Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕстраница3/6
Дата24.07.2016
Размер467.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕЗа годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002

Регистриран капитал

Резерви

Натрупана печалба/

(загуба)

Общо(хил.лв.)

(хил.лв.)

(хил.лв.)

(хил.лв.)
Салдо към 31 декември 2001

606

4001

(1085)

3522
Промени в счетоводната политика и грешки

-

-

(11)

(11)

Изменение в капитала от емисия на нови акции


394

-

-

394

Печалба/(загуба) за периода


-

-

180

180

Ефект от преотсъпен данък, отнесен в капитала

-

29

-

29
Салдо към 31 декември 2002

1000

4030

(916)

4114
Разпределение на печалби


-

-

(12)

(12)

Отсрочен данъчен ефект от пера, отнесени в капитала

-

-

174

174

Печалба/(загуба) за периода


-

-

(301)

(301)

Ефект от преотсъпен данък, отнесен в капитала

-

12

-

12

Салдо към 31 декември 2003

1000

4042

(1055)

3987


Дата: 22-02-2004 г. Съставител: Изп. Директор

/М.Чернева/ /И. Михайлов/
Счетоводна политика и пояснителни бележки към годишен финансов отчет

1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ1.1 Обща информация за дружеството
"СЕМЕНА ДОБРИЧ" АД гр. Добрич акционерно дружество със седалище и адрес на управление:
Република България,

гр.Добрич – 9300

бул. “25-ти септември” № 92

1.2 Правен статут
С решение № 427/19.12.1990 г. на МЗХП е учредена държавна фирма “Семена – Добрич” със седалище в гр.Добрич, регистрирана с Решение № 187/16.01.1991г. На Добрички окръжен съд по ф.д. № 163/1991 г. Държавна фирма “Семена – Добрич” проема активите и пасивите на прекратеното предприятие “Сортови семена и посадъчен материал” гр. Добрич.
Със заповед № 12/10.03.1994 г. на МЗХП и Решение № 1576/20.05.1994 г. е прекратена държавна фирма “Семена – Добрич” и регистрирано еднолично търговско дружество с ограничена отговорност - “Семена – Добрич” ЕООД, поемащо активите и пасивите на държавната фирма.
С Решение № 41/27.09.1994 г. на МЗ е открита процедура за приватизацията чрез конкурс на “Семена – Добрич” ЕООД.
С Решение № 1383/06.06.1995 г. на Добричкия окръжен съд по ф.д. 1035/1995 г. дружеството се регистрира като акционерно търговско дружество.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:


 1. АНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА - изпълнителен директор

 2. ИВАН БОРИСОВ МИХАЙЛОВ - изпълнителен директор

 3. АНГЕЛ МИХАЙЛОВ КИНОВ - член на съвета

 4. ТАТЯНА РАДОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА - член на съвета

 5. ХРИСТИЯН МИЛКОВ МИЛЕВ - член на съвета

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителните директори – АНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА и ИВАН БОРИСОВ МИХАЙЛОВ и от Прокурист – ДИЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.1.2 Предмет на дейност

Основната дейност на Дружеството е: производство на сортови семена и посадъчен материал, селскостопанско производство, растениевъдство, семепроизводство, както и външна и вътрешна търговия.


Производствената програма включва следните основни групи продукция:


  • Хибридна царевица;

  • Хибриден слънчоглед;

  • Синап;

  • Кориандър.


Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница