Семинар по откровение поглед на съвременните събития в света по книгата Откровение



страница2/3
Дата18.12.2018
Размер378.37 Kb.
#107898
ТипСеминар
1   2   3

Част 2
Въпросът при изучаваме тръбите е много деликатен, защото нямаме точен способ на тълкуване. Да разгледаме някои въпроси. Много интересно изследване.

Йоил 2:15-17 „Затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание; Съберете людете, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и сучещите. Нека излезе младоженецът из спалнята си и невястата из стаята си.

Нека плачат свещениците, служителите Господни между предхрамието и олтара. И нека рекат: Пощади, Господи, людете Си и не предавай наследството Си на позор, та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: Де е техният Бог?”

Това е ситуация, когато звучи звук на тръба - в определени условия, когато Божият народ е отстъпил от Господа.

Да разгледаме съществуващите тълкувания за тръбите:

1. Тръбите са съдби, които се изливат в нашето време, преди изливането на язвите.

Това е много популярно тълкуване. Именно това тълкуване, аз не мога да приема, защото то нарушава хиаистическата структура на книгата Откровение. Това тълкуване изпраща в бъдещето тези събития, които се намират в историческата част на книгата Откровение, а не в апокалиптичната. И второ, това тълкуване предполага, че Исус Христос вече е излязъл от Св. Светих, докато по това време в света тръбите тръбят до периода на изливането на последните язви. Ето защо по тези две причини не мога да приема такова тълкувание на тръбите. Разбира се има контактни точки, точки на съприкосновение в това, което се описва за периода на тръбите и тези язви, които идват в края. Но тръбите са винаги частични съдби във времето, докато язвите носят повече универсален характер.

2. Съдбите са тези периоди от историята на християнството, които се споменават в седемте църкви и седемте печата.

Защото някои питат: „Кога започват тези периоди? Кога се изливат тези съдби?

Някои съдби започват началото си в Ерусалим, защото именно там бил отхвърлен Исус Христос. Там Христос бил прикован на кръста. И затова съдът ще бъде в края. Бог им даде време до 70-та година и после Ерусалим беше разрушен. Това е изливане на Божия съд. В това тълкувание се проследява дълбока връзка с Матей 24 гл. (това също е логично). Други предпочитат да започват не от Ерусалим, а със съда, който Бог излял над Рим. Защото Рим бил властта, приковала Исус Христос на кръста. Това са две противоположни гледни точки.

В края на краищата не е толкова важно към кое тълкувание ще се придържате. Важното е, че вместихме тези съдби правилно във времето. Аз лично повече съм склонен да приема тълкуванието за Ерусалим, като начало на Божия съд. Но ако имате друга гледна точка, ще е нормално.

Първата тръба.

„Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бидоха хвърлени на земята”;

Това е съд. Защото в края на времето също ще има град. Но тук е частичен съд, защото

„и третата част от земята изгоря, също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева” Откр. 8:7.

Това са символи за разрушение и гибел на хората. Тук загиват хора – това е сериозен Божи съд. Защо те загиват?

а) Разрушението на Ерусалим в 70 г.сл.Хр. – това е едната възможност.

б) Съдът, осъществен над Рим, започнал с весготите, начело с Аларик, 396-428 г.сл.Хр., които превзели Рим в 410 г.сл.Хр.; римският император Теодосий умрял в 395 г.сл.Хр.

Това е началото на падането на Римската империя - под нашествието на различни народи. Тези съдби също са започнал да се изпълнява над властта на Рим, която се превъзнася по-високо даже от Княза на света.

От друга страна, падането и разрушението на Ерусалим е сериозен Божи съд, след дългото време на благодат, което Бог им дал. И когато отхвърлили Месия, настъпили последствията – Бог отнел защитата Си и разрешил на ветровете да духат. И ето какво се случило.

Втората тръба.

„8. И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето; и третата част от морето стана кръв,

9. та измря третата част от одушевените същества, които бяха в морето; и третата част от корабите биде унищожена”.

Какво символизира този съд по време на втората тръба? Нека отново да се обърнем към различните съществуващи тълкования.

„Планина, пламнала в огън” – планината в Библията е символ на нации, народи: Исая 2:2, 3; 11:9; 13:4; 41:45; Дан. 2:35, 44, 45; Езек. 35:2, 7, 8; Захар. 4:7.

В дадения случай планината символизира нация, народ.

„Ето, Аз Съм против тебе, горо разорителна (говори за Вавилон), казва Господ, която разоряваш целия свят; ще простра ръката Си върху тебе и ще те изрина от скалите, и ще те направя изгорена гора” Ерем. 51:25.

Планина, гора, това е символ на народи, нации. И Библията казва, че тук, по време на втората тръба, „планината, пламнала в огън, се хвърли в морето”. Народ, разсеян между народите.

„…третата част от морето стана кръв”. Тук са също народи, племена и езици.

Планина и вода – символ на народи. По-нататък Библията ни казва: „та измря третата част от одушевените същества… и третата част от корабите биде унищожена”. Икономическо разорение, икономическо падение и крах на нациите.

Нека да разгледаме две възможни тълкувания:

а) Ако първата тръба е бил съда над Ерусалим, в този случай - втората тръба, е Божият съд над езически Рим и народите, които влизали в състава на Римската империя. Юдеите и християните по това време разглеждали езически Рим като новия Вавилон. Защото именно езически Рим разрушил Ерусалимския храм. Точно те разрушили храма, затова този извод бил напълно логичен. От друга страна някои днес смятат, че втората тръба е втората фаза при нахлуването на вандалите под предводителството на Гензерих. От тук произлиза и думата „вандализън”. Вандалите нападнали римските кораби, разграбили ги във времето, когато цялостно разрушение постигнало Рим.

Коя гледна точка ще приемете – първата или втората, няма особено значение. Това е само въпрос на детайли, това не е предмет на спор. Нищо няма да се промени по въпроса за вашето спасение. А колкото до мен, повече ми харесва първото тълкувание, защото то повече съответства на логическото и историческо развитие на събитията.

Третата тръба.

10. „И когато затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда…”.

Това напомня ли ви нещо? Сигурен съм, че ви напомня. Помните ли кога падна звезда от небето? Луцифер падна от небето. Заедно с него всички демонични сили били привлечени от него на небето, за да продължават работата си тук. Той продължава да бъде ръководител и на вашия живот. Заедно със себе си той донесе лъжеучението за Бога. По-нататък Библията докладва: „която гореше като факел; и падна върху третата част от реките и върху водните извори”.

Става въпрос за хора.

„11. Името на звездата е Пелин (горчивина); и третата част от водите стана пелин и много от хората измряха от водите, защото се вгорчиха”.

Освен „народи” и „нации”, какво още означава водата в Библията? Помните ли израза „вода на живота”? Кога водата на живота става горчива? Било е време, когато в църквата навлязъл компромисът. Помните ли третия период от историята? Това е третата тръба и е в същия период от историята – в периода на компромисите, когато водата на спасението, истината за спасение, били превърнати в горчиво учение. Започнали ли са да умират хората от това? Умирали в духовен смисъл, не в буквален. Несъмнено, защото ако вие пиете от горчив източник, осквернен източник – резултатът е смърт. Духовна смърт, вечна смърт, разделение с Бога.

а) Голямото отстъпление, което станало по това време сред ръководството в църквата, е възможно тълкуване за третата тръба. Отпадане от истината. Дяволът, който „паднал от небето” е точно както дяволът „отпаднал от Господа”, така и църквата отпада от чистотата на евангелието, примесено с горчивия източник на лъжи.

Моисей използва думата „пелин” говорейки за идолопоклонството.

„И видяхме мерзостите им, и дървените им, и каменни, и сребърни и златни кумири, които са между тях;

18. тъй щото да няма между вас мъж, семейство или племе, чието сърце да се отклонява от Господа, нашия Бог, за да иде да служи на боговете на ония народи; тъй щото да няма между вас корен, който ражда отрова и пелин” Втор. 29:17, 18.

На мен това много ми харесва, защото Господ говори за този период. Третият период - периодът на отстъпничеството и компромисите; периодът на черния лъжлив кон; периодът, когато истината е оставена и водата става горчива. Хората, които пият от такова ново евангелие, умират от духовна смърт.

б) Още едно тълкуване, което говори, че това е периода при нахлуването на хуните под предводителството на Атила в V-ти век. Тълкуванието има отношение към римската империя. Разбира се всичко се случва в римската империя, затова няма проблем. Интересно е за тези, които искат да знаят алтернативната гледна точка, макар че тя върви паралелно. Всичката символика отговаря на действителността през това време.

Четвъртата тръба.

„И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето…”

Слънцето? Какво означава „слънце”? Светлината на света.

„… и третата част от луната, и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях. И третата част от деня да свети, така и третата част от нощта” Откр. 8:12.

Обърнете внимание, това не е пълна тъмнина, както по време на изливането на язвите. Това е третата част. Да сравним Откр.8:12 с Михей 3:6, 7

„Затова ще ви бъде нощ, та да нямате видение. И ще ви бъде тъмно, та да не прокобявате. Слънцето ще залезе за пророците и денят ще се смрачи над тях. Тогава гледачите ще се засрамят и чародеите ще се смутят; Да!Те всички ще се покрият до горнята си устна, защото няма отговор от Бога”.

Какво ви напомня това? Напомня ли ви за времето на духовна тъмнина? И как е наречен следващият век, следващата епоха в историята на християнството? Не са ли настъпили тъмните векове? Какво са правили във времето на тъмните векове, когато черният лъжлив кон бил сменен с бледия, носещ смърт? Това е период на духовна смърт, когато Божието слово е отнето от хората. Ако отдалечите Исус, Слънцето на правдата, ако Исус Христос е омаловажен и Божието слово отнето, какво ще настъпи? Настъпва духовна смърт. По този начин те са изхвърлили Христос от центъра на евангелието. Това е най-страшния разказ за измама в историята на света. След всичко това ще се срещнем с детайлите и ще видим какво са направили те. Искам да ви кажа, че днес целият свят е заблуден, само защото вярва това, че те водят началото си от Бога. Много страшна вест.

Имаме две възможни тълкования:

а) „Тъмнина” – символ на тъмните векове, тъмното средновековие, когато истината е хвърлена на земята, потъпкана, службата на Исус Христос е заместено от службата на църквата. Когато Исус бил разпънат, буквална тъмнина надвиснала над земята. Не е ли така? Това е праобраз на духовната тъмнина. Когато Христос е разпънат духовно, духовна тъмнина останала почти до XVI-ти век; докато настъпил периодът на реформацията. Това е първото тълкуване какво означава четвъртата тръба.

б) Второ тълкуване, също разглеждащо Рим, в центъра на тези разсъждения – „светилата” там са императори, сенатори, консули, светила на римската империя. Последният, от които - Раманос Августос, бил свален през 476 г.сл.Хр. Това е още едно тълкуване, още един съд, изпълнен над Западната римска империя.

Склонен съм да приема първото тълкуване, защото представлява обяснение, съгласувано с всички периоди, които разгледахме по-рано. В този период, периодът на четвъртата тръба, периодът тъмното средновековие, Исус Христос е разпънат духовно. Интересно е да се забележи, че по това време, във времето на разпятието, те са искали да Го оставят на кръста. И в тъмните векове именно там са искали да задържат Исус Христос, но Исус възкръсна от мъртвите и Той се оказва възкръснал Спасител. Изненадващото е, че за да премахнат Исус от учението, системата изисквала изобретяване на съвършено нова религия, която можела да изключи Исус. Много интересно.

Пророк Исая казва: „Защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак племената. А над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви” Исая 60:2.

„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота” Йоан 8:12.

Въпросът е в това: С Христос или БЕЗ Христос. Исус казва: „Аз дойдох светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене” Йоан 12:46.

С Христос или БЕЗ Христос. Това е главният въпрос.

А сега най-интересната част.

Откр. 8:13 „И видях, и чух един ангел, който летеше всред небето, и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят!”

Настъпва времето на голямото „горко”. „Горко” е трагедията, която човечеството ще понесе насила и която ще има ужасни последствия. Някои хора предпочитат да прилагат думите „горко” за Божия народ. От друга страна „горко” може да касае хората, които загиват. Как мислите, по време на тръбите преброените хората са тези, които могат да бъдат спасени или тези, които ще загинат? Библията говори и за други хора, които няма да бъдат спасени. Знаем точно какво представлява последното „горко”, това е Пришествието на Христос и гибелта на нечестивите. Кой ще получи последното „горко”? Нечестивите. Не Божият народ. „Горко” засяга нечестивите. В такъв случай кого касаят двете предшестващи „горко”? Това е Божият съд над тези, които са били измамени; или които сами са позволили да бъдат измамени, защото са отхвърлили светлината; или хората, които просто са отхвърлили Бога.

Три „горко” ще постигнат жителите на земята. Всяко „горко” ги лишава от възможност за спасение. Трите „горко” са следващите три тръби. Означават безпрецедентно увеличение на демоничното влияние. Но в това време Бог остава на кормилото и ръководи историята. В течение на следващите три тръби Бог ще ни покаже какво се случва на планетата земя. За да разгледаме в детайли тези пророчества, са ни необходими дванадесет пълни лекции. Това е много интересно и необходимо изследване. Ще проведем дванадесет срещи, за да видим какво означават тези три „горко”.

„ Горко, горко, горко” беше произнесено над църквата, която се е отдалечила от Господа и тръгнала след своята светлина. Това е църковна система, която не получава светлина от Светилото на истината. Тя отхвърля истината и не предава светлина на хората. Тя желае нейна светлина и нейното учение да бъдат все по-ярки и по-ярки. Защото на човек, на когото Бог е предложил светлина, но той я е отхвърлил и не я предал на други, сам ще стане получател на учението на тъмнината” Памфлет, ПИ028 3.21.

Това е цитат от писмо, написано преди 150 години, където се казва какво става в края на краищата.

И така, тези три „горко”, които са произнесени над църквата, отхвърлила светлината на Божията истина, тези „горко”, които са произнесени над отстъпилата религиозна система, тези три „горко” ще постигнат църквата, защото тя задържа истината и не я предава на хората, които се нуждаят от спасение.

a) Петата и шестата тръба символизират изчисления на последователите на сатана. Бог постепенно оттегля защитата Си от тази система и затова Той изоставя тези, които желаят да останат в тъмнината, като следствие на техния избор. Това грубо се противопоставя на Откровение 7-ма гл., където са претеглени Божиите деца. Те имат сила и Божествена защита по време на изпитанията и скръбта.

б) Второто тълкуване казва, че петата и шестата тръби са Божии съдби над източната Римска империя. Това е времето и на появяването на исляма, който се превръща в Отоманска империя и се разглежда като нова власт, която довежда до пълно разрушение на Римската империя.

А сега искам да се отклоня от темата и да ви задам един въпрос: Защо трябва да са

обединени тези две тълкувания? Защото ислямът си поставя за цел да свали Исус

Христос до нивото на другите богове. В този смисъл ислямът прави същото, което е

направила църквата в средните векове. И единият помага на другата. Те работят

заедно, за да достигнат една и съща цел, да премахнат Исус Христос като единствен

Спасител на човечеството. Интересно, че ислямът е религия, която активно

пропагандира и предава своята вест на другите. Другите религии в тоя свят си вършат

работата и не разнасят активно вестта си сред народите. Но църквата на тъмното

средновековие казва: Аз съм пътя на спасението. Чрез мене, при мене дойдете, защото

иначе нямате шанс. Те фактически казват, че Господ трябва да се споменава като съсъд

на свещника, който решава – „да” или „не”. Потресаващо. И тази власт говори, че Исус

Христос е като всички други учители и Той не представлява нищо особено.

И така, „с каква власт са заменили библейското християнство, какви философии са се

появили след тъмните векове, за да унизят Исус Христос и да лишат човечеството от

единствения път на спасение на чрез Него”.

а) Това било постигнато още по пътя на първия ислям, който заменил християнството

направо в люлката на юдаизма и християнството. Станало ли е това? Несъмнено.

б) Век на рационализма и съвременния хуманизъм с лозунга: „Никакво божество няма да ни спаси, ние трябва сами да се спасим”.

Това е главния лозунг на хуманизма. Това е техният манифест. „Никакво божество няма да ни спаси, ние трябва да се спасим сами”. Рационализъм, съвременен хуманизъм, Библията - книга на алегориите. Не преживявайте тази книга, четете я като приказки.

Тези два метода разрушили християнската основа в ума на западния човек и в люлката на християнството в Близкия изток. Рационализмът заменил Христос на запад, а ислямът заменил Христос на изток. Ето двете власти, които свалили Исус Христос.

Да се върнем на Откр. 9 гл.:

„1. И като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която се даде ключът от бездната”.

Това е адът, затова всички нови доктрини, които сега ще се появяват, ще бъдат от доктрини от самия ад.

„2. И тя отвори бездната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропастта”.

„Дима на пропастта” е противопоставяне на дима от небесното светилище. По време на петата тръба, светлината напълно ще изчезне от планетата. Потресаващо. И затова, че Христос е отхвърлен, настъпва пълна тъмнина и дим покрива земята.

„3. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила както е силата, що имат земните скорпии”.

„Изгледът им е като изгледа на коне; и тичат като конници…”

По-рано вече се срещнахме с коне.

„5… Като скачат по върховете на бърдата, като пращене на огнен пламък,който пояжда тръстика, като шум на силни люде, опълчени на бой….

25. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът…” Йоил 2:4-25.

Срещаме се с нови символи. Тези, които са се случили буквално в Израел и тези, които се случват в духовния Израел.

Откр. 9:4 „Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си”.

Т.е. няма да има пълно разрушение.

„5. И позволи им се не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека”.

Исус каза: „Ще ви дам сила да настъпвате на змии и скорпиони” (Лука 10:19).

„6. През ония дни човеците ще потърсят смъртта; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях”.

Описание на скорпионите, които са подобни на коне. По-рано срещнахме коне - конете са символ на вестители на евангелието.

„7. И скакалците приличат на коне, приготвени за война; и на главите им имаше като корони, подобни на злато, а лицата им бяха човешки лица.

8. А те имаха коса като косата на жените и зъбите им бяха като лъвски.

9. При това имаха нагръдници, като железни нагръдници; и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой”.

„10. Имаха и опашки, подобни на скорпиони и жила; а в опашките си имаха силата да повреждат човеците пет месеца”

Художникът се е опитал да изобрази тези страшни опашки, крилата, проличат на скорпиони.

Някои от тези символи показват това, което е направил ислямът. А другите това, което е направила вестта, която не е имала Исус Христос и Неговата светлина за целия свят.

„11. Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се нарича Аполион.

12. Едното горко мина; Ето, още две горки идат подир това”.

Ние вече знаем някои имена. След „едното горко мина”нека разгледаме някои въпроси:

1. Каква философия се е появила след тъмните векове, която взриви вярата в Библията и Исус Христос като единствено име, чрез което човек може да се спаси?

2. Кои организации директно пропагандират пренебрегването на Исус Христос и отстраняването Му като единствен Спасител на света?

Тези два въпроса искам да си зададем и да им намерим отговора.

- Рационализъм

- Висш критицизъм

- Хуманизъм

- Спиритизъм

Първо - можем ли да се съгласим, че точно тези явления са отстранили Христос от центъра на евангелието? И Второ – кои организации пропагандират и разпространяват течението, че Исус Христос не е единствен път за спасение?

- Масонска организация и тайните общества - всички те говорят, че трябва да се стигне до пълна хармония и единство на всички вероизповедания.

- Комунизъм – той направо въстана против учението за Исус Христос. В неговата основа беше атеизма.

- Световен съвет на църквите – това възможно ли е? Могат ли да го направят? Нима? Страхувам се, че това може да се случи, защото световният съвет на църквите пропагандира единство на всички религии под един покрив, което значи, че Исус Христос трябва да бъде омаловажен, за да се постигне такъв компромис. Но това е факт. Аз не измислям нищо, това се случва днес.

- Ислям – той още в зародиша си е отхвърлил Исус Христос като Бог, като единствен спасител на света.

- ООН – организация, която си поставя за цел всички религии да бъдат признати за равни. Това не е лошо, оказва се, че не е лоша идея. Но какво да правим с Исус Христос? Тя го поставя на едно ниво с всички други учители и религии. И тогава Той няма да е единственото име, чрез което можем да се спасим. Вярно ли е или не? Помислете, защото аз ви излагам фактите и това е проблем.

Днес точно това се случва в света. Комунизмът напълно отхвърли Исус Христос. Масонската ложа се стреми да достигне единство, мир и съгласие. Ислямът направо отхвърля Исус Христос. А ООН казва: по-добре слушайте какво ви говорим, защото иначе ще си имате проблеми.

Ще ви прочета цитат от масонски източник: „В 17-та степен на Шотландския обред свещената дума, която трябва да произнесе кандидат-масона, е думата Авадон.

В сатанинската библия, на стр. 145-146, Авадон и Аполион са дяволските имена в сатанизма”.

Шотландски масонски обреди – Бланчард, т.1, стр. 453, уточнява: „При посвещение трябва с ръка да се докосне челото и да се произнесе свещената дума - Июбулум. Тайна дума – Авадон”.

Не прочетохме ли в Библията, че това са имена, касаещи дявола? Да или не? Масонските източници посочват, че това е ангел покровител над новообърнатите и неговото име е Авадон. Това е сатана.

Да обърнем внимание на исляма. Горе е вероятната карта, на която е показана територията, където са разпространени скорпионите.

На долната карта е територията на исляма. Сравнявайки ги това са почти една и съща територия. Това е била територията, където се е зародило християнството. Днес именно в тези територии евангелието е отхвърлено от исляма. Ислямът се е появил след VI-ти век и напълно отхвърлил обичащите Библията, съблюдаващите съботата християни. Всички, които положили началото на християнството, били изтребени. Интересно. И днес точно по тези места е забранено със закон, под смъртна заплаха, да се проповядва името на Исус Христос. Не ви ли се вижда странно? Това е страшното „горко” над човечеството, защото ако единственото Име за спасение е отхвърлено, нямате надежда.




Сподели с приятели:
1   2   3




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница