Семинар за представяне на принципните насоки за подзаконова нормативна уредба в съответствие с проектозакона за горитеДата18.06.2018
Размер21.97 Kb.
#74330
ТипСеминарПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА РЕФОРМА В ГОРСКИЯ СЕКТОР

СЕМИНАР

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИНЦИПНИТЕ НАСОКИ ЗА ПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

11 януари, 2011 г., София

На 11 януари 2011 г. (вторник) Министерство на земеделието и храните беше домакин на втория семинар за представяне на основните дейности по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор IDF №TF 096228, финансиран от Фонда за институционално развитие на Световната банка. Събитието се проведе под мотото „Нека заедно през новата година посеем добрите идеи за предстоящата реформа в горския сектор”. Семинарът откри лично зам.-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, а водещите международни и национални експерти и консултанти по проекта представиха принципните насоки за подзаконова нормативна уредба в съответствие с новия проектозакон за горите.


Предмет на работната среща беше дискутиране на предложения за принципи на проекто-наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и продажбата на дървесина и недървесни горски продукти. Представените предложения и препоръки за подзаконови актове и модели, съпътстващи проекта за нов закон за горите, станаха обект на оживена и конструктивна дискусия, която допринесе за по-задълбочено разбиране за взаимната свързаност и зависимост на отделните заинтересовани страни в горския сектор на страната. Коментирани бяха представените от консултантите анализи, базирани на съществуващото национално, европейско и международно законодателство и горскостопански практики, както и на резултатите от множество срещи със заинтересованите страни.
На работната среща взеха участие представители на всички заинтересовани страни. Сред присъстващите бяха представители на Съюза на горскотърговските фирми в България, Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец”, Асоциация на преработвателите на дървесина, Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България „Булпрофор”, Камара на независимите оценители, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Българска фондация „Биоразнообразие”, WWF, СНЦ „Зелени Балкани”, профсъюзни организации от сектора, неправителствени екологични организации, представители на държавната горска администрация и Световната банка.
Припомняме ви, че в края на миналата година в рамките на проекта се проведе въвеждащ семинар, който постави началото на открития диалог между екипите от консултанти и заинтересованите страни. Бяха представени основните цели, които си поставя реформата в горския сектор, както и ключовите направления по проекта, в това число дейностите „Подпомагане формирането на държавните структури” и „Международен анализ на предложенията за правни изменения” и „Институционален съвет”. След представянето на предложенията на екипите от консултанти се състоя дискусия, на която открито бяха поставени и изяснени водещи въпроси, свързани с предстоящата реформа.

За допълнителна информация:

Габриела Тонова, ПР Специалист, Клоринд ООД, национален консултант по проекта, тел. 0888212832
Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница