Server Management Studio ExpressДата09.09.2016
Размер39.07 Kb.
#8447
Тема 8
Запознаване с Server Management Studio Express
Два начина за взаимодействие с данните:

 • Чрез обектите на ADO.NET

 • Чрез специални команди, които се наричат SQL твърдения в ADO.NET
 1. Инсталиране към SQL Server 2005 на SQL Server Management Studio Express

  • Възможност за администриране и управление на БД

  • Създаване на ad-hoc заявки – позволяват боравене с БД, без да се създава цяло приложение. Изпълняват се едно или повече изявления от специален инструмент, който ни позволява да създаваме изявления, да ги изпълняваме и да видим резултатите. Данните, които се връщат са в табличен формат, който можем да запазим в текстов файл, в електронна таблица или просто да копираме в клипборда на Windows. В ad-hoc заявките, данните се връщат като обикновен текст.

SQL Server Management Studio Express – се използва за изпълнение на повечето действия, свързани с администрирането на SQL Server.

SQL Server Management Studio Express осигурява няколко различни изгледа:


 • Object Explorer - позволява разглеждане и осъществяване на връзки към SQL Server. След свързване с определен сървър, неговите компоненти се виждат като дървовидна структура от обекти; можете да разширявате възлите, за да работите с поднивата в нея.

 • Registered Servers – показва регистрираните в момента сървъри.

 • Template Explorer – осигурява бърз достъп до подразбиращите се шаблони на редактора на завки Query Editor и до всички собствени шаблони, които са създадени.

 • Solution Explorer – осигурява бърз достъп до съществуващите проекти, които съдържат информация за връзки, заявки и други функции, които трябва да бъдат изпълнени при изпълнение на проекта.
 1. Избор на БД

2.1. Предварително свалена и да е във формат .mdf, файл. Записва се на следния път:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
2.2. Стартира се SQL Server Management Studio Express – Object Explorer – Database – Attach – ADD – отваря се горния низ за достъп до БД – избираме MyCompany.mdf и MyCompany.ldf

В Object Explorer се разглеждат таблиците, съдържащи се в БД, връзките и данните в таблиците.

 1. Създаване на БД за SQL Server Management Studio Express (от 2005)
 • Базата данни се създава в средата на Visual Basic. След като се създадат таблиците, връзките между тях, таблиците се запълват с данни, върху формата се отваря една таблица и се изгражда проект за инсталиране: • Следват се стъпките за създаването му, като трябва да се укаже папка в която да се запишат нсталационните файлове. Създават се следните файлове:


 • Прави се инсталация на проекта.

 • В описания по-долу път се копира базата от данни

C:\Documents and Settings\shosheva\Local Settings\Apps\2.0\Data\D98LAD3C.YLG\VLD8OOEK.686\less..tion_9a7185b74e5accca_0001.0000_1239bcb6ef7ca6a3\Data
 • Поставят се копираните файлове в следния път: • Отваря се SQL Server Management Studio Express – десен бутон върху Databases – Atach…. – Add – добавя се БД
 1. Създаване на БД от SQL Server Management Studio Express

 • Database – New Database – “име на БД - Хеликон” - OK
 • Създаване на таблициБ. Типове данни в SQL Server 2008

1. Данни – типовете данни се свързват с: • как се съхранява информацията?

 • какъв обем памет ще заемат на диск и в ОП?

2. Цели числа • bigint- 8B; много големи числа от -2^63 до 2^63-1

 • int - 4B; -2^31 до 2^31 - 1

 • smallint – 2B; -2^15 до 2^15

 • tinyint- 1B ; от 0 до 255

 • bit – 0 или 1; използва се за flag (true/false)
 1. Числа с плаваща запетая

 • float – 8B; -1.79E + 308 до -2.23E - 308

 • real – 4B;
 1. Формат за дата и час, пари

 • money - -2^63 до 2^63 – 1; пари от трилиони

 • smallmoney – пари от -200000 до +200000

 • time – само за време

 • date – само за дата

 • datetime -

 • smalldatetime – когато искаме по-малка прецизност

 • datetimeoffset – часовите зони са различни и в този тип се добавя разликата

11/2/13 – английски формат

2013-11-02 – универсален формат

2.12.2013 – български формат
 1. Текстови данни

 • char – 1B; използва се, когато размера на данните е един и същ (код на страна)

 • varchar – запазва толкова дължина, колкото е дължината на низа; този тип е по гъвкав (имена на хора)

 • nchar – като char, но съдържа и n-unicode , може да съдържа символи от различни езици;

 • nvarchar - като varchar, но съдържа и n-unicode

 • varchar(max) – 2Gb; означава max размер на текста; ако искаме да съхраним CV, може да се използва този формат; над 4 х. символа)
 1. Съхраняване на картина (песен)

 • binary

 • varbinary

 • image


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница