Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница3/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
Раздел 3 е посветен на разглеждане на подходи и стратегии за посрещане
на необходимите потребности от нови умения и компетенции на работната
сила. Разгледани са „добри практики“ (примери от водещи фирми в сектора):

политики и системи на управление, заплащане и стимулиране;

инвестиции в развитието на човешките ресурси.
В раздел 4 е направен опит да се приведат някои сравнения по икономически
показатели с наличната информация за сектори, близки със сектор
„Мехатронни системи и автоматизация“.
В раздел 5 се отделя внимание на административната среда в сектора –
възможните бариери, които възникват за навлизане на пазара и предложения за
промяна в нормативната уредба.
В раздел 6 се правят изводи и заключения от извършената работа по
анализа, като се обобщава информацията, изложена обстойно и конкретно в
предходните раздели.
Използваната литература и други източници се цитират в раздел 7, а
приложенията са дадени в раздел 8.


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 4 от 91
Заглавие на анализа:
Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор
„Мехатронни системи и автоматизация“
Срок за изпълнение:
01.05-30.06.2012 г.
Дата на представяне:
10 юли 2012 г.
Наименование на дейността:
Провеждане на основни анализи и проучвания
Задача :
5.3.2.19 – Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор
„Мехатронни системи и автоматизация“


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница