Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 19, урок 18 "Седемте язви от Откровение"Дата22.10.2018
Размер245.46 Kb.
#92896
ТипСеминар


Семинар върху библейската книга
ОТКРОВЕНИЕ
19. Седемте язви от Откровение
Добре дошли на семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 19, урок 18 – “Седемте язви от Откровение”
Скъпи небесни Татко, Господи, ние отново сме Ти безкрайно благодарни за дарът на живота и дарбата да разбираме. Молим се, нека Святия Дух да изостри умът и ни помага при разбирането. Молим се да ни говориш и нека нашите сърца чуват Твоето слово. Моля се също да ни дадеш Святия Си Дух, за да желаем да изпълняваме Словото Ти и нещата, които научаваме. Когато тази вечер изучаваме предмета свързан с гняв и язви, моля нека Святия Дух да ме ръководи, за да изясня тези въпроси, да прославя Твоето име и да възвиша Исус. Затова благослови ни, Господи и ни говори. Молим заради Христа, амин!

И разбира се, преди да преминем към урока имаме въпроси. Пастор Кийт ще дойде сега и ще видим на колко ще успеем да отговорим.Пастор Дъг, вие споменахте, че притчата за богатия човек и Лазар е една от причините, хората да вярват, че след смъртта отиваме веднага на небето. Бихте ли обяснили това?

Да. Помолих го да прочете този въпрос най-напред, защото искам да го оставя или за петък или за събота вечер. Някои от хората, които особено искат да чуят отговора може да не са тук преди края на седмицата. Има още един дълъг въпрос и аз не бих могъл в една вечер да отговоря на два дълги въпроса. Затова, в края на седмицата ще се опитам да обясня притчата за богатия човек и Лазар, която се намира струва ми се в Лука 15 глава.

Има и втора част. Кога, най-накрая ще видим задното салто?

Продължавайте да идвате, скоро. Пророчески ден… Не! Продължавайте да идвате.

Как е започнал съдът в 1844, ако мъртвите все още спят? Аз мислех, че всички ще бъдат възкресени и тогава ще започне съдът.

Вие просто бъркате фазите на съда. Съдът, който се извършва преди Христовото пришествие е преадвентния съд. Това е съдът, за който Господ казва, че трябва да започне от Божия дом. В този съд се определя искреността на тези, които са приели имато на Христа и той се извършва преди Господното завръщане. Другият съд - изпълнителният съд, в който всяко коляно ще се поклони, всеки език ще изповяда и всеки ще види Бог на Неговия трон се извършва в края на 1000-та години. Трябва да погледнете приложението към урока, където са очертани различните фази.

Аз бях кръстен в името на Отца, Сина и Святия Дух. Заради Исус ли съм кръстен или заради църквата?

Ние сме кръстени в Христа. Това може да е объркващо, защото в Библията църквата се споменава като Христовото тяло. Когато ти бъдеш кръстен, това е символ на новорождението. Ти си като бебе. Какво става с едно бебе, ако не бъде поставено в семейство - развива ли се добре? Има връзка между кръщението и това да бъдеш част от църковно семейство. Господ не дава рождение на бебета, за да ги остави след това на вълците. Надявам се, че не ви обърквам. Вие сте кръстени в Христа. Това е връзка между теб и Христос. Но тази връзка не може да се отдели от тялото на Христа или Неговия народ. Може би въпросът се състои в това дали да бъдем кръщавани в името на Отца, Сина и Святия Дух или в имато на Исус. Някои църкви кръщават в името на Господа Исуса. Струва ми се, че Деяния, 2 глава говори за това. Също така в Матей 28 глава, Исус ни казва: "Идете…, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух" И двете са с библейска основа. Ако си бил кръстен в името на Единия, а не на Другия, в Библията и двете са посочени като правилни. Ние сме кръстени в името на Бога, истинския Господ. Имаме урок върху кръщението. Не го пропущайте. Също така имаме урок за новото начало и когато го разберете, ще можете по-добре да оцените кръщението си.

Извини ме Дъг, но как се получават три дни и три нощи от петък до неделя?

Спомняте ли си мястото, където Исус говори на книжниците и фарисеите и те искат от Него знамение. Ще го кажа по памет, а вие можете да го прочетете. Господ им казва: "Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да им се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото, както Йона бе в корема на рибата три дни и три нощи, така и човешкия Син ще бъде три дни и три нощи в сърцето на земята". След това всички започват да изчисляват: "Исус умря в петък вечерта, стоя в гроба в Събота и възкръсна в утрото на неделя." Това са два дни и две нощи. Не е ли прецизна Библията. Срещал съм хора, които изкривяват този библейски текст. Срещал съм и такива, които не се доверяват на Библията. Някои казват, че Исус е умрял в сряда, за да направят този текст да съвпада. Правят всевъзможни теологични гимнастики, но грешат в много прости неща. Надявам се, че не ви шокирам, но ще ви предизвикам да ме опровергаете. Когато Исус казва: "Както Йона бе в корема на рибата…така и човешкия Син ще бъде в сърцето на земята", хората мислят, че сърцето на земята символизира гроба и те мислят, че Исус ще бъде в гроба три дни и три нощи. Но Господ нямаше предвид това. Само на едно място в Библията се говори за това. Няма друг пример в нея, където гробът да е наречен сърцето на земята. Ако намерите, покажете ми го. Мога да ви покажа много места, където "в земята означава нещо друго". Когато се молиш с молитвата "Отче наш"… Отче наш, Който си в небето, да се свети Твоето име…, да бъде Твоята воля както на небето така и на земята. Това в гроба ли означава? Означава ли в света? Дяволът е наречен княза на този свят или можем да кажем княза на тази земя. Когато Исус каза: "Както Йона бе в корема на рибата три дни и три нощи, така и човешкия Син ще бъде три дни и три нощи в сърцето на земята", Той въобще не е мислил за гроба. Той говори за сърцето на този свят. Помислете! Кога Исус страдаше за греховете? Когато Го положиха в гроба ли? Тогава страданията Му свършиха. Той започна да страда за греховете ни в Гециманската градина. Там се молеше и капки кървава пот се стичаха от Него. И Той каза: "Не Моята, но Твоята воля да бъде" - беше се съгласил напълно с волята на Отца да умре като наш Заместник и страданията Му като наша жертва започнаха в Гециманската градина. Четвъртък вечер, петък вечер, събота вечер. Във всички останали случаи в живота на Христос, когато дявола дойдеше да Го хване, Той се изплъзваше от пръстите му. Знаете ли колко пъти по време на Христовата служба, вземаха камъни да Го убият, но Той им се изплъзваше. Опитваха се да Го наранят, но не успяваха. Отец Го закриляше, защото Той все още не носеше нашите грехове, бе невинен. Но в Гециманската градина Исус започна да страда поради бремето на нашата вина. Страданията Му не започнаха едва на кръста. Те Го водеха от един съд на друг, биеха Го, поставиха трънен венец на главата Му. Той страдаше за нашите грехове, като започна от вечерта на четвъртък и беше в сърцето на земята. Когато юда дойде да Го предаде в градината, Исус каза: "Сега е часът, когато човешкият Син се предава в ръцете на грешници". Той казваше, че сега е времето на дявола. Исус щеше да бъде в ръцете на дявола. А какво да кажем за Йона. Знаете ли, между другото, колко много си приличат Исус и Йона. Не бе ли заспал Исус веднъж в лодката по време на буря. Йона също бе заспал в кораба по време на буря. В историята на Йона, за да може моряците да имат спокойствие, той им каза да го хвърлят от борда. Чудя се защо Йона не скочи сам, ако бе убеден, че това е вярно. Той им каза да го хвърлят. Йона е символ на Христос. Те трябваше да го принесат в жертва и когато направиха това имаха спокойно пътуване. И когато Йона бе принесен в жертва, три дни и три нощи, където го носеше рибата, там отиваше той. Когато Исус се предаде на волята на Отца, Той бе пленник на дявола три дни и три нощи. Това няма нищо общо с гроба. Имаме време за още един или два въпръса.

Знам, че не искате да изброите всичко, което не трябва да правим в Събота, но бихте ли ни дали общо правило за неща, които е добре да се вършат в Събота.

Не правете нищо, което няма да направите, ако Исус е до вас. Може би трябва да изключите телевизора. Не бих гледал футболен мач и крещял пред екрана в събота, защото не ми се струва, че е свято прекарване на времето. Тревата може да се окоси и в друг ден от седмицата. Вероятно няма да си мислиш за Господа, ако някъде се опитваш да сключиш сделка или да купиш нещо. Моето мнение, което се подкрепя от Библията е че в съботния ден не трябва да се занимаваме с купуване или продаване. Чели ли сте това? Събота не е ден за бизнес. Тогава, очевидно не бихте мислили за Господа и не бихте си починали от делата си. В четвъвтък и петък зареждам автомобила с гориво и правя всичко необходимо, за да запазя времето с някого, когото обичам. Така че ежедневните грижи не трябва да ограбват това време. Трябва вниманието ни да бъде фокусирано върху духовните неща - библейско проучване, поклонение, пеене. Още един въпрос.

Ще бъдем ли като Адам и Ева в градината или ще носим дрехи?

Библията ни казва, че човекът бил гол и не се срамувал и много хора си мислят, че Адам и Ева са се разхождали без дрехи из градината. Това, в действителност не е реалната библейска картина. От Писанията ние разбираме, че преди да съгрешат Адам и Ева имали дреха от светлина, но след съгрешаването тази дреха постепенно избледнява и те видели, че са голи. В началото Адам и Ева говореха с Бога, нали. Когато Моисей говореше с Бога, лицето му светеше. Когато Исус говореше с Бога, Той така блестеше, че не можеха да Го гладат. Така, че когато нашите първи родители говореха с Отец, те имаха дреха от светлина. Не изкуствено облекло, но блестяща дреха. Когато съгрешиха, светлината изчезна. Това все още се случва, нали. Какво става с нашата светлина, когато съгрешим? Също изчезва?

Урокът ни тази вечер е върху седемте язви от Откровение. Надявам се, че сте си направили домашната. А за тези от вас, които ни гледат в дома си, в края ще дадем информация от къде могат да се снабдят с уроците. Ще научите много повече, ако изучавате тези уроци. Те са изградени във формата на въпроси и отговори, които се вземат от Библията. Можете също да си поръчате Библии.Седемте язви от Откровение. В този урок има много информация, която засилва вярата ни в истинността на Божието слово. Някой може да зададе въпроса, дали тези седем язви са реални язви или те имат духовна същност. Ще ви кажа какво вярвам аз. Аз вярвам, че седемте язви са едновременно и духовни и буквални. Те са напълно буквални и реални. Бяха ли реални язвите, които паднаха над Египет. Язвите паднаха преди израйлевите чада да излязат от Египет. Язвите ще паднат повсеместно на нашата планета, точно преди Божия народ да бъде взет от този свят, точно преди края. Но също така язвите имат и духовно приложение, така както язвите над Египет имаха духовна страна. Всяка една от тези язви по някакъв начин обезчестяваше египетските богове. Имаше духовен урок във всяка от язвите, които паднаха над египтяните. Седемте язви, които падат в последните дни също имат духовна страна. Съпоставката не е точна. В дните на Моисей язвите бяха десет. В края на времето ще бъдат седем. Но между тях има общи неща и ние ще ги разгледаме.

Номер 1: "Как са наречени седемте язви?" Надявам се, че сте прочели Откровение 15 и 16 глави, защото така бихте разбрали урока по-добре. "Които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв." Мислите ли, че Бог понякога губи себевладение? Това ли ставатук? Не мисля така. Мисля, че Бог винаги се владее съвършено. Бог не излива гнева Си върху слабите същества, които е създал. Мисля, че има такъв принцип в динамиката. Когато Божията милост и любов бъдат напълно отхвърлени, единственото, което остава е Неговия съд. Когато ти отхвърлиш и презираш милостта, търпението и любовта на Бога, очевидно единственото, което остава е гнева. Божият гняв се излива върху свят, който е отхвърлил Неговата милост и търпение. Когато погледнете язвите, в повечето случаи те се проявяват в природата, която се гърчи поради греха шест хиляди години. В същност планетата страда поради греха на хората. Съгрешиха ли животните в Едемската градина… или греха на Адам и Ева причини страдание и на тях. Вие осъзнавате, че поради греха на Адам и Ева, животните започнали да се изяждат едно-друго, започнали да стават опасни… цялата природа започнала да се деформира поради греха на човека. Грехът е болест. Неговата същност е егоизъм. Егоизмът никога не съществувал преди в света, който Бог създал. Всяко нещо, което правели творенията било мотивирано от любов. Преди грехопадението, от най-малкия атом, до огромните слонове и китовете в океана, всяко цвете и всяко друго нещо казваше - "Бог е любов". След това в света навлиза елементът егоизъм, който заразява всичко. Спомнете си, че тръните и бодлите се появиха след греха. Питали ли сте се защо Исус носеше трънен венец на главата си преди да бъде разпънат? Тръните били символ на греха. Той стана цар на греха. Имам предвид, че Той понесе нашите грехове. Той взе това, което ти и аз и дявола заслужаваме. Тези тръни символизираха точно това. Той овисна с незакрита голота, и това е символ на нашата голота и тази на Адам и Ева. Всичко около кръста ни казва нещо за греха… Нека да си припомним как действа Господ. Можеше ли Господ да унищожи тези, които Го разпънаха. Само при миг на окото Той можеше да повика помощ от друга галактика. Но какво направи? Той се помоли: "Отче, прости им, защото не знаят какво правят." Ако Бог въобще можеше да загуби себевладеене, това щеше да стане на кръста. Така, че тук в Откровение виждаме, че думата Божи гняв се употребява вместо съд. По-скоро това е правосъдие, отколкото гняв. Между другото, на тези от вас, които сте родители казвам, че не трябва никога да наказвате децата си в пристъп на гняв. Ако правите това, не сте справедливи. Не казвам, че никога не съм го правил, но когато го правите в пристъп на гняв, не сте справедливи. В действителност, не трябвада наказвате децата си по начин, който не може да бъде благословение за тях. Бог никога не наказва децата си в гняв. Винаги го прави справедливо.

Номер 2: "Последната тройна вест на любов и предупреждение към света се намира в Откровение 14:6-12. Какви две наказания за нечестивите се споменават?" "Те ще пият от виното на Божия гняв… и ще бъдат мъчени с огън и сяра." В този текст също се казва, че виното на Божия гняв е приготнвено чисто, без примес. С какво обикновенно Господ примесва своите съдби? Обикновено са примесени с милост, защото Бог цели тези съдби да доведат грешника до обръщане. Но при язвите тази цел отпада. Знаете ли защо? Защото язвите падат на тази планета след приключване на благодатното време. Никой повече не може да се покае и да се върне при Господа поради язвите. Имаме приложение, което обяснява този принцип.

Номер 3: "Кой ще избегне язвите?" "Тези, които са победили звяра и образа му и числото на името му" Тези, които са спечелили победа. Какво означава това? В Откровение 12 и 14 глави също ни се казва: "Тук са тези, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса." Те пазят Божиите заповеди и имат вярата в Исуса. Тези, които са спечелили победа над звяра се подчиняват на Божиите закони, а не на законите на звяра. Тези, които получават белегът на звяра следват религиозните закони на света, вместо Божиите закони и Святия Дух.

Номер 4: "Кого прославят спасените за избавлението си?" Те прославят Бога. "Велики и славни са Твоите дела, Господи, Боже всемогъщи" Това, което ще се случи е поради белегът на звяра. Религията на света ще бъде наложена. Ще ви кажа за някои от предстоящите неща. Имаме урок върху белегът на звяра и Америка в пророчествата. Обръщате ли внимание на новините относно правителствата. В Обединените нации се установяват икономически санкции и другите правителства не могат да купуват или да продават, ако не се съгласят с тях. Мислили ли сте, че в Откровение се има точно това предвид когато се казва, че тези, които не приемат белегът на звяра нама да могат да купуват или продават докато не се съгласят с тази световна религия. Ние вече виждаме как това започва да се изпълнява. Мисля, че по същия начин ще се случи в последните дни.

Въпрос 5: "Кога ще започнат да падат язвите?" "Храмът се изпълни с дим… и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви." Храмът се изпълни с дим. Кога храмът се изпълва с дим? Къде в същност става видението от Откровение? Помнете, че видението от Откровение става в небесния храм. В първа глава Исус носи първосвещенически одежди и е всред седемте светилника, след това Той е пред ковчега на завета. Говори се как ангел взема тамян и го слага върху кадилния олтар. Цялото обзавеждане и символи, които ни се представят в книгата Откровение са от великолепния небесен храм. Земния храм бил дълъг около 12 метра, а небесния може да е 12 светлинни години. В земния бяха гравирани ангели по стените, а в небесния се намират милиарди блестящи ангели. Всяко нещо в земния храм бе миниатюрен модел на това, което е в небето. Бог има обиталище в небето. Тук се казва, че небесния храм се изпълва с дим. Това се случвало веднъж в годината. В Деня на умилостивението, когато Божият народ биваше очистван от греховете, се очистваше и светилището. Тогава първосвещеника влизал в Пресвятото място и правел това само веднъж в годината - в Деня на умилостивение. Той носел кадилница с горящ тамян, която пренасял от пресвятото място, през святото до външния двор. В Деня на умилостивение, целия храм се изпълвал с дим. Кога правеше това? Когато бе свършил работата си вътре и излизаше навън. Тогава започват Божиите съдби - когато Христос приключи своята работа за нас. Цялостната цел на светилището бе хората да бъдат очиствани от греха. Те носеха агне и получаваха прощение за греха. Но, когато свещеникът излезеше всичко бе свършило. Чистите бяха чисти, а нечистите - нечисти. Това е следващия ни въпрос.

Номер 6: "Как Исус ще обяви, че небесния съд е приключил?" "Който е неправеден, нека бъде и занапред неправеден и който е нечист, нека бъде и занапред нечист…" Това са страшни думи. Една от причините, поради която толкова лесно се подхлъзваме в греха е тази. Ние знаем, че Господ все още работи, за да очиства. Ако знаеше, че утре е последния ден за прощение на греховете ти, щеше да бъдеш различен, нали. Но ние злоупотребяваме с Божията милост. Казваме си: "Ще съгреша днес, а Той ще ми прости утре." За християнина този начин на мислене е смъртоносен. Един ден Бог ще обяви, че Неговата работа за очистване е приключила. "…и праведният, нека върши и занапред правда и святият нека бъде и занапред свят"

Да отворим Библията на Даниил 12 глава - последната глава. Тук ни е представена картина за края на изследователния съд. Денят на умилостивението е приключил, светилището е очистено и настава време на страдание. За язвите в Библията се говори като за голямо време на скръб. В повечето случаи, когато ние очакваме проблеми, в ума ни те изглеждат по-тежки, отколкото в действителност. Не се ли безпокоим повече за нещата, отколкото заслужават. Но при язвите нещата няма да стоят така. С други думи, ние не можем да си представим какво време ще бъде. Не се опитвам да ви плаша, а само да бъда честен към вас и да ви подготвя за Божието предсказание. Даниил 12 глава, стих 1. "И в онова време, великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде…" Да спрем до тук. Надявам се, че не шокирам никого с тези думи, но знаете ли кой е Михаил? Михаил е друго име на Исус. Ще ви го докажа. Чували ли сте за архангел Михаил. Единствен Той е наречен архангел в Библията. Кой е архангел Михаил. Позволете ми да ви посоча текстове: "Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик…" Кой ще слезе от небето с вик? Исус, нали. "…Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел…" Господ слиза от небето при глас на архангел. Дъг, да не би да ни казваш, че Исус е ангел? Не, не ви казвам, че Исус е сътворено същество. Думата ангел в Библията означава "вестител". Архангел означава "Най-големият вестител". Кой е най-големият вестител, дошъл в нашия свят? Исус. Тук се казва: "…великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се повдигне". Тук се има пред вид великия княз, който стои вместо вас. Кой е Той? Исус. След това отново Библията казва в Юда, че Михаил дошъл да възкреси Моисей. Кой е Този, който възкресява? Исус. А знаете ли какво означава думата Михаил? "Като Бога", "Такъв, Който е като Бога." Когато казваш на еврейски "архангел Михаил", то звучи "най-големият вестител, който е като Бога". Ще ви дам още едно доказателство. Откровение 12 глава ни говори за война в небето. Змеят се бие с неговите ангели и Михаил се бие със своите. Змеят е символ на кого? На Сатана. А на кого е символ Михаил? На Христос. В миналото си мислех, че Гавриил е един ангел, а Михаил - друг. Но Гавриил никъде не е наречен архангел. Той е засеняващ херувим, но най-големия вестител е Христос. Имам и още информация, ако се нуждаете. "В онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде ще се повдигне". Какво означава Михаил да се повдигне? Били ли сте в съда? А какво сте направили? Аз също съм бил в съда. Докато претегля доказателствата, съдията седи. Когато съдията стане, не означава ли това, че е готов да произнесе присъдата, той повече не слуша. Сега той ще издаде присъда. Когато Михаил стане, съдът е приключил. А какво става след това. "… и ще настане време на страдание каквото никога не е бивало от как народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се избавят - всеки, който се намери записан в книгата". Книгата на живота. Стих 2: "И множеството от спящите в пърстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение". Това е възкресението. Кога става то. След времето на скръбта. Кога ще се избавим? След времето на скръбта. И така Михаил става. Исус обявява: Чистият е чист, нечистият е нечист. Това означава, че благодатното време свършва. Точно преди края, ще има време в историята на света, когато животът ще продължава, но спасените ще бъдат спасени, а изгубените изгубени. Страшна мисъл е нали. Спомняте ли си историята на Ной. Господ въведе Ной, семейството му и животните в ковчега и затвори вратата. Ной дори не можеше да излезе. Когато потопа премина, той излезе от покрива. Ной бе спасен. Той бе вътре. Дори ако си бе променил решението не можеше да излезе. Ной бе вътре, изгубените - отвън и живота продължи още седем дни. Птиците продължиха да пеят и пеперудите летяха от цвят на цвят… но бяха изгубени. Съдбата им бе подпечатана. Затова казвам на хората, че ако чакат да видят как Господ идва или да видят язвите и тогава да се покаят, ще бъде твърде късно. Бог не иска такива хора в небето. Те не са мотивирани от любов, а от егоистичен страх. Затова, днес ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцето си.

Въпрос 7: "Понякога болест или катастрофа прояснява ума на човека и го кара да се объне към Бога. В случая на язвите, обаче, никой не ще се обърне. Каква цел преследва Бог чрез язвите?" "…похулиха небесния Бог и не се покаяха за делата си" Бог изпраща язвите, за да демонстрира на света, че дори тези съдби не могат да ги обърнат. У тях няма качества, които да ги доведат до покаяние. Те са извършили непростимия грях и вместо да се покаят, те хуят Бога. Така че язвите показват, че изгубените са наистина изгубени и, че Бог няма избор.

Номер 8: "Колко време ще продължат язвите?" "Затова в един ден ще дойдат язвите й" Тук се има предвид, че това ще стане в продължение на един ден. А на какво е равен денят в пророчествата? На година. Става очевидно. Когато погледнем язвите, става ясно, че не могат да продължат много дълго, иначе нито една твар не би оцеляла. Това са думи на Исус. Той каза: "Ако не се съкратяха тези дни, ни една твар не би се избавила, но заради избраните ще се съкратят." Можете ли да си представите какво ще бъде. Дори НЕ се казва "нито един човек", "но нито една твар" не би се избавила, ако не се съкратят онези дни. Аз вярвам, че язвите ще продължат приблизително 45 дни. Това е личното мнение на пастор Дъг. Ще ви кажа защо мисля така. Даниил 12 глава говори за период от 45 дни, а Откровение 18 глава казва: "…в един час, …в един час…, в един час", на колко е равно това? На три часа. Откровение 18 глава говори за съдбите, които падат над Вавилон. Ако в пророчеството един ден е равен на една година, то на колко е равен един час. На 15 дни. Спомнете си, че по-рано изучавахме това. Три пъти по 15 е равно на колко? В Откровение 18 глава, имаме и 45-дневен период, а също и в Даниил 12 глава, където се говори за края на света и затова мисля, че язвите ще продължат 45 дни и когато след малко започнем да разглеждаме язвите, ще видите, че това е доста дълго време. Колко време, смятате, че язвите падаха върху египтяните. 10 язви вероятно паднаха за по-малко от 45 дни. Затова чувствам, че трябва да споделя това с вас. Аз не мисля, че язвите ще падат през период по-дълъг от 45 дни.

Номер 9: "Как е наречено в Исая Божието наказателно дело?" "Пречудната Си работа… удивителното Си дело". Бог е любов. Той е дарител на живота. Той е Автор на живота. Когато Бог постави човека в рая, Той казва: всичко беше твърде добро. Бог не намира благоволение в смъртта на нечестивите. Това са Неговите думи: "Бог не желае да погинат някои…". Противно на неговата същност е да кара творенията си да страдат. Ще кажа това по-различно. Противно на Неговата същност е да допуща страдание. Исус е Бог Син, нали. Искате ли да знаете как Бог се отнася към страданието. Колко време Исус може да гледа страданието и да бездейства? Всички страдащи, които идваха при Господа, дори ако имаха само малко вяра, Той ги докосваше и лекуваше, защото не можеше да гледа как творенията Му страдат. Когато бяха гладни, Той каза: "Дайте им да ядат!" Той се интересуваше и от най-малките им нужди. Бог не желае творенията Му да страдат. Дори не иска да се страхуваме. Колко пъти Господ казваше: "Не бой се! Не се страхувай! Мир вам!" Когато тези язви започнат да падат, това е съдебен акт, който съкрушава Божието срце. В сърцето на нашия небесен Баща ще има сълзи. Той не потърква ръце в очакване на това време. Той страда повече от всеки друг на планетата.

Номер 10: "Коя е първата язва?" "Лоша и люта рана" Тя пада върху тези, които имат белегът на звяра. Всички язви падат само върху тези, които имат белегът на звяра. В миналото един човек ме попита, дали СПИН-ът е язвата. СПИН-ът е язва в нашето общество, но това не е библейска язва. В някои версии се казва "отвратителна" или "отблъкваща" рана - голям, болезнен цирей. Имал ли е някой цирей? Не трябва да задавам този въпрос. Като дете бях на лагер. Родителите ми ни изпращаха на лагер всяко лято. Бяхме на лагер на Бахамските острови и там ме ухапа един кафяв паяк. Чували ли сте за "черната вдовица"? Предполага се, че този вид са по-отровни дори от "черната вдовица". Ухапването беше на крака ми и той се наду като футболна топка. Толкова много ме болеше, че единствено можех да лежа в леглото, горяш от треска, въртях се от едната страна на другата и през цялото време повтарях: "Боли ме, боли ме, боли ме…" Толкова ме болеше, че тази дума непрекъснато излизаше от устата ми и аз продължавах да се свивем в леглото си. Все още имам голям белег на крака си. О, беше на другия крак, чудя се защо не мога да го намеря. На крака ми все още има голяма вдлъбнатина поради този цирей. И това бе само един цирей. Не знам къде ще бъдат тези образувания, но хората ще страдат ужасно поради тях. Знаете ли какво символизира циреят. Инфекция. Грехът е като инфекция. Тези болезнени рани са символ на инфекцията на греха, която е обхванала изгубените.

Номер 11: "Какво става по време на втората язва?" "Морето… става като кръвта на мъртвец" Знаете ли, че кръвта на мъртав човек е много токсична. Забележете! Казва, се че морето става като кръвта на мъртвец. Не се казва, че се е превърнало в кръв на мъртвец. То е замърсено и отровно. Всяко същество в морето умира. Имаше спекулации. Чували ли сте за червения вирус на океана. Някои хора питат: Това ли е язвата? Не знам. Честно казано аз не знам със сигурност как Господ ще изпълни някои от тези неща. Ще бъде ли изпълнението буквално или това са символи, които описват някакви съвременни язви, за които не е имало думи тогава? Може да е замърсяване.

Преминаваме към въпрос 12: "Коя е третата язва?" "Реките и водните извори…стават кръв." Не се казва като кръв, нито се казва като на мъртвец. 90% от населението на света, живее или по брега на океана или по течението на реките. Солената вода ще се превърне в кръв и всички същества ще умрат, ще изплуват на повърхвостта и тези разлагащи се трупове, ще бъдат изхвърлени на брега. Не искам да ви звучи твърде ужасно, но пише, че ще бъде време на страдание каквото не можете да си представите. Дори миризмата ще бъде смъртоносна. Корабите ще престанат да плуват, а също и международната търговия. Хората ще започнат да се придвиждват към вътршността. А какво ще стане там? Запасите от сладка вода ще се превърат в кръв. Езерата и реките - всичко става на кръв. Някой ще каже: Дъг, това не е научно, как е възможно да стане. Няма нужда да е научно. Той е Бог. Той се приготвя да се завърне. Той няма да чака някой да докаже дали е възможно или не. Не се интересува дали вярваш или не вярваш, ще има реални язви. Целта не е някой да бъде убеден. А защо кръв. Ангелът обявява: "Праведен си Ти, Пресвети... понеже те проляха кръвта на светии… и Ти Си им дал да пият кръв…" И аз мисля, че накрая хората наистина ще пият кръв. Знаете ли защо? Следващата язва.

13. "Какво се случва по време на четвъртата язва?" Човеците се опекоха от голяма жега. Силна горещина. Обърнете внимание. Библията казва, че по време на четвъртата и петата язва, хората все още се оплакват от първата. Това ни показва, че те падат в бърза последователност. Те са като опечени от горещината, развиват крана и потича кръв. Събуждат се, гърчат се от болка и крещят: "Боли, боли, боли…" Обаждат се на лекаря по телефона и знаете ли какво им отговаря той? "Боли, боли…" Той също има тази язва. Библията казва, че всички прадведни ще трябва да избягат от населените територии, за да оцелеят и тогава Бог ще се грижи за тях. Ще говорим за това след малко. Хората са опечени от голяма жега. Според мен, една от причините Бог да порази слънцето е следната. В историята то било централният обект на поклонение. Не искам да критикувам тези, които се покланят в неделя, но вие знаете от къде идва английската дума неделя. Не от името на Божия Син, но от думата "слънце". Тя произлиза от поклонението на слънцето в древния Вавилон, Мидо-персия, Гърция, Рим. Дори в Католическата църква съществуват символи на поклонение на слънцето. Тук Бог взезма обекта на тяхното поклонение и го превръща в проклятие. На последък, чуваме все повече новини за изтъняването на озоновия слой и зачестяването на рака на кожата. Те се чудят какво става с атмосферата? Какво става с този свят. Мисля, че всички тези неща са свързани. Спомнете си, че човекът, който казва това бе рибар. Вероятно той не би могъл да говори за озон тогава. Той казва: човеците се опекоха от голяма жега. Мисля, че тези язви ще бъдат по интензивни в тропическите области и екватора, отколкото на северния и южния полюс. Не знам дали ледът по полюсите няма да започне да се разтапя. Някои учени говорят за това. Не знаем какво точно ще стане. Възможно е да има научно обяснение за развитието на нещата, но аз знам, че ще станат. Хората ще бъдат опечени от голяма жега. В много части на света това ще засили глада.

Номер 14: "Какво става, когато петия ангел излее чашата си върху престола на звяра?" "Царството му потъмня." Скоро ни предстои урок върху белегът на звяра и вие ще разберете кой е престола на звяра. Това е главната квартира на звяра. Спомнете си древния Египет. В древността той бил центъра на цивилизацията. Те бяха силата, преследваща Божия народ по онова време. Искаха да унищожат евреите и изхвърляха всички бебета в реката. Една от язвите, които паднаха над древния Египет бе тъмнина.Те претендираха, че имат голяма светлина, но не можеха да обяснят какво става. Хората в последните дни ще претендират, че имат голяма религиозна светлина, но над тях пада мрак… Библията казва: "Ако сляп води слепия и двамата ще паднат в ямата". Чрез тази язва, Господ илюстрира физически и духовно, че религиозните водачи на света са слепи. Знаете ли как Господ ще накаже религиозните водачи, когато дойде? Казва се, че очите им ще се разтопят в ямите си и езикът им ще тлее в устата им. Ние трябва да се молим за пасторите, понеже съдбите, които падат върху тях са по-безпощадни в сравнение с другите хора, защото ние сме поели отговорността за учим. Яков казва: "Не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане". Вие трябва да се молите за мен. Разбира се, ако правиш нещата добре и благословенията са по-големи. Аз съм радостен, че мога да работя така, но това е опасна работа, защото ако заблудиш хората, тогава ще получиш по-тежко осъждане. Ще говорим повече за това в следващия урок.

Номер 15. Шестата язва е наистина интересна. "Какво става, когато шестия ангел излива чашата си върху голямата река Ефрат?" "…пресъхна водата…и събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон." Водите на коя река пресъхват. На река Ефрат. Значението на думата Ефрат е "сладко течащ". Спомнете си църквата в Ефес. Името й произлиза от същия корен. Ефес означава "желателен", "сладък", "благоуханен". Река Ефрат течала през Вавилон и поддържала живота на целия град. Тук в Откровение се говори за духовния Вавилон. Техния източник на живот прекъсва. Колко от вас са прочели наскоро статията в списание "Нюз Уийк", със заглавие " Когато реките пресъхнат". Това бе статия, която третираше въпроса за пресъхването на реките по света. Говореше се за Нил и се казваше, че поради голямата консумация на вода по течението, докато стигне до Кайро, тя почти е пресъхнала. Говореше се и за пресъхването на река Ефрат, поради използването на много вода за напояване в Турция. Докато достигне до мястото, където някога бил Вавилон, тя е почти пресъхнала. В статията се казваше: "Река Ефрат пресъхва!" Това е буквално изпълнение. Аз не мисля, че тази язва вече е дошла. Но както и да е, реката пресъхва. А ето и духовното приложение. Трябва да познавате Библията. Когато четете Стария завет тези неща разкриват своя смисъл. Преди много години, Божият народ бе преследван във Вавилон. Вавилон накрая пада по следния начин. Някакви източни царе от обединеното царство на мидите и персите идват и се опитват да завладеят Вавилон, но стените са изключително големи. Изглеждат непреодолими. Река Ефрат течала под станата на Вавилон. Един умен генерал отклонил реката в пресъхналото корито на езеро, така че нивото на реката спаднало достатъчно. И една вечер, когато в града има шумно празненство, армията му преминала под стената по калното корито. Портите били забравени отворени. Те влизат и завладяват града. Когато пресушиха река Ефрат, Вавилон падна и Божият народ бе освободен, за да отиде в обещаната земя. Има ли това смисъл при шестата язва. Силата звяр предстои да падне. Божят народ се приготвя да отиде в обещаната земя. Когато се казва "да се приготви пътя на царете от изток" се имат пред вид Бог Отец и Бог Син, които идват да ни избавят. Библията казва, че Исус ще дойде от изток. Ходили ли сте в гробища. Всички са погребани в посока изток-запад. Някой ще каже, че от там изгрява слънцето, но християните казват, че Господ ще дойде от там и ще ги повика от гробовете.

Номер 16: "Второто пришествие на Исус става по време на седмата язва. Кои две разрушителни природни събития стават тогава?" "И стана силен тръс…и едър град падаше от небето върху човеците" След това се описва този град и се казва, че камъните тежат един талант, което е около 30 килограма. Бил съм в някои части на страната където е падал голам град. Живяли ли сте някога в Тексас. В Тексас трябва да питаш не какво е времето, но какво е точно сега, защото се променя много бързо. Ако не ти харесва времето, почакай и то ще се промени. Понякога промените са много бурни. Веднъж се събудих и падаше град с големина на фъстъци. Поради града моята мазда изглеждаше все едно, че някой я е удрял с чук. И това беше само големина на фъстък. Представяте ли си как земята ще се тресе и ще кънти, когато 30-килограмови парчета лед падат от небето. Ще бъдат много по-големи то тези в Тексас. Искам да ви разкажа една история за жител на Тексас. Те винаги се хвалят, че всичко при тях е много голямо. Ако погледнете картата на Тексас, ще ви се стори че поглъща всички щати. Когато карате в Тексас край пътя има табели на които пише: "Слънцето изгря, слънцето залезе и аз все още съм в Тексас". Ти можеш да караш цяла нощ и вес още да си в Тексас. И така, един богат човек от Тексас отишъл в Англия и бил настанен в най-хубавия хотел в Лондон. Но той никога не бил доволен. Когато служителят от хотела му показвал стаята, той погледнал вътре и казал намръщено: "В Тексас, килерът ми е по-голям от това." Завели го в най-голямата и хубава баня, а той казал: "Какво е това, в Тексас, мивката ми е по-голяма". След това му показали басейна, а той казал: "Моята вана е по-голяма от това в Тексас". Англичанинът много се раздразнил на този Тексиканец. Когато на следващия ден човекът от Тексас се канел да обядва, служителят повикал пирятел, от Лондонската зоологическа градина и го помолил да донесе само за малко морската костенурка. Когато тексиканецът бил на вън, служителя от хотела поставил костенурката в леглото му. Скоро той се върнал от обяд, влязъл в стаята си и извикал: "Какво е това гоямо същество в леглото ми". Съжалявам господине, изглежда сте попаднали на една от нашите английски буболечки по леглата. … Така, че градът ще бъде по-голям дори от този в Тексас.

Номер 17: "Какво става с тройния Вавилонски съюз - звяра, змея и лъжепророка по време на шестата язва?" "И великият град се раздели на три части" Дяволът е фалшифицирал всяка Божия истина. Ще повторя. Дяволът е фалшифицирал всяка Божия истина. Той има фалшив троен съюз, за да имитира триединството между Отец, Сина и Святия Дух. Това е фалшива религия, която в някои отношения прилича на истинската. Дяволът има също заместител на любовта.

Номер 18: "Във времето на Моисей Бог изпрати 10 язви над египтяните. Как Божият народ бе предпазен от ангела на смъртта при десетата язва?" "После нека вземат от кръвта и сложат на двата стълба…и като видя кръвта, ще ви отмина" Чували ли сте изразът Пасха. Ангелът на Господа вида кръвта от агне и той ги отмина. Това е значението. Приятели, когато язвите падат, вие трябва да имате кръвта на Агнето върху сърцето си. Тогава съдът ще ви отмине. По същия начин, въпреки че язвите падаха по цялата египетска земя, те не паднаха върху Божиите чада. Това не ви ли успокоява. Ако ние сме Божии чада, Той ще ни запази по време на зявите. Не трябва да се страхувате.

Номер 19: "Как ще издържи Божият народ по време на седемте последни язви?" "Те побеждават чрез кръвта на Агнето." Ние побеждаваме по същия начин, както и те. Всички тези уроци са записани за наше поучение.

Номер 20: "Книгата Откровение съдържа Божията последна повелителна вест за планетата земя. Какво казва Бог, че ще направи на всеки, който прибави към тази книга?" "Бог ще прибави върху него язвите" Ако отнемем нещо, Той казва, че ще изличи името ни от книгата на живота. Това е тържествена вест.

Номер 21: "Какво обещава Бог на праведните във връзка с язвите?" Трябва да научите на изуст Псалом 91. Опитвали ли сте да запаметявате библейски текстове? Аз го правя. Непрекъснато се опитвам за запаметявам текстове. Всяка вечер, когато си лягам поставям библейска касета в касетофона, пущам го и тогава си лягам. Преди около 2 седмици слушах книгата Второзаконие и тя е една от любимите ми книги. Моисей написа тази книга точно перди да умре и израйлевите чада да навлязат в земята. Тя е книга, която Исус цитираше всеки път, когато дявола Го изкушаваше. В нея пише: "Да възлюбиш Господа, Твоя Бог с цялата си душа, уми и сила". Слушам я отново и отново. Трябва да запаметите Псалом 91, може да ви е нужен, ако живеете във времето на скръбта. Трябва да скрием словото Му в сърцето си, за да ни донесе мир. Отговор: "Нито ще се приближи язва до шатъра ти." Той обещава да ни закриля.

Номер 22: "Какъв план има Бог, за да запази народа Си от язвите?" "Ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища" По време на язвите, които паднаха над Египет, Божия народ имаше вода, имаха светлина в жилищата си, имаха храна и всичко необходимо. Когато Илия бягаше от Езавел, Бог му осигури храна по чуден начин и той ни казва, че хляба и водата ще ни се дадат.

Номер 23: "Какви други чудесни обещания, отнасящи се за времето на язвите са дадени на Божия народ?" "Няма да се боиш…" Страхувате ли се от язвите? Трябва да е така, ако си изгубен… защото това ще те постигне. Но ако си спасен, Бог не иска да живееш в страх. Библията казва, че съвършенната любов изгонва страха. Библията казва, че в огненото езеро са хвърлени и страхливите. Бог не иска да живееш със страх. Той иска да живееш с ВЯРА. Увереност, любов и упование в Господ. Няма нужда да се страхуваш. Аз се боя от едно нещо и ще ви кажа какво е то. Страхувам се да не разочаровам Господа. Ние не трябва да се страхуваме, че Той ще си отиде от нас и ще ни изостави. Когато четете Библията, ще се убедите, че в историята Бог никога не е изоставял Своя народ. Той няма да те изостави, ако Му се доверяваш. Затова са всички тези чудни истории за Гедеон, Давид, Даниил, Седрах, Мисах и Аденаго. Бог ще стои с теб във време на скръб. Божиите деца преминават през периоди на страдание, но това е хубавото, че преминават. Той няма да си отиде от нас. Но, Господи, не ме оставяй да си отида от Теб! Това е моята молитва.

Последен въпрос: "Исус непременно иска да изпрати ангели, които да те закрилят по време на тези язви. Ще Го поканиш ли да бъде твой Спасител и Господ, за да направи това? Той с голямо нетърпение очаква твоя отговор." Всеки ден, ние трябва да казваме: "Господи, бъди мой Защитник, бъди моя закрила, изпрати ангели, за да бдят над мен".
Ако желаете да поръчате нов комплеткт от видеокасетите или материалите за семинара върху Откровение на Дъг Бачелър се обадете на телефон 032 44 21 71 или пишете на адрес: Пловдив, ул. "Сергей Румянцев" 20А, отдел Видеоизлъчвания.
Още веднъж ако желаете да поръчате нов комплеткт от видеокасетите за семинара върху Откровение на Дъг Бачелър се обадете на телефон 032 44 21 71 или пишете на адрес: Пловдив, ул. "Сергей Румянцев" 20А, отдел Видеоизлъчвания.
Край на част 19.


Каталог: dataup -> SDABG.NET-IZDANIA -> SDABG.NET%202005 -> SDABG.NET -> VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Книга откровение 25. Великата блудница Мистичния Вавилон
VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Слава на Исус Христос! + Т. Откр
VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Апокалипсис-сега!
VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Книга за нас (кн. Откровение), между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Книга откровение 29. Дарбата на пророчеството днес
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 20, урок 19 "Съвременни пророци и видения"
VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Книгата откровение 1: 10 "Господният ден", на гръцки език "кириаки хемара"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница