Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница60/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
Ръководител на организацията
Лице за контакти по анкетата
Име, фамилия:
Име, фамилия:
Научно звание:
Научно звание:
Тел:
Тел:
Факс:
Факс:
Е-мейл:
Е-мейл:


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 86 от 91
4. Персонал
4.1. Средногодишен брой на служителите в организацията в 2011 г. . . . . . . . . .бр. в това число хабилитирани лица . . . . . .бр.
4.2. Образователна структура
Образование
Брой на персонала
Висше
Полувисше
Средно специално
Средно
Основно
4.3. Трудов стаж
Трудов стаж
(год.)

Брой на персонала
Общо трудов стаж
Трудов стаж в организацията
бр.
%
бр.
%
До 5 г.
5 – 10 г.
10 – 20 г.
20 – 30 г. над 30 г.
4.4.
Функционална структура
Вид персонал
Брой
%
Ръководен персонал
Административен персонал
Професори
Доценти
Изследователи
Специалисти
Други (посочете)
4.5. Какви изменения на персонала очаквате в бъдещи периоди (до 2015 г.)?
Увеличение (1%, 3%, 5%, 10%)
Намаление (1%, 3%, 5%, 10%)
Запазване на сегашния брой


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 87 от 91


Сподели с приятели:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница