Сексуалния Емоционално Чувствен комплекс и развитие на духовна тъкан съставител Стефан Калайджиев Посвещавам тази книга


ЗАВЪРТАНЕТО НА ЧАКРИТЕ И МАЛКАТА ЛЪЖАстраница9/9
Дата04.01.2017
Размер1.2 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАВЪРТАНЕТО НА ЧАКРИТЕ И МАЛКАТА ЛЪЖА


НЕПРАВИЛНИ ПОСТАНОВКИ ЗА ЧАКРИТЕ И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

СРЕДЕН ЦЕНТРАЛЕН ЕНЕРГИЕН КАНАЛ – ФУНКЦИЯ НА РАЗВИТИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ ИЛИ ЧАКРИ /КОЛЕЛА/, ДИСКОВЕ  • Завъртането на чакрите е процес автономен, който не се поддава на манипулиране подобно на завъртането с манивела, тъй като става въпрос за изключително несравнимо фина структура на човешкото тяло. Завъртането на чакрите става възможно едва след необходимото изчистване на енергийните центрове и естественото сбалансиране на вибрационинте честоти, след което при протичането на съответния енергиен поток, завъртането става от само себе си.

  • Всеки един преподавател, който говори за завъртане на чакрите е в този смисъл, играещ ролята на заблуждаващ и увреждащ фактор.

  • В литературата за чакрите намираща се в момента в употреба съществува огромно противоречие и невероятно заблуждение. Само човек, който сам е преминал през този етап на полагане усилия в областта на усъвършенстване на енергийната си система, би могъл да бъде полезен в ролята на наставник. Факторите, които показват равнището на преподавателя, това са, способността му за себеконтрол, степента на изчистване и оформяне на неговите тела, наличието на частична/временна и поетапна/ или постоянна себереализация и накрая това е степента на неговата енергийна честота. С ниска енергийна честота, човек не може да е преминал през тази пътека на упорита работа върху собствената енергийна система. Като основен критерий за степента на неговото равнище, това е развитието на неговата анахат чакра, тоест доколко е развит в него сърдечния енергиен център.

  • Енергийната система, когато е развита, има своите параметри като правилно икономично дишане, сбалансиран поток “ин-янг” на енергиите, развитие с приоритет на сърдечната чакра, и равномерно оформено енергийно яйце, долен и горен “дан-тиени”, равнопоставени като горна и долна част на яйцето.РАБОТНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЖИТЕЛСТВО И РАБОТА В ЕКИП

1. ДОВЕРИЕТО /ДО-ВЯРАТА/ И ВЯРАТА


Работете с хора на които имате доверие. Работете с хора с които ви е леко и светло на душата. Ако не се доверявате някому, това значи, че работата ви с него е под въпрос. Вътрешният ви усет е мерилото за доверието или недоверието към някого. Ако нямате доверие, а е необходимо да извършите някаква работа, то тогава тази работа може да се върши по предварително строго установени от разума правила. Не започвайте работа с хора, на които нямате доверие, но започнете ли работа с някого, нямате право на недоверие към него. Без вяра в Създателя, без доверие/до-вярата/между хората помежду им, нищо не може да се осъществи в реалния свят. Всичко, което се осъществява е въпрос на доверие и вътрешна спойка между тези, които го вършат и най-вече въпрос на изпълнение на Божията воля, т.е. вяра в Небесният Отец – Създателя.

2. НЕДОВЕРИЕ , СЪМНЕНИЕТО И СЛУХОВЕТЕ


Когато се появи някакъв слух или информация с отрицателно съдържание и някой го разпространява, тогава се запитай първо – кому е изгоден този слух и тази информация, след което ако не си го проверил внимателно е по-добре да не му вярваш. Ако искаш, би могъл да провериш внимателно дали е вярна информацията, дали има здрава почва този слух, но без да засягаш човека, когото засяга.

По-добре е да не вярваш на отрицателната със съдържание информация, но когато е наложително от обстоятелствата, би могъл да я провериш използвайки строгия анализ на своя разум.

Доверяването на слуховете означава наивност, слаб разум и предразположеност за замърсяване на душата. Защото в момента в който вие вече повярвате на слуха и възприемате невярната информация, вие вече съдействате за падението на набедения човек.

3. ПОЛОЖИТЕЛНО МИСЛЕНЕ И ВЯРНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РЕАЛНОСТТА


Положителното мислене е една голяма придобивка, но то върви редом с великото изкуство да се възприема вярно реалната ситуация. В противен случай, призивите за положително мислене са като приканване да се спазва поведението на щрауса. Човек наистина трябва да не вярва на слуховете, лъжите и отрицателната информация, но той в същото време трябва да се научи да възприема реалността такава каквато е в действителност. Пълно обективно възприятие на реалната ситуация е невъзможно, но това не означава, че човек не трябва да се стреми полагайки максимални усилия към изясняване на всички аспекти от реалността.

Да се призовава човека в условията на жестока престъпност и агресия, да възприемал само положително света, това е неверен подход, който го води до зомбиране и закърняване на неговата естествена чувствителност. Човекът не може като биоробот да прилага абсолютно положително мислене. Когато човек реагира спонтанно на дадена ситуация, то нека се запита дали неговата реакция е от сърце или от невярно възприетата в момента през призмата на егоистичния ум ситуация. Обикновено в човека сега има склонност да възприема света в отрицателни краски и от това животът му не става по-добър, защото е казано, че с каквото е пълно сърцето и ума ти, то това ти се проектира в действителността около тебе. “Подобните състояния се привличат” или “Кой каквото търси си го намира” или пък “ Ако търсиш под вола теле – ще го намериш”.

Положителното мислене е необходимост, но то трябва да се проявява в условията на оцеляване и катастрофи по начин, който спомага човека да преодолее трудностите. Било чрез предварително подготвени положителни образи и формули, било чрез едно зареждане с положителна енергия, която е добре дошла в случаите на неутрализация на отрицателната. Благоприятният спомагателен интервал, който сега се дава на хората, това е възможността да се заредят с положително мислене като натрупани формули и образи, за да могат с този резерв да навлезат в периода на изпитанията за цялата планета..

Що се касае до Изкуството, човек да се научи да възприема правилно Реалността, уроците които се дават за положително мислене на сегашния човек са само едно спомагателно стъпало в случая. По-важно е естествено да се приучи човекът да възприема Реалността и да преодолява своите изпитания.

Напъните за позитивно /положително/ мислене извън тази забележка носят атмосферата на принудителната глобализация, която сега протича под контрола на непризвани водачи.

4. ОТКРИТИТЕ /ПРОЗРАЧНИ -ИСКРЕНИ/ ОТНОШЕНИЯ КАТО ИЗХОД


Откритите отношения са предварително условие, че имате работа с хора на които имате доверие и това прави живота ви лек и прост. Отношенията тогава са изяснени и ако случайно нещо възникне, то веднага се изяснява без да се създават прецеденти за конфликти и нажежена атмосфера, нито пък за слухове и затаяване на дадена мисъл. Всичко се изяснява непосредствено и не се позволява създаването на атмосфера на лицемерие. Не се позволява по този начин домисляне и невярни субективни съждения. Когато има затваряне в себе си, това показва само едно – агресия и нежелание да се приеме реалността такава каквато е.

В случай на недоверие, когато по необходимост имаш работа с някого, е добре откритите отношения да бъдат съпътствуващи предварителната договореност на равнище разум. В момента на нарушаване клаузата на договора, работата спира и се изяснява причината за нарущаването. По същия начин когато се изгражда една духовна постройка, атмосфера на общинност, в момента на възникването на дадена неприязън, на първото общо събрание се изяснява пред всички причината за подобно настроение САМО В УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТИ И ПРОЗРАЧНИ ОТНОШЕНИЯ.5. ОТГОВОРНОСТ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

/ДА НЕ СЕ ГОВОРИ ОТРИЦАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В ОТСЪСТВИЕТО НА ЧОВЕКА, КОГОТО КАСАЕ /

Има два вида информация носеща отрицателно съдържание – първият вид е когато информацията е вярна и се разпространява в условията на диктатура, административен контрол, заплаха и терор.

Но има и информация, която се разпространява в условията на открито обществено мнение и тогава важи настоящото правило, че не трябва да се говори и разпространява нищо отрицателно в отсъствието на човека за когото се отнася. По-добре е, когато открито и аргументирано се изнесе в негово присъствие съответната информация.

Несигурни информации за който и да е, не трябва да се разпространяват. Не трябва да се говори отрицателно в отсъствието на човека, или пък е възможно изнасянето на тази информация, но без да се назовава нечие име. Можеш да споделиш с някого за съответния човек нещо в негово отсъствие при положение, че не накърняваш доверието на слушащия в него.

6. СЪЗНАТЕЛНА И НЕСЪЗНАТЕЛНА ЛЪЖА - МАЛКАТА И ГОЛЯМАТА ЛЪЖА


Съзнателната лъжа е грях, а когато човек каже голяма лъжа го забелязват и наказват.

Но когато има несъзнателна лъжа и когато има толкова много случаи на малка лъжа – какво да се прави! Нали пред Всевишният, лъжата - и малка и голяма е еднакво непоносима! Несъзнателната лъжа или когато човек лъже без да осъзнава лъжовния характер на информацията, това води рано или късно до бъдещо осъзнаване на опасното затъване, към което води несъзнателната лъжа.7. ОБИДА, ГНЯВ, НЕДОВОЛСТВО

И с причина и без причина нямаш право да се гневиш, нито да се сърдиш,, нито да се обиждаш на някого. В случая когато дадена душа допуска дадена погрешка, знай, че тогава тя е нещастна. И даже, когато умът на човека в минутата на извършване на погрешката тържествува и твърди, че е на прав път, тогава знай, че душата на този човек страда. Вместо да се гневиш и осъждаш човека, помисли за неговата душа в този миг, пленена от примките на ума и егоизма. Ако му се разсърдиш или разгневиш, и с причина и без причина, какво би помогнал на душата му ти, като вярващ човек! Ако ли наистина той не е прав, рано или късно ще си получи заслуженото. Вярващият човек приема всяка една ситуация с благодарност и знае, че Великият Отец прави всичко в името на Своя велик план, а не този на отделния човек.


8. ЗАВИСТ


Не завиждай на своя събрат за каквото и да е! Това, което виждаш у него и това, което той притежава е всъщност само един малък участък от дългата верига на причини и следствия. Следователно, онова, което той има, той го е изработил в предишните участъци на веригата, а онова, което е у него, незаработено, очевидно тепърва му предстои да изплаща. Гледай в товара и имането на своя събрат онова, което му предстои да изплаща, а не онова, което той видимо владее. Гледай невидимия товар, който стои под притежаваното, а не просто самото притежание.

За всяко свое притежание, той носи своята отговорност пред Бога. Да се завижда, че някой много притежава, това е непознаване Закона и най-вече говори за безверие, липса на вяра в Плана на Великият Отец, Който нищо не допуска случайно. Законът е винаги точен във времето. Дава се и се взема, и обратно – взема се и се дава. Но във времето, това е проточено и не се вижда. Богатство и бедност обслужват способността на човека да издържа своите изпитания.9. ПРАВИ ВСИЧКО ОТ СЪРЦЕ БЕЗ ДА ТЪРСИШ ПОЛЗА

Когато правиш нещо само зарази ползата и печалбата, знай, че си в полето на ума. Понятия като печалба, изгода, полза и корист, в областта на сърцето отсъстват. Когато човек, воден от сърцето си върши нещо, той не трябва да търси полза от това.

Вярващият човек, когато прави нещо, когато работи или дава нещо от себе си, го прави защото така говори сърцето му и защото иначе не би могло. Когато прави това, той не търси печалба или полза, а го прави защото се доверява изцяло на импулса на своето сърце и вътрешен усет. Не търси нищо в замяна. Не иска нищо отсреща. Не очаква нещо да му се върне. А просто дава от сърце и душа.

Следвай импулса на сърцето си! Не пресмятай работата, която ти е посочило сърцето да извършиш. Знай, че всичко извършено от сърце ти се зачита в най-невидимия и важен тевтер.!

10. ПОМАГАЙ САМО ТАМ КЪДЕТО И КОГАТО ИСКАТ ОТ ТЕБЕ.

Прави добро, когато го искат от тебе и те молят за помощ. Когато правиш добро без да са го искали от тебе, не винаги това се явява като добро. Бъди внимателен да не изпуснеш редките моменти, когато искат от тебе да направиш добро. Не налагай своето добруване на другия без да го е искал, защото това е висш егоизъм.11. ЗА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ МИСЛИ

Човек трябва да се превърне в невредоносно същество, в същество неспособоно да излъчва агресия, студ и хлад към ближните. Излъчването на отрицателни мисли, това е вид духовно убийство.12. ЗА САМОВЪЗВИШЕНИЕТО

Самовъзвишаването е резултат на непознаване на своята дълбока егоистична природа, тогава когато я опознаеш, тогава ти ставаш вече способен да се пребориш с нея като я преодолееш. Самовъзвишаването върви редом със зле разбираното вътрешно достойнство и често на човек неправилно му се втълпява от обществото, че е нищожество, ако не притежава свое чувство за достойнство. Вътрешното достойнство е онова, което наистина е необходимо на човека, но то върви редом с невероятното смирение при опозналия се вътрешно човек.13. ЗА ЕГОИЗМА и най-финния духовен егоизъм

С егоизма досега никой не се е справил. Въпреки че сегашният човек претендира да е цивилизован, то той си остава първобитен дивак в своя глобален егоизъм и агресивност при засягане на личното пространство, и най-вече егоизъм в най-важната област на човешките взаимоотношения. Някои се осмелиха да твърдят, че това качество е необходимо в определена доза, и нещо повече, че е необходимо да продължава и задълбочава още инволюцията на човечеството, а в тази връзка и борбата с егоизма била невъзможна. Издаването на списания като “Егоист” и предавания като “Стани богат”, както и тяхното старателно рекламиране, и разпространение сред младите, говори само едно, че сегашното човечество устремно слиза надолу в своето развитие.

14. ЗА ГОРДОСТТА, смирението и овладяването на изкуството на снижаването и смирението

Много често се объркват понятията за гордост и горделивост.

От изясняването на понятието за вътрешно достойнство идва и осъзнаването на необходимостта от непримирима борба с гордостта и егото.

15. ЗА ФАРИСЕЙЩИНАТА, ЛИЦЕМЕРИЕТО, ДВОЙНИЯ МОРАЛ И ЛИПСАТА НА ИСКРЕНОСТ ПОД ЗНАКА НА БЛАГИ ДУМИ И МИСЛИ – Старият Завет се проявява като липса на искреност още от времето на Спасителя в лицето на фарисеите. Сегашните фарисеи са масоните, или може би зализаните политици, управници и бизнесмени, шофиращи скъпите си коли и даващи милостиня от излишъка си – но кой излишък, може би онова, което е останало от сделките разсипващи здравето на нацията и даващи го за успокоение на съвестта си в поредния дом за сираци, или пък може би за да отбият данъците.. С едната ръка създават сираци, като поощряват системата в нейния чудовищен вид в името на печалбата си, а с другата правят милостиня на същите сираци и то така, че дясната ръка да не знаела какво прави лявата. Лицемерието, тоест фарисейщината и крещящата липса на искреност са най-нелицеприятни на нашия Господ.

Сегашният човек, който е рамкиран човек, /нещо повече той скоро ще бъде маркиран/ израства в рамка и коловоза, който обществото му е определило. И веднаж поставен в коловоза, той е принуден да се движи, без да може нормално да възприема света. Коловозът предопределя и условията за неговото развитие.

В сегашното общество условията за развитие на човека не са нормални. В сегашния си вид от позицията на еволюцията на човека, тази цивилизация няма повече правото да съществува в сегашния си вид.
С надежда настоящото съставителство да спомогне за разширяването съзнанието на читателя и за неговото предупреждение!

От съставителя
От същия съставител

“Хранене, дишане и сексуална култура”

“ Стрес и изход в мъдростта на Петър Дънов”
КУЛТУРА НА ХРАНЕНЕ, КУЛТУРА НА ДИШАНЕ, КУЛТУРА НА ИЗЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО, КУЛТУРА НА РАБОТА С ЕНЕРГИИТЕ, КУЛТУРА НА ЕМОЦИОНАЛНО-ЧУВСТВЕНИЯ КОМПЛЕКС

Схема №

За да не се получава повторение, моля ви, прегледайте съставителството “Хранене, дишане и сексуална култура”За културата на изчистване във времето на прехода

ЩРИХИ ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО

  • За плюенето на българина – защо плюе българинът по земята. Защото не осъзнава, че Майката земя е жив организъм, а не просто една отходна яма. Той плюе също така защото му е много тежко и напрегнато на душата и тялото и освен това горчиво в устата. България според Беинса Дуно, това е черният дроб на Планетата. От очистителните процеси тука в тази област на земния организъм зависи общото състояние на Майката земя. Когато българинът осъзнае, че Майката земя е жива, ще престане да изхвърля на неподходящи места горчилката в устата си. И когато престане да недоволства и да отправя отрицателна енергия към всичко живо около себе си, тогава ще се замисли какво чувства Майката земя, когато човешките същества я пронизват със своите отрицателни кафяви и черни стрели на плюенето и отрицателните емоции от гняв и недоволство. Плюенето, това е символ на неверие и недоволство, съчетани с опит да се освободиш от товара. Освобождаването от товара може да става под контрол на определените за тази цел отходни места. Отделянето на фекалии и урина е съвсем същото каквото представлява отделянето на горчива слюнка и налепи от устата и гърлото. За тази цел има вече създадени химически тоалетни и естествено, че кошчетата за боклук, носните и тоалетни кърпички, местата около дърветата и градинките, съвсем не са подходящи за това очистване, което става по време на плюенето.

  • Има мивки, има бани, има химически тоалетни, и точно това е културата на едно общество. Общество, което прекарва всичко през ключалката на заплащането с пари, е едно мизерно общество. В това общество, беднякът не може да си плати ходенето до тоалетната, а чужденецът, закъсал за пари в чуждия град е принуден да се моли за нещо съвсем елементарно.

  • За кашлянето пред другите - защо кашля човек на обществени места? Един въпрос, който би ви накарал да се зачудите – “абе, този, който го задава, добре ли е всъщност”. Всъщост, зад този нетрадиционен въпрос се крие възможността на човека да се самонаблюдава и себеизучава. Нека видим какво става, когато някой се закашля на обществено място. Става ли нещо около него. Не се ли получава едно напрягане на биополето около кашлящия. И защо е това изкривяване на биополето! Вместо успокояване, което очевидно се цели с изкашлянето, около него атмосферата се напряга. За по-чувствителния, като че някаква струя от кашлящия навън се отделя по време на самото кашляне. Нещо излиза от устата или организма на кашлящия, като че ли тялото му иска да се изчисти от нещо отвътре. Да се изчисти, ама защо на обществено място? Не влизаме ли в същото положение, когато някой се изчиства на обществено място като плюе по земята. Нищо подобно, това си е човешко, ще отговори кашлящия и ще ви обяви за ненормален, когато настоявате, че повдигате един важен въпрос на себеконтрола. Да, ама защо не питате отсрещния човек, който стои срещу кашлящия. А той как се чувства, когато струята или биополето се устремява в посока към него и го напряга отвън. Като че ли това е интервенция в неговата аура. А това, че аурата не се признава като съществуване от страна на грубо материалистично настроените учени! Е, това е все пак едно подсещане, че когато човек се стреми да стане чувствителен, той не бива да лицемери вместо да си признае, че в съседство с кашлящия и въобще излъчващия навън на тази астрална нечиста материя, не е лесно да се стои, и след изкашлянето на него му предстои да обработи тази енергийна маса. За културата на кашлящия е съвсем просто ако се отчете, че когато човек има нужда от изкашляне, тогава той би могъл да отиде някъде насаме и да изхвърли навън насъбралата се енергийна маса. Вместо да кашля в лицето на ближния, вместо да напряга пространството в превозното средство. С една носна кърпа на уста, и някъде уединен, кашлящият ще започне да се учи да обработва тази изхвърлена материя още в момента на самото кашляне. Има в пространството така наречените астрални кошчета и там впоследствие става обработката на изхвърлената грубоенергийна маса.

  • За необходимостта от пиене на течности и гореща вода – горещата вода промива шлаките в организма. И по този начин съдейства за правилното навременно изчистване на тялото.

  • За връзката между синусите и дебелото черво и за чистотата на езика и състоянието му – огледало на тялото. В областта на изчистване на тялото съществуват участъци, чието състояние е като лакмус за общото състояние на организма. Синусите, това е способността на човек да поема от въздуха най-живителната съставка за човека – енергията /праната във въздуха/.

  • Дебелото черво, това е системата, от чиято работа зависи толкова много състоянието на цялото тяло. Махнете ауспуха на един автомобил или пък постройте една къща без отходно място и ще видите, че рано или късно автомобилът и къщата ще станат неизползваеми.. Езикът на човека е органът, който приема в тялото онова, което го захранва с енергия от храната. Тоест приемането за тялото на енергия от въздуха и енергия от храната, това е особена важна част от захранването на организма и поддържането му в състояние на жизненост.

Каталог: books
books -> Тайнствената сила на пирамидите Богомил Герасимов Страхът на времето
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница