Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница56/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
4. Персонал
Образователна структура
Образование
Брой на персонала
Висше
Полувисше
Средно специално
Средно
Основно


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 80 от 91
Трудов стаж

Трудов стаж (год.)

Брой на персонала
Общо трудов стаж
Трудов стаж в предприятието
бр.
%
бр.
%
до 5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 над 30
Функционална структура
Вид персонал
Брой
%
Ръководители
Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен административен персонал
Квалифицирани работници
Машинни оператори и монтажници
Професии без специална квалификация
От какви категории персонал (специалисти) имате най-голяма нужда (възможен е повече от един отговор):
Специалисти по мениджмънт
Специалисти
Квалифицирани произв. работници
Техници и приложни специалисти
Други специалисти (отбележете какви)
Как оценявате квалификацията на персонала в предприятието?
Достатъчна
В общи линии достатъчна, но е необходимо повишаването й в определени насоки
Недостатъчна
Какви реални възможности виждате за повишаване на квалификацията на наличния персонал?
Провеждане на курсове за квалификация в предприятието
Изпращане на специалисти в курсове, провеждани във ВУЗ, или други организации


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 81 от 91
Какви изменения на персонала очаквате в бъдещи периоди (до 2015 г.)?
Увеличение (1%, 3%, 5%, 10%)
Намаление (1%, 3%, 5%, 10%)
Запазване на сегашния брой


Сподели с приятели:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   64
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница