Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница5/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont

Раздел 1.
Въведение
.................................................................................................................................. 9 1.1.
Цел на документа и връзка с другите проучвания/ изследвания/ анализи .................................. 9 1.2.
Цел на анализа ............................................................................................................................... 9 1.3.
Дефиниции, терминология и източници на информация ........................................................... 10 1.3.1.
Клъстери – основни определения, организационни иновации .............................................. 10 1.3.2.
Мехатроника, мехатронни системи – иновативен продукт..................................................... 12 1.3.3.
Индустриална автоматизация – основни определения, иновативна инженерингова дейност .
.................................................................................................................................................. 15 1.3.4.
Автоматизация, роботика, мехатроника.................................................................................. 15 1.3.5.
Източници на информация ...................................................................................................... 16 1.4.
Методология за анализ на организациите в клъстера
................................................................ 16 1.4.1.
Основни характеристики и цели на клъстера .......................................................................... 16 1.4.2.
Особености на секторния клъстерен анализ ........................................................................... 17 1.4.3.
Методология за анализ на състоянието на предприятията в клъстер „Мехатроника и автоматизация“ ..................................................................................................................................... 18 1.4.3.1. Реинженеринг ....................................................................................................................... 18 1.4.3.2. Технологичен одит ................................................................................................................ 20 1.4.3.3. SWOT анализ на предприятието
........................................................................................... 21 1.5.
Методология за анализ на научните организации в КМА ........................................................... 21
Раздел 2.
Сценарии и прогнози за развитие. Очаквания за промяна на знанията и уменията в сектора, работните места и професиите
..................................................................................................................... 23 2.1.
Анализ на някои икономически показатели и показатели за заетостта в сектора
..................... 23 2.1.1.
Идентификация на сектор „Мехатронни системи и автоматизация" ...................................... 23 2.1.1.1. Състав на клъстера ................................................................................................................ 23 2.1.1.2. Организация, управление и производствена дейност ......................................................... 25 2.1.1.3. SWOT анализ на сектор „Мехатронни системи и автоматизация“ ....................................... 25 2.2.
Актуализиране на икономически показатели и показатели за заетостта в сектора: на национално ниво и сравнение с ЕС (водещи страни), вкл. влияние на икономическата и финансова криза
...................................................................................................................................................... 26 2.3.
Основни фактори, влияещи върху развитието на човешките ресурси–текущо състояние в сектора
...................................................................................................................................................... 28 2.3.1.
Демографски особености
......................................................................................................... 28 2.3.2.
Умения и квалификация на заетите в сектора
......................................................................... 28 2.3.3.
Рискови фактори
...................................................................................................................... 30 2.3.4.
Нови работни места – характеристики и качество
................................................................... 30 2.4.
Прогнози за развитие на сектора, промяна на технологиите и организационната структура за периода 2014-2020 г.
................................................................................................................................. 31 2.5.
Дефиниране на дефицитни професии и специалности в сектора
............................................... 35
Раздел 3.
Стратегии за управление и мотивиране на човешките ресурси, повишаване компетенциите на работната сила
......................................................................................................................................... 36


3.1.
Реализация на възможни сценарии за посрещане на необходимите нужди от нови умения и компетенции
............................................................................................................................................. 37 3.2.
Стратегии за посрещане на необходимите нужди от нови умения и компетенции
................... 40 3.3.
Избор на пилотни предприятия
................................................................................................... 42 3.4.
Избор на ключови длъжности
...................................................................................................... 43 3.5.
Професионално обучение
............................................................................................................ 55

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница