Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница6/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont

Раздел 4.
Място на сектора в икономиката на Европа
............................................................................ 56
Раздел 5.
Административна среда. Препоръки, включително за промяна в нормативната уредба
...... 57
Раздел 6.
Изводи и заключения
............................................................................................................... 59
Раздел 7.
Литературни източници
........................................................................................................... 60
Раздел 8.
Приложения
............................................................................................................................. 61 8.1.
Членове на клъстер „Мехатроника и автоматизация“
................................................................ 61 8.2.
Анкетна карта БСК
........................................................................................................................ 70 8.3.
Анкетна карта предприятия
......................................................................................................... 77 8.4.
Анкетна карта научни организации
............................................................................................. 85 8.5.
Клъстери „Мехатроника и автоматизация“ в Европа
.................................................................. 89
Списък на таблиците и фигурите .................................................................................................................. 91


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 8 от 91


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница