Семинар за възможностите за изграждане на зони от нов типДата24.12.2017
Размер57.44 Kb.
#37453
ТипСеминар
Общините и бизнеса – партньори за икономическо развитие”

27 - 30 ноември 2006 г., хотел “Хилтън”, София


ОПИСАНИЕ НА КОНФЕРЕНТНО ОБУЧЕНИЕ

Планиране, финансиране и управление на индустриални зони

Дискусионен работен семинар за възможностите за изграждане на зони от нов тип

(27-28 ноември 2006 – понеделник/вторник)
Семинарът е подготвен от екип от сертифицирани специалисти по икономическо развитие, представители на Министерство на икономиката и енергетиката на България и се представя съвместно с г-н Филип Дънлап, директор Икономическо развитие на град Обърн, щата Алабама, САЩ.
Основни теми:

  • Обзор на видовете индустриални зони

  • Предварителен анализ на условията и измерване на финасовия и икономически резултат от разработване на бизнес и индустриални паркове

  • Възможности за участие на публичния, частния сектор и неправителствен сектор в изграждане и управление на зони от нов тип

  • Аспекти на финансирането и възможности за използване на средства от предприсъединителните инструменти и структурните фондове на ЕС

  • Управление и маркетинг

Участниците в обучението ще придобият знания за зоните от нов тип и възможностите, които те предоставят за икономическо развитие на съответната община и регион. Те ще научат как се изготвя предварителен маркетингов анализ и анализ за готовността на териториите, предназначени за развитие; за определяне на финансовия резултат и на икономическото въздействие, преди да се вземе окончателно решение за разработване на проекта. Семинарът е ориентиран към широка аудитория от публичния и частния сектор – общини, предприемачи, банки и неправителствени организации. Участниците ще подобрят своите умения и ще усвоят партньорски подходи работа с различни инструменти на Европейския съюз, които осигуряват финансова подкрепа за изграждането на индустриални зони. Обучението ще отговори на въпроси, свързани с устройственото планиране, избора на подходящи форми на управление, типа собственост; кога да започнем с маркетинга на парка, кои са опорните точки в маркетинговия план и как да обезпечим неговото изпълнение.


Обучението е интерактивно, осигурява възможност за лична ангажираност, изява на всички участници и споделяне на опит.

Участниците в семинара ще получат сертификат на края на обучението.


Общините и бизнеса – партньори за икономическо развитие”

27 - 30 ноември 2006 г., хотел “Хилтън”, София

описание на конферентно Обучение

Управление на бюджетните и обществени средства

Дискусионен работен семинар за възложители и изпълнители на държавни и общински поръчки

(27-28 ноември 2006 – понеделник/вторник)
Семинарът е подготвен и ще бъде представен от адвокат Ева Радева чрез Националната асоциация «Правна инициатива местно самоуправление»
Основни теми:

  • Представяне на новия Закон за обществените поръчки и новите изменения и допълнения в него от юли 2007;

  • Процедури за провеждане на обществени поръчки – открита, ограничена, договяряне с и без обявление, конкурс за проект, състезателен диалог, процедури за провеждане на малки обществени поръчки по Наредбата за малките обществени поръчки, пазаруване под праговете на наредбата;

  • Мениджмънт и стратегия на провеждането на процедурите;

  • Оценка на изпълнението, мониторинг и контрол на обществените поръчки;

  • Какво е необходимо на малкия и среден бизнес, за да участва в обществени поръчки.

Участниците в обучението ще се запознаят с последните изменения в правния и икономически режим на разходване на бюджетните средства чрез обществени поръчки. Те ще научат как да прилагат различните видове процедури, като специално внимание ще бъде отделено на избора на стратегия за провеждане на обществената поръчка. Участниците ще изградят умения за мониторинг, граждански контрол и оценка на изпълнението на обществените поръчки. Далеч не на последно място трябва да подчертаем, че обучението ще спомогнне за установяване на устойчиви и дългосрочни работни контакти между изпълнители и възложители на обществени поръчки и ще улесни градивния диалог между тях.


Обучението е динамично, предвижда работа в малки групи по предварително разработени казуси, разработване на графика на Гант за управление на състезателния диалог, възможност за презентации от страна на участниците.

Участниците в семинара ще получат сертификат на края на обучението.

Общините и бизнеса – партньори за икономическо развитие”

27 - 30 ноември 2006 г., хотел “Хилтън”, София

предварителна програма на КОНФЕРЕНЦИЯта


Сряда, 29 ноември 2006

9.30-11.00 Пленарна сесия

9.30-10.10 Oткриване:

Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството

Майкъл Фриц, директор на Американската агенция за международно развитие – България
10.10-11.00 Ключова презентация:

Джим Крисингер, ръководител на управленския екип в администрацията на щата Айова, САЩ

Водещ на пленарната сесия:

Гинка Капитанова, изпълнителен директор, Фондация за реформа в местното самоуправление

11.00-11.30 Кафе пауза


11.30-13.00 Пленарна сесия: Мобилизиране участието на бизнес средите за формиране на общински политики за икономическо развитие

Ключови презентации:

Български общини

Бизнес

Бизнес организации
13.00-14.30 Обяд
14.30-16.00 Пленарна сесия: Общините – доставчик на административни услуги в съответствие с нуждите на бизнеса

Ключови презентации:

Министерство на държавната администрация

Български общини

Бизнес
16.00-16.30 Кафе пауза
16.30-18.30 Пленарна сесия: Работната сила като фактор за успех

Ключови презентации:

Министерство на труда и социалната политика

Областни съвети по заетост

Университети и бизнес

Четвъртък, 30 ноември 2006
9.00-11.00 Пленарна сесия: насоки на ЕС за осъществяване на успешни обществено-частни партньорства

Ключови презентации:

Министерство на икономиката и енергетиката

Бизнес

Български общини
11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-13.00 Паралелни сесии:

Зала 1: Създаване на инфраструктура в подкрепа на инвестициитеКлючови презентации:

Министерство на регионалното развитие

Български общини

Бизнес
Зала 2: Междуобщинско коопериране

Ключови презентации:

Представители на Унгарски общини

Български общини


На уеб-страница www.ledconference.flgr.bg ще можете да следите промените по програмите на конференцията и обученията, както и биографии на лекторите, информация за мястото на провеждане на събитията, медийните партньори и спонсорите.
Каталог: download -> 2006
2006 -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на вътрешните работи
2006 -> Българска търговско-промишлена палата
2006 -> Ufficio di Sofia dell’Istituto Nazionale
2006 -> Firmenname, adresse
2006 -> Списък на германските фирми от провинция Заарланд і-ви Форум по околна среда на федерална провинция Заарланд в България «Отпадъци и отпадни води»
2006 -> Албанска бизнес делегация
2006 -> Участвуващи фирми
2006 -> Българо-белгийска кооперационна борса 26 и 27 септември 2006 Пловдив – Панаирно градче – Палата 28


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница