Секторен анализ „Развитие на биологичното земеделие на територията на миг-кнежа: Възможности и добри европейски практики, с цел подобряване качеството на живот чрез популяризиране на алтернативни земеделски практики”страница4/4
Дата14.08.2018
Размер0.87 Mb.
1   2   3   4

VІІІ. Добри практики

Концепцията LSPPC (Local and Solidarity based Partnership between Producers and Consumers – Местно и солидарно базирано партньорство между производители и консуматори), включваща:      • Нов работен подход за фермерите;

      • Нов консуматорски подход за потребителите;

      • Истинско сътрудничество между фермерите и потребителите.

Добри примери: AMAP във Франция; CSA в англосаксонските страни; ASC в Квебек; Teikei в Япония; Reciproco в Португалия.

Възникване на концепцията LSPPC

В Япония през 1970 г. – 1975 г. инициативата на майките – феномена Teikei. Група японски жени притеснени от лошото качество на продуктите, които купуват, решават да се абонират за продукцията на местните фамилни ферми за доставка на пресни и здравословни плодове и зеленчуци.

Някои цифри: В наши дни – 15 милиона ферми участват в такива договори; Био-ферми – сертифицирани – 5000; Био-ферми – не сертифицирани 225 000.

Френският опит - АМАР

В основата на всяка АМАР е договор между един фермер (най-често зеленчукопроизводител в крайградската зона) и група от 80 – 150 потребители/семейства. Най-важният елемент за функционирането на системата е взаимното доверие. Потребителите купуват авансово цялата или част от продукцията на фермата за сезона на фиксирана цена, договорена с фермера. Платената цена включва всички разходи на фермата (семена, торове, вода, поддръжка на инвентара и машините, персонал и т.н.) - справедлива цена за зеленчуците, гарантираща достоен живот за фермера и семейството му. Потребителите се задължават да подкрепят фермата през сезона, да споделят рисковете и ползите от производството на био-зеленчуци. Фермерът се задължава да произведе биологични продукти (плодове, сирене, месо) и да предложи максимално голямо разнообразие от продукти, както и да отглежда с предимство стари и местни сортове. Фермерът се задължава да достави един път седмично прясно набрани зеленчуци на групата от потребители на предварително уточнено място (във фермата, в магазин, в училищния двор).

Среща на групата, участваща в АМАР договора – един път седмично. Всяка седмица фермерът се среща с групата потребители на определеното за доставка място. Фермерът доставя продукцията от седмицата съгласно договорените условия (например картофите да не бъдат мити, а морковите да са с листата). Семействата си поделят зеленчуците, доставени в касетки от фермера, дискутират, споделят.

АМАР в цифри: Начало – април 2001 г. от Daniel Vuillon - фермер от Provence; Днес има повече от 1000 AМАР във Франция, в които участват 250 000 потребители; Спасени са 1600 семейни био-ферми в цяла Франция; Годишен оборот – 52 милиона евро, платени директно на фермерите, без субсидии и държавни помощи; Търсенето от страна на потребителите е много голямо, цифрите се удвояват всяка година.Заключение

Въз основа на извършения анализ може да се предложи интегрирана стратегия за жизненото развитие на територията на МИГ-Кнежа чрез биологично земеделие, както следва:

- Използване на директни форми на реализация на биопродуктите, което ще стимулира производителите чрез премиални цени;

- Съчетаване на биологичното земеделие с допълнителни дейности, като различни алтернативни форми на туризъм, което създава условия за допълнителни доходи за производителите;

- Осигуряване на заетост на местното население в стопанството чрез извършване на различни дейности, което ще ограничи нарастващите темпове на безработицата;

- Развиване на местни традиционни продукти със собствени етикети, което ще развие регионалните предимства и ще изгради и утвърди имиджа на стопанството и района;

- Изграждане и развитие на регионални дистрибуционни системи, което значително ще ограничи загубата на потребителския капитал от района;

- Включване на местното население в различни регионални инициативи, което ще допринесе за стимулиране на социалните връзки;

- Популяризиране и обучение в концепцията за устойчиво развитие, включваща устойчивия начин на живот, което ще допринесе за повече толерантност, по-голяма социална ангажираност и отговорност, по-високо качество на взаимоотношенията, по-голяма ориентация към бъдещето и др.;

- Изграждане и поддържане на синергична връзка между природните паркове, туризма и биологичното земеделие като ключова опция за жизнено развитие на селските райони.

Биологичното земеделие, изградено на агро-екологичното познание, реализира социална програма, в която е заложено производителите да получават справедливи доходи от биологичното производство, а потребителите – безопасни, висококачествени храни.

За да се постигне желаният ефект от прилагането на биологичното земеделие като адекватна стратегия за стабилно развитие на земеделските стопанства и жизнено развитие на селските райони, е необходимо да бъдат преодолени съществуващи основни проблеми като: (1) интензификация – влагане на все по-голямо количество средства и енергия; (2) концентрация –създаване на все по-големи производствени единици; (3) специализация – отглеждане на все по-ограничен брой култури. Това може да бъде постигнато единствено чрез аргументирана целенасочена политика, основаваща се на националните и регионалните особености на биологичния сектор, която да поддържа аспектите на устойчивостта чрез балансирано развитие на качествените предимства и оптималните количествени резултати.СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ


Стр. 2

ИСТОРИЯ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ


Стр. 3-4

СЪЩНОСТ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ


Стр. 5-30

ПОЛИТИКА НА ЕС, КАСАЕЩА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ


Стр. 31-41

РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ


Стр. 42-47

МИГ-КНЕЖА


Стр. 48-52

СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-КНЕЖА


Стр. 52-53

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-КНЕЖА ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ


Стр. 54-58

ДОБРИ ПРАКТИКИ


Стр. 59-60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Стр. 61-62

ПРИЛОЖЕНИЕ
Каталог: images -> pages -> file
file -> 50 оу "Васил Левски" празнува с почит към миналото и грижа за бъдещето
file -> 50 Основно училище “Васил Левски”
file -> Развитие на неземеделски икономически дейности на територията на миг-кнежа, възможности, насоки и добри европейски практики, с цел конкретизиране на възможностите за повишаване на местните доходи и подобряване качеството на живот”
file -> 19. антиревматоидни лекарства
file -> Модернизиране на земеделските стопанства
file -> Аналитично проучване на потенциала на територията на миг-кнежа за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (веи) с цел еко-съобразна експлоатация на налични и остатъчни ресурси в работата на селските стопанства”
file -> Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
file -> Модернизиране на земеделските стопанства


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница