Семинар по откровение поглед на съвременните събития в света по книгата Откровениестраница1/3
Дата18.12.2018
Размер378.37 Kb.
#107898
ТипСеминар
  1   2   3
Коя война превъзхожда всички войни в историята?

Първата световна война?

Комунизма?

Тероризма?

Не, това е войната против…
ТЕБ
УДИВИТЕЛНИ ОТКРИТИЯ
ПРЕДСТАВЯ
СЕМИНАР ПО ОТКРОВЕНИЕ
Поглед на съвременните събития в света по книгата Откровение
Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” Йоан 8:32
МАСОВА АТАКА
и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте” Ефесяни 5:11
Ще бъдеш ли готов…

…. За величествените събития, които ще се случат на тази планета?


ПРЕДСТАВЯ:
Професор Уолтър Файт
При звука на тръбата
Темата на нашето изследване се нарича „При звука на тръбата”. Много интересна тема. Днес има различни възгледи по въпроса за тълкуването на тръбите, затова няма да съм категоричен, няма да говоря как именно трябва да се разбира този въпрос. Ще обърнем внимание на различните възгледи и как те отговарят на историята, доколкото можем да научим от книгата Откровение. Истината в тази книга може по-добре да ни помогне да разберем събитията, които ще се случат. Много тълкуватели отнасят периода на тръбите за бъдещи периоди. Но тогава се нарушава структурата в книгата Откровение. Ще разгледаме и ще видим, че е много по-добре да ги поставим на това място, което им принадлежи в хиастичната структура на Откровение.

И така, какво представлява вестта за тръбите и какво означава тя? Преди да престъпим към тръбите, ще разгледаме някои интересни неща, които водят началото си от седма глава и стигат до девета глава на Откровение. Те представляват едно цяло, но ние ще се докоснем не само до седемте тръби, но и до целия контекста. В тези глави става дума за запечатването на определено число от спасените на земята.

„В Откровение 7 гл. и 9 гл. се говори за ангели, които са задържани, после тези четири ангела са освободени. И в този откъс се споменава число на хора. В Откровение седма глава се споменава числото на Божия народ и после в девета глава – числото на загиващите”.

Числото на тези, които са с Бога и числото на тези, които са против Бога.

„В този фрагмент се среща фразата: „Аз чух числото” (ekousa ton arithmon = аз чух числото)”.

Той чул числото на Божия народ и Той чул числото на погиващите – тези, от другата страна. Позната ни е фразата „претеглен си”, в оригинал - „изчислен си и си намерен лек”. Срещаме фразата в Стария завет. Ще е най-добре, когато сме претеглени, да не бъдем намерени леки. Това е възможно само благодарение близките ни отношения със Спасителя.

Нека да се спрем на изчислението на Божия народ, като противопоставено на изчислението на загиващите. Интересно е да отбележим, че в началото Бог винаги представя положителната страна, преди да покаже негативната. Същото наблюдаваме и в повествованието на седемте печата. Преди Бог да изтреби нечестивите Той открива величествения Си престол и Неговото управление на Вселената. Затова седма глава на Откровение започва с изчисляването на Божия народ, изчисляване числото на спасените. Седма глава ни говори за Божия народ, преди да преминем към разглеждането съдбата на нечестивите.

Въпросът е: „Кой може да устои?”. И отговорът: „Само запечатаните ще могат да устоят”. Да разберем какво значи „запечатани”. По-нататък изчисляването на Божия народ става преди затварянето вратата на благодатното време. Преди отварянето на седмия печат. С други думи това е въпрос, който се случва непосредствено преди Пришествието на Христос. Тогава ще бъде изчислен Божият народ. Очевидно Бог трябва да почака, докато се допълни числото, защото Той казва, че тези, които символично се намират под олтара, ще им се наложи да почакат, докато се допълни числото. Ето в какво се състои въпросът.

После преминаваме към Откровение осма глава, където Библията казва: „И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около за половин час”. Откр. 8:1. Тази глава ни говори за запечатването на спасените в края на времето. Да видим за какво говори този откъс.

„След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво”. Откр. 7:1.

„Морето”, „водата” в Библията са символ на народи, „земя” – това е планетата, а „дървото” в Библията е символ на човека. Навуходоносор бил дърво, което било отсечено. Господ казва: „Аз видях как нечестивите процъфтяват като зелени дървета”. Дървото е символ на човека. Четирите небесни ангела, които стоят на четирите ъгъла на земята, задържат ветровете на земята до тогава, докато бъдат запечатани Божиите деца. Това става преди окончателното опустошително разрушение на земята. Затова събитията на земята се намират под контрола на Бога. Независимо от това как изглеждат събитията на земята, Господ продължава да ръководи историята на планетата. Четири ангела стоят на четирите ъгъла на земята и задържат ветровете.

„2. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза:

3. Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог”.

Какво в случая означава „чело”? Какво се намира тук? Тук е съсредоточено знанието, съсредоточено е приемането на решения, съвестта, съзнанието. Ето какво означава „чело” – това, което ни отличава от всички други същества, сътворени на планетата, от всяко животно. Това е мястото за приемане на съзнателни решения, нравствения избор на човека. Точно тук ние приемаме решения „за” или „против”. И както видяхме по-рано, да бъдеш запечатан означава да бъдеш дотолкова утвърден в истината, че да имаш непоколебима вяра. Тези хора ще бъдат запечатани от Бога. Йоан казва:

„4. И чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всичките племена на израелтяните” Откр. 7:2-4.

Това са Божиите деца, Божият народ. Някои хора приемат това число като буквално и казват, че ще има буквално 144 000 запечатани. Запомнете, той чу числото. Какво означава да бъдеш запечатан?

„Но твърдата основа, положена от Бога стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите си и всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата” 2 Тим. 2:19.

Господ казва: Аз запечатах Своите Си.

„… да отстъпи от неправата” – какво означава това? Тия хора са взели решение да отстъпят от неправдата. Те са оставили беззаконието и са започнали да служат на Господа, разкаяли са се в съвършеното Име от греховете си. Помолили са Бог да ги очисти и измие с кръвта, в името на Исус Христос. Това не е сложен въпрос. Мнозина усложняват въпроса за впечатление. „Неправда” – в оригинала думата означава „неправедност”, „нарушение на закона”, „беззаконие”. Това са хора, които са оставили беззаконието, които са оставили нарушението на закона и са станали послушни на Божиите заповеди. Словото Божие казва:

26. „Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;

27. нито давайте място на дявола;

28. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на тогова, който има нужда.

29. Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;”

Това не е сложен въпрос. Оставете всичко лошо и започнете да вършите само добри дела.

„30. и не оскърбявайте Светия Божи Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението”.

Хората, които са запечатани, постъпват според истината. Който е лъгал, да престане да лъже и който е имал нечиста уста, да изчисти речта си. Те престават да нарушават Божия закон.

„31. Всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;”

„32. А бивайте един към друг благи, милосерди; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас” Ефес. 4:26-32.

Това са хора, които са привели живота си в хармония с Божия закон. Ето в какво е смисъла:

„Завържи увещанието. Запечатай поука между учениците Ми; нека прибегнат при закона и изявлението! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях” Исая 8:16, 20.

Не можете да кажете: „Аз съм Божие дете, но мога да живея както преди”. Това е невъзможно. Обърнете се към закона и откровението.

„Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да! Законът Ти е дълбоко в сърцето ми” Пс. 40:8.

„Защото ето завета, който ще направя с Израелевия дом след ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им…”

Къде е това? На челото.

„… и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мои люде” Евр. 8:10.

Това изобщо не е сложен въпрос. Някои хора усложняват въпроса за запечатването. Библията казва ясно: Постъпвайте според закона Божи. В центъра на Божия закон се намира съботата.

„Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог… „

Седмия ден. Не първия, нито втория, нито четвъртия, а седмия.

„… да не вършиш никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото в шест дена направи Господ небето и замята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови седмия ден и го освети” Изх. 20:8-11.

Това е още един печат. Библията казва: „В шест дни Господ…”, това е името на Господ – Яхве; „направи небето и земята” - Той се явява Творец на небето и земята и всичко, което е в тях. И ако обърнем внимание на Изх. 20:11, Библията казва: „… в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина (Heb. = nuwach); затова Господ благослови седмия ден и го освети”.

„Освети”, означава „отдели” за свято предназначение; думата „почина”, означава „да си почине”, „да лежи”, „да мълчи”, с други думи – да има спокойствие и общение с Бога. Да се откъснеш от суетата и бързото темпо на живота. Господ казва също:

„Дадох им и съботите Си, да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам.

Освещавайте още и съботите ми и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог” Езек. 20:12, 20.

Има много богове? На кой Бог служите? На този, когото слушате. А как проявяваме послушанието си към Бога? Като изпълняваме заповедите Му. Ако Господ е казал: „Помни съботния ден”, кой ден ще съблюдаваме? Седмия ден.

Изх. 31:13 „Говори тъй също на Израелтяните, казвайки: Съботите Ми непременно да пазите, защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз Съм Господ, Който ви освещавам”.

Изх. 31:16 „Прочее, Израелтяните да пазят съботата, като празнуват във всичките си поколения по вечен завет”.

17. То е знак (Heb. = ‘Owth) между Мене и Израелтяните завинаги; защото в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои (Heb. = naphash)”. Нафаш – много интересна дума.

„Знак” на еврейски е „oth” и означава „изображение”, „рисунка”. Ето какво означава тази дума – „отличителен признак”. Какво се явява отличителен признак за принадлежност на Бога? Съботата. Защото съботата се явява печат на закона. Без съботната заповед всичките други заповеди могат да бъдат от друг бог. Могат да бъдат от друго божество, което може да каже: „Ето заповедите, които ви давам, спазвайте ги!” Тогава какво ще си помислите? Ако законът е издаден от президента на страната, той казва: „Аз искам да изпълнявате този закон”. И той се подписва, подпечатва го. Има власт, изисква изпълнение. Тогава законът е много по-важен. Но ако Богът на Вселената казва: „Ето, законът е Мой. Аз сътворих небето и земята”. И тогава законът се отнася за цялата земя. Това е голям авторитет. Ако го няма този печат за одобрение, законът няма сила. По такъв начин заповедта за съботата се явява печат на Божия закон.

Има ли власт и печат звяра? Свой печат, своя власт. За това също ще поговорим. Ние разгледахме Божия печат. Печатът прави всеки документ официален. Това е печатът на президента на САЩ. Ето типичен царски печат, на който пише: „Аз съм цар еди-кой си, на еди-кое си царство…”. Във всеки печат са упоменати името, положението и територията.

И точно в центъра на Божия закон се намира печатът, който прави Божия закон възвишен и авторитетен. Това е съботната заповед. Без съботата Десетте заповеди са просто набор от заповеди, които може всеки да напише. Но благодарение на съботната заповед, там се намира името на Господ Бог, Неговото положение – Творецът на небето и земята, които Той направи.

„И Господ ми даде две каменни плочи, написани с Божия пръст…” Втор. 9:10.

Не толкова често Бог пише с пръстта Си. Това е един от трите случая, когато Бог е писал с пръстта Си. Бог написа Десетте заповеди на камък с пръстта Си, после отново ги написа, когато Моисей счупи скрижалите – втори път. И трети пък, когато дойде края на Вавилонското царство, Бог написа с пръстта Си на стената, а пророк Даниил обясни значението на тази фраза: „М’не, м’не, Т’кел у Фарсин” – „Бог преброи дните на твоето царство и го е свършил; претеглен си на къпоните и си намерен недостатъчен…” С пръста Си Господ изписа съда, когато трябваше да отсъди съдбата на народа, отстъпил от Неговите заповеди. Има още един случай, когато Бог писа – на пясъка, когато обвинителите доведоха Мария, обвинявайки я в прелюбодейство. И Исус се наведе и писа на пясъка. Интересно какво е написал, защото когато го прочетоха, те всичките си отидоха и нищо повече не казаха. „Който е без грях, пръв да хвърли камъка”. Може би е писал неща, които не са им харесали? Интересно. Затова и Божият печат се намира в центъра на закона.

„Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог… защото в шест дни направи Господ небето и замята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови седмия ден и го освети” Изх. 20:8-11.

Всички елементи на печата се намират точно тук, в заповедта за съботата.

1. Неговото име

2. Неговата титла

3. Неговата територия

„Дадох им съботите Си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам” Езек. 20”12.

Библията говори за това как трябва да се съблюдава съботата. Удивително е, че в Библията няма толкова много правила как да се съблюдава съботата. И юдеите не са можели да се примирят с това, затова са измислили стотици правила как да се съблюдава съботата, вместо да оставят въпроса на съзнанието на човека.

„Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в светия Ми ден, и наречеш събота наслада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища, и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи” Исая 58:13.

Това не е тежък ден, не е бреме. Това е ден на удоволствие, ден на радост, ден за служене на Господа. Само на евреите ли е даден този ден? Не, не само.

„Също и чужденците, които се прилепват към Господа, за да му служат, да обичат името на Господа и да бъдат Негови слуги, всеки от тях, който пази съботата….

И тях ще доведа в светия Си хълм, и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом…. Защото домът ми ще се нарече Молитвен дом на всичките племена” Исая 56:6, 7.

Съботата не е била еврейска. Тя води началото си от сътворението, от Битие. „Защото домът Ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена”. Съботата е дадена за всички иноплеменни, за всички народи.

„И така казва Господ, ако слушате прилежно заповедите Ми, които днес ви заповядвам,… Внимавай на себе си, да не би да се измами сърцето ви и престъпите да служите на други богове и им се кланяте… Вложете прочее тия Мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви” Изх. 11:13-20.

Заповедите са дадени да бъдат на челото и на ръката. Какво означава това? Например евреите решили да ги напишат, залепяли ги на челото си, връзвали ги на ръцете си и… работата е свършена. Мислите ли, че това е целта, която Бог е преследвал? Не мисля. Това е ретуализация на закона. Може хората да го правят много искрено, но с даването на закона Господ е искал да мислим и постъпваме по Неговата воля. Ето какво Той иска. Затова Той казва: „Вложете прочее тия Мои думи в сърцето си и в душата си”. Защото ще дойде друга власт и ще каже: „Не, не! Трябва да съблюдавате моите заповеди”. Интересно различие, но днес няма говорим за това.

. Втор. 6:6-8 „Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си… Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти…”.

„Това да ти бъде за белег на ръката и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти…” Изх. 13:9. 22,17.

Затова Господ искал Неговият закон да бъде в мислите и разума на човека. Божият закон и съботата се явяват център, явяват се знамение, явяват се Божи печат.

Ето и значението на съботата:  • Ден за почивка

  • Ден за благословение

  • Ден на мир

  • Знак

  • Спомен за сътворението

  • Символ за освещение

  • Свят ден

  • Вечен завет

А ето и причината защо Бог дал съботния ден, и защо да не го забравим. Да не забравим Бога и това, което Той е направил за нас. По такъв начин вестта на Божи закон в цялата му пълнота, като ръководещ принцип в живота ни, ни привежда отново в хармонични отношения с Бога, благодарение силата за изкупление чрез Исус Христос – ето какво означава да си запечатан - да се върнем отново към хармонични отношения с Бога. И така, колко ще бъдат запечатаните?

Откр. 7:5 „От Юдовото племе, дванадесет хиляди запечатани; от Рувимовото племе, дванадесет хиляди; от Гадовото племе, дванадесет хиляди;

6. от Асировото племе, дванадесет хиляди; от Нефталимовото племе, дванадесет хиляди; от Манасиеовот племе, дванадесет хиляди;

7. от Симеоновото племе, дванадесет хиляди; от Левиевото племе, дванадесет хиляди; от Исахаровото племе, дванадесет хиляди;

8. от Завулоновото племе, дванадесет хиляди; от Йосифовото племе, дванадесет холяди; от Вениаминовото племе, дванадесет хиляди”.

От всяко коляно са запечатани по дванадесет хиляди. Как мислите? Буквално число ли е? Точно дванадесет хиляди от всяко коляно? А как ще запишат нас тогава?

9. „След това видях и ето, голямо множество хора, …”

Той чул числото, а след това погледнал и видял голямо множество хора.

„… което никой не може да изброи; от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си”.

Някои хора обичат дълго да разсъждават върху числото 144 000 във времето, когато Библията ни дава достатъчно информация. Цялата книга Откровение е символична и затова числото 144 00 също е символично. Ако го смятаме за буквално число, ще имаме проблеми. Например:


Битие 49 гл. Езекиил 48 гл. Откровение 7 гл.
Рувим Дан Юда

Симеон Асир РувимЛеви Нефталим Гад

Юда Манасия Асир

Завулон Ефрем Нефталим

Исахар Рувим Манасия

Дан Юда Симеон

Гад Вениамин Леви

Асир Симеон Исахар

Нефталим Исахар ЗавулонЙосиф Завулон Йосиф

Вениамин Гад Вениамин


В Битие 49 гл. се споменават Леви и Йосиф, в Откровение 7 гл.- също, но когато разгледаме Езекиил 48 гл., там са споменати Дан и Ефрем, но Леви и Йосиф не се споменават. Ефрем в Откровение изобщо не се споменава. Затова кои колена ще изберете, ако го приемете буквално? Откровение не ни казва нищо за коляното на Дан. Действително Дан бил далеч от съвършенство, но има герои и от коляното на Дан. Затова е напълно очевидно, че това е символично число и няма смисъл даже да разсъждаваме за това. Това е множество, състоящо се от дванадесетте.

28. „Защото не е юдеин оня, който е вънкашно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта;

29. но юдеин е оня, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в Дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога” Римл. 2:28, 29.

Ще бъдат ли спасени само юдеи от дванадесетте колена? Какво ще стане тези, които са дошли от езичниците и са приели евангелието на Исус Христос? Затова не можем буквално да приемем, че 144 000 се отнасят само за юдейската нация.

Гал. 3:29 казва: „Ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание”

Какво значи това? При кого да се вместим? Това ни дава невъзможност да сме семе на Авраам. Семето на Авраам са тези, които наследяват вечността. А ако аз приема Христос? Аз не съм бил евреин, аз бях езичник. Но в Христос аз мога да бъда наследник на обещанието за Авраам. Приемайки Христос, аз получавам изкупление и сега въпросът – юдеин или християнин - няма значение. Ако сте приели Христос, вие се вписвате в наследството на Авраам, независимо от расата и произхода.

„Защото нито обрязването е нещо, нито необрязването, а ново създание. И всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израел” Гал. 6:15, 16.

Как да се впиша в частта на Божия Израел? Или в духовния Израел? Приемайки Божия Агнец. Юдеите не са получили спасение, съблюдавайки закона, те трябвало да принесат агне. Да принасят жертви и да получат спасение, благодарение пролятата кръв на агнето. Обаче те отхвърлили Агнеца, Който по-късно бил разпнат. Но това не значи, че те не могат да го приемат сега и да получат примирение с Бога.

10. „И викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето.

11. И всичките ангели стояха около престола и около старците, и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки:

12. Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин!” Откр. 7:10-12.

Кой побеждава? Исус побеждава. Това е прекрасна тема. Исус Христос показва, че спасените, изкупените от всички векове, ще бъдат запечатани. Те така са утвърдени в Божията истина, те ще бъдат запечатани от Божия закон и спасени чрез кръвта на Исус Христос. Това е добрата вест на книгата Откровение пред това, което ни открива трагичната вест. Главната тема на книгата Откровение е победата на Исус Христос.

„13. Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия, облечени в белите дрехи, кои са? И от къде са дошли?

14. И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.

15. Затова са пред престола на Бога и Му служат ден и нощ в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях”.

Това е велика борба, това е историята на великата победа в Исус Христос.

„16. Няма да огладнеят вече, нито ще ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек;

17. защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им”.

Каква чудесна вест! Това е обещание. Обещание, след което Бог ще обяви трагичната вест. И после Откровение 8 гл. казва:

„1. И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около за половин час”.

Интересно време. Времето, когато Христос е връща на земята.

„2. И видях, че на седемте ангела, които стоят пред Бога, се дадоха седем тръби”.

Това е периодът на седемте тръби. Много хора казват, че това време е след приключването на благодатното време. Преди описанието на историческите събития, Бог ни е дал седма глава, която ни казва: „Погледнете, това е изхода от великата борба. Изкупените ще бъдат спасени от Агнето. Това са те, това е голямото множество, това е победата чрез кръвта на Агнето”.

Но нека видим пътя на великата борба. Ето какво се случва в историята – тези, които отхвърлят Божието слово и отхвърлят Исус Христос, също ще бъдат пресметнати. Само че тук ще бъде друго число. Да видим какво се случва.

„3. И друг ангел дойде, та застана пред олтара, държейки златна кадилница; и нему се даде много тамян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола”.

Обърнете внимание къде стои ангелът – пред кой олтар? Пред кадилния олтар. Кадилният олтар в първото отделение на светилището ли беше или във второто? В първото отделение на светилището. Затова тези събития НЕ се случват след приключването на благодатното време. Исус още извършва службата Си в първото отделение на светилището. Чак след като Христос влезе във второто отделение на светилището, тогава ще приключи историята на спасението.

Да обърнем внимание в коя част на хиазмата се намираме. В първата част – Исус още се намира в Светая. Много хора вземат това пророчество и го хвърлят в далечното бъдеще на есхатологичната част на хиазмата. Есхатологичните събития на книгата Откровение не нарушават хиастичната структура на книгата. Невъзможно е да вземеш откъс от историческия му контекст и да го запратиш в бъдещето. Книгата Откровение трябва да се изследва съгласно нейната структура, съгласно реда на събитията.

„И друг ангел дойде, та застана пред олтара, държейки златна кадилница…

И кадилният дим се издигаше пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите” Откр. 8:4.

Хората се молят. На земята хората имат нужда и това не е времето след затварянето на вратата на благодатта. Това е исторически процес и ние трябва да обърнем внимание къде точно се намираме в историческия период. Книгата на Даниил е построена по същия начин. В Дан. 2 гл. преминава цялата история на човечеството. И после Дан. 7 гл. повтаря същата история, но добавя повече детайли. Дан. 8 гл. отново повтаря същия исторически период, добавяйки още нови детайли. По такъв начин този исторически период е показан от различни гледни точки. Същото е и в книгата Откровение – седемте църкви - това е исторически период за всичките църкви, после седемте печата – това е гледната точката от страна на действието на ангелите, и сега седемте тръби – нагледна история от гледна точка на небесния съд. Защото Господ претегля всеки човек – или ще бъде претеглен и намерен лек, или ще бъде запечатан. Кой е този Съдия, Който взема решението за всяка съдба. Това е Исус Христос, Който не пренебрегва молитвите на светиите. Благодарение на Неговата служба като ходатай пред Отца, молитвите на хората са приети от Бога. Заслугите на Исус Христос играят ключова роля в небесния съд. Димът от тамяна, който се възнася с молитвите на светиите, се донася от ръцете на ангелите пред Бога. Димът от тамяна е символ на заслугите на Исус Христос, който се съединява с молитвите на светиите и ги прави достойни пред Бога. Удивителни образи, които пълнят със смисъл книгата Откровение. Можем да говорим по тази тема много часове. А сега за кадилния олтар.

„И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и я хвърли на земята; и настанаха гърмове и гласове, светкавици и трус” Откр. 8:5.

Това е време за изливане на небесния съд над земята. След заключителния съд, тъй както Исус умирайки на кръста каза „Свърши се!” и при приключването на небесния съд, ще прозвучи небесната заповед „Свърши се!”. Всеки човек ще заеме една от двете страни – или с овцете, или с козите.

Що за тръби са тръбите в книгата Откровение? Откровение говори за седем тръби. Всяка от тях известява много важна вест, отнасяща се за събитията на планетата земя.

„И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят”.

Да разгледаме какво се случва. Нека накратко да повторим структурата на книгата Откровение.

Историческа част на книгата – седем църкви, седем печата, седем тръби. Доколкото имаме работа с тези събития, Исус още не е влязъл в Светая Светих. Тези събития стават по тази страна на хиазмата (посочва). Не мога да взема тези събития, тези пророчески вести и да ги запратя в есхатологическата част на хиазмата. По такъв начин преминаваме през същия исторически период, който ние разгледахме при изучаването на седемте църкви и седемте печата. Ако постъпим по друг начин, ще бъде нарушение на хиастическата структура на книгата. Всички исторически събития в книгата Откровение достигат кулминацията си при Второто пришествие на Исус Христос.

Обърнете внимание на паралелите – между тези събития, които стават по времето, когато звучат тръбите и по времето, когато се изливат язвите. Много важен момент.

Седем тръби – те звучат ДО деня на примирението.

Последните седем язви – те се изливат на земята СЛЕД деня на примирението.

Когато Исус Христос излиза от Светая Светих, тогава се изливат последните седем язви.

Да разгледаме периода на седемте тръби. Тук става дума как се подлагат на влиянието на Божият съд: земята – Откр. 8:7; морето – Откр. 8:8, 9; реките и планините – 8:10, 11; слънцето, луната и звездите – 8:12; тъмнина, бездна, скакалци – 9: 1-3; река Ефрат – 9:13 – 21; от небето звучи силен глас – 11:15-18.

И всеки път „третата част”, „третата част”, „третата част” подложена на влиянието на Божия съд по времето на седемте тръби.

Когато става въпрос за последните седем язви, на тях са подложени: земята – Откр. 16:2; морето – 16:3; реките и източниците – 16:4; слънцето – 16:8, 9, също както и при седемте тръби, но при тръбите беше една трета; тъмнина, която обкръжава престола на звяра – 16:10, 11; река Ефрат и силен глас провъзгласява „Свърши се” – 16:17-21.

Това е събитието, което става след затваряне вратата на благодатта.

Седемте тръби са Божиите съдби, които ще постигнат земята до затваряне вратата на благодатта. На Божия съд е подложена само част от земята. Част от нещо – третата част. В това време Исус още продължава посредническата Си служба в небесното светилище, в първото отделение.

Това са много важни въпроси когато изучаваме книгата Откровение. Защото днес се наблюдава определена тенденция да вземат седемте тръби и да ги заменят с тези исторически периоди, които засягат последните седем язви. Голям проблем, защото по този начин не само нарушават хиаистическата структура на книгата Откровение, но нарушават и компоненти, много важни компоненти, чието място е преди Пришествието на Христос.

Исус Христос продължава да ръководи света. Тръбите са Божии съдби, които се изливат над земята. След това следва изчислението на Божия народ. Главният въпрос във великата борба е кого вие избирате – Исус Христос или другата власт. И благодарение на това, че Господ ни е открил победата преди тръбите, ние можем спокойно да изучаваме вестта за седемте тръби, знаейки, че Исус ръководи света.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница