Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница57/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
5. Организация и управление

1. Наличност на информационна и комуникационна техника:
1.1. Компютърни работни места (перс. Компютри)
- (бр.)
1.2. Специализирани компютърни работни места (измерване, настройка, др.) - (бр.)
1.3.Имат ли работните места връзка с Интернет ?
Да
Не
1.4. Има ли в предприятието локална компютърна мрежа:
Да
Не
1.4.1. Имате ли сървъри в локалната мрежа?
Да
Не
1.4.2. Ползвате ли външни сървъри за данни?
Да
Не
1.4.3. Имате ли VoIP комуникация?
Да
Не
2.
Налични електронни бази данни (БД):
2.1. Производствена номенклатура на предприятието
Да
Не
Ако да :
Какъв е обема на номенклатурата (брой позиции) до 100 101 - 1000 1001- 10000 над 10000


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 82 от 91 2.2. Суровини и материали
Да
Не
Ако да :
Какъв е обема на номенклатурата (брой позиции) до 100 101 - 1000 1001- 10000 над 10000
Наличност на залежали материали (% позиции)
6 – 12 месеца . . . . %
1-5 години . . . . % над 5 години . . . . %
2.3. Инструменти и приспособления
Да
Не
Ако да :
Какъв е обема на номенклатурата (брой позиции) до 100 101 - 1000 1001- 10000 над 10000

Други БД (опишете какви и с какъв обем):

Технологично оборудване . . . . . . .

Персонал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Клиенти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 83 от 91


Сподели с приятели:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   64
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница