Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003


Отчет за приходите и разходитестраница2/6
Дата24.07.2016
Размер467.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

Отчет за приходите и разходитеЗа годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002Бележка


Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)


Година,

завършваща на

31 декември

2002

(хил.лв.)


Приходи от продажби

15

2053

1137

Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство

16


51


192


Суровини, материали и консумативи

16

(575)

(190)

Разходи за персонала

17

(148)

(153)

Амортизации

18

(119)

(153)

Доставени услуги

19

(557)

(106)

Други разходи за дейността

20

(285)

(148)

Стойност на продадени активи

21

(585)

(136)


Печалба от дейността
(165)

443

Финансови приходи/(разходи)22

(124)

(221)

Извънредни статии23

8

7


Печалба преди данъчно облагане

24

(281)

229


Разход за данък

25

(20)

(49)


Печалба след облагане с данъци
(301)

180


Дата: 22-02-2004 г. Съставител: Изп. Директор

/М.Чернева/ /И. Михайлов/
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОКЗа годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Паричен поток от основна дейност

Парични постъпления от клиенти
1758
443

Парични плащания на доставчици и персонал
(1529)
(525)

Парични потоци, формирани от платени данъци
(90)
(61)

Плащания лихвени задължения
(55)
(58)

Други плащания, свързани с основна дейност
(19)
(1)

Парични наличности получени от основната дейност
65
(202)
Паричен поток преди извънредни пера
65
(202)
Постъпления от настъпили застрахователни събития
8


Нетни парични наличности от основна дейност
73
(202)
Парични потоци от инвестиционна дейност

Постъпления
45Закупуване на машини, оборудване
(30)
(6)
Нетни парични наличности използвани за инвестиционна дейност
15
(6)
Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от заеми
128
267

Погашения на заеми
(212)
(34)

Други
(3)
(8)
Нетни парични наличности от използвани за финансова дейност
(87)
225
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти
1
17
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода
21
4
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 4/
22
21


Дата: 22-02-2004 г. Съставител: Изп. Директор

/М.Чернева/ /И. Михайлов/Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница