Село зафирово опис на всички общински дворни местаДата11.03.2018
Размер120.21 Kb.
#61864

СЕЛО ЗАФИРОВО
ОПИС НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ДВОРНИ МЕСТА


№ КВАРТАЛ № ПОЗ. ИМОТ ПЛОЩ/КВ. М./ №/ДАТА/ АОС

1. 2 XI-53 1480 784/15.10.2003 г.

2. 9 X-общ. 1490 785/15.10.2003 г.

3. 9 XI-общ. 1430 786/15.10.2003 г. 4. 9 XIII-общ. 1250 787/15.10.2003 г..

5. 9 XIV-общ. 1510 788/15.10.2003 г..

6. 24 XVIII-393 1620 789/15.10.2003 г.

7. 29 VIII. 1080 790/15.10.2003 г.

8. 29 XX-общ. 1470 791/15.10.2003 г.

9. 32 IV-104 1716 792/15.10.2003 г.

10. 58 II-607 1430 793/15.10.2003 г.

11. 60 I-504 1500 794/16.10.2003 г.

12. 61 VI-620 1100 795/06.11.2003 г.

1 ХХІ 104000 1783/14.04.2006г.

13. 1 XII-37 1260 796/06.11.2003 г.

14. 1 XIII-36 1296 797/06.11.2003 г.

15. 2 X-51 . 1000 798/06.11.2003 г.

16. 2 XII-53 1014 799/06.11.2003 г.

17. 2 XIII-53 1040 800/06.11.2003 г.

18. 2 XIV-53 990 801/06.11.2003 г.

19. 3 XIII-общ. 780 802/06.11.2003 г.

20. 4 IV-общ. 380 803/06.11.2003 г.

21. 4 XVI-общ. 513 804/06.11.2003 г.

22. 5 IV-64 1510 805/06.11.2003 г.

23. 14 I-268 1330 806/06.11.2003 г.

24. 14 VIII-277 870 807/06.11.2003 г.

25. 21 IV-117 940 808/06.11.2003 г.

26. 23 II-393 1260 809/07.11.2003 г.

27. 23 III-393 1260 810/07.11.2003 г.

28. 23 IV-393 1110 811/07.11.2003 г.

29. 23 V-393 1184 812/07.11.2003 г.

30. 24 XVII-393 1320 813/07.11.2003 г.

31. 24 XIX-393 1310 814/07.11.2003 г.

32. 29 IX-общ. 860 815/07.11.2003 г.

33. 29 X-общ. 1020 816/07.11.2003 г.

34. 32 V-103 1248 817/07.11.2003 г.

35. 36 XV-общ. 414 818/07.11.2003 г.

36. 36 XXI-575 1500 819/07.11.2003 г.

37. 36 XXXVIII-общ. 1150 820/07.11.2003 г.

38. 39 V-456 720 821/10.11.2003 г.

39. 39 XXXVIII-456 350 822/10.11.2003 г.

44 ІХ-586 1210 1808/19.09.2006г.

44 Х-586 1280 1807/19.09.2006г.

40. 46 II-436 764 823/10.11.2003 г.

41. 48 II-486 1130 824/10.11.2003 г.

42. 49 II-общ. 1300 825/10.11.2003 г.

43. 50 XIV-общ. 785 826/10.11.2003 г.

44. 50 XV-общ. 1370 827/10.11.2003 г.

45. 52 III-общ. 1160 828/10.11.2003 г.

46. 52 V-447 950 829/10.11.2003 г.

47. 52 VI-448 950 830/10.11.2003 г.

48. 53 II-652; III-652 2240 831/18.11.2003 г..

49. 53 V-654 960 832/18.11.2003 г

50. 53 VI-655 1426 833/18.11.2003 г

51. 53 XIII-общ. 1170 834/21.11.2003 г

52. 53 XIV-общ. 1370 835/21.11.2003 г

53. 54 I-663 1200 862/27.11.2003 г.

54. 58 XII-607 1280 863/27.11.2003 г.

55. 59 II-610 1685 864/27.11.2003 г.

56. 59 III-610 1104 865/27.11.2003 г.

57. 59 IV-610 990 866/27.11.2003 г.

58. 59 I-610 790 867/27.11.2003 г.

59. 59 VI-611 1050 868/27.11.2003 г.

60. 59 VII-611 950 869/27.11.2003 г.

61. 59 VIII-общ 1320 870/27.11.2003 г.

62. 59 IX-общ 920 871/27.11.2003 г.

63. 59 XVI-615 1050 872/27.11.2003 г.

64. 57 VIII-503 1220 873/27.11.2003 г.

65 61 III-618 945 874/01.12.2003 г.

66. 61 VIII-618 855 875/01.12.2003 г.

67. 61 IV-619 1080 876/01.12.2003 г.

68. 61 VII-619 1116 877/01.12.2003 г.

69. 61 V-620 1102 878/01.12.2003 г.

70. 62 X-622 1440 879/01.12.2003 г.

71. 63 IX-692 1008 880/01.12.2003 г.

72. 64 III-694 1060 881/01.12.2003 г.

73. 1 38 1260 882/02.12.2003 г.

74. 1 40 2020 883/02.12.2003 г.

75. 37 582 1920 884/02.12.2003 г.

76. 45 VI-общ. 420 885/02.12.2003 г.

77. 53 IV-общ. 2590 886/02.12.2003 г.

62 V-681 1820 1805/19.09.2006г.

78. 62 V-627 1190 887/03.12.2003 г

79. 63 688 1650 888/03.12.2003 г.

80 63 689 1260 889/03.12.2003 г.

81. 25 I-329 1150 890/03.12.2003 г.

82. 2 53 37000 891/15.12.2003 г.

83. 2 69 25000 892/15.12.2003г.

84. 8 80 20000 893/15.12.2003г.

85. 10 375 18000 894/15.12.2003г.

86 37 583 5700 895/15.12.2003г.

87. 39 634 20000 896/15.12.2003г.

88. 39 635 18000 897/15.12.2003г.

89. 58 VI 4000 898/15.12.2003г.

90. 62 ХVІІІ-588 1247 67/19.10.2001г.

91. 62 ХІХ-588 976 68/19.10.2001г.

92. 65 ХХV 5800 1806/19.09.2006г.

93. 22а І-714 3429 1876/04.01.2007г.

94. 22а ІІІ-715 6187 1877/09.01.2007г.

95. 22а ІV-716 1600 1878/09.01.2007г.

96. 39 ІІІ-635 700 1880/10.01.2007г.

97. 39 ІV-635 700 1881/10.01.2007г.

98. 39 V-635 720 1882/10.01.2007г.

99. 39 VІ-635 720 1883/10.01.2007г.

100. 39 VІІ-635 750 1884/10.01.2007г.

101. 39 VІІІ-635 750 1885/10.01.2007г.

102. 39 ІХ-635 750 1886/10.01.2007г.

103. 39 Х-635 750 1887/10.01.2007г.

104. 39 ХІ-635 750 1888/10.01.2007г.

105. 39 ХІІ-635 750 1889/10.01.2007г.

106. 39 ХІІІ-635 760 1890/10.01.2007г.

107. 39 ХІV-635 760 1891/10.01.2007г.

108. 39 ХV-635 760 1892/10.01.2007г.

109. 39 ХVІ-635 760 1893/10.01.2007г.

110. 39 ХІХ-635 600 1894/10.01.2007г.

....................................................................................................................................................ОБЩИНСКИ СГРАДИ

Квартал

Поз.имот (у.п.и.) №

Площ, кв.м.

АОС, №,дата

ОПС, застроен

1

2

3

4

5

6

1

2

І-52

5170

2/4 от 08.10.1997г.

БКС /стар акт/

2

39

ХХV-449

13 800

4/81 от 10.10.1998г.

Болница /стар акт/

3

2

ХХV-52

29 000

6/99 от 21.1.1999г.

Терен за озеленяване

4

27

ІІ-228; 229

7030

5/82 от 10.10.1998г.

Читалище

5

8

ХІV-98

5340

7/100 от 23.3.1999г.

Обор /стар акт/

6

49

№526

1560

8/101 от 23.3.1999г.

Застроен

7

34

№422
11/106 от 20.5.1999

Битов комбинат:сутерен,ІІ и ІІІ етажи

8

Масив 1 парц.90

Извън регулация

119,042

дка


12/109 от 09.6.1999г.

Язовир

9

Масив 1 парц.49

Извън регулация

76,570

дка


13/110 от 09.6.1999г.

Язовир

10

Масив 1

Парц.56


Извън регулация

65,464

дка


14/111 от 09.6.1999г.

Язовир

11

Масив 1

Парц.47


Извън регулация

59,698

дка


15/112 от 09.6.1999г.

Язовир

12

39

ХХV-449

13 800

148/06.6.2000г.

Здравна служба /нов акт/

13

39

VІІ-459

3000

179/13.3.2001г.

Детска градина

14

39

Х-462

15 770

180/15.3.2001г.

Училище

15

27

ІІ-229

6640

181/15.3.2001г.

Комбинирана сграда Кметство

16

27

ІІ-229

149,28

182/15.3.2001г.

Музей

17


27

ІІІ

7450+

667,44


317,76

1707/13.09.2005г.Комб. Двуетажна сграда

Триетажна сгрда18

39
50 000

188/23.3.2001г.

Спортен комплекс

19

8

ХІV-98

1510

162/21.8.2001г.

Обор /нов акт/

20

8

ХV-98

1400

163/21.8.2001г.

Незастроен

21

8

ХVІ-98

1400

164/21.8.2001г.

Незастроен

22

2

ІІ-52

1560

166/21.8.2001г.

Незастроен / бивш на БКС/

23

2

ІІІ-52

1560

167/21.8.2001г.

Незастроен /бивш БКС/

24

22 а

І

24 100

284/15.5.2002г.

Незастроен

25

22

ІІІ-101

6 400

407/26.9.2002г.

Незастроен

26

22

ІV-101

4 600

408/26.9.2002г.

Незастроен

27

2

ХХV-79

29 800

455/23.1.2003г.

Терен за озеленяване

28

001177
16.806

1501/18.03.2005г.

Язовир

29

34

№ 422

3260

1502/22.03.2005г.

Терен „Битов комбинат”

Каталог: web -> dvorni mesta i tereni
web -> Задача (приложение на машинни кодове) Моля, попълнете Вашия отговор
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
dvorni mesta i tereni -> С стефан караджа общински дворни места застроени и незастроени
dvorni mesta i tereni -> Село калугерене
dvorni mesta i tereni -> Село подлес опис на всички общински дворни места
dvorni mesta i tereni -> Общински дворни места
dvorni mesta i tereni -> Община главиница област силистра


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница