото системи за дишане също не са се докоснали до тази тайна на природата. Всички хора дишат въздух, но не го възприемат еднакво, затова и резултатите са различни.

 3. Повечето хора дишат с горната част на дробовете. Ние наричаме това дишане плитко. За да бъде здрав, човек трябва да диша дълбоко, да поема въздух с целите си дробове. Колкото по-дълбоко е дишането, толкова по-голямо количество енергия влиза в дробовете, която заедно с въздуха обхваща всички белодробни клетки и помага за доброто пречистване на кръвта. Всичко зависи от правилното дишане, а то подразбира да извадиш всичката енергия, която се съдържа във въздуха. Когато човек не възприема достатъчно храна от въздуха, той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот и сили в себе си. Когато дишаш мисли за Любовта. Когато издишваш, мисли за Божията Любов.

 4. Три канала има гръбначният стълб. Два канала са отворени, през които хората дишат горе в големия мозък и в симпатичната нервна система. Третият - каналът на Истината, в съвременните хора е затворен, всичкото зло е там. Ако този канал, който е по средата, се отвори, въздухът свободно ще влиза в мозъка, оттам ще минават и другите две течения, ще минат в предната част на челото и в горната част на главата, тогава човек ще придобие космическо съзнание, ще придобие съвсем друг изглед, съвсем друга сила. Тъй като сега само двата канала са отворени, а най-важният е запушен, човек, макар и велик в много отношения, е безпомощен. Единият канал у жените е по-развит, а другият у мъжете.

 5. Третият канал децата ще го развият. Новото, което се ражда, това са нашите деца. Всички възвишени мисли, които идат у нас, това са нашите деца.

 6. Има много методи за дишане, все хубави, но им липсва един съществен момент волевото дишане. Индусите хиляди години са се занимавали с дишането като наука, откривали са за това цели школи и те имат постижения в това отношение, но колкото и да са добри техните методи, те не са за европейците. Европейците нямат тези вътрешни състояния, тази духовност, преживявания, дълбочина, отношение към Бога, каквито имат индусите. А всичко това е важно, за да е правилно и пълно дишането.

 7. Ще ви дам един метод за дишане: приемете въздуха и го задръжте около 20 секунди и си кажете през това време: "Господи, заради голямото благо, което ми даваш, аз съм готов да изпълня Твоята воля." Тези думи излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. Също и това, което си приел от въздуха, се нагажда много добре в организма. И съществата от другия свят, като ви слушат, и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път тези думи ще изговаряте, а колкото пъти правите дихателни упражнения през деня. С дишането, придружено с формули, може да се освободите от всякакви тягостни състояния. От въздуха можеш да вземеш всичко, каквото ти е нужно, стига да знаеш как. Във въздуха има и калций, има и масло, и какво ли още не.

 8. Не може да дишате добре и правилно, ако мисълта не е активна и чиста. Чистата мисъл привлича чистия въздух. Заслужава човек да посвети цял живот, за да се научи да диша правилно. Болестите, страданията, неуспехите се дължат на неправилното дишане. Който диша правилно, мисли право. Когато човек мисли право, работите му всякога се нареждат добре. Като ученици вие трябва да обърнете внимание върху дишането си. Който диша правилно, той ще пее правилно. Като пеете добре, вие се свързвате с природата и черпите от нея живот. Като пее, човек развива в себе си тия органи, чрез които възприема от въздуха необходимата жизнена енергия. И като говори, също така възприема жизнена енергия от въздуха. Пеенето и говорът са свързани с мисълта. Дългият живот зависи от правилното мислене и чувствуване, от дълбокото и правилно дишане. Правилното дишане помага за оформяне на характера, усилва светлината на ума, прави лицето красиво. Набръчкването на лицето и ръцете се дължи на неправилното дишане и на разстройството на черния дроб. Всяко вдишване цели регулирането и пречистването на желанията, а всяко издишване е свързано с пречистването на мислите. Чистата кръв е предпоставка за здраво тяло, а здравото тяло за правилното разпределяне на енергиите в човешкия организъм. Дробовете представляват сито, чрез което се пречистват умственият и сърдечният живот на човека.

 9. Ще помните: когато дишате, обикновено ще правите 10-12 вдишвания в минута; когато се упражнявате, ще правите от 4 до 1 вдишвания в минута. Ще започнете от 4 и постепенно ще слизате. Ако стигнете до 1 вдишване и издишване в минута, вие сте придобили много нещо. Ако иска човек да бъде здрав, трябва да стигне до 10 вдишвания в минута. Щом се увеличат на 20 вдишвания в минута, скъпо ще плати. Това вече не е живот. Има връзка между слабата памет и дишането. При слабото, неправилно дишане много малко прониква прана в мозъка. Съсредоточаването на мисълта и усилването на паметта зависят преди всичко от дълбокото дишане. Човек трябва да обича, за да се изработят в него бъдещите дихателни органи за възприемане на етера. Любовта организира етерния двойник на човека. За развиване на търпението специално ви препоръчвам да дишате дълбоко. Търпението е свързано с дишането, с дихателната система. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова е по-търпелив. Дишайте дълбоко и задържайте дишането си 10, 20, 30 и повече секунди. Търпението се увеличава право пропорционално на секундите. Ако човек диша 12 години наред правилно, дълбоко, той ще развие в себе си известна дарба и способности. Той ще стане по-търпелив, по-разсъдлив, ще развие въображението си, ще придобие по-голямо спокойствие. Който диша бързо, има слаба воля. Приложете волята си при дишането и постепенно намалявайте броя на вдишванията от 20 слизайте на 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да стигнете до 10 вдишвания в минута, това ще се отрази здравословно върху организма. Който иска да усили волята си, да диша бавно. Човек трябва да започне да задържа въздуха в дробовете си от 20 секунди и всеки ден да увеличава по няколко секунди. Постигне ли това, човек лесно ще се справи с мъчнотиите и противоречията. Обикновеният човек в една минута прави по 20 вдишвания и 20 издишвания. Талантливият диша и издишва по 10 пъти в минута. Гениалният диша и издишва по 4 пъти в минута. Светията диша и издишва по 1 път в минута.
Каталог: books
books -> Тайнствената сила на пирамидите Богомил Герасимов Страхът на времето
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница